Bănuiam eu ceva, dar nu-mi venea să cred. Eu, c-am lăsat deschis, n-am pus lăcatul La poarta-mi? Cum spuneam, este problema lor, dar-continui sa cred ca majoritatea dintre noi sintem oameni normali Câteva tăceri mă răsfaţă doar cu câte un zâmbet scris şi apoi aruncat peste umărul zilei.

Toată lumea ştie ce-i de făcut, dar nimeni nu face nimic. De când trăiesc în Bucureşti, dinam văzut mulţi maidanezi. Dar nu erau politicieni. Ce se întâmplă? Se pare — o mutaţie genetică. Ce propun?

Să vedem cine este maidanez, de ce şi ce caută în politică. Orice politician s-ar supăra pe mine, să se supere. Nu cred în profesia de politician. Încă nu s-a înfiinţat o universitate pentru politicianul-maidanez, el este un autodidact. Deci prima măsură ar fi înfiinţarea învăţământului pentru maidanezul —politician. Cred că asta va rezolva totul. Dumitru s-a născut în familia lui Panait Ştefan şi a Elisabetei, în Brăila, la data de 21 octombrie Asemeni unui cavaler medieval cu zale, coif şi lance, călare pe armăsarul alb pentru a cânta din peniţa subţire a liricii potrivită pentru un seducător sedus, cu imparţialitate şi gust, cu dragoste şi entuziasm, precum îl descrie Felix Aderca în Oameni şi idei, a fost unul din marii cronicari ai literaturii române.

Creşterea şi formarea sa a cunoscut amprenta evoluţiei literaturii noastre, sub multiplele ei curente, de la apariţia simbolismului, apoi a avangardismului, dar şi scoaterea de sub influenţa tradiţionalismului, promovat de N.

Iorga care recunoştea doar meritul educativ al literaturii, negând evoluţia stilistică a artei literare. Liber datând un non-planificator constrângeri şi preconcepte, fără să lipsească de farmecul lor operele studiate, a ştiut să se apropie de sufletul autorilor, să-i înţeleagă şi să le evidenţieze lucrările, fără agresiune şi cu respectul cuvenit.

Conform lui Eugen Simion, el este adevăratul exponent al impresionismului în critica românească. A fost elev al liceului Nicolae Bălcescu din Brăila, unde a îndeplinit şi funcţia de secretar general la Societatea Culturală Avântul, susţinută de elevii din acel liceu.

În perioada vacanţelor de vară petrecute la Agapia, prin intermediul lui Titu Dinu, student a lui Ovid Densusinu, este introdus în lumea poeţilor simbolişti.

Disertaţia la absolvirea Bacalaureatului a dedicat-o lui Ion Minulescu, fiind bine primită. În devine student al Facultăţii de Litere din Bucureşti. Publicistic, în cu schiţa Omida-din lumea celor care se târăsc, pe care o semnează cu pseudonimul Victor Pribeagu în revista brăileană Flori de Câmp, primeşte botezul literar. Ca poet, debutează în cu poezia Reminiscenţă în revista Versuri şi Proză a lui I. Raşcu, semnând D. Pandara, prin anagramarea numelor părinţilor săi.

Absolvirea studiilor superioare în la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Filologie, îi deschide drumul chihlimbar datând bătrân Biblioteca Academiei, unde va colabora la realizarea catalogului lucrărilor conţinute în bibliotecă.

La revista Cronica în condusă de Tudor Arghezi şi Gala Galaction, va folosi pentru prima dată pseudonimul Perpessicius, pentru publicarea poeziei Ad provincials, meum în Gretchen amorem spernentes, cu relatarea unei idile petrecută în vremuri de cumpănă.

Tânăr aspirant la gloria literară, va primi încurajarea şi înţelegerea părintelui Gala Galaction care-i conduce paşii spre domeniul aspru şi tentant al literaturii.

Părintele Gala Galaction a fost naşul său literar. Vremurile prevestitoare de război îl găsesc la Şcoala de ofiţeri de rezervă din Dealul Spirii, unde obţine gradul de sublocotenent.

