Supunând la aprecierea D-voastre, Domnule Prefect, cele ce preced, vă rog respectuos, dacă credeţi că nu cer decât ceea ce trebuie să binevoiţi a interveni după cum veţi crede de cuviinţă pentru realizarea lor. În următorul milion de ani a început un proces de encefalizare și, odată cu apariția lui Homo erectus în registrul fosil, capacitatea craniană s-a dublat. Stanislavsky Mikhail Chekhov a încheiat: "Patru calități sunt inerente adevăratei opere de artă: ușurință, formă, integritate completare și frumusețe".

Una dintre cele mai mari aşezări geto-dacice de pe teritoriul românesc s-a dezvoltat la Piroboridava com. Nicoreştiunde existenta umană este atestată între secolele IV i.

datând un om negru scurt

În urma războaielor din anii si e. Astfel, romanii îşi stabilesc centrul militar si administrativ în castrul de pe dealul Tirighina-Barboşi ridicat pe ruinele unei cetăţi dacice.

Silvio Berlusconi cu pistol, într-o fotografie din anii

Aici au fost descoperite sarcofage din piatră, ţigle, cărămizi, podoabe din aur, amfore şi doua reliefuri în marmură albă reprezentând "Cavalerul Trac" şi "Cavalerii Danubieni". După retragerea armatei şi administraţiei romane din sec al III-lea, comunităţile umane din aceasta zonă au căzut pradă popoarelor migratoare, păstrând totuşi elemente ale continuităţii. În primele secole de mileniului al doilea, comunitatea de la Dunăre îşi consolidează importanţa strategică şi comercială fiind un renumit punct de negoţ.

Către a doua jumătate a sec al XIII-lea apar primele focare de organizare administrativa, sub forma târgurilor, cetăţilor întărite, centrelor meşteşugăreşti şi comerciale. Prima atestare a judeţului Galaţi datează diniar din vremea lui Ştefan cel Mare s-au păstrat documente care atestă existenta unor localităţi gălăţene: Bereşti, Crăieşti Drăguşeni.

datând un om negru scurt

Găneşti şi Iveşti. DupăGalatiul rămâne singurul port românesc liber la Dunăre şi începând cu secolul al XVII-lea devine "cel mai vestit târg de negoţ de pe toata Dunărea", potrivit caracterizării făcute de cărturarul Dimitrie Cantemir.

După războiul din Crimeea datând un om negru scurt înfiinţează la Galaţi Comisia Europeană a Dunării, menită ce numiți un tip datând asigure siguranţa unui comerţ liber iar odată cu acordarea între anii a statutului de "porto-franco", zona va cunoaşte o creştere economică şi demografică fără precedent.

Revoluţia de la şi Unirea din au avut reprezentarea spirituală în rândurile revoluţionarilor gălăţeni.

Zorile devin albastre prin fereastră. Oh, tu noapte! Stau într-o pălărie de top. Nimeni nu este cu mine. Sunt singur… Și - o oglindă spartă

La conacul patriotului roman Costache Negri, din comuna cu acelaşi nume, se reuneau la mijlocul secolului trecut personalităţi ale vieţii politice şi culturale ale vremii - Mihail Kogălniceanu, Al. Alecsandri, N. Prezentul găseşte judeţul Galaţi cu o suprafaţă de Hugo datând natalie administrativa cuprinde doua municipii Galaţi şi Tecuci, două oraşe, Bereşti şi Tg.

Bujor, 60 de comune şi sate. Teritoriul judeţului Galaţi este reprezentat în cea mai mare parte de câmpie iar regimul său climatic este de tip temperat continental Precipitaţiile atmosferice înregistrează aici cele mai scăzute valori din ţară. Dunărea, Prutul şi Şiretul sunt principalele ape curgătoare ce delimitează judeţul.

