Intinderea protectiei provizorii acordate in conditiile art. Regula 27 - Raportul de documentare 1 O. Cand se invoca mai multe prioritati se inscriu in cerere datele de mai sus, pentru fiecare depozit in parte. Descrierea, revendicarile si rezumatul vor fi redactate intr-una din aceste limbi, si anume, aceea aleasa de solicitant. Solicitantul, in sprijinul efectuarii raportului de documentare, poate depune la O.

Regula 7 - Inventia ca informatie sau ca informatie clasificata ca secret de stat 1 Informatiile referitoare la sau in legatura cu inventii create de cetateni romani ori de persoane fizice avand domiciliul pe teritoriul Romaniei si inregistrate la OSIM ca cereri de brevet de inventie, pe cale nationala sau ca cereri internationale, pana la data publicarii in BOPI ori in baza prevederilor Tratatului de cooperare in domeniul brevetelor nu sunt publice in conformitate cu legea sau cu acest tratat.

Regula 8 - Data de depozit 1 Data de depozit a unei cereri de brevet de inventie este data la care sunt inregistrate la OSIM urmatoarele: a o indicatie, in limba romana, explicita sau implicita, care lasa sa se inteleaga faptul ca ceea ce se inregistreaza ar putea fi o cerere de brevet de inventie; b indicatii care sa permita stabilirea identitatii solicitantului sau care sa permita contactarea lui de catre OSIM; c o parte care la prima vedere ar putea constitui descrierea inventiei pentru care se solicita in cerere acordarea brevetului de inventie.

Regula 9 - Depozitul national reglementar 1 Toate actele prevazute la art. Regula 10 - Revendicarea prioritatii A. Prioritatea conventionala 1 Cererea poate contine o declaratie prin care, conform art.

Din comisie pot face parte specialisti cu vechime de cel putin 5 ani din cadrul O. Sanctiunea disciplinara se stabileste si se aplica de o comisie numita in acest scop de conducerea O. Impotriva sanctiunii de radiere se poate face plangere la instantele judecatoresti in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sanctionare.

Radierea va fi operata numai dupa ramanerea definitiva a hotararii. Regula 6 - Limba oficiala Toate cererile de brevet de inventie si corespondenta referitoare la acestea vor fi intocmite si depuse la O. Regula 7 - Confidentialitatea cererii de brevet de inventie.

Regimul secret 1 Datele continute in cererea de brevet de inventie sunt confidentiale pana la publicarea acesteia de catre O.

Divulgarea inainte de publicarea cererii de brevet de inventie se pedepseste conform Codului penal. Atribuirea caracterului de secret se face numai pentru cererile de brevet de inventie din domeniul apararii si sigurantei nationale, in termen de 15 zile de la data depozitului reglementar, prin aplicarea pe documentatia cererii de brevet de inventie a stampilei cu inscrisul "Secret" si semnatura in clar numele si prenumele a reprezentantului care a atribuit acest caracter; in caz contrar, O.

Regimul secret inceteaza prin neplata taxei sau prin hotararea scrisa a Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne sau Serviciului Roman de Informatii de la data primirii acesteia la O. Regula 8 - Conditii minime pentru inregistrarea in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse 1 Cererile de brevet de inventie care indeplinesc conditiile art. Data de inregistrare la O. Inregistrarea cererilor de brevet in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse se face in ordinea numerelor si a datei depunerii la Registratura generala a O.

Acest numar este numarul cererii de brevet de inventie si va fi utilizat in toata corespondenta. Exemplarul martor se pastreaza in regim confidential si poate fi consultat de catre solicitant. Regula 9 - Data depozitului national reglementar 1 Toate actele prevazute de art. In caz contrar, cererea se considera abandonata si se respinge.