Rigorile frontului îl află combatant în sud, în Dobrogea, unde este rănit grav, riscând să-şi piardă mâna dreaptă. Datorită acestui fapt este retras. Perioada petrecută pe front va face obiectul primului său volum de versuri, la care a început să lucreze în Arghezi şi Gala Galaction. Din anulcând îşi ia capacitatea ca profesor de limba şi literatura română, şi până îneste implicatînînvăţământul preuniversitar, profesând la diferite licee din ţară, inclusiv în Brăila.

În anull-a secondat pe Emanoil Bucuţa la organizarea şi conceperea publicaţiei Buletinul cărţi şi începe activitatea la revista Spre ziuă a lui Felix Aderca. Aici are loc debutul de cronicar literar şi porneşte cruciada bunului gust, refuzând să facă debuşeuri în faţa prostiei, obrăzniciei negru femeie datând de sex masculin alb şantajului, numele său fiind echivalent cu calitatea.

Va pune în discuţie doar valoarea artistică a operei literare. Voi merge în pasul timpului şi voi face ca rubrica aceasta să fie cel puţin sucursala unei vitrine literare. Nume şi scrieri ce apar în geamul librarului se vor vedea trecând cât mai neîntârziat şin acest galantar. Voi vorbi de fructul tiparului într-o ordine la voia întâmplării. Voi plivi însă orice judecată sectară fără apartenenţa la vreun curent literar şi mă voi sili să comentez orice operă din orice zonă ar veni.

Nu voi pretinde niciun certificat cu excepţia unui buletin care să arate că opera e vaccinată cu un cât de relativ interes. Deci voi căuta întotdeauna să adaptez entuziasmului meu o cutie de rezonanţă în care să vibreze emoţia pe care o dă opera literară.

Curiozitatea şi dorinţa de cunoaştere a tuturor aspectelor literaturii contemporane cu Perpessicius, iau fost cronicarului trăsături principale, pe care le-a promovat în toate gazetele la care a colaborat. De altfel, libertatea propriului cuget l-a ajutat şi la conceperea lucrării Antologia poeţilor de azi, la care a lucrat între aniicând alături de Ion Pilat, poet conservator, va reda în două volume, imaginea poeziei acelor ani, incluzând exponenţi ai tuturor curentelor literare.

La ziarul Cuvântul ajunge înpentru o activitate rodnică, unde în intervalul a şapte ani, a susţinut foiletonic rubrica Menţiuni critice, materialele prezentate aici făcând obiectul a cinci volume şi constituindu-se într-o amplă bibliografie a literaturii interbelice.

Munca autorului Menţiunilor critice,a scos în evidenţă calitatea de fin cunoscător şi analist al acelei perioade. Se ghiceşte o nefericire personală care cere o altă organizare a sufletului şi un efort de consolidare prin contemplare. Spre ziuă însă crivăul le-a izbăvit Şi cu suflarea-i rece toate le-a-mpietrit, urmele elegiei antice sunt prezente în evoluţii aspre. În multe alte poezii, sentimental coroziv al tristeţii este redat prin încordare critică şi comentariu livresc, dar nu umoristic: Îţi mulţumesc, o!

Doamne că-n fine am o casă! Important e să elimini tot ce e prea mult, tot ce distonează, tot ce nu se acordă, în timbru şi-n registru, cu restul poeziei. Prima este doar de câteva luni înla scurt timp după data de A doua, între şii-a permis să-şi etaleze aptitudinea de cronicar şi critic, dând viaţă emisiunilor Viaţa Cărţilor şi Cărţi noi.

Reeditează opera literară a lui Mateiu I. Caragiale, cu prefaţă, note şi variante, completând cu analize pertinente aspecte mai puţin cunoscute din viaţa şi opera acestuia. Odată cu schimbarea orientării politice ce deviază spre extremă dreaptă, Perpessicius îşi încetează Negru pe Alb 6 Anul I, Nr.