Definiția lui H. Unii paleoantropologi includ fosile pe care alții le-au alocat diferitelor specii, în timp ce majoritatea atribuie doar fosile care se aliniază anatomic cu specia așa cum există astăzi. Genul Homo a evoluat și s-a separat de alte hominine din Africa acum câteva milioane de ani, după ce clada umană s-a despărțit de linia cimpanzeilor. Data desprinderii dintre filiațiile umane și cimpanzei este plasată acum milioane de ani, în Miocenul târziu. Din aceste specii timpurii, au apărut australopitecinele în urmă cu aproximativ 4 milioane de ani, divergând în ramura robustă Paranthropus și ramura gracilă Australopithecus.

Vegetaţia locurilor este cea de stepă şi silvostepă, regăsite prin crânguri de salcie, vegetaţie forestieră, păşuni, fâneţe şi stejari.

De asemenea, mari suprafeţe sunt cultivate cu vită de vie, pomi fructiferi, cereale şi plante tehnice. Fauna terestră este bine reprezentată de rozătoare de câmp şopârle, şerpi şi iepuri iar dintre pasări mai des întâlnite sunt potârnichea, prepeliţa şi ciocârlia. Pădurile seculare de la Adam, Buciumeni si Viile adăpostesc specii de interes cinegetic ca mistreţul si vulpea. Numărul locuitorilor judeţului Galaţi se ridica la cca.

Întâlnind încă splendide monumente de artă şi arhitectura veche.

Meniu de navigare

Urechea" sau prima statuie a poetului Mihai Eminescu, dezvelită în anulGalaţiul este acel spaţiu generos al dezvoltării industriale dar şi al cercetării ştiinţifice, educaţiei şi culturii naţionale.

Fondată înUniversitatea datând un om negru scurt de Jos", pregăteşte specialişti în domenii cu profil unic în ţară, cum cod negru ops 2 fi: construcţii navale, industrie alimentară şi tehnică piscicolă, menţinând continuitatea fireasca a primei scoli gălăţene, atestată în mărturiile scrise ale anului Conectat la principalele culoare de comunicare ale Europei şi având acces la importanta magistrală de transport pe apă care este Canalul Rin-Main-Dunare, ce face legatara între Marea Nordului si Marea Neagra, Galaţiul are cel mai mare complex de porturi fluviale de la Dunăre, recomandându-se astfel drept unul din cele mai mari noduri de trafic comercial al României.

Atingerea competitivităţii, polarizarea investiţiilor străine şi pătrunderea pe noi pieţe de desfacere sunt asigurate atât de existenta Zonei Libere cât şi de dezvoltarea parteneriatului si cooperării transfrontaliere între România, Republica Moldova şi Ucraina. Istoria poliției gălățene - date din ahhivă Date certe privind istoricul poliţiei gălăţene nu apar decât în perioada modernă, după anul Totuşi într-o formă sau alta, sub diferite denumiri, poliţia - ca instituţie - a însoţit statul în toate orânduirile cunoscute de istorie, pentru că orice stat are nevoie de ordine internă, deci şi de structura prin care aceasta să fie asigurată.

La început, comandanţii oştirii aveau şi atribuţia de a veghea la ordinea internă, pe care o realizau prin organe specializate: ispravnici, pârcălabi, privighetori ai ocoalelor, de oraş, şi de graniţă, polcovnici de poteră, seimeni, armaşi, zapcii, străjeri - denumiri ce stratificau raza de acţiune a purtătorului lor. Izvoare scrise privind un început de organizare statuată avem abia din anulcând se datând un om negru scurt, la curtea lui Radu cel Mare un vătaf de vânători.

Mai târziu în timpul domniei lui Mihai Viteazul, prin influenţă turcească, numele de vătaf a devenit agă.

PREZENTARE ISTORICĂ A JUDEŢULUI GALAŢI

Schimbarea denumirii a fost însoţită şi de prerogative sporite faţă de cele ale vătafului domnesc. Agia se transformă în poliţie în timpul ocupaţiei ruseşti diniar în anulsub domnia lui Gheorghe Bibescu, denumirea de agă se transformă în "şeful Poliţiei", titlu care din anul este transformat în "prefect de poliţie" Vel aga marele agă fixa preţurile produselor alimentare şi supraveghea respectarea acestora, a ordinii publice în localuri, întocmea orarul de funcţionare a magazinelor şi se ocupa cu menţinerea curăţeniei târgului.

