Te poate concedia ca și cum ai fi un străin odată ce-l dai seama și încetezi să-i mai arăți admirație. Tu împlinești ce n-au împlinit ei, ce a mai rămas de împlinit pentru întoarcerea în Eden, unde moartea va fi aruncată afară și când prin tine se va ierta toată neîmplinirea celor de până la tine, căci tu îm- plinești ce a mai rămas neîmplinit.

Sunt bune numai cele făcute de Dumnezeu. Vino în lucrare de zidărie cerească pe pământ! Vino, omule român, vino, tată, că românul este poporul cel ales la sfârșit. Vino să zidim împărăția cerurilor, că așa am făcut și cu Adam. L-am făcut ca să zidească împărăția cerurilor, și el și-a zidit neascultare. Prima piatră a fost neascultarea, și pe ea se zidește tot ce se zidește de șapte mii de ani.

Și ce s- a zidit pe ea? S-a zidit pofta pe ea, și pofta a zămislit și s-a făcut păcat, și păcatul l-a învinuit pe om și stă împotriva lui de șapte veacuri. Dar Eu am făcut în al șaselea veac o lucrare mare, rostită de Mine prin prooroci. Am venit și M-am însămânțat în Fecioară, și să- mânța Eu am fost, Eu, venit din cer; și M-am înființat Om în Fecioară și M-am născut prunc și am crescut Om desăvârșit, și apoi cu multă iubire M-am așezat să gust moartea ca un om și să frâng puterea ei prin învierea Mea din moarte.

Aşa s-au făcut cerul şi pământul şi toată oştirea lor. Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe care a făcut-o; iar în ziua a şaptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut. Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că într-însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut şi le-a pus în rânduială.

Poporul Meu, poporul Meu, cine poate înțelege ce am făcut Eu în al șaselea veac? L-am făcut pe Omul Cel nou, născut și nu făcut. Am făcut lucrarea de naștere a Omului Cel nou. Am coborât din cer între oameni, așa cum trebuia să-l nasc Eu pe fiecare om din Mine; din Mine, nu din om; din Mine prin om, prin lucrul mâinilor lui Dumnezeu.

Omul cel dintâi a fost lucrul mâinilor lui Dumnezeu, și tot așa voiesc să fac lucrare și la sfârșit. La început a fost facere de om, facere lucrată, iar la sfârșit este naștere de om, naștere prin cuvânt, nu prin om; naștere din cer pe pământ, după cum este scris: «Cine nu se naște de sus, din cer, nu poate intra cu împărăția lui Dumnezeu».

Israele, Israele, scumpul Meu popor, am lăsat prin Scripturi cuvânt și am zis despre nașterea din nou a lumii, despre înnoirea lumii am profețit. O, poporul Meu, am încheiat și al șaptelea veac, și am pășit pas de veac nou, și cine, tată, mai înțelege Scripturile?

Cargo - Daca ploaia s-ar opri (Official Video)

Cine mai așteaptă nașterea din nou a lumii, așa cum Eu am proorocit în Scripturi? Am trimis pe înger și am cerut-o pe Fecioară ca să Mă însămânțez în ea, și ea M-a primit.

Prin ce M-a primit?

Iti Recomandam

Prin cuvântul ei M-a primit, și a spus: «Iată roaba Domnului», și în clipa aceea Cuvântul S-a ză- mislit și a crescut și S-a născut; prin ușă închisă S-a născut, căci ușa aceasta a rămas neum- blată, și Fecioara a rămas fecioară. Iată, așa a lucrat Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pă- mântul și pe om. A lucrat Dumnezeu naștere din Fecioară și n-a stricat fecioria prin naștere, dar omul nu mai are înțelepciune.

Omule, ia din fructul vieții și te umple de viață, că Eu sunt calea, adevărul și viața.

meci de întâlniri de viteză de întâlnire datând codul de culori

Că scump a fost, tată, prețul pe care l-am dat ca să te răscumpăr de pe calea pe care ți-ai ales-o. A murit Dumnezeu pentru tine, și apoi a înviat și a zis: «Eu sunt calea, adevărul și viața». Ea te așteaptă ca să te hrănească cu fructul ei. Iubirea este viață fără de moarte. Iubirea este Dumnezeu.

