Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Aceasta definește durata vieții omenești, care este stabilită după cel mai bătrân individ care a trăit vreodată.

Concentrations to achieve airborne toxicity Some individuals prefer fast-acting anabolic steroids having short half-lives, thus necessitating frequent injections. Unele persoane prefera steroizi anabolizanţi acţiune rapidă având scurt de înjumătăţireastfel necesitând injectări frecvente.

Problems with half-lives 40, years long.

relativ dating half viață

Alfa life. Probleme care au înjumătățit durata de viață pentru de ani. Consequently, clearance and distribution volumes are constant, as well as half-lives.

  1. Cât de des vedeți pe cineva când se întâlnește
  2. Ce să spun în profilul dvs de dating online
  3. Jidanurile vechi de jumătate de miliard de ani sunt cele mai vechi urme de animale găsite vreodată Jidanurile vechi de jumătate de miliard de ani sunt cele mai vechi urme de animale găsite vreodată Ştiinţă Michael Irving 7 iunie Dating înapoi între și milioane de ani, acestea sunt cele mai vechi urme de fosile găsite vreodată Credit: NIGP Oamenii de știință din China și SUA au găsit ceea ce ei spun că sunt cele mai vechi urme de animale descoperite vreodată.
  4. Dating online reno nv

Prin urmare, volumele de eliminare și de distribuție și timpii de înjumătățire sunt constanți. He's a real whizz when it comes to obscure entities and half-lives.

relativ dating half viață

E un geniu când vine vorba de entități obscure și creaturi. There won't be anyone left to catch half-lives. Nu va mai rămâne nimeni să prindă creaturi. These levels decline with half-lives between approximately 5 and 25 minutes. Aceste valori se reduc cu timpi de înjumătăţire cuprinşi aproximativ între 5 şi 25 de minute.

Longevitate

Such radioactive nuclei can exhibit half-lives ranging from small fractions of a second to many years. Aceste nuclee radioactive pot avea timpi de înjumătățire de la câteva fracțiuni de secundă până la mai mulți ani.

Cefovecin has unique pharmacokinetic properties with extremely long elimination half-lives in both dogs and cats. Cefovecin are proprietăţi farmacochinetice unice cu o foarte lungă perioadă de înjumătăţire atât la câini cât şi la pisici.

You half-lives took away the one thing I had in my life. Voi, creaturile, mi-ați luat singurul lucru pe care l-am avut. Others usually prefer longer half-lives, hence wanting longer estered steroids which require less frequent administration.

Alţii preferă, de obicei, mai lung de înjumătăţireprin urmare doresc mai estered steroizi care necesita administrare mai puţin frecventă. If specific chemical analyses are made, estimate rate constants and half-lives for primary degradation as above for total mineralisation.

Dacă se realizează analize chimice specifice, constantele vitezei și timpii de înjumătățire pentru degradarea primară se estimează conform metodei de mai sus pentru mineralizarea totală.

relativ dating half viață

It won't be nearly so easy to catch half-lives relativ dating half viață it. Fără ea nu va mai fi la fel de ușor să prinzi creaturi.

Traducere "half-lives" în română

The half-lives of Relativ dating half viață and Sm are 90 years and days, respectively. Timpii de înjumătățire ai Sm și Sm sunt de 90 de ani și respectiv de zile. Ta and Tc are the half-lives of the parent nucleus relative to alpha decay and cluster radioactivity, respectively. Ta și Tc sunt perioadele parțiale de înjumătățire ale nucleului părinte față de dezintegrarea alfa și respectiv radoactivitatea cluster. After oral administration of glimepiride, the terminal half-lives of those metabolites were 3 to 6 and 5 to 6 hours respectively.

După administrarea orală de glimepiridă, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a acestor metaboliţi a fost de 3- 6, respectiv 5- 6 ore. The only differences you'll note between the above different forms are the half-lives, as well as their release times.

relativ dating half viață

Singurele diferenţe veţi Notă între diferitele forme de mai sus sunt de înjumătăţireprecum şi lor ori de lansare. Specific chemical analyses may also be used to measure transformation products formed during the degradation of the test substance, and this is recommended for substances that are mineralised with half-lives exceeding 60 days.

Analizele chimice specifice mai pot fi folosite pentru măsurarea produșilor de transformare formați în timpul degradării substanței de testare, acestea fiind recomandate pentru substanțe care se mineralizează cu timpi de înjumătățire care depășesc 60 de zile. If degradation half-lives are quoted it must be indicated whether these half lives refer to mineralisation or to primary degradation. În cazul în care se menționează timpi de înjumătățire prin degradare, trebuie să se specifice dacă aceștia se referă la mineralizare sau la degradarea primară.

Lectii de Viata SEZON NOU - Sez. 7 Ep. 30 - 8 Iunie 2021

Estimates of active substance upper atmospheric half-lives, based on monitoring data shall also be calculated, when monitoring data that enable this to be done, are available. De asemenea, se calculează estimări ale timpului de înjumătățire al substanței active în atmosfera superioară, bazate pe datele de monitorizare, dacă astfel de date sunt disponibile.

wafu.ro - Only the Best Free Live Cams

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile dating cookstown sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.