În situația în care cardul nu a fost încă emis, nu este necesară prezentarea unei adeverinţe de înlocuire a cardului național de sănătate pentru accesarea serviciilor medicale. Ce trebuie să fac dacă nu sunt angajat și vreau să mă asigur pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate? Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate se încheie între persoana interesată și casa de asigurări de sănătate la care se află în evidenţă ca persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Formatia Alb si Negru (Laurentiu Popa) - Un trandafir creste la firida mea ( Machedoneasca )

Beneficiarii serviciilor medicale. Ce înseamnă o persoană asigurată și una neasigurată? Asigurările sociale de sănătate reprezintă principala modalitate de finanțare a sistemului medical, prin care statul asigură accesul populației la un pachet de servicii de bază, pentru a-i ocroti sănătatea.

Redacția Replica 0 Comments Ai împlinit 18 ani și ești elev sau student? Iată ce drepturi ai în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate Toți tinerii cu vârsta între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, studenți sau ucenici și nu realizează venituri din muncă, sunt asigurați fără plata contribuţiei de asigurări de sănătate.

Fiecare dintre noi are dreptul la sănătate, iar statul are obligația să ne asigure accesul la serviciile medicale, în caz de necesitate. Cetățenii români cu domiciliul în țară, dar și cetățenii străini și apatrizii persoanele care nu au cetățenia niciunui stat care au obținut dreptul de ședere în România de la instituțiile abilitate și au făcut dovada plății contribuției la Are o dată de 18 și 26 de ani Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sunt asigurați și, prin urmare, pot beneficia de serviciile medicale din pachetul de bază.

Există, însă, anumite categorii de persoane care sunt considerate asigurate, chiar dacă nu contribuie la fondul de sănătate. Printre aceștia se numără: Copiii până la vârsta de 18 ani; tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 26 de ani; singura condiție este ca aceștia să nu aibă venituri din muncă.

are o dată de 18 și 26 de ani

Tinerii de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului și nu realizează venituri din muncă sau nu primesc ajutor social. Veteranii de război, victimele Revoluției Române din decembrie Persoane cu handicap care nu au venituri Pacienții care suferă de una din bolile incluse în programul de sănătate diabet zaharat, cancer.

Card de sănătate pentru elevii sau studenții care au împlinit 18 ani

Femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară. Sunt considerate asigurate prin lege și următoarele persoane, contribuțiile lor fiind acoperite din alte surse: se află în concediu pe fondul incapacității temporare de muncă; se află în concediu și primesc indemnizație pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani; executa o pedeapsă de privare a libertății sau arest preventiv; persoanele care fac parte dintr-o familie având dreptul la ajutor social; pensionarii cu venituri de pensii mai mici de lei; Pentru a putea beneficia de serviciile medicale o persoană trebuie să demonstreze că este asigurată, iar acest lucru se poate dovedi prin următoarele documente: adeverința de asigurat, eliberată de CJAS; documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflați în relații contractuale cu CJAS.

are o dată de 18 și 26 de ani

O persoană poate să beneficieze de o asigurare de sănătate chiar dacă nu plătește contribuția la FNUASS, dacă unul dintre soți nu are venituri și se află în întreținerea unei persoane asigurate soț, copil. Un co-asigurat va beneficia de aceleași drepturi ca și o persoană asigurată.

are o dată de 18 și 26 de ani

Coplata este suma pe care o persoană asigurată o plătește direct pentru a beneficia de servicii medicale din pachetul de bază și pentru care primește o chitanță. Obligațiile asiguraților să se înscrie pe lista unui medic de familie; să anunțe medicul de familie când apar modificări în starea lor de sănătate; să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite; să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului; să aibă o conduită civilizată față de personalul medical.

Cum verific dacă figurez ca persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate? Cum pot deveni persoană asigurată în sistemul de asigurări sociale de sănătate dacă nu sunt angajat sau nu realizez venituri asupra cărora se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate?

Pacienții fără asigurare medicală nu vor primi rețete pentru medicamentele eliberate gratuit sau compensat, dar nici trimiteri pentru diverse investigații sau tratamente de recuperare.

De asemenea, dacă au vor trebui să suporte cheltuielile necesare în procesul de îngrijire dacă serviciile nu au fost incluse în pachetul minimal.

are o dată de 18 și 26 de ani