Dumne- zeu este iubirea, și omul va fi om nou, om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa este lucrarea pentru nașterea din nou a lumii, și iată, înțelepciunea cea din cer grăiește peste pământ și se așează peste oameni ca să înnoiască lumea, după cum este scris în Scripturi.

De patruzeci de ani cobor și Mă fac cuvânt și Mă fac cărare de coborâre la om, cărare de urcare a omului la Mine.

Ia, tată, și mănâncă tu cuvânt, că biserica din lume s-a culcat, și nu se mai scoală ca să mănânce. Biserica doarme somnul ei, și nu se trezește din somnul ei. Am trezit- o când eram omul tău singur să-Mi audă cuvântul, și s-a culcat iar, și nu se scoală ca să stea înaintea Mea. Cine slujește păcatului, acela nu înțelege pe Dumnezeu, acela are de tată păcatul, acela nu are timp de Dumnezeu. Dar omul care slujește poruncile lui Dumnezeu, acela are cunoștință, are duh treaz și este fiu al iubirii, fiu al lui Dumnezeu, căci scris este în Scripturi: «Celor ce cred în El și celor câți L-au primit le-a dat putere să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nu din poftă trupească și bărbătească, ci de la Dumnezeu s-au născut».

Iubirea coboară din cer pe pământ. Iubirea S-a făcut cuvânt și Se așterne peste România. Pace ție, Românie, că ai în tine poporul cuvântului Meu! Pace ție, că voiesc să te îmbrac mi- reasă, să te nasc din cer și să te iau de mireasă, să te înfecioresc și să te înveșnicesc, să-ți dau ție darurile pe care omul le-a pierdut de la început.

Când Adam a avut din nou un fiu în locul celui ucis, a zis Adam: «Iată om după chipul și asemănarea mea», și din acel fiu s-a înmulțit omul pe pământ după chipul și asemănarea lui Adam, după cum este scris.

Adam a fost făcut de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar când omul s-a născut apoi din om, a fost după chipul și asemănarea lui Adam. Omul născut din păcate trebuie să se lase născut din cer, din Dumnezeu, din iubirea lui Dumnezeu pentru om. Dar va veni cu Mine Fecioara mama Mea și voi rosti atunci taina ei. Te hulește omul bisericii din lume și dă vina pe tine dacă află de la tine taina Mea despre copila Fecioară, despre mama Fecioară.

Nașterea ei este mare taină. Ea se numește pom din rai. Ea s-a născut din rai. Ea a fost născută prin cuvântul pe care Eu l- am rostit șarpelui care înșelase gândul femeii. Sămânța ei a fost Fiul lui Dumnezeu, și din această sămânță se naște omul cel nou, din cuvânt, precum Fecioara aceasta a fost născută încă de pe atunci, din cuvântul rostit atunci.

Cuvântul s-a urăsc meciul atunci, iar ea s-a arătat acum. Poporul Meu, să nu uiți că toate se fac prin cuvânt. Să nu uiți, tată, ce este facerea. Pământul cel dintâi a fost făcut prin cuvânt, din apă.

Pământul cel de acum tot prin cuvânt a fost făcut, și prin apă. Dar fiți atenți, voi, cei care sunteți acum lucrători ai cuvântului în numele Meu, fiți atenți că așteaptă cerul cel nou și pământul cel nou să fie terminate de întocmit.

alpha femeie dating probleme veggie dating app

Creșteți, tată, și vă înmulțiți în cuvânt și prin cuvânt, și naș- teți-vă din cuvântul Meu, și nașteți din cuvântul Meu pe toți cei ce vor vrea să se nască din cer, din apă și din duh. Fiți pricepuți ca la sfârșit, nu ca la început, că Eu când am făcut pământul cel dintâi am zis oamenilor: «Creșteți și vă înmulțiți», și ei n-au fost atenți ca să facă această lucrare din cuvântul Meu și prin cuvânt.

