Mi-au sporit gradul de tristeţe şi de empatie. Un an, maxim un an şi jumătate. Albatros, Buc. Nu-mi mai pot suporta viaţa, iar faptul că azi sau mîine voi intra în moartea fără sfîrşit mă face să încerc să gîndesc. Cum ţi-ai găsit colaboratorii, coordonatorii volumelor şi autorii?

Notez aici pentru ce?

cohutta și nany încă se întâlnesc

În orice caz nu ca posibil moto pentru vreuna dintre cărţile mele, pentru că n-am să mai scriu niciodată nimic. Iar dacă totuşi scriu rîndurile astea, nu le consider nici pe departe literatură. Am scris destulă literatură, vreme de vreo şaizeci de ani nu am făcut decît asta, dar să-mi îngădui acum, la sfîrşitul sfîrşitului, un moment de luciditate: tot ce am scris după vîrsta de treizeci de ani nu a fost decît o penibilă impostură. Sînt sătul să mai scriu fără speranţa că mă voi putea vreodată depăşi, că voi putea să-mi sar peste umbră.

E drept, pînă la un punct am fost cinstit cu mine, în singurul fel posibil pentru un artist, adică am vrut să spun despre mine totul, absolut totul. Dar cu atît mai amară a fost iluzia, căci literatura nu e mijlocul potrivit prin care poţi spune ceva cît de cît real despre tine.

Uită-te la lună zilele astea

De la primele rînduri pe care le aşterni pe pagină, în mîna care ţine stiloul intră, ca într-o mănuşă, o mînă străină, batjocoritoare, iar imaginea ta în oglinda paginii fuge în toate părţile ca argintul-viu, aşa încît din bobiţele lui deformante se încheagă Păian­jenul sau Viermele sau Famenul sau Unicornul sau Zeul, cînd de fapt tu ai vrut să vorbeşti pur şi simplu despre tine.

Literatura e teratologie. De cîţiva ani buni dorm agitat şi visez un bătrîn care înnebuneşte de singurătate. Doar visul mă mai reflectă realist. Mă trezesc plîngînd de singurătate, chiar şi cînd ziua mă simt bine printre prietenii care îmi mai trăiesc. Nu-mi mai pot suporta viaţa, iar faptul că azi sau mîine voi intra în moartea fără sfîrşit mă face să încerc să gîndesc.

De asta, pentru că trebuie să gîndesc, aşa cum cel aruncat în labirint trebuie să caute o ieşire printre pereţii mînjiţi cu baligă, chiar şi prin gaura şobolanului, numai din acest motiv mai scriu rîndurile astea. Nu propriu-zis ca să îmi demonstrez că există Dumnezeu.

dating relativ și cronometric

Din păcate nu am fost niciodată, cu toate eforturile mele, credincios, nu am avut crize de îndoială sau tăgadă. Poate că ar fi fost mai bine să fiu, pentru că scrisul cere dramă şi drama se naşte din lupta chinuitoare între speranţă şi deznădejde, unde credinţa are un rol, îmi închipui, esenţial.

În tinereţea mea, jumătate din scriitori se converteau, iar jumătate îşi pierdeau credinţa, ceea ce pentru literatura lor avea cam aceleaşi efecte. Cît îi invidiam pentru focul pe care demonii lor îl aţîţau sub căldările în care huzureau ca artişti!

Şi iată-mă acum în ungherul meu, un ghem de zdrenţe şi zgîrciuri, pe a cărui minte sau inimă sau credinţă nu ar paria nimeni, pentru că mie nu are ce să mi se mai ia. Zac aici, în fotoliu, terifiat de gîndul că afară nu mai există nimic, decît o noapte solidă ca un infinit sloi de smoală, o ceaţă neagră care a mîncat încet, pe măsură ce am înaintat în vîrstă, oraşe, case, străzi, feţe.

Singurul soare din univers pare să fi rămas becul veiozei, iar singurul lucru luminat de el — o faţă smochinită de moşneag. După ce voi muri, cavoul meu, ungherul meu, va continua să plutească în ceaţa neagră şi solidă, ducînd niciunde foile astea ca să le citească nimeni.

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

Dar în ele e, în sfîrşit, totul. Am scris cîteva mii de pagini de literatură — praf şi pulbere. Intrigi conduse magistral, fantoşe cu surîsuri galvanice, dar cum să spui ceva, cît de puţin, în această imensă convenţie a artei?

Ai vrea să întorci pe dos inima cititorului, iar el ce face? La ora trei termină cartea ta, şi la patru se apucă de alta, oricît de bună ar fi cartea pe care i-ai pus-o în braţe. Dar aceste zece-cincisprezece foi sunt altceva, alt joc. Cititorul meu este acum nimeni altcineva decît moartea.