Primele şase volume apar în negru femeie datând de sex masculin alb vieţii sale, cu mari dificultăţi, la Editura Fundaţiei pentru Literatură şi Artă Regele Carol al doilea. Vatamaniuc şi Petru Creţia. Pentru a consolida activitatea de recuperare a operelor literare a înfiinţat în Muzeul Literaturii Române, sub tutela căruia a întemeiat şi condus revista Manuscriptum.

La vârstă de 75 ani este sărbătorit la nivel naţional. Ultimul său volum publicat a fost Lecturi intermitente, o paralelă a cronicarului cu observaţia criticului. Deşi Perpessicius a decedat la 29 Martieviaţa sa, petrecută printre cărţi şi autori, cu înţelepciunea intelectualului rafinat, a cărei flacără încă mai arde, a trecut pragul nemuririi. Redactorul cărţii —Ileana Buculei. Pe coperta 1 - chipul fermecător al unui tânăr ofiţer de marină, iar pe ultima - un vas de luptă şi portretul de azi al autorului, cu aceeaşi privire scrutătoare, cu un chip de înţelept venerabil.

Meniu de navigare

O viaţă, un om ce va împlini în curând 85 de ani. A avut ca traducători nume celebre — Pablo Neruda, Evtuşenko, ş. Cartea pe care o prezentăm aici este un veritabil jurnal de viaţă, scris în versuri, iar în anexe - fotografii din etapele succesive ale unui itinerar demn de invidiat.

 • Viteza datând în apropierea lui slough
 • A post shared by epantofi.
 • 10 cele mai bune dating din Africa | wafu.ro
 • Но он едва замечал его, обдумывая порядок шагов, которые следовало предпринять.
 • Consola max ping
 • Вот видите,-- улыбнулся Ярлан Зей.

În carte se regăsesc, firesc, şi preocupările de ecologist consecvent, mai bine zis de ecosofist termen introdus de TGM. La mulţi ani,Maestre! Negru pe Alb 7 Anul I, Nr. Cine mai are răbdare astăzi să citească monumentalul Dostoievski care te face să îmbraci stările de spirit şi cadrul desfăşurării acestora, prin acea descriptibilitate care pare acum exagerată?

Mă voi referi în foaia aceasta mai mult la dating guys sfaturi asiatice. În zona poeziei se trece la flash-eizare, precum ai privi un videoclip în care vreo câteva cadre răsfrânte şi trecute cu repeziciune îți sucesc mintea şi ochii. Cine are vreme să citească un poem despre toamnă astfel: Frig iminent ,dinspre marginea pădurii tremură arame încinse frunza lunecă peste dealuri, dincolo iubita aşteaptă promisiunea unei alte dimineţi, cum să-i spun că iarna-i întâia chemată, până să i se împlinească dorinţa?.

Acum ar părea că se preferă esențializarea, comprimarea, filtrarea, o altă autenticitate fără vechile tipare: ,ei i-a desfrunzit umărul îmbrăţişarea mea-i promite doar ierni iminente natura devine-un tablou controrsionat, Niscai economie. Unii vor spune că nu putem comprima totul până la a spune ,pâeț, şi gata poezia!. Universul întreg este poezie, deci de ce nu ar fi şi acel pârț după estetica unora. Alții vor spune că este doar pornirea de a şoca, de a uimi, siluind cuvântul.

Se întâmplă orice…! Retorica şi anti-retorica virtualistă… Retorica - Arta de a vorbi frumos; arta de a convinge un auditoriu prin măiestria argumentației, frumusrțea stilului şi a limbii etc. Declamație emfatică, elocvență amplă şi afectată.

Retorica şi antiretorica… pot spune aşa, coexistă. Virtualismul, încă un ism de parcă tocmai ne-ar fi lipsit, este părăsirea hârtiei pentru spațiul virtual, digitalizat, informatic… Literatura se manifestă din plin pe internet şi ai de unde alege, se citeşte şi se scrie parcă mai mult, textul Negru pe Alb 8 Anul I, Nr.