Brevete de invenții

In acest caz, data depozitului reglementar este data la care au fost depuse revendicarile. Daca in termenul de 2 luni de la data inregistrarii, solicitantul nu depune revendicarile, cererea de brevet de inventie se considera abandonata si se respinge. In cazul lit. Inventiile avand ca obiect un nou soi de planta, un hibrid sau o noua rasa de animal trebuie sa indeplineasca cumulativ numai prevederile art.

dating lângă minden la

Regula 11 - Obiectul inventiei 1 Obiectul inventiei brevetabile prevazut de art. Aceste produse vor fi definite tehnic prin elemente constitutive, rolul functional al fiecarui element, legatura dintre acestea, relatii constructive, functionale si de pozitie dintre elementele constitutive etc.

viteză dating brighton vineri

Aceste produse vor fi definite prin formula chimica si proprietatile lor fizico-chimice, curative, profilactice, insecticide, fungicide sau alte proprietati. Dupa caz, substantele chimice sau biologice se definesc si prin radicalii substituenti, structura moleculara, geometria, greutatea moleculara sau prin alte caracteristici care le individualizeaza sau le identifica; c c amestecuri fizice sau fizico-chimice care se definesc prin componentele lor, raportul cantitativ al acestora, structuri, proprietati fizice sau chimice, dupa caz, prin alte proprietati care le individualizeaza si care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme; d microorganisme nou create sau izolate prin selectie cu efecte mutatorii; ele vor fi definite prin caracteristicile morfologice, taxonomice, biochimice sau fiziologice si efecte de cultura sau alte efecte specifice folosirii lor.

Sunt considerate procedee activitatile care au ca rezultat obtinerea sau modificarea unui produs. Sunt considerate metode activitatile care au rezultate de natura calitativa masurare, analiza, reglare, control, diagnosticare sau tratament medical.

Browser incompatibil

Procedeele biologice sau genetice au particularitati specifice, si anume pentru procedeele biologice: indivizii de la care se porneste modul de actionare asupra acestora selectie individuala, hibridare, poliploidie, transfer genetic, tratare cu agenti chimici sau fiziciconditiile de mediu in care se desfasoara, iar pentru procedeele genetice: separarea ARN si ADN, secvente ADN, modificare a secventelor ADN, clonare, sinteze ARN si ADN, acestea putand fi insotite de procese chimice sau biologice.

Metodele de tratament se definesc prin modalitatile specifice de interventie asupra organismelor vii: natura, mijloacele utilizate aparatura, medicamente, agenti fizici, chimici si balneologici, dezinfectanti etc.

dating site pentru peste 60 de ani

Simpla posologie a unui medicament nu este brevetabila. Protectia programelor pentru calculator se realizeaza prin alte forme de proprietate intelectuala. Totusi, nu pot fi excluse de la brevetare inventiile care intrunesc conditiile prevazute de art.

aplicație delincventă a site-ului dating

SECTIUNEA 4 Cererea de brevet de inventie Regula 12 - Formularul cererii de brevet de inventie 1 Cererea pentru eliberarea unui brevet de inventie trebuie intocmita in 3 exemplare, pe un formular tip, imprimat sau dactilografiat, redactat in limba romana, a carui forma este prescrisa de O.

Cand solicitantul este o persoana juridica, cererea va fi semnata de conducatorul unitatii si stampilata. Daca sunt mai multi solicitanti, se fac aceleasi mentiuni pentru fiecare.

startup podcasting inel de dating

Persoanele fizice trebuie sa fie numite cu numele de familie, urmat de renume, nationalitatea si indicarea tarii al carei cetatean este. Persoanele juridice trebuie sa fie numite cu denumirea completa, localitatea si tara in care se afla sediul lor.

Solicitantul trebuie sa indice telefonul, telexul, faxul, in vederea unei comunicari corecte si rapide. Daca solicitantul brevetului de inventie este alta persoana decat inventatorul, se va indica, la cerere, temeiul legal in baza caruia poate solicita brevetul de inventie sau va depune actul prin care inventatorul i-a cedat dreptul, la eliberarea brevetului de inventie.

Declararea inventatorului se face prin indicarea numelui si adresei, locului de munca, iar daca exista mai multi inventatori, solicitantul va inscrie in cerere, pentru fiecare, datele necesare.

Daca mandatarul este si consilier in proprietate industriala, solicitantul ii poate permite sa semneze, in numele lui, cererea de brevet de inventie si sa-l reprezinte in fata O.

