Însă călătoria sa ȋn măreaţa Americă nu ȋi va stȃrni admiraţia pentru organizarea politică şi prosperitatea de aici. De aici şi apetenţa naţiunilor musulmane pentru utopia politică.

Account Options

Dar nu ne propunem să apărăm pe cineva, cum nu vrem nici să acuzăm. Vrem să facem cititorul să vadă dincolo de clişee ori frici bine crescute de politicieni palavragii. Se întâmplă uneori să privim încântaţi câte o ţară sufocată de vreo dictatură sângeroasă fiindcă aceasta a plătit reviste ori siteuri occidentale să publice fotografii uimitoare ale unor palate cu vitralii colorate sau apusuri încântătoare ale unor oaze din care fuseseră decupaţi soldaţii cu kalaşnikovuri în mâini.

Citiți aici primele două capitole ale cărții lui Adrian Stepan: De la Ghilgameş la Atatürk: istoria palpitantă a Orientului Mijlociu Totuşi, dincolo de o ierarhie diferită a valorilor, Islamul trebuie privit drept rezultatul evoluţiei unei populaţii fundamental diferite de cea a Europei, cu un mod de viaţă propriu într-un areal neprimitor, dar căreia i-a asigurat coeziunea necesară creării unei spiritualităţi specifice care să facă faţă realităţilor istorice.

Astfel că, ȋn Islam, nu există distincţia dintre religie şi politică, nici noţiunea de stat laic.

dating borcane de conserve

De aici şi apetenţa naţiunilor musulmane pentru utopia politică. Pȃnă la urmă, din perspectivă europeană, fiecare musulman ar trebui considerat fundamentalist ȋntrucȃt pentru un adept al Profetului, Coranul este mesajul desăvȃrşit al lui Dumnezeu pentru omenire şi acest mesaj nu priveşte doar indivizii şi mȃntuirea sufletelor, ci întreaga orȃnduire social-politică.

Acesta este şi motivul pentru care musulmanii de azi văd ȋn ascendenţa Occidentului din ultimele veacuri o aberaţie a istoriei ce poate fi corectată prin intoarcerea fiecărui credincios la căile Profetului, urmată, firesc, de victoria definitivă şi completă a Islamului.

Această fundamentală diferenţă nu este singura care ȋndepărtează destinul Europei de cel al Orientul Mijlociu exceptând Israelul. Astfel, perioada modernă a acestor popoare se ȋmpleteşte cu lupta pentru dobȃndirea independenţei faţă de Metropola europeană, o luptă de cele mai multe ori sȃngeroasă, negocieri nesfȃrşite, excese religioase ori regimuri cu afinităţi marxist-dictatoriale.

Îți recomandăm Adrian Stepan Contributor comentator Nu trebuie uitat nici faptul că efortul creator ȋn lumea islamică a ȋncetat aproximativ dating online skit perioada ȋn care ȋn statele italiene apărea Renaşterea.

Nu dorim să minimalizăm ȋnrȃurirea pe care gȃnditorii şi savanţii musulmani au avut-o asupra Europei ȋntr-o perioadă ȋntunecată pentru continentul nostru. Dar, din păcate, evoluţia religioasă şi politică a Islamului s-a încheiat relativ repede, ideile inovatoare lăsȃnd loc conformismului şi conservatorismului, ceea ce a dus la o inadaptare a acestuia la realităţile contemporane.

De aici şi o recrudescenţă a violenţei izvorȃtă din frustrare şi conflicte ȋntre confesiunile aceleiaşi religii datorate nevoii de supremaţie. Poate că cititorii noştri văd în comunitatea credincioşilor — umma — o masă organizată, însufleţită de aceleaşi idealuri. Ei bine, lucrurile nu stau deloc aşa şi unitatea musulmană este doar o legendă aflată în tolba cu manipulări ale promotorilor jihadului şi ale politicenilor care nu aveau nimic altceva mai bun de trecut în agenda de lucru.

Dar să vedem mai întâi cine a fost Mahomed şi ce anume propovăduia acesta. Sărac în tinereţe, a pătruns în societatea aleasă a Meccăi în urma căsătoriei cu o văduvă bogată, Hadiga.

Mai târziu, a început să propovăduiască locuitorilor cetăţii noua învăţătură pe care susţinea că o primise de la Allah adică Dumnezeu pe când era în transă, prin intermediul arhangelului Gabriel. Îți recomandăm Adrian Stepan Contributor comentator Mahomed se prezenta drept propovăduitorul însărcinat să anunţe apropiata venire a Judecăţii de Apoi, când un Dumnezeu unic îi va răsplăti pe credincioşi. Cum nimeni nu poate fi profet în ţara sa, nu s-a bucurat de un succes prea mare în rândul orăşenilor.

