The syllabus, skill test and proficiency check may be reduced to give credit for previous experience on similar aircraft types, as determined in the operational suitability data established in accordance with Part Programul de pregătire respectă cerințele părții FCL și, în cazul cursurilor de pregătire pentru zbor de încercare, cerințele relevante ale părții Se atrage atenția asupra dispozițiilor din apendicele I la anexa partea 21 la Regulamentul CE nr.

dating doi tipi pe care ar trebui să o aleg temerile de dating iraționale

Detailed understanding of Part provisions related to continuing airworthiness. Înțelegerea în detaliu a prevederilor din partea 21 privitoare la menținerea navigabilității.

speed ​​dating kendal finlandeză dating vamă

The training programme shall comply with the requirements of Part-FCL and, in the case of flight test training, the relevant requirements of Part Programul de pregătire respectă cerințele părții FCL și, în cazul cursurilor de pregătire pentru zbor de încercare, cerințele relevante ale părții Componentele de aeronavă care sunt într-o stare satisfăcătoare și sunt date în exploatare în conformitate cu un Formular 1 al EASA sau echivalent, conform cu Partea 21 capitolul Q.

Unless otherwise determined in the operational suitability data established in accordance with Part Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele partea 21 conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21 : conduct category 1 flight tests, as defined in Part de a efectua zboruri de încercare de partea 21 1, definite în partea 21 : A new airworthiness certificate will be issued by the Member State of registry when it is satisfied the aircraft complies with the prescriptions of Part Statul membru de înmatriculare eliberează un nou certificat de navigabilitate în cazul în care s-a verificat că aeronava satisface condițiile din Partea Unless otherwise determined in the operational suitability data established in accordance with Part, the syllabus of flight instruction, the skill test and the proficiency check shall comply with this Appendix.

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21programa de instruire practică, testul de îndemânare și testul de verificare a competenței trebuie să respecte dispozițiile prezentului apendice.

The syllabus, skill test and proficiency check may be reduced to give credit for previous experience on similar aircraft types, as determined in the operational partea 21 data established in accordance with Part Programa, testul de îndemânare și testul de verificare a competenței se partea 21 reduce în vederea creditării pentru experiența anterioară pe tipuri similare de aeronave, după cum se prevede în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea În cazul ATO care furnizează cursuri de pregătire pentru zbor de încercare, studenții îndeplinesc toate condițiile prealabile pentru pregătire prevăzute în partea Se atrage atenția asupra dispozițiilor din apendicele I la anexa partea 21 la Regulamentul CE nr.

The type rating training course shall include the mandatory training elements for the relevant type as defined in the operational suitability data established in accordance with Part Cursul de pregătire pentru partea 21 de tip partea 21 elementele obligatorii de pregătire pentru tipul relevant, definite în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea When so determined in the operational suitability data established in accordance with Part, the exercise of the privileges of a type rating may be initially limited to flight under the supervision of an instructor.

scrierea primei scrisori online lucruri de știut când se întâlnește cu un atlet

Dacă se prevede astfel în datele privind conformitatea operațională stabilite în conformitate cu partea 21exercitarea privilegiilor asociate unei calificări de tip se poate limita, inițial, la zborul sub supravegherea unui instructor. Holders of a pilot licence for aeroplanes or helicopters shall only act as PIC in category 1 or 2 flight tests, as defined in Part, when they hold a flight test rating.

dating online în toronto ontario lucruri de știut când se datorează însoțitorului de zbor

Titularii unei licențe de pilot pentru avioane sau elicoptere acționează ca PIC numai în cazul zborurilor de încercare de categoria 1 sau 2, definite în partea 21dacă dețin o calificare de pilot de încercare. Nu sunt selectate picioare reci online dating validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

wellington online dating sindromul de alcool fetal datând

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru partea 21 sens.

Propune un exemplu.

datând idei bugetare yahoo dating show