O ultimă categorisire a modului în care Dumnezeu vorbește minții noastre sunt visele, care au, de asemenea, un precedent biblic important. Munca de întocmire a istoriei familiei, înlesnită de tehnologia care este o binecuvântare din cer, a progresat foarte mult în ultimii câțiva ani. Întrebaţi dacă el se poate gândi la ceva ce a făcut pentru a afla voia lui Dumnezeu a decis să meargă la întâlnire cu cineva, deoarece s-a aprins semaforul verde , lucru ce-l face acum să râdă? Ele sunt Consiliul executiv pentru munca misionară, Consiliul executiv pentru preoție și familie și Consiliul executiv pentru templu și istoria familiei. Această faptă le este încă mai depărtată decât cele mai depărtate stele — și totuși au făcut-o!

Treceți împreuna cu ucenicul tău prin Biblie pentru a vedea modul, în care pe parcursul istoriei El a dorit sa cheme oamenii din toate națiunile să dating online italia închine Lui. In timpul acestui mic studiu roagă-te ca Dumnezeu sa îl folosească pentru a trezi în ei dorința de a participa la Marea Trimitere oriunde în lume.

viziunea lui dumnezeu asupra întâlnirii

Voi face din tine un neam mare, și te voi binecuvânta; îți voi face un nume mare, și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta, și voi blestema pe cei ce te vor blestema; și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.

Pregătiți-vă să-L întâlniți pe Dumnezeu

Uitați-va împreuna cu ucenicul tău peste o hartă și găsiți Israelul. Întreabă-l, "Ce crezi că este așa de semnificativ referitor la locația asta? Care a fost planul lui Dumnezeu în acest fel?

viziunea lui dumnezeu asupra întâlnirii

Sa îi facă o lumină pentru toate națiunile. Aceasta este o referire la venirea lui Mesia din Avraam și din națiunea lui Israel.

Mesia va aduce mântuirea tuturor oamenilor prin plata pentru păcatul întregii lumi. Uită-te la Gălăteni pentru a vedea modul, în care Isus este împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, date lui Avraam in Geneza El zice: ,Este prea puțin lucru să fii Robul Meu ca să ridici viziunea lui dumnezeu asupra întâlnirii lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel.

Au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli. Răspunsul este că în mai multe locuri în Vechiul Testament a fost folosită tragerea la sorți pentru a discerne voia lui Dumnezeu, așa că acest lucru nu a fost o zadarnică superstiţie.

De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. De-a lungul Vechiului Testament Dumnezeu vorbește despre dorința Sa ca mântuirea să fie cunoscuta peste tot pământul.

Dumnezeu este mort

Aceasta este una din sutele de referiri la dorința inimii Lui pentru toate popoarele: ca să-L cunoască pe El și dragostea Lui.

Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.

Această poruncă continuă sa fie relevanta si azi pentru noi si pentru fiecare generație până va veni El. Fapte "Ci voi veți dating internet putere când Duhul Sfânt va veni peste voi, și Îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea și Samaria, și până la marginile viziunea lui dumnezeu asupra întâlnirii.

Din acel moment, Evanghelia s-a răspândit pe pământ în toate națiunile în ultimii de ani. Trăim într-un timp în acea generație, când noi suntem mai aproape, decât orice altă generație a fost vreodată, in a ajunge la toate popoarele de pe pământ. Avem tehnologie, bani, instruire și strategie. Cea mai mare nevoie este totuși nevoia de lucrători, care sunt dispuși să se angajeze pe deplin în scopurile lui Dumnezeu, să supună planurile lor planurilor Lui și să fie dispuși să facă orice ar cere El ca ei sa facă pentru a duce la realizare planul Său.

Sfârșitul istoriei este exprimat printr-o scena din Rai, unde vor fi prezenți oamenii din fiecare trib, limbă și națiune.

Înțelegerea voii lui Dumnezeu

Acesta a fost planul lui Dumnezeu din totdeauna - să răscumpere un număr mare de popor internațional pentru Sine. Singurul lucru de pe această planetă, care va merge în veșnicie, vor fi sufletele bărbaților și femeilor.

viziunea lui dumnezeu asupra întâlnirii

Dumnezeu va face un Cer nou şi un Pământ nou, dar sufletele din toate neamurile vor continua sa trăiască pentru veșnicie. Noi putem fi o parte din ceea, ce face Dumnezeu în lume — aceasta este o realitate garantata. Planul Său se va realiza, iar noi putem fi parte al încântării, fiorului și marii aventuri al parteneriatului cu Dumnezeu pentru a realiza o largă viziune de dimensiunile întregii lumi.

Viziunea asupra lumii

Ea consta in a fi parte la ceea ce face El, la ceea ce oferă sufletelor noastre un sens al destinului! Cum să intri în ceea ce face Dumnezeu Ai putea întreba ucenicul tău "Cum am putea să luam parte la a-i atinge pe oamenii din alte națiuni? În ce feluri putem face schimbare? Rugăciunea Roagă-te pentru grupuri specifice de persoane sau națiuni, pentru persoane fizice, pe care le ştii ca muncesc in străinătate, și pentru parteneriatele din campusul tău.