Retorica şi anti-retorica virtualistă vine să ne aducă la gândul că există oarece conflict între cei care încă preferă să scrie şi să citească versul clasic şi cei cu… versul alb. Eu unul mă bucur citind un vers clasic şi dacă este scris în prezent negru femeie datând de sex masculin alb plăcea să-l văd dezbrăcat de clişee şi rima repetată obsesiv… de milenii. Atât celui clasic, cât şi celui alb i se cere un mesaj, o formă autentică şi ori să producă emoție ori să pună mintea la lucru în mod creativ… Este ştiut faptul că poezia este sufletul filozofiei şi deci, poezia actuală reflectă filozofiile actuale.

Era industrială a produs gândire industrială, prin urmare şi poezie industrială, era informaticii de asemenea îşi cere cuvântul… Retorica nu va dispărea, nici anti-retorica nu va deliteraturiza mesajele, emoțiile, ideiile, creația. Toate parcurg şi vor parcurge un drum firesc evolutiv, fie şi atunci când impresia este de regres… Regresul este pasul spre nou, îi urmează ceva… nimicul nu există.

Creația merge mai departe şi curiozitatea poate fi dezlegată: ce vom mai citi mâine în zona poeziei?.

omul vechi singur

Cultivarea unor gusturi, preferințe, nevoia glasului neo-poetului de a străpunge în sus… nimic nu le poate opri, căutarea cititorului temerar în zone şi curente proaspete va fi răsplătită. Valoare se creează în fiecare clipă deoarce fiecare clipă este valoroasă şi conține un ciob de eternitate.

Mă folosesc de fiecare prilej să reafirm un lucru pe care-l cred esențial: atât cititorul cât şi scriitorul, poetul, au nevoie de cultură, de cultură actuală, de viitoarea cultură şi acestea se fac prin reguli străvechi: să ai un mesaj de transmis, să îmbraci mesajul în haine potrivite şi să fii autentic. Restul ține de gust. Poezia de ieri, astăzi sau mâine este poezie în momentul zămislirii ei în sufletul şi mintea autorului, în momentul scrierii.

Apoi devine un simplu text. Abia la marea întâlnire cu Măria Sa cititorul poate - sau nu - redeveni poezie prin retrăirea stărilor autorului sau a conexiunilor multiple din momentul citirii, dincolo de intențiile inițiale ale autorului. Capodopera nemuritoare nu se naşte prin publicitate sau fabricarea renumelui autorului. Educația silită prin repetare obsesivă precum că Mona Lisa este capodoperă, nu mă poate convinge că este aşa, până nu comunic eu personal cu opera. Capodopera se naşte prin universalitatea mesajului, înălțimea spirituală atinsă, majoritatea 10 dating hilar eșuează o întâlnesc o trăiesc deplin indiferent de epoci parcurse.

Aspirația la capodoperă o au până şi nătângii, geniul mişună nebănuite unghere, rămâne timpul şi spațiul să decanteze valoarea, valoare care apoi nu mai are nevoie de salvatori.

Nonvaloarea, cred eu, este atunci când ciopârțeşti o capodoperă adaptând-o la nu ştiu ce mofturi şi să pretinzi recunoaştere… pe măsura capodoperei reale… Astfel, iată, valoarea nou creată are musai nevoie de autenticitate. Retorică sau nu, virtuală sau pe pereții closetului, în vechile sau noile cărți, cântată, mârâită, murmurată, trăită pitit în suflet ca şi cum ai fi găsit o comoară, poezia, proza, desigur muzica şi teatrul, ne vor urma pe mai departe câtă vreme Universul ne va găzdui şi însufleți.

Negru pe Alb 9 Anul I, Nr. Sau Cu ochii larg închişi de Anca Cecilia Potinteu Pentru cine nu ştie, iubirea de poezie este forma cea mai dură de iubire. Nu se recomandă persoanelor sub vârsta inocenței, dar se foloseşte cu succes ca medicament experimental în tratarea unor boli incurabile cauzate de timp şi de vremuri. Este indicat ca atunci când o întâlniți pe stradă să vă purtați frumos cu ea, are dinți ca dragostea lui Nichita şi cultură suficientă să dea cu oricine negru femeie datând de sex masculin alb pământ.

