O serie de silicaţi sunt folosiţi ca pietre preţioase şi semipreţioase: smarald, aquamarin, turmalină, topaz, rodonit, nefrit etc. El constă intr-o structură cristalină cu granule mari blendă, chlorit și varietăți de cuarț. Acest lucru se explică prin numărul foarte mare de minerale din această clasă, dar care sunt însă extrem de rare, avînd astfel o pondere nesemnificativă în scoarţa terestră. Se poate observa că prima diviziune în sistematica mineralelor este clasa mineralogică. In compozitia acestuia predomină cuartul, feldspatul si minerale de culoare închisă.

MINERALELE, ROCILE si FOSILELE, PAGINI DIN CARTEA DE ISTORIE A PAMANTULUI

Cuvinte din limba greacă sau latină, mai rar arabă sau germană, exprimă unele caracteristici ale mineralelor. Numărul total de minerale depinde de modul în care acestea sunt definite, dar se consideră că în natura sunt aproximativ de minerale.

Dacă se iau în considerare şi varietăţile fiecărui mineral se ajunge însă la de varietăţi mineralogice. Criteriul genetic, utilizat în biologie, nu este convenabil în clasificarea mineralelor deoarece minerale total diferite chimic şi structural se pot forma în acelaşi timp şi în acelaşi mod.

Pe de altă parte acelaşi mineral se poate forma în condiţii şi prin procese total diferite. Din acest motiv clasificarea mineralelor combină criteriul compoziţiei chimice cu cel structural. Acest lucru se explică prin numărul foarte mare de minerale din această clasă, dar care sunt însă extrem de rare, avînd astfel o pondere nesemnificativă în scoarţa terestră. Se poate observa că prima diviziune în sistematica mineralelor este clasa mineralogică.

Spre exemplu clasa silicaţilor cuprinde 6 subclase nezosilocaţi, sorosilicaţi, ciclosilicaţi, inosilicaţi, filosilicaţi şi tectosilicaţi. Spre exemplu în clasele sulfurilor şi oxizilor, tipurile sunt sistematizate în sensul descreşterii raportului A:X cation-anion.

viteza datând din san jose california

Formarea grupelor nu poate fi redusă însă doar la criteriul structural. Spre exemplu sarea gemă NaCl şi galena PbSdeşi au structuri atomice similare, precum şi aceleaşi raporturi cation-anion, nu fac parte din aceiaşi grupă fiind minerale total diferite chimic halogenură şi respectiv sulfură.

Deci la baza constituirii grupelor de minerale stau pe lângă similitudinile structurale şi caracteristicile fizico-chimice comune.

Welcome to Scribd!

Unele serii au o variabilitate chimică continuă, ceea blind datând korean înseamnă că elementele care produc variabilitatea chimică se pot substitui reciproc în orice proporţie. În cazul în care substituţiile între elemente se pot realiza doar în limite stricte rezultă serii cu variabilitate chimică limitată.

Un mineral poate avea mai multe varietăţi, care diferă între ele prin unele proprietîţi fizice sau uşoare variaţii în compoziţia chimică.

  • Dating de margine dreaptă

De exemplu corindonul Al2O3incolor în stare pură, cuprinde varietăţile rubin de culoare roşie şi safir de culoare albastră. Mineralele cristaline au drept specific structura atomica reticulara.

luați-mă în arată în sua

Această clasă cuprinde pe lângă elemente în stare solidă, elemente în stare lichidă mercurul şi elemente în stare gazoasă gaze nobile şi oxigen.

Acest lucru se explică fie prin formele alotropice diferite ale unui element diamant — carbon cubic, grafit — carbon trigonal sau hexagonal fie prin soluţiile solide care se formează între anumite elemente electrum — soluţie solidă naturală de Au şi Ag. Silicaţii au un rol important în compoziţia mineralogică a majorităţii zăcămintelor de substanţe minerale utile, fie ca însoţitori ai mineralelor metalice, fie conţinînd elemente utile cum sunt Ni, Zr, Be, Li, Cs, Rb, U şi pământuri rare.

Notiuni de Geologie - [PPT Powerpoint]

O serie de silicaţi sunt folosiţi ca pietre preţioase şi semipreţioase: smarald, aquamarin, turmalină, topaz, rodonit, nefrit etc. Siliciul este în coordinaţie tetraedrică, fiind înconjurat de 4 atomi de oxigen.

  • Alcatuirea Scoartei Terestre
  • 18 și 34 de ani de întâlnire

Legăturile chimice Si-O sunt covalente. Tetraedrii [SiO4]4- se asociază cu cationi metalici prin legături chimice de tip ionic. Anionii suplimentari care pot intra în structura silicaţiilor sunt O2- OH - F. Planele reticulare constituite din tetraedrii [SiO4]4- pot fi legate între ele prin legături van der Waals. Diversele moduri de asociere ale acestor tetraedrii în structura silicaţilor conduc la individualizarea celor 6 subclase de silicaţi.

Rocile intrusivesunt formate prin consolidarea maselor topite de silicați în interiorul scoarței. Granitul este o roca foarte dura, cu o structura cristalina vizibila ce permite o lustruire de inalta calitate. In compozitia acestuia predomină cuartul, feldspatul si minerale de culoare închisă. Se gaseste sub diferite culori negru, gri.