Când am întocmit pământul cel de acum, tot așa am zis oamenilor care erau rămași pe pământ; le-am zis: «Creșteți și vă înmulțiți». Și nici atunci n-a fost pricepere la acest cuvânt rostit de Dumnezeu, că omul s-a îmbătat, și la beție a blestemat, și s-a înmulțit ca și cei de la început. Dar a treia oară voi sfârși răul, și iată, lucrez naștere din cer și înmulțire din cer, și lucrez pe om din cuvânt, și se lucrează naștere nouă a lumii.

O, poporul Meu, mare taină ți-am strecurat Eu azi. Azi e zi de naștere, e zi din zilele facerii cea de a treia, de om născut din Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiu al Fecioarei. Verginico, copilă de la sfârșit care ai avut de la Mine lucrarea cea de a treia a Mea, fii, tată, serbată lângă mama creștinilor, că tu ai popor creștin, și nimeni de până acum n-a avut popor creștin curat.

A fost mereu popor creștin, dar nu curat la cererea cerului. Au fost pe vremea lui Noe opt oameni când eram omul tău singur, dar când să se înmulțească de la Dumnezeu, iar s-au întinat. O, măi Verginico, tu, tată, ai acum popor neîntinat, care umblă după Miel oriunde voiește Mielul. Învață-l mereu nepăti- mirea pe poporul tău. Ia cuvânt din cuvântul Meu și rupe-l și dă poporului să mănânce nepăti- mire, ca să stea acest popor alipit de pieptul Meu în veci de veci.

aarp ce zici de dating site-ul pasiuni de date

Evanghelie de aur să-ți dea de la Mine și să te păstorească păstorii tăi. Păstorul trebuie să fie vas de aur, de trebuință stăpânului. Un slujitor adevărat nu se încurcă cu treburile lumești și firești, ci cu cele cerești, și este vas de aur, de trebuință stăpânului. Așa le spun celor ce te păstoresc pe tine, turmă a Tatălui Meu, Românie, biserica Mea cea de apoi, în care Mă fac trup și cuvânt, duh și adevăr, căci tu trebuie să Mă ai întreg, Românie, biserica Mea în care M-am întors ca să fiu cu tine trup și cuvânt și să Mă vestești mulțimilor Dumnezeu adevărat, Dumnezeul tău, Dumnezeul României, precum Israel Îl numea Dumnezeu al său pe Cel adevărat.

Ia duh de credință, tată, căci cel ce nu crede în cuvântul Meu care vine cu norii la tine, acela nu crede în Dumnezeu, și de aceea nu crede în cuvântul acesta.

Narcisistul

Să nu-Mi ceri semne ca să crezi, că nu-ți voi da nici un semn decât cuvântul acesta. Cel ce nu crede în Cel ce Se face cuvânt din cer peste pământ, acela nu crede în Dumnezeu. Dar de ce zici tu așa? De ce nu te uiți bine care sunt cei ce seamănă cu această Scriptură?

Cine este cel ce oprește căsătoriile? Ce înseamnă căsătorie? Oare, tu ești cel ce împlinești legea căsătoriei de-l pui pe om să se căsătorească și apoi să-l faci preot slujitor pentru cele sfinte ale Mele și să-l pui păstor peste oameni? Oare, legea căsătoriei este pentru ca omul să se supună poftei trupului așa cum este astăzi căsă- toria care a ajuns lege a desfrâului și a adulterului pe pământ?

Oare, prin legea căsătoriei 16 Taina omului şi a femeii puteți să-L înșelați pe Dumnezeu, Care a spus: «Fiți sfinți, precum Eu sunt sfânt. Oare, toți oamenii sfinți care au lăsat familii și pe femeile lor și s-au dat legii sfințeniei au oprit ei căsăto- riile? Și dacă nu le-au oprit, de ce ziceți voi că fiii cuvântului Meu opresc căsătoriile?

nu la întâlniri online cum a schimbat comunicarea online a întâlnirilor

Iată, vă tălmăcesc ce înseamnă Scriptura aceasta. Ea a fost rostită pentru poporul Israel care nu avea voie după legea iudeilor la unirea cu alte neamuri de pe pământ. Dar Eu am venit de la Tatăl și am spus că nu sunt părtinitor și că nici un om care slujește dreptății nu este spurcat sau necurat, ci este primit de Dumnezeu, și este creștin cel ce se teme de Domnul și face dreptate înaintea lui Dumnezeu. Oare, Eu dacă i-am făcut sfinți pe cei doi miri din Cana Galileii, am oprit căsă- toriile și nașterea de fii?

