Așa cum am precizat, pentru această perioadă sec. Avem o singură excepție, în perioada medievală când procentajul adulților îl depășește pe cel al subadulților Tab. Our study revealed the predominance of cattle, in all the three phases mentioned, remained largely constant. Mandibule ovicaprine S4 , uzură dentară: 2 3 ani și 4 6 ani; 3. Printre păsările găsite în această zonă se numără dropia , prepelița , pitpalacul , graurul , ciocârlia , eretele alb , sticletele și mierla. Iepurele se regăsește și el în cadrul acestui lot de resturi faunistice cu 2 fragmente osteologice Tab.

asociația faunal dating fată evreiască datând tipul italian

Detaliile tehnologice se regăsesc în fişele obiectelor din Repertoriu, vezi infra. Fabricarea artefactelor se referă, foarte probabil, la mediul specializat, respectiv la existenţa unor ateliere în cadrul sitului.

În acest sens pledează prezenţa unor piese ilustrative, precum materiile prime brute, materiile prime în diverse stadii de transformare, eboşele, deşeurile şi piesele nefinisate — vezi Repertoriul.

  • Anexă [link] Liste des illustrations Figura 1.
  • Fauna României - Wikipedia
  • Specia este în pericol iminent de a dispărea din sălbăticie.

Piese similare celor care fac parte din lotul supus analizei se regăsesc atât la Histria, în siturile din Dobrogea pontică sau danubiană, dar şi în situri extradobrogene, plasate în Bazinul Dunării de Jos sau în Dacia, în alte provincii romane europene ş. Date asupra artefactelor din materii dure animale I Identificarea acestor analogii are, deocamdată, caracter preliminar şi nesistematic.

Dat fiind stadiul incipient al abordării, nu vom insista, cu prezentul prilej, asupra aspectelor legate de contextul tipotehnologic al industriei materiilor dure animale specific epocii sec.

II— VI p. Nicovală de os Fig. Mâner nedecorat de corn de cerb Fig. Mâner decorat de corn de cerb Fig. Mâner decorat de os Fig. Unelte metalice fixate probabil în mânere de os şi corn de cerb cuţite, pile : situri din Dobrogea antică; Teliţa, jud. Tulcea officina Plăcuţă de os Fig. Plăcuţă de corn de cerb decorată şi asociația faunal dating Fig. Pixidă de os Fig. Baghetă de os decorată Fig.

Ace de păr Fig. Astragal modificat prin abraziune, astragal nemodificat Fig. Vertebră perforată Fig. Defensă de mistreţ Fig. Datarea Cum era de aşteptat, datarea artefactelor nu beneficiază de elemente consistente.

Cadrul general al datării în sec.

asociația faunal dating viteză de viteză dayton

Pe baza identificării unor analogii tipologice viabile, pot fi definite unele repere care restrâng datarea unora dintre piese în mai multe secvenţe: sec. II— III p. IV— VI p. Aceste date se vor nuanţa în viitor, fiind necesare explorări extinse mansfield dating site bibliografiei disponibile niciodată epuizate Aspecte ale activităţilor economice Dispersia pieselor în diverse casete asociația faunal dating sectorului conturează un context care nu permite, cu acest prilej, extragerea unor concluzii detaliate legate de existenţa unor structuri de fabricare, stocare, utilizare, abandon din care au făcut parte şi artefacte din materii dure animale.

Concluzii 8 Ea ilustrează rezultatul aplicării unei metodologii de săpătură care permite recuperarea integrală şi salutară a materialului de mici dimensiuni.

Se ilustrează, astfel, prezenţa comună şi semnificativă — ca efective, tipuri, date furnizate etc. Recuperarea şi studiul lor sistematic vor constitui, în continuare, preocupări constante în cadrul colectivului de cercetare al acestui sector, ca parte a obiectivelor proiectului ştiinţific aflat în derulare. Articolul de faţă materializează intenţia asociația faunal dating a introduce rapid în circuitul ştiinţific datele primare, în formă extensivă, relative la lotul aferent campaniilor —cuprinzând 31 de piese.

Categoriile tipologice sunt relativ variate, de la unelte, asociația faunal dating, accesorii la elemente receptoare, materii prime şi deşeuri. Se iau în considerare indiciile legate de procesarea locală probabilă a materiilor dure animale os, corn de cerb, defense de mistreţ în ateliere mixte, în care se produceau Date asupra artefactelor din materii dure animale I şi artefacte de acest gen, în general accesorii diverse.

Au fost definite modalităţile de procesare a materiilor prime pe baza analizei microscopice a urmelor specifice.

Meniu de navigare

Repertoriu Fişele artefactelor sunt ordonate pe criterii tipologice. Fişa standard pune la dispoziţie datele despre artefact în structura menţionată supra, Metodologie.

Materia primă: metapod de vită.

  • Coperta: Capac zoomorf neolitic de la Romula Reșca, jud.
  • Fauna from Piața Liberății from Timișoara discovered during the preventive archaeological research, Campaign.

Stare de conservare: piesă fragmentară, se păstrează cca o treime distală a metapodului, fracturat în vechime pe un plan oblic, la nivelul diafizei; fracturarea ED este recentă, produsă la nivelul unui condil epifizar. Figura 2.

asociația faunal dating care este legea dating din florida

Artefacte din materii dure animale. Artefacts from osseous raw materials. Urme de utilizare: debitaj: etapă absentă.

Subscribers Rank

Fasonare: fața superioară a fost amenajată prin cioplire și abraziune în scopul obținerii unei suprafețe lise. Piesă cu o față activă. Urme de utilizare: urmele specifice ale utilizării ca suport pentru dințarea lamei secerii sunt constituite de șirurile de alveole triunghiulare, de mici dimensiuni, rectilinii sau ușor curbate, poziționate transversal și oblic pe suprafața activă; ele acoperă o suprafață lungă de cca 60 mm și lată de cca 32— 40 mm, în funcție de lățimea osului.

Corneliu Chiriluță - Asociația Consilierilor Creștini din Romania

Șirurile de alveole se păstrează parțial, fiind afectate de coroziune.