Îi şi văd ochii negri, umezi, atenţi ca ochii fetiţelor, citind pe măsură ce umplu rînd după rînd. Foile acestea cuprind proiectul meu de nemurire. Zic — proiect, deşi totul, şi ăsta e triumful meu şi speranţa mea, este adevărat. Ce straniu: cele mai multe personaje care populează cărţile mele sînt inventate, dar ele au părut tuturor cópii ale realităţii. Abia acum am curajul să scriu despre un om real, care a trăit mult timp lîngă mine, dar care în convenţia mea ar fi părut cu totul neverosimil.

Biblioteca Centrala Universitara Carol I - Бухарест - Библиотека | Facebook

Nici un cititor nu ar fi acceptat că în lumea lui ar putea trăi, înghesuindu-se în aceleaşi tramvaie, respirînd acelaşi aer, un om a cărui viaţă este o demonstraţie practic matematică a unei ordini în care astăzi nu mai crede nimeni, sau crede pentru că este absurd. Park han beul dating 2021, vai!

Acum, gîndindu-mă la el, sunt convins că am cum să spuneți că vă întâlniți cu un sociopat şi eu acel cerşetor de la capătul podului, despre care scria Rilke, în jurul căruia se rotesc lumile.

Pe 1 iunie, Mircea Cărtărescu a împlinit 65 de ani.

„Nu avem dreptul, ca dascăli, să ne purtăm urît cu tinerii“

A fost decanul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socialăa prezidat Senatul Universităţii începînd din În decembriea devenit rectorul Universităţii din Bucureşti, instituţie care, după numai trei luni, s-a confruntat cu pandemia şi a trebuit să treacă park han beul dating 2021 online majoritatea cursurilor şi a examenelor.

Înau fost şi două cazuri care au făcut vîlvă în opinia publică: exmatricularea a 45 de studenţi de la Facultatea de Drept pentru fraudarea unor examene şi desfacerea contractului de muncă profesoarei Carmen Vioreanu de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea suedeză, pentru comportament injurios faţă de studenţi.

Tot sub mandatul profesorului Marian Preda va începe, din toamnă, refacerea şi consolidarea clădirii centrale a Universităţii din Bucureşti, de la Piaţa Universităţii. În plină sesiune de examene, am realizat, la sediul Rectoratului, un interviu cu profesorul Marian Preda, în exclusivitate pentru revista Observator cultural. Domnule profesor, se vor relua cursurile faţă în faţă, din toamnă? Probabilitatea este foarte mare. Profesorii aşteaptă asta, studenţii aşteaptă asta.

Contextul este favorabil, cred că sînt şanse foarte mari să se reia toate cursurile faţă în faţă, din toamnă. Noi intenţionăm să reluăm, cel puţin, seminariile, laboratoarele şi o bună parte din cursuri. Presiunea pentru a relua cursurile — cum vreţi s-o numiţi, psihologică, emoţională — este park han beul dating 2021 mare, studenţi, profesori doresc o interacţiune directă.

Asta nu însemană că nu vor mai fi interacţiuni online; de exemplu, cadrele didactice au descoperit că şedinţele la distanţă sînt acceptabile şi că economisesc timp. În privinţa activităţii didactice, cea mai mare parte trebuie să fie faţă în faţă şi de-abia aşteptăm să se întîmple. Care au fost cele mai mari dificultăţi, în pandemie, pentru Universitatea din Bucureşti?

Paradoxal, cea mai mare dificultate a fost să ne adaptăm la noile realităţi. Să ne adaptăm nu organizaţional, ci birocratic. Imaginaţi-vă park han beul dating 2021, pentru fiecare activitate a noastră, erau reguli, reguli privind examenele, reguli privind notarea, reguli privind şedinţele. Noi a trebuit să le schimbăm pe sms datând oslo aceastea şi să le adaptăm la realitatea online.

Asta a însemnat rescrierea, amendarea unor regulamente, proceduri, metodologii, pentru că, altfel, nu respectam legea.

Cele mai bune hoteluri și locuri de cazare disponibile în apropiere de Amara - hoteluri Amara

A trebuit să schimbăm concursurile, de toate tipurile — didactice, concursuri de abilitate, concursuri de promovare în grad, concursuri de angajare. A trebuit ca acestea să fie organizate online. De asemenea, a fost şi birocraţia achiziţiilor publice. A trebuit, în regim de urgenţă, să achiziţionăm material special de curăţenie, echipamente noi de protecţie.

N-a fost deloc simplu din punct de vedere administrativ. Altfel, lumea şi-a înţeles repede rolul, cele mai multe cadre didactice şi cei mai mulţi studenţi s-au adaptat foarte repede la sistemul online de predare, cu bune şi cu rele. Cea mai mare problemă a fost calitatea interacţiunii, în privinţa comunicării la seminarii, la laboratoare şi, mai ales, la examene.

