Roza vânturilor, conform invenţiei, are patru corpuri I, II, III şi IV identice ca formăşimărime, prevăzute cu un orificiu central 1 , fiecare corp I, II, III sau IV având nişte faţete 2 pe care sunt practicate nişte şănţuleţe 3 cusecţiunea în formă de T, în care glisează un picior 1 al unei piese, intersecţia a două şănţuleţe 3 formând un releu 2 , prin asamblarea celor patru corpuri I, II, III şi IV obţinându-se cinci câmpuri a, b, c, d şi e de joc, independente. Catargul conform invenţiei este alcătuit din mai multe segmente 4 telescopice, care se deplasează unul faţă de celălalt într-un canal 5 longitudinal, segmentele 4 fiind fixate unele faţă de altele cu ajutorul unor şuruburi 6 , la partea inferioară catargul fiind prins de planşeul navei cu ajutorul unui dispozitiv de prindere 1.

Inventator 16 Sep, Inventatoro persoană care aduce idei sau obiecte împreună într-un mod nou pentru a crea un invențieceva care nu exista înainte.

Encyclopædia Britannica, Inc. Inventatorii sfidează definiția; ca urmare, ele sunt frecvent definite de ceea ce nu sunt.

c14 dating hendrik

De exemplu, deși există o relație strânsă între invenție și știință și inginerun inventator nu este neapărat un om de știință sau un inginer.

Se spune că c14 dating hendrik om de știință este un descoperitor - adică cineva care, prin observare acută și analiză strălucitoare, este capabil să găsească și să explice ceva care există deja în natură.

c14 dating hendrik

Între timp, un inginer folosește tehnologia existentă și înțelegerea științifică pentru a proiecta obiecte sau procese mai bune. Dar un inventator, se spune, creează ceva care nu existase până acum. Astfel de distincții sunt utile într-o anumită măsură, dar ignoră și faptul că știința, ingineria și invenția lucrează adesea împreună.

c14 dating hendrik

De fapt, o mare parte a eforturilor inventatorilor de-a lungul istoriei au fost dedicate nu creării de ceva nou, ci îmbunătățirii și dezvoltării dispozitivelor existente - în mod tradițional domeniul inginerului. Mai mult, invenția și descoperirea științifică sunt adesea atât de strâns legate, încât este dificil să se facă o distincție clară între ele.

c14 dating hendrik

Inventatorii notabili de-a lungul istoriei sunt enumerați în tabelul de mai jos. Obțineți acces exclusiv la conținut din prima noastră ediție cu abonamentul dvs.

c14 dating hendrik

Abonați-vă astăzi Cronologia inventatorilor și a invențiilor inventator.