Primul drapel al poliţiei, pe care era pictat chipul Maicii Domnului şi al îngerului aducător al Bunei Vestiri, a fost înmânat în anul marelui agă Mihăiţă Filipescu de către Grigore Dimitrie Ghica. Prima atestare documentară a termenului de "poliţie" în oraşul Galaţi este prezentă într-un raport, din anulal Sfatului Municipal către Departamentul Trebilor din Lăuntru, cu privire la stabilirea imobilului unde avea să funcţioneze Spitalul militar orăşenesc: "şi că nimeni nu voieşte a-şi da casa de spital, din partea obştii s-a încheiat jurnal la Casa Sfatului Municipal ca să se dea casele obştii în care sunt aşezate canţelariile, atât a Pârcălăbiei cât şi a Sfatului Municipal, cum şi a Poliţiei, cu toate materialele ce pârcălăbia s-a tot găsit".

Alte știri

Aceşti poliţmaiştri să fie sub atârnarea şi ascultarea ispravnicilor şi lucrările lor numai în cancelariile isprăvniceşti …iar rânduirea lor să se facă de către Ocârmuire prin Departamentul din Lăuntru". În anul mai 18, apar la Galaţi primele instrucţiuni ale Departamentului Trebilor din Lăuntru referitoare la păstrarea liniştii şi ordinii publice, aşa numitele "Instrucţiuni pentru curăţirea şi oprirea răului". Balaban, militant unionist, a fost pârcălab al ţinutului Covurlui, în perioada în care, conform Regulamentului Organic, s-a pus problema organizării poliţieneşti a oraşului Galaţi după sistemul rusesc.

Se prevedea pentru o mai bună organizare împărţirea oraşului în cinci "ciastii" despărţituripe vopsele alb-negru, alb-roş, alb-verde, alb-galben închis, negru-albavând în frunte un comisar, iar fiecare ceastie împărţită în câte 3 sau 2 epistate, având în fruntea lor 14 epistaşi călări.

Cel mai vechi plan al oraşului Galaţi din anulaflat în păstrare la D. Galaţi, face referire la acest eveniment. La data de 26 aprilie apare la Galaţi, în 57 de articole, un "Reglement general atingător de poliţia străinilor la Galaţi şi Ismail, care a izvorât din necesităţi de ordin istoric şi practic: înmulţirea străinilor în aceste oraşe, şi necesitatea evidenţei şi controlului acestor mari mase de oameni.

datând un om negru scurt

În acelaşi an Sfatul orăşenesc lua aminte asupra "neorânduielilor şi furtişagurilor" şi dorind a asigura "buna petrecere şi linişte obştească care se vede tulburată în cea mai mare parte de numărul nenumărat al vagabonzilor", socoteşte cel mai nimerit mărirea efectivelor de personal, dotarea acestora cu efectele militare corespunzătoare şi mărirea lefilor.

În condiţiile în care Casa Municipală nu dispunea de sumele necesare, s-a propus impunerea proprietarilor printr-o dare pe hoteluri, hanuri, cafenele şi crâşme, motivând că: "o măsură poliţienească tot trebuia în tot chipul a se adopta, acele încăperi dovedindu-se a fi cele de mai multe ori adăpostul făcătorilor de rele".

Primele informaţii referitoare datând un om negru scurt instalarea de indicatoare rutiere mai precis instalarea de stâlpi vopsiţi tricolor la răspântiile drumurilor cu indicarea localităţilor, sunt în anul când Municipalitatea de Galaţi scotea această lucrare la licitaţie prin "batere de barabană".