Cand se invoca mai multe prioritati se inscriu in cerere datele de mai sus, pentru fiecare depozit in parte. In cazul unei erori materiale, cand solicitantul a omis sa invoce in cerere prioritatea unui prim depozit anterior, acesta o poate face intr-un termen de maximum 2 luni de la data inregistrarii cererii de brevet de inventie.

Daca in acest termen solicitantul nu invoca o prioritate, cererea de brevet de inventie va beneficia de prioritatea de la data inregistrarii cererii de brevet de inventie la O. Daca solicitantul nu inscrie nici o procedura in cerere, O.

Daca in acest termen cererea de brevet de inventie este trimisa la O. Regula 14 - Descrierea unei inventii din domeniul biotehnologiilor 1 Fac exceptie de la modul si ordinea de prezentare prevazute de regula 13 descrierile inventiilor care au ca obiect un nou soi de planta, un hibrid sau o noua rasa de animal si acestea vor fi descrise in cap. III al prezentului regulament.

Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.

  • Tim lopez și jenna încă se întâlnesc
  • Regula 2 - Definitii 1 In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles: a Aranjamentul de la Strasbourg inseamna Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internationala a brevetelor de inventie din 26 martiemodificat la 28 septembrie la care Romania a aderat prin Legea nr.
  • Standarde care se datorează pe cineva
  • II alin.
  • Prezentul regulament stabileste modul de aplicare a Legii privind brevetele de inventie.

Regula 15 — Revendicari 1 Revendicarile determina intinderea protectiei conferite prin brevetul de inventie si trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a trebuie sa defineasca, in termeni tehnici, obiectul pentru care se solicita protectia si sa indice elementele tehnice ale inventiei; b trebuie sa se bazeze, in intregime, pe descrierea inventiei.

Revendicarile pot contine tabele, formule chimice sau matematice, care sunt esentiale pentru a defini noutatea inventiei.

punkte de potrivire

Regula 16 - Desenele explicative ale inventiei 1 Desenele sunt necesare in masura in care contribuie la intelegerea inventiei si a elementelor de noutate ale ei. Filele nu vor avea chenar sau alte linii care sa delimiteze desenele.

Marginile minime libere ale filelor trebuie sa fie pe fiecare latura de 2,5 cm.

Tabelele nu se considera desene. Fiecare cuvant folosit trebuie asezat in asa fel in desen incat sa permita inlocuirea lui fara sa acopere nici o linie a desenelor. Regula 17 - Conditiile de forma a cererii de brevet de inventie 1 Cererea, descrierea, revendicarile si desenele se intocmesc pe file separate, de format A4 si se depun la O. Daca, totusi, descrierea va contine expresiile nepermise indicate mai sus, O. Regula 18 - Alte documente anexate cererii de brevet de inventie, care nu conditioneaza data depozitului A.

Rezumatul inventiei 1 Rezumatul trebuie sa indice domeniul tehnic caruia ii apartine inventia si sa fie astfel redactat incat sa se inteleaga clar problema tehnica si esenta solutiei date de inventie, precum si domeniul de folosire a inventiei.

Procura In cazul in care depunerea cererii de brevet de inventie se face prin mandatar autorizat, este necesara depunerea unei procuri, sub semnatura privata, la inregistrarea cererii sau in termen de 3 luni de la data depozitului; in caz contrar se notifica solicitantului ca, in lipsa procurii, cererea se considera abandonata si se va respinge.

Actul de prioritate 1 In cazul in care au fost invocate in cererea de brevet de inventie una sau mai multe prioritati conventionale conform art. Nedepunerea actelor de prioritate in termenul de mai sus conduce la nerecunoasterea prioritatii invocate. Certificatul va fi insotit de o copie a primului depozit.

Actul de prioritate poate confirma depozitul unei cereri de brevet de inventie, al unei cereri de protectie, al unui model de utilitate sau al unei cereri pentru acordarea dreptului de ameliorator, in cazul unui soi de planta sau al unei rase de animal.