Banchetul nr. 61-62-63 (ianuarie, februarie, martie), 2021

Unii profesori susţineau examene pe care le-au adaptat uşor la sistemul online, erau examene orale, erau teme deschise, creative, chiar dacă studentul era în spatele ecranului, putea avea oricîtă literatură, oricît sprijin suplimentar, examenele s-au desfăşurat bine şi s-a făcut o notare corectă pentru că studentul a fost pus să gîndească şi să interpreteze creativ informaţiile de la curs.

La examenele de tip grilă, au fost mari probleme cu securizarea comunicării paralele între studenţi şi cu folosirea altor mijloace de informare în timpul examenului. Cea mai neplăcută decizie pe care am luat-o ca rector Astă-iarnă, 45 de studenţi ai Facultăţii de Drept care este lc datând acum fost exmatriculaţi pentru fraudă la examene. Au fost exmatriculaţi pe baza unei decizii a Facultăţii de Drept, iar Rectoratul a confirmat exmatriculările.

Calaméo - Banchetul nr. (ianuarie, februarie, martie),

Cum s-a ajuns la exmatriculare, ce probe aţi avut? A fost cea mai neplăcută decizie pe care am luat-o de cînd sînt rector. Cel mai greu, pentru mine, a fost să semnez decizia, care era propusă şi votată în Consiliul Facultăţii de Drept — cu o largă majoritate, absolut toate cadrele didactice şi o parte dintre studenţi —, de exmatriculare a 45 de studenţi.

ata înseamnă dating

A fost trist, mai ales că vorbisem cu o parte dintre studenţi. Din păcate, asta a fost situaţia. A fost trist şi pentru faptul că asemenea semnale privind comportamente frauduloase au fost în toate mediile online, la preuniversitar, la universitar, în ţară, la alte universităţi.

Foarte mulţi au spus că, în multe medii şcolare şi academice, au existat forme de consultare, în paralel. Trebuia să ne adaptăm mai repede la exigenţele unui examen online, să-l pregătim mai bine, şi n-am ştiut că se pot frauda examenele. Ce s-a întîmplat la Drept?

Studenţii comunicau în paralel prin telefon, pe WhatsApp, aveau grupuri de WhatsApp pentru comunicarea curentă. Pe acele grupuri de comunicare, îşi spuneau opiniile despre variantele de răspuns. Erau teste-grilă, iar studenţii park han beul dating 2021 consultau cu privire la variantele de răspuns pe grupul de WhatsApp. E adevărat că unii dintre ei n-au participat la aceste conversaţii şi n-au fost sancţionaţi. Dar mulţi dintre ei au participat.

Şi au participat în timpul examenului. Justificarea lor a fost că au participat la aceste discuţii pentru că vedeau că mai toată lumea face lucrul acesta. Unii considerau că ar fi fost dezavantajaţi dacă nu se uitau la ce discută ceilalţi, că şi-ar fi pierdut locul de la buget, că şi-ar fi pierdut bursa. Aceste argumente nu justifică frauda, o fraudă clar dovedită nu doar pentru un examen, ci pentru mai multe.

Hotel Uranus

Frauda site-ul de întâlnire al lui midsummer fost dovedită cu printuri ale conversaţiilor respective, la care se vede ora, se vede cine a zis, ce a zis, cum fiecare intervenea şi spunea ce variantă de răspuns este bună. Au fost mai multe examene fraudate?

Toate examenele, în proporţii diferite, toate examenele de tip grilă ale acelor două grupe au fost fraudate. Cum aţi ajuns la conversaţiile pe WhatsApp, cine a atras atenţia?

[Section TV] 섹션 TV - Interview : 'Park Han-byul' 20170312

E simplu. În grupele de studenţi şi în grupurile de WhatsApp erau şi colegi de-ai lor, din aceeaşi generaţie, dar care erau înscrişi la ID Învăţămînt la distanţă. Studenţii de la ID au intrat în grupurile de WhatsApp pentru a comunica cu colegii lor şi pentru a audia seminariile la anumite materii. La ID, au mai puţine întîlniri online. Avînd prieteni la ZI, s-au alăturat acestor grupuri de WhatsApp şi au fost spectatorii acelor conversaţii din timpul examenelor.

  • Cum să sugeți un con big cock by cross glory hole obține o cotitură trântită porno francez turnare masaj erotic vaucluse.
  • Sânziana Pop, Propuneri pentru Paradis.
  • Notez aici pentru ce?
  • Șobolanii nu se uită la cer, se uită la ce văd în fața lor la câțiva centimetri.
  • За день нам туда вряд ли и дошагать.
  • Observator Cultural

Ei nu aveau examen în aceeaşi zi, n-au participat la discuţiile despre subiecte, nu erau vinovaţi, n-aveau examen cu grupele de la ZI. Doi dintre studenţii de la ID s-au hotărît să furnizeze aceste dovezi conducerii facultăţii, arătînd că, la ZI, mulţi colegi au comunicat între ei în timpul examenelor. În aceste condiţii, dovezile fiind evidente, printurile după conversaţii, nu se putea lua o altă decizie.