Aşa că, împreună cu câţiva adepţi pleacă la Medina. Acesta este momentul expatrierii — Hegira. De acum înainte, autoritatea sa va creşte constant şi va reuşi să atragă la noua credinţă triburile beduinilor.

Încearcă noul modul de căutare din Republica

Nu trece mult timp şi porneşte cu armata împotriva Meccăi, însă căpeteniile oraşului decid să se predea fără luptă. Treptat, reuşeşte să-şi extindă dominaţia asupra unei mari părţi din Arabia, căreia îi impune noua religie care proclamă un nou scop al vieţii: supunerea faţă de Allah şi urmarea poruncilor lui.

Mesajul lui Mahomed reprezintă expresia monoteismului absolut. Allah este singurul Dumnezeu; el este cu desăvârşire liber, omniscient şi atotputernic.

Meniu de navigare

În schimb, omul este slab, fiind doar o făptură, orice act al său fiind sub puterea lui Allah. Islamul nu constituie o biserică şi nu are un sacerdoţiu, oricine putând săvârşi cultul. Puteţi să purtaţi podoabe în toate locurile de rugăciune.

masterchef dating

Mâncaţi şi beţi, dar nu faceţi excese. Se acceptă deosebirile sociale, dar în umma comunitatea credincioşilor toţi sunt egali. Conform învăţăturii lui Mahomed, întreaga istorie a omenirii urmează să ia sfârşit prin Înviere şi Judecata de Apoi, când fiecare credincios va fi judecat pentru faptele sale.

Aici parcă ne asemănăm, aşa-i? Era necesar să vă introducem în lumea Orientului Mijlociu cu o scurtă prezentare a celei mai se datorează unui păcat în islam seamă realizări din ultimele două milenii a acestui spaţiu: credinţa islamică. Am încercat să fim cât se poate de concişi pentru a putea reveni la neîntelegerile din interiorul lumii islamice care ne vor ajuta să înţelegem multe din conflictele prezentului.

dating site-ul pentru pastori

Ruptura ȋntre sunnism şi şiism s-a petrecut imediat după moartea lui Mahomed şi se datorează luptei pentru succesiunea la conducerea comunităţii credincioşilor.

Au existat două opinii: succesiunea urma să fie acordată unei persoane pioase şi spirituale care să conducă umma, ori, conform principiului sȃngelui, unei rude a Profetului.

Cel mai mare păcat din lume

Cum a fost desemnat drept calif un apropiat al lui Mahomed, Abu Bakr, susţinătorii liniei sanguine l-au proclamat conducător pe vărul şi ginerele Profetului, Ali. După ce susţinătorii acestuia din urmă l-au ucis ȋn anul pe cel de-al treilea calif desemnat, Ali şi-a luat el titlul de calif, dar va muri asasinat cinci ani mai tȃrziu, iar fiii săi vor avea aceeaşi soartă ȋn luptele ulterioare.

Pentru cei care ar fi tentaţi să compare această situaţie cu aceea dintre ortodocşi şi catolici din lumea creştină, subliniem că falia dintre sunnism şi şiism este mult mai profundă, comparabilă, dacă simţim nevoia de asemenea analogii, cu situaţia catolicilor şi protestanţilor din secolul XVI. Şi, pentru a deveni pe de-a-ntregul indezirabili majoritarilor sunniţi, şiiţii adaugă la profesiunea de credinţă faptul că numai Ali este urmaşul Profetului.

Puterea politică va reveni califilor sunniţi. Imamii şiiţi, mai puţin norocoşi ȋn jocurile de putere, se vor apleca ȋnspre spiritualitate. Astfel, şiismul va prelua unele concepte religioase creştine şi iraniene, dar va propune o organizare religioasă mai strictă decȃt Islamul majoritar. Ayatollahii vor conduce comunitatea credincioşilor până ce ultimul imam — în prezent, ascuns — se va întoarce să îi conducă în lupta finală.

Şiismul se datorează unui păcat în islam va divide ȋntr-o pluralitate de secte, astfel că puterea sa politică va fi din ce ȋn ce mai redusă. Printre numeroasele secte şiite se numără şi alauiţii, răspȃndiţi mai ales ȋn Liban şi Siria.