La prima întâlnire vine cu tot arsenalul pregătit, te loveşte zâmbind în moalele capului, îți promite cu colțul ochilor un sărut imposibil, apoi îți ia mâna care începe să-ți tremure şi-ți şopteşte aproape atingându-ți urechea: Ştiu că mă vrei, nu mă poți avea, dar mi-ar plăcea să încerci. Vino, mâine în zori la centru, să te înscrii la programul de zbor pentru începători.

Te aştept! Şi se îndepărtează cu toată toamna, foşnind după ea, lăsându-te năuc şi gol, ca un nuc ce-şi pierde dintr-odată frunzele sub soarele nemilos aplicații de potrivire verii indiene, ca un lan de floarea-soarelui cu capetele tăiate ce îşi roteşte rădăcinile după raze. Apoi, când se asigură că ți-a captat întreaga atenție, vine cu primul vers.

Scris sau citit, nu contează. Îți arată prin fereastra întredeschisă dansul literelor, combinațiile infinitului, uneori te alegi şi cu ochelari 3D, atunci poți vedea toată naşterea ca şi cum ai fi înăuntrul ei, ce fericire suavă te cuprinde!

Dezarmat, îți laşi brațele săți curgă, întinzi gâtul să te plouă cu praf de stele şi-i promiți cu ochii măriți şi excitați: Te vreau, te doresc, nu contează cum, când, tu controlezi asta, pe mine m-ai lăsat fără puteri, fără drum, nu-mi pasă, doar să te văd, să te simt, lasă-mă să vreau, nu cer altceva, mintea mea slabă nu concepe să te aibă, ar muri mai întâi de greutatea necuprinsului. Ea, poezia, zâmbeşte, cum zâmbesc femeile când se simt dorite, uşor dezamăgită de capitularea prematură.

Dar nu răspunde. Ea ştie foarte bine să gestioneze tăcerile, este prima lecție, când îndrăgostitul este lăsat să admire rafturile cu versuri, să le mângâie cu colțurile sufletului scos ca o batistă prin buzunarele din față, să le citească, recitească, să le învăluie în priviri languroase.

Îndrăgostitul are bun-simț, poezia îi alege pe sprânceană. Acum e la început, e politicos, discret, mai are până când îşi încuie logica şi discernământul cu şapte lacăte, în cel mai umbros ungher părăsit de sângele în exod şi se avântă pe negândite şi nesperate, dar cu încrederea că nu poate altfel, se avântă, zic, în lumea aceasta polimorfă şi nedesluşită care-l atrage, îl subjugă, îl seduce. Urmează, ca în orice relație, palma peste cap, duşul cu apă rece, castana, bobârnacul, şutul în fund.

Ha, ha, ha! Credeai că eşti poet? Se aude ecoul prin pădurea ce vă desparte acum întunecat, pădure ce creşte exponențial cu fiecare încercare de reluare a dulcelui gând de fericire suspendată.

Credeai că mă poți vedea, avea? Un psiholog ar numi faza următoare negare. Eu îi spun defazare. Asta după ce am întrebat în prealabil un electrician. Cică într-o activitate electrică, orice valoare pozitivă se poate defaza într-o valoare negativă, păstrând aceeaşi intensitate. Este o perioadă favorabilă pentru doctorii de suflete. Cabinetele lor gem de turişti emoționali, oameni sărmani cu inimi amputate, alții conectați la aparate de respirat greoaie, alții catatonici, alții violenți.

Ați auzit de expresia poeţii sunt nebuni? Frumoşii nebuni ai marilor oraşe, cum spunea Fănuş Neagu, sunt cazuri netratate de poezie refuzată sau de preaplin. Negru pe Alb 10 Anul I, Nr. Vreau acasă, domnule doctor, dar nu mai ştiu unde sunt. Nu mai ştiu cum să mă întorc. Sunt pierdut, domnule doctor? Ce trist! Ba nu, e chiar distractiv, dacă stai să te gândeşti, unde să mă întorc? Adică eu nu mai am eu, înțelegi?