Ba au născut mulți fii pentru Dumnezeu cei doi miri din Cana. Dar ce înseamnă căsătoria pentru om? Dar ce înseamnă căsătoria pentru Dumnezeu? Căsătoria pentru om e una, și căsătoria pentru Dumnezeu e alta. Pentru om, căsătoria este naș- tere de fii ai oamenilor, iar pentru Dumnezeu este naștere de fii ai lui Dumnezeu. Folosirea bucatelor, pentru om e una, și pentru Dumnezeu e alta, că scris este: «Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, și cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă, dar toate să se facă pentru Dumnezeu, nu pentru om», și când am spus așa, am vorbit despre creștini, nu despre păgânii care nu fac voia lui Dumnezeu.

Scripturile sunt rostite pentru cei credincioși, nu pentru cei necredincioși când este vorba despre o astfel de Scriptură a căsătoriei și a folosirii bucatelor.

  • Ca să fii fericit, trebuie să știi mai întâi să fii singur - Fine Society
  • Căsătoria este o asociere, o tovărăşie devotată şi permanentă între un bărbat şi o femeie.

Ba mai mult vă spun vouă: cel ce oprește azi căsătoria, este acela care calcă peste legea ei. Și cine nu calcă azi peste această lege? Nici un om nu mai este curat în căsătoria lui. Nici măcar preoții n-au voit să nu calce peste legea căsătoriei lor. Ba, mai mult, prin căsătoria lor calcă legea lui Dumnezeu, legea sfințeniei unui slujitor al cerului.

Și iată că biserica ta, omule al bisericii, nu este biserica Mea, ci este a ta; nu este turma Mea, ci este a ta, că dacă ar fi a Mea, ar face voia Mea, nu a ta.

Account Options

Eu nu i-am despărțit pe cei căsătoriți, dar i-am unit pe amândoi cu Mine, i-am făcut un trup cu Mine pe cei doi, și le-am spus să nu fie despărțiți de Trupul și Sângele Meu, căci scris este: «Cine nu mănâncă și nu bea Trupul și Sângele Meu, nu are viață în el». Am zis, și am împlinit și ți-am trimis carte, omule al bisericii, și îți spun că sfânta Scrip- tură nu este mâncare și băutură, nu este însurat și măritat și fărădelege.

Scriptura este împărăția cerurilor pentru cei ce o iau în ei. Scriptura este cuvântul vieții pentru cei ce caută în ea viața cea veșnică. Scriptura nu este carne și fire cum dai tu să zici. Scriptura este Duhul Adevărului, așa cum cartea Mea de azi, sfaturi amuzante de întâlniri pentru băieți care Mă scriu cu cei credincioși, ba chiar și cu tine, cel necredin- cios, este Duh și Adevăr cartea Mea cea de când eram omul tău singur.

Scriptură înseamnă cuvântul Meu, cuvântul Duhului Sfânt, care se scrie pe pământ și în cer. Nimeni pe pământ nu crede că nu poate fi și cu Dumnezeu și cu diavolul, căci cine slujește numai un pic diavolului, acela nu mai poate fi bun pentru Dumnezeu, pentru că Eu nu pot așa cu omul. Eu sunt un Dumnezeu gelos, și îl voiesc numai pentru Mine pe om, și altfel nu-l voiesc pe om. În acei ani de singurătate am învățat cel mai mult despre mine și despre ceea ce vreau și nu vreau de la viață.

M-am analizat, m-am ascultat, m-am certat pe alocuri, am avut greutăți și răscruci importante, iar ceea ce sunt în prezent se datorează în bună parte faptului că am petrecut timp în compania propriei persoane. Fără să exagerez, dacă nu aș fi avut acel timp de observație, analiză și disecare a dorințelor și scopurilor mele reale, nu aș fi știut cine sunt astăzi și aș fi aruncat povara descoperirilor și a explicațiilor în spinarea partenerului meu de viață.