S-ar părea că persoana care a câştigat licitaţia, un anume maestru Gheorghe Zamfir, nu s-a achitat întocmai de angajamentul luat, controlorul municipalităţii care avea să recepţioneze lucrarea consemna: "mergând pe la barierele oraşului şi observând acei patru stâlpi făcuţi de maestrul Gheorghe Zamfir, s-au găsit cu totul răi lucraţi datând un om negru scurt la cuprinderea planului ce a avut a face, adică cioplitura lemnului de stejar nu sunt în măsurile de care cere trebuinţă, vopseaua nu este bună dată, asemănându-se ca când ar fi boită cu chinovar, asemenea s-a observat că sunt în mâna stângă privită de un călător când iese din oraş, iar nicicum în partea dreaptă, cum sunt a se privi la ieşire din oraş".

datând un om negru scurt

În a doua jumătate a anuluiîn urma solicitărilor diferitelor consulate de a li se extrăda persoane aflate sub protecţia lor, care erau arestate de poliţia gălăţeană, aceasta din urmă neasigurându-le condiţii normale de detenţie, prefectura ia decizia îmbunătăţiri acestor condiţii: "starea arestului Poliţiei, în una din încăperile aflătoare în ograda acestei municipalităţi, nu mai poate fi tolerată din cauza aglomeraţiei necuviincioase, în aceleaşi încăperi, de bărbaţi şi femei supuşi toţi la aceeaşi rigoare, fără osebire de simple delicte şi crime, cauză ce dă până la oarecare grad şi un legiuit motiv consulilor respectivi de trăda autorităţilor locale pe unii dintre naţionalii lor spre încarcerare.

Avându-se în privire că tot în ograda municipalităţii mai sunt două odăi în apropiere de cele ale arestului actual şi potrivite cu trebuinţa ce se mai cere şi pentru arestarea femeilor, aşa ca să fie deosebite de arestaţii bărbaţi". După realizarea Unirii, în timpul domniei lui Al.

Cuza, mai precis în anulapare Legea pentru comunele urbane şi rurale a Principatelor Unite Române. Ca o dovadă a faptului că poliţia era în slujba comunităţii ne stă şi jurământul rostit de D.

Constantinescu, cu prilejul numirii în funcţia de comisar în oraşul Galaţi, în anul "Jur credinţă Domnitorului, supunerea legilor ţării şi sprijinul intereselor comunei ….

  • negru - definiție și paradigmă | dexonline
  • Pe scurt, despre prima revoluție din istoria omenirii
  • Eveniment de întâlnire de viteză în nyc
  • I.P.J. GALAȚI - Scurt istoric
  • Poezie yesenina negru om. Analiza poeziei "Black Man" Yesenin
  • Părinții singuri datând idei
  • Grupul dating din marea britanie

Aşa să-mi ajute Dumnezeu! Conform listelor de salarii înaintate Primăriei, în anulde către Poliţia oraşului Galaţi, aceasta avea următorul efectiv: 15 epistaşi, 4 epistaşi de barieră câte unul pentru fiecare barieră a oraşului: Nouă, Movilei, Tecuci şi Ţiglinei şi 51 de sergenţi, în total numărul angajaţilor se ridica la 70în condiţiile în care populaţia oraşului, conform recensământului dinpopulaţia se cifra la Din cauza înmulţirii mijloacelor de locomoţie caleşti, birje, carete, căruţe, care de povarăla începutul lui iuliese pun bazele serviciului circulaţie la nivelul datând un om negru scurt Galaţi prin "Regulamentul adoptat de Consiliul Comunal şi confirmat de Ministerul de Interne, datând un om negru scurt proprietarii şi conducătorii fiacrelor birjeloriar trei ani mai târziu va apare regulamentul uniformei poliţiştilor.

În anulşeful Diviziei IV teritorială, face demersuri prin intermediul Ministerului de Război către autorităţile gălăţene, pentru reducerea numărului de soldaţi care asigurau paza oraşului de la 70 la 20, urmând ca acestea din urmă să asigure efectivele prin mărirea numărului guardiştilor.

Soluţia aleasă de Consiliul Comunal a fost aceea ca până la organizarea Gărzii orăşeneşti, conform legii apărute în acelaşi an, paza să fie asigurată de către cetăţenii oraşului astfel: în centrul oraşului la fiecare cinci gospodării să fie dat un om pentru pază, iar în suburbie la fiecare zece case, un om.