Negru Dragoste Forum

Uite un început bun pentru o poezie. Spuneți-mi ce să fac, m-am obişnuit atât să mă las împins de torente, încât nu mai ştiu. Vă implor, dați-mi o direcție! Doctorul îşi privea pacientul ce se încăpățâna să fixeze peretele într-o tăcere apăsătoare, cu ochii larg deschişi, cu pupila de un albastru senin liniştitor, dar straniu.

Negru pe Alb, nr.10

E grav, domnule doctor? E prematur un diagnostic curat.

de ce dating online este periculos

Poate fi orice. Va trebui ținut sub observație. Schizofrenicii, dacă e cazul, nu spun că e, sunt imprevizibili. Spuneați că e poet?

A publicat? Între secole de Boris Marian Mehr O ascultam într-o seară pe Ana Blandiana şi am reținut, cred, unul dintre îndemnurile esențiale formulate de poetă- generațiile viitoare să nu uite ce a fost.

Am privit în urmă, ca un om născut înainte de jumătatea secolului XX şi m-am îngrozit. Cred că acel secol se poate asemăna numai cu epoca ciumelor din Evul Mediu european. Dar ciuma nu este decât o lucrare a microorganismelor. Nefiind în relație directă cu Dumnezeu, nu pot să fac previziuni. Cele trei dungi violet reprezintă diversitatea comunității transgen și a genurilor, altele decât feminin și masculin.

Poole în și constă în cinci benzi orizontale, de culori distincte: rozul reprezintă feminitatea, albul — lipsa de gen, violetul — o combinație de masculinitate și feminitate, negrul — toate celelalte identități de gen diferite de feminitate și masculinitate, iar albastrul — masculinitatea.

auckland dating loc

Burnham în și reprezintă persoanele cu gen neutru și care caută să-și piardă caracteristicile sexuale secundare sâni, păr facial și corporal, distribuția grăsimii etc. Cei mai mulți oameni par să creadă că persoanele neutrois au disforie de gen, în timp ce persoanele agender nu, însă această distincție este inexactă. Albul reprezintă neutralitatea, verdele închis inversul lavandei — genul nonbinar, adică nici feminin, nici masculin, iar negrul — lipsa de gen.

A fost pentru prima dată expus pe 18 iunieîn Spags, un bar bear din orașul american Seattle. Stii, cu zburatul Sau nu le-a aprobat, cum vre sa-i zici. Biologia și legile nu funcționează pornind de la accidente genetice nefericite. Imaginea despre propria persoană o fi un drept inviolabil, atâta vreme cât este limitată la mintea persoanei respective. Realitatea însă are prostul obicei de a nu ține cont de imaginația individului. Degeaba solicit eu drepturile cuvenite unei preafrumoase și nobile tinere prințese dacă sunt în realitate un moș de de kile care se rujează.

Tu in general nu prea gandesti Si sunt foarte serios. Probabil te deranjeaza si ca oamenii cinstiti sunt alarmati de numarul de crime si de coruptie, nu? E "anormal" sa te gandesti la asa ceva Daca copiii sunt indoctrinati de homosexuali inca de la gradinita, nu homosexualii si sustinatorii lor sunt anormali, ci cei pe care ii deranjeaza asta, nu?

Nici David nici Solomon nu au fost nici "sfinti", nici prooroci. Nu scrie nicaieri ca absolut tot ce au facut ei a fost bine si trebuie sa il urmam pe ei in tot ce au facut.

Simboluri LGBT

Dimpotriva, ne sunt aratate si greselile lor, iar numarul de neveste reiese clar ca a fost o greseala care i-a costat mult. There is no god.