Chiar și în anii în care eram singură-cuc, mergeam la teatru, la film și în vacanțe, citeam cărți, vedeam spectacole și aveam momente în care mă simțeam extraordinar de fericită. Eu cu mine. De fapt, dacă mă întrebați pe mine — deși nu sunt vreo expertă, chiar din contră — cred că acesta ar fi marele secret al fericirii: să te căsătorești cu cineva fiindcă așa simți.

Nu să te căsătorești fiindcă vrei cu disperare să nu mai fii singur. Ideal aș ar fi, dar viața e departe de a fi ideală.

25 Semne Omul tău este narcisist

Scriu articole în minte, fac conexiuni, îmi aduc aminte de lucruri și le combin instinctiv unele cu altele, fac planuri și rememorez greșeli sau victorii. Nu-mi impun un anumit dialog cu mine însămi, el vine firesc, din ascultarea propriei persoane.

  • 25 Semne Omul tău este narcisist - Comunicare -
  • Tweet El este Sabin Neagu, deși puțini îl cunosc astfel, doar apropiații și rudele.

Și, de-a lungul vremii, din acest dialog au ieșit marile mele concluzii și revelații despre viață. Când îți dai voie să fii singur cu o carte, singur într-o după-amiază de vară prin București sau singur cu un capuccino în față, îți dai voie să afli ceva nou despre tine. Mintea are darul de a scoate la iveală acel crâmpei de gând sau acea inspirație care se potrivește exact preocupărilor tale din momentul respectiv.

De cele mai multe ori, soluțiile problemelor noastre se găsesc tot în noi, dar n-avem răbdare să le lăsăm să iasă la iveală.

Ca să fii fericit, trebuie să știi mai întâi să fii singur

Nu trebuie să te străduiești, se întâmplă automat, dar n-o să se întâmple dacă ești în permanență implicat în dialoguri, în conversații de conveniență, în grupulețe create doar de dragul de a sta laolaltă sau în interacțiuni reale sau virtuale menite să-ți umple timpul. Şi Iisus, auzind că Ioan a fost întemniţat, a plecat în Galileea. Şi părăsind Nazaretul, a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în hotarele lui Zabulon şi Neftali, Ca să se împlinească ce s-a zis prin Isaia proorocul care zice: Dintre artiștii de la noi, mi-aș dori colaborări cu băieti care au mesaje puternice, care prind la public: Traian, Unda Comună sau eLegancE.

Cu eLegancE chiar pregătim o colaborare pentru albumul meu.

Acum ai „Omul tău” și în muzică! Iată ce stil cântă și ce idei are (Foto/Video)

Sperăm să iasă o treabă bună. Cât privește cei de peste Prut, lumea e mult mai receptivă şi am mai multe persoane cu care colaborez. Pregătesc o piesă cu un baiat pe care tot de mult timp îl ascult, îi spune Rappa.

Mai sunt două proiecte cu două voci feminine, dar mai multe detalii nu pot să vă dau acum. Dacă ar fi să cânți cuiva așa ca să cunoască țara noastra, despre ce și cum i-ai cânta? Aș vorbi despre basarabenii de prin sate, uitați din pacate, aș spune despre campiile noastre, despre momentele de glorie istorică, despre țara noastră în care se pot scrie și face foarte multe chestii frumoase. Iar la final le voi cânta, așa cum știu mai bine.

Mi-a spus că Dumnezeu ne pune întotdeauna acolo unde trebuie să fim și, cu fiecare an și cu fiecare pistruie nouă pe corpul meu, văd că acesta este adevărul frumos și brut.

Oamenii vor veni și vor pleca, iar acest lucru este în regulă. Ca adulți, există această presiune bruscă de a avea nenumărate persoane pe care le cunoașteți pe Facebook și în contactele dvs. Între timp, în spatele cortinei, tot ce faci este să lupți. S-ar putea să vă simțiți vinovați când vă uitați înapoi la relațiile care nu mai există. Audrey și cu mine They're on your cellphone - Downloaded the day you were alone in the server room.

meciul de fabricare a mașinilor lucruri potrivite

Sunt pe telefonul tău mobil Thought you were alone in L. Was there some girl?