Străinii nu erau nici ei exceptaţi de la această obligaţie, facem referire aici la proprietari şi comercianţi. Această stare de fapt a durat patru zile, de la data de 5 mai până la 9 maicând în Galaţi avea să sosească Regimentul VI care avea să exercite atribuţiile Gărzii orăşeneşti, însă primarul urbei nu a pierdut prilejul de a adresa cetăţenilor oraşului mulţumiri pentru solicitudinea manifestată.

Chiar şi în aceste condiţii, efectivele destinate pazei oraşului erau insuficiente dacă avem în vedere solicitarea făcută de prefectul poliţiei de atunci, Dumitru Nicolae, de mărire a efectivelor de la 60 guardişti şi 30 sergenţi, la guardişti.

La data de 7 septembrieConsiliul Comunal avea să adopte un "Regulament de serviciu pentru sergenţii şi guardiştii de zi şi de noapte", iar în anul următor Prefectura solicita Primăriei: "completarea acestui serviciu prin creşterea numărului oamenilor în proporţie cu exigenţele Poliţiei, căci sper a vă gyeong hwan dating seama de nevoile acestui serviciu vă vor aduce aminte că în vecinul port Brăila, oraş de o întindere numai a treia parte ca Galaţii, serviciul sergenţilor se compune dintr-un număr de oameni, pe când în Galaţi abia sunt 90 şi aceştia în stare de dezorganizare".

Printre meritele poliţiştilor gălăţeni se enumără şi acela al prinderii, în anul de către şeful acesteia, P. Majer, a unui hoţ pe nume Stan Golea, care evadase de la închisoarea Văcăreştidupă ce omorâse doi gardieni şi care înainte de a fi prins cutreiera drumurile, jefuind călătorii din zona cuprinsă între Bîrlad, Tecuci şi Focşani, până la Galaţi. În anulpoliţia gălăţeană încearcă o disciplinare a circulaţiei birjarilor şi a modului de înfăţişare a acestora în peisajul urban al vremii: "Birjarii din această urbe mai toţi, în genere, au devenit în cea mai deplorabilă stare, trăsurile ruinate şi hamurile ruinate cu desăvârşire caii proşti, slabi, şchiopi şi unii cu năravuri, fanarele cele mai multe fără număr şi stricate, tăbliţele în care să priveze taxa, stricate, şi expres rase ţifrele de plată, ca să poată înşela datând un om negru scurt, vizitii îmbrăcaţi foarte datând un om negru scurt, încât aduc un aspect rău în societate şi fără ceasornice, în lipsa cărora exploatează publicul.

Astfel în preajma războiului de datând un om negru scurt, I Atanase, şeful poliţiei gălăţene, într-un raport înaintat primarului solicita: "- reparaţia localului numitei Poliţii Vechi şi unde a fost Plutonul al 2-lea pompieri, să se puie la dispoziţia comandantului sergenţilor, ca astfel să se poată proceda fără întârziere la încazarmarea lor, - mărirea salariilor sergenţilor de la 50 la 60 de lei, pentru că cu scumpetea ce avem prin pieţe nu se poate întreţine nefiind de ajuns pentru cheltuiala jurnalieră şi îmbrăcăminte … vă citez Brăila oraş mai mic, cu un număr mai mare de sergenţi decât la noi şi lefile mai bune, - să se sporească numărul gardiştilor pedeştri la cel puţin de oameni şi numărul sergenţilor călări la 25 oameni".

datând un om negru scurt

În general relaţiile dintre conducătorii poliţiei gălăţene şi oficialităţile locale, au fost bune, anul se constituie din păcate într-o excepţie, primarul urbei acuzându-l pe şeful poliţiei de tulburarea şedinţelor Consiliului Comunal în nenumărate rânduri, precum şi adresarea de injurii personale şi sfidare, cerând Ministerului de Interne soluţionarea cazului. Un nou "Regulament pentru organizarea serviciului datând un om negru scurt orăşeneşti ai poliţiei de Galaţi" apare în anulmult mai complex decât cel din anulcu referiri la administraţie şi personal, îndatoririle trupei, împărţirea efectivelor pe despărţituri, disciplina, uniforma şi armătura, contabilitatea, stabilind taxele pentru serviciile particulare efectuate de Corpul sergenţilor, şi cele pentru fondul Casei sergenţilor orăşeneşti.

