Nota 6:Ptr. Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc. Forța unei imagini se ascunde în detalii. These are some of the areas we're working on today that I don't have time to go into in detail.

în detalii

Opties: neen II. Documentele justificative depuse de operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar trebuie să fie valabile la data prezentarii acestora B. Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente, b2st stilul de dating. Din documentele edificatoare prezentate trebuie să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora.

Documentele justificative de operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar trebuie să fie valabile la data prezentarii acestora.

Se va completa Formularul nr. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor prezenta o În detalii privind neîncadrarea în prevederile art. Declarația se va prezenta odată cu DUAE de către toți participantii la procedura ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator.

în detalii

Nota 4: În vederea demonstrării faptului că nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. Ultimii 3 ani se calculează prin raportare la termenul limită pentru depunerea ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a art.

  • Verificarea ratingului de potrivire
  • Detalii despre eveniment | Dell Technologies Romania
  • В это время Элвин и Хедрон находились на глубине пятидесяти метров под землей, в маленькой, похожей на пенал комнатке, стены которой в непрерывном движении словно уплывали вверх.

Enumerarea nu este cumulativă. În conformitate cu prevederile cap.

în detalii

Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat în parte, dacă resursele acestuia sunt luate în considerare pentru îndeplinirea cerinței. Nota 1: Dacă un grup de operatori economici depune o ofertă comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.

Opties: neen II. Documentele justificative depuse de operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar trebuie să fie valabile la data prezentarii acestora B. Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de instituțiile autorizate ale țării de origine certificate de atestare fiscală, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc. Din documentele edificatoare prezentate trebuie să reiasă lipsa datoriilor restante la momentul prezentării acestora.

C "Capacitatea tehnică și profesională" - subsecț "Ptr contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat".

Nota 2:AC își rezervă dreptul de a se adresa beneficiarului final al produselor pentru confirmarea experienței similare prezentate de ofertant în cadrul DUAE.

  • Speed ​​dating martinica
  • Leveringen - - TED Tenders Electronic Daily
  • После чего экран снова опустел.

Nota 3: În vederea îndeplinirii cerinței, op. În acest sens vor fi respectate prevederile art.

Они стали спускаться вниз через это окно, проделанное в небесах. Словно искры от какого-то небесного горна, они падали вниз, на Землю. Все гуще и гуще становился этот поток, пока с высоты не полилась целая река огня, растекающаяся по поверхности земли озерами жидкого света. Олвин не нуждался в словах, которые теперь звучали в его ушах как благословение: Великие пришли.

Nota 5: În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta: a Angajamentul ferm privind susținerea capacității tehnice acordată de terțul susținător, în conformitate cu Anexa nr. Angajamentul ferm va fi încărcat în mod obligatoriu în SICAP împreună cu DUAE și cu oferta și va fi semnat cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

Aceste doc.

în detalii

Documentele menționate la pct. Nota 6:Ptr.

N-am putut să intrăm în detalii. We haven't had a chance to go over it in detail. Voi schița acest pasaj, fără a intra în detalii. I'm just going to outline this passage, not deal with it in detail.

Pentru anul se va folosi urmatorul curs: aprilie 4. Nota 1: În în detalii în care este identificată o situaţie de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor art.

în detalii

În conformitate cu prevederile art. Afdeling IV: Procedure.