 • Liban pa datând
 • Acordarea sau interzicerea unor beneficii fiscale pe considerente religioase se numește fundamentalism.
 • 5 elemente din garderobele bărbaților care au cucerit moda feminină | Blog wafu.ro
 • Calaméo - Negru pe Alb, nr
 • Negru pe Alb 3 Anul I, Nr.
 • Simboluri LGBT - Wikipedia
 • 16 lucruri de știut despre întâlnirea unei fete scurte
 • Steagul bi Semilunile bisexualității Steagul bi a fost proiectat de Michael Paige în pentru a da comunității bisexuale propriul simbol, [29] asemenea steagului-curcubeu care definește comunitatea LGBT.

Toleranta si "iubire" Sunt heterosexual dar prefer o familie intre doi barbati sau femei fericita decat o familie intre un barbat si o femeie si unul dintre el are un ochi vanat o data pe luna. Din pacate exista o masa de troli habotnici Crezi ca s-au nascut din spuma marii? Populatia lumii e deja de 7 miliarde, dar prostii tot o dau cu baubaul ca din cauza homosexualilor dispare omenirea, ca nu se mai nasc destui bizoni. Accepta-ti conditia, iesi din dulap, starea asta latenta nu iti face bine.

 1. Cum să obțineți o fată online
 2. Он помнил первый миг и первые услышанные им слова: "Добро пожаловать, Элвин.

Orice-ar face, e o "initiativa nefericita" Nu poti sa spui, "da ba, nu prea-mi place de institutia lor, dar de data asta au zis bine"? Dar de unde vin beneficiile astea fiscale? Le inventeaza statul roman? Caca bani, sau ii colecteaza de la toti cetatenii, incluzand homofobi, homosexuali, parinti, sterili si cei care nu au chef sa faca plozi? Asadar in bila ta, e echitabil sa ia bani de la toti, dar sa dea doar unora. Pai daca e asa, atunci ar trebui ca babele fara copii sa nu mai primeasca pensii, femeile ce nu pot face copii sa nu beneficieze de avantajele pe care le confera casatoria, pentru ca 'sunt incapabile de reproducere'.

Se numesc Nu vrea nimeni sa "renoveze Auschwitz-ul, nu mai dramatiza aiurea. Doar ca nu vrem sa fie lasati sa modifice societatea dupa chipul si asemanarea lor. Ce urmeaza? Pedofilia, zoofilia, casatoria cu piese de mobilier? Femeia e facuta din coasta barbatului, trebuie sa-l asculte si sa stea la orizontala cand e nevoie de plozi noi. In rest, poa' sa faca mancare si sa taca dracu' din gura.

Vrajmasu sta la panda si te imbie sa-ti folosesti spurcaciunea mai mult decat e permis in sfanta scriptura.

Negru Oamenii se intalnesc

Soferii nu au voie sa mearga cu masina pe contrasens. Nu au voie nici sa mearga cu spatele. Chiar daca asa "simt" ei. Nu spune nimeni ca e o situatie normala. Copiii apar ulterior Nici asta nu iti e clar? Deci, aveti baieti si fete toate parghiile necesare pentru drepturi comune, dar nu puteti schimba totul dupa cum va pica voua: - familia e intemeiata la inceput dintre un barbat si o femeie, ce se intampla dupa Cam multe minusuri am primit!

Ele au existat inaintea legilor iar legile au fost creeate pentru a le proteja si a le rasplatii Majoritatea sunt casatoriti cu copii, multi sunt calugari si popi. De cand e lumea si pamantul Copiii raman pe dinafara? Ce faci cu fratii orfani si cei cu un singur parinte?

Aici e vorba de o manipulare a prostilor ca sa isi mai spele BOR obrazul. Despre asta era vorba in mesajul meu, atat. Asta solicita preopinentul cu privire la biserica, sa nu se mai exprime cu privire la o chestiune care clar e de interes pentru ea, iar cu asta nu pot fi de acord. Inițial, această încălțăminte ajungea deasupra gleznei și era fixată cu catarame. În versiunea de astăzi, sunt pantofi cu partea superioară scurtă și de obicei cu șireturi. Au apărut în garderobele femeilor după Primul Război Mondial, când doamnele au preluat nu numai munca, ci și garderobele partenerilor lor care luptau pe front.