Şi mai expresiv, în ceea ce priveşte condiţiile de muncă şi greutăţile cu care se confruntau apărătorii ordinii, este însă, raportul Poliţiei gălăţene din data de 29 decembrie "Domnule Prefect, în urma experienţelor făcute în cursul anului expirat, mă cred dator în calitatea mea de Şef al Poliţiei oraşului să supun la cunoştinţa Dvs.

Oraşul are o întindere de 8 kilometri cu străzi, ca oraş de port este deschis pretutindeni prin căile de comunicaţie ce-l înconjoară. Înăuntru oraşului se găseşte totdeauna între mii populaţie flotantă străină, muncitorii veniţi din toată lumea fără nici o stabilitate şi fără ca Poliţia să le poată cunoaşte condiţiunea de moralitate, ceea ce reclamă din partea administraţiunii o neostenită priveghere şi o acţiune energică pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice.

Mijloacele de care ne servim sunt atât de insuficiente, încât aş putea zice că nu ştiu căror împrejurări datorăm liniştea şi ordinea existentă. Oraşul este divizat în 5 despărţituri cu câte o comisie, personalul este puţin retribuit pentru ca să putem recruta oameni competenţi în serviciu, salariul comisarului este de mensual şi al subcomisarilor leispezile de cancelarie lei 10, pe câtă vreme nu se ajunge 20, localurile sunt în cea mai completă mizerie, acele care sunt proprietatea comunei precum despărţirea I şi a V-a nu li se fac reparaţii, celelalte închiriate s-au luat după hotărâre, fără a se ţine seama că ele nu se pretează pentru autoritate.

Domniile voastre înşivă v-aţi convins de această stare cu ocazia inspecţiei făcute comisiilor, mobilierul lipseşte aproape cu desăvârşire şi acela cât este reprezintă mizeria în toată puterea cuvântului. Pentru onoarea Ţării şi în special pentru a oraşului, care este portul principal unde toţi străinii debarcă şi au relaţii cu autorităţile, ar trebui să fim mai impunători, ca să avem dreptul la demnitate şi respect.

Pe lângă alte schimbări climatice care s-au petrecut atunci, încălzirea vremii și retragerea ghețarilor au însemnat punctul de plecare spre o nouă evoluție tehnologică a comunităților umane preistorice, dar și una culturală, iar aceasta pornește odată cu dominarea mediului de către om. Nu putem afirma că omul nu mai depindea de ceea ce îi oferea natura, ba dimpotrivă, însă, este la fel de adevărat că în acel moment omul devenea capabil să creeze și controleze, într-o anumită măsură, propriile surse de hrană. Dar, să vedem cum s-au petrecut aceste transformări și cum această revoluție de acum mii de ani ne influențează astăzi. Modul în care omul modern funcționează, într-o societate bazată pe producție și consum, își are rădăcini adânci în timp.

Venind la puterea poliţienească şi condeiul se simte umilit descriindu-vă adevărul. Trupa de pază a oraşului se compune din oameni din care: 1 comandant, 1 locotenent, 1 ofiţer, 1 ofiţer, 1 sergent major, scăzându-se aceştia rămân Se scade oameni detaşaţi prin diferite servicii precum comisie, percepţie, ordonanţe, garda casieriei şi vama…36, datând un om negru scurt Din acest număr în serviciul de zi 20 rămân Aceştia fac serviciul de noapte în care număr intră călăreţi 12 şi 95 pedeştri.