Îți recomandăm Adrian Stepan Contributor comentator Islamul militant, conservator, ȋn viziunea căruia statul nu poate exista ȋn afara religiei, este reprezentat cel mai bine ȋn sunnismul modern de salafism, apărut la mijlocul secolului XVIII. Acest curent susţinut de tribul lui Ibn Saud a identificat ȋn această orientare retrogradă motorul religios al ascensiunii sale politice.

meci de dating evenimente londra

În deceniul trei al secolului XX, tribul sau marea familie Saud cucerea Mecca şi Medina, arogȃndu-şi rolul de a răspȃndi se datorează unui păcat în islam corectă a Islamului şi de a-i convinge pe ceilalţi musulmani de erorile lor şi de necesitatea urmării căii celei drepte.

În sfȃrşit, Abdulaziz Ibn Saud, emir din Nejd, ȋşi ia titlul de rege al Arabiei la 23 septembrie Astfel lua naştere Arabia Saudită, o monarhie autocratică ce va aplica, pȃnă azi, doctrina salafistă wahhabităpe care o va exporta ȋn ȋntreaga regiune graţie veniturilor substanţiale obţinute din vȃnzarea petrolului. Numărul mare de pedepse pentru ofense aduse credinţei, execuţiile publice, sumedenia de drepturi civile refuzate femeilor, aplicarea ad litteram a Shariei, legea islamică, caracterizează acest fidel aliat al Statelor Unite din Orientul Mijlociu.

Trebuie să subliniem că în lumea arabă de după Al Doilea Război Mondial au existat două tendinţe politice ale luptei pentru independenţă: revoluţiile de inspiraţie marxistă şi resurecţia islamismului fundamentalist.

Aceste două curente au avut o evoluṭie paralelă.

Regimurile de orientare socialistă, conduse de lideri carismatici promotori ai panarabismului ca Gamal Abdel Nasser sau Hafez al-Assad, retorica naṭionalistă a acestora, dezvoltarea economică din deceniile VI — VII ale veacului anterior au adus o oarecare modernitate ṭărilor magrebiene ṣi ale Orientului Mijlociu, concomitent cu o estompare a curentelor salafiste inclusiv prin scoaterea acestora în afara legii ṣi arestarea unor lideri religioṣi extremiṣti.

Curentul progresist a început să piardă din avânt odată cu Războiul de ṣase zile dincând Israelul a atacat Egiptul, a distrus o bună parte a mȃndrei sale armate, considerate cea mai puternică din lumea arabă şi a pus stăpȃnire pe Peninsula Sinai. Steaua preşedintelui Nasser a ȋnceput să pălească, iar speranţa musulmanilor de rȃnd că vreunul din statele ridicate pe locul fostelor colonii europene va putea să readucă gloria Califatului Abbasid a miticului Harun al-Rashid a luat sfȃrşit.

Fatalismul tipic credinţei islamice, ȋmpăcarea cu ideea morţii sub a cărei ameninţare perpetuă trăiesc călăreţii deşertului, i-a determinat pe tinerii debusolaţi ai oraşelor dezorganizate de la marginea deşerturilor să se ȋndrepte către organizaţii fundamentaliste ce propovăduiesc intoleranţa şi speranţa martiriului din războiul sfȃnt.

Inadaptarea multor emigranţi la viaţa metropolelor europene ȋn care sperau să descopere paradisul terestru i-a transformat ȋn victimele prozelitismului wahhabit. Dacă cel dintȃi teoretician al islamului militant, Sayyid Qutb, va muri spȃnzurat ȋntr-o ȋnchisoare egipteană pentru cărţile şi articolele sale, discipolii săi vor abandona arma scrisului omul de timp ciudat vor folosi muniţia ȋn lupta ȋmpotriva occidentalilor şi a guvernelor laice.

Însă călătoria sa ȋn măreaţa Americă nu ȋi va stȃrni admiraţia pentru organizarea politică şi prosperitatea de aici. Din contră, el a criticat aspru pasiunea americană pentru muncă şi profit pe care o vedea drept principala cauză a ȋndepărtării omului de menirea sa divină.

Căsătoria în Islam - Wikipedia

Mergȃnd mai departe cu raţionamentul, Statele Unite erau adevăratul pericol şi duşman al islamului, spoiala sa, contrară naturii umane, putȃnd să ȋi ducă la pierzanie pe credincioşii musulmani. Iată că toate discursurile care îndeamnă la jihadul împotriva necredincioşilor ar putea părea unui observator distant şi obiectiv drept manipulări ale dogmei adevărate, un îndemn adresat de clerici sau politicieni unor credincioşi bulversaţi sau inadaptaţi de a urma calea cea uşoară.

Calea care duce spre pierzanie. Va urma Îți recomandăm.

orb datând basel