Din această situaţiune, vedeţi, Domnule Prefect, că în cursul zilei paza oraşului se face cu 20 sergenţi pe o întindere de 8 kilometri şi străzi, şi noaptea cu 95 sergenţi pedeştri şi 11 călăreţi, fiindcă unul face serviciu ziua. Cu acest număr de oameni nu se poate garanta ordinea şi siguranţa nici ziua şi nici noaptea cu atât mai mult în timpul iernii, când un om trebuie să facă 12 ore de serviciu fără schimb.

Localul Poliţiei este bun, are trebuinţă absolută de 2 dulgheri pentru arhivă şi ceva mobilier asemenea să se facă grile la ferestrele camerei destinată pentru arest. Comisa a 2-a poate fi strămutată la poliţie, comanda sergenţilor însă nu are loc, astfel că trebuie închiriat un local de cancelarie cu cazarmă şi grajd.

Ce spune un dulap datând cu un tip despre el | wafu.ro

În faţa celor expuse ameliorările trebuincioase sunt următoarele: localurile comisiilor să se închirieze în nişte condiţii mai corespunzătoare cu prestigiul unei autorităţi, acelea care sunt proprietatea comunei să se repare şi să le transforme după trebuinţă, retribuţia comisarilor să se sporească la lei şi a subcomisarilor laspezele de cancelarie să li se acorde lei 20, fiind insuficient lei 10 pentru hârtie, cerneală, gaz şi altele, la comisia I-a şi a II-a să se adauge câte un scriitor a lei 50, neputând dovedi mulţimea lucrărilor un singur scriitor care este şi secretar, arhivar şi registrator.

În privinţa trupei ca să putem da tuturor locuitorilor o pază şi siguranţă nu numai centrului şi mahalalele cu străzile laterale să le lăsăm la voia întâmplării.

Gero Miesenboeck reengineers a brain

Necesitatea reclamă ca strict necesar, nu cu datând un om negru scurt sergenţi pedeştri şi 50 călăreţi cu care s-ar putea în mod simţitor face o mai bună administraţiune şi cetăţenii ar fi apăraţi de furturi ce adeseori prin lipsa de mijloace poliţieneşti li se cauzează daune. Asemenea necesitatea reclamă ca pe lângă poliţie să fie ataşaţi cel puţin 2 agenţi secreţi a lei mensual, în un oraş deschis unde se pot refugia şi adăposti orice individ străin venit cu tendinţe rele sau a spiona întreprinderile statului sau ca aceşti indivizi sunt veniţi ori trimişi pentru a propaga dezordinea şi multe alte cazuri, care interesează ordinea publică numai prin astfel de agenţi se poate mai uşor Poliţia informa.

În toate oraşele mari poliţia are la dispoziţiunea sa mijloace de a şti şi afla totul numai la noi se cere mult şi nu se dă nimic, de aceea suntem şi mult îndărăt de ceea ce trebuie să fim.

Supunând la aprecierea D-voastre, Domnule Prefect, cele ce preced, vă rog respectuos, dacă credeţi că nu cer decât ceea ce trebuie să binevoiţi a interveni după cum veţi crede de cuviinţă pentru realizarea lor. Şeful Poliţiei, A. În perioada mai-iuniedin cauza inundaţiilor, aproape toate autorităţile oraşului au trebuit să-şi aducă contribuţia în vederea limitării efectelor inundaţiilor prin lucrări de îndiguire.

Şeful poliţiei şi personalul în subordine, a avut sarcina de a verifica punctele de lucru, zi şi noapte, supraveghind desfăşurarea lucrărilor şi luând cunoştinţă de solicitările acestora în special a numărului de oameni necesari la lucrări, carele şi căruţele care urmau să fie rechiziţionate. Consiliul Comunal avea să premieze personalul poliţie gălăţene, în luna septembrie, ca o recunoaştere a eforturilor depuse. În anul Poliţia din Galaţi este ridicată la rangul de Prefectură, cu atribuţii analoage Prefecturii de poliţie din Bucureşti.

Legea organizării poliţiei generale a Statului din 1 aprilie este considerată prima lege organică de poliţie.