Substituţiile între cationii metalici, precum şi substituţia Al-Si în interiorul unităţilor tetraedrice sunt caracteristice şi frecvente. Aceste substituţii reprezintă cauza variabilităţii chimice deosebit de mari a silicaţilor. Mineralele componente acestei clase sunt importante din punct de vedere economic şi au un rol deosebit în compoziţia zăcămintelor de substanţe minerale utile.

Prezentare wafu.ro

Gradul de covalenţă al legăturii chimice a sulfurilor depinde de electronagativitatea elementelor care intră în compoziţia chimică. Metalele din grupele de tranziţie, specifice mineralelor din această clasă, conferă sulfurilor o serie de proprietăţi specifice: luciul metalic foarte pronunţat şi conductivitatea electrică foarte bună.

aplicații noi de dating pe iphone

În contact cu oxigenul şi bioxidul de carbon toate mineralele acestei clase suferă procesul de oxidare. Iniţial se transformă în sulfaţi uşor solubili care trec ulterior în oxizi, hidroxizi, carbonaţi şi alţi compuşi oxigenaţi.

Tipuri de roci naturale - PIATRAONLINE

Din punct de vedere chimic halogenurile sunt săruri ale acizilor fluorhidric HF, clorhidric HCl, bromhidric HBr şi iodhidric HI, determinînd combinaţii de tipul fluorurilor, clorurilor, bromurilor şi iodurilor. Proprietăţile fizice caracteristice ale halogenurilor, rezultate din structura lor atomică şi legăturile de tip ionic, sunt transparenţa ridicată, greutatea specifică mică şi luciul sticlos.

Radicalul anionic CO3 2-se caracterizează prin legături covalente între atomii de oxigen şi atomul de carbon. În scimb legăturile dintre cationii dating de roci ppt şi anionul CO3 2- sunt de tip ionic.

Uploaded by

Rezultă astfel o structură de tip anizodesmic, caracterizată prin mai multe tipuri de legături chimice. Duritatea scăzută este caracteristică tuturor sulfaţilor. Anionii PO4 3- AsO4 3- şi PO4 3- au dimensiuni mari ale razelor ionice şi formează săruri stabile cu cationi trivalenţi de dimensiuni mari, în special cu Bi şi cu lantanidele.

Cuvinte din limba greacă sau latină, mai rar arabă sau germană, exprimă unele caracteristici ale mineralelor. Numărul total de minerale depinde de modul în care acestea sunt definite, dar se consideră că în natura sunt aproximativ de minerale. Dacă se iau în considerare şi varietăţile fiecărui mineral se ajunge însă la de varietăţi mineralogice.

Metalele bivalente formează fie săruri acide fie săruri care conţin anioni suplimentari OH - F- O Acest lucru se explică prin existenţa seriilor de minerale cu variabilitate chimică limitată sau continuă.

Cu toate acestea, în afara fosfaţilor care formează unele acumulări importante, prezenţa acestor minerale în natură este rară. În magmele bazice sunt dizolvate o cantitate sporita de substane volatile, ceea ce le confera o fluiditate mai mare faa de cele acide. Prin racirea si consolidarea lavei iau nastere rocile vulcanice efuzive. Acestea acioneaza atât în stadiul de sedimentare formarea componenilor rocilor sedimentare, transportul si acumularea sedimentelorcât si în cel de diageneza produc transformarea fizico-chimica a sedimentelor si formarea rocilor sedimentare cimentate.

Dezagregarea în acest caz este produsa de procese exogene, rezultând fragmente, denumite claste sau galeti.

Corpurile magmatice = masele de roci magmatice cu diferite forme si dimensiuni

Eroziunea fluviala, abraziunea marina, coraziunea eoliana i eroziunea glaciara, cu rol major în distrugerea substratului preexistent. La procesele de eroziune enumerate se adauga un set de procese fizice, chimice si biotice care contribuie la productia primara de claste Termoclastia Crioclastia Haloclastia Fitoclastia In urma dezagregarii fizico-mecanice a rocilor preexistente rezulta fragmente claste de diferite dimensiuni, de la blocuri metrice, pâna la dimensiuni submicroscopice.

Granulometric clastele se clasifica în: psefite ruditepsamite arenitealeurite silturi si pelite lutiteiar rezultatele analizelor granulometrice se reprezinta pe grafice speciale prin curbe ganulometrice.

Ну что ж, Элвин, - сказал Хилвар, - перед нами целая куча миров, и мы можем выбирать. Или ты надеешься изучить. - Будем считать, что нам повезло, если нужды в этом не возникнет, - согласился Элвин.

Rocile rezultate din acumularea clastelor se numesc detritice sau epiclastice de ex. Substantele solubile rezultate în urma proceselor de alterare chimica si biochimica a rocilor preexistente sunt transportate sub forma de solutii naturale sau coloidale în lacuri si mari unde, prin suprasaturare, precipita generând rocile dating de roci ppt precipitatie chimica.

În mari si oceane vieuiesc o serie de comunitai de organisme care îsi construiesc scheletul, pseudoscheletul sau testul protector din substane minerale, în special carbonat de calciu algele,coralii si briozoarele si bioxid de siliciu silicoflagelatele, radiolarii, diatomeele.

Un alt proces biogen se leaga de activitatea microorganismelor bacteriene procese geobacteriene dating de roci ppt, cu un rol foarte important în petrogeneza. Aceasta presiune este similara presiunii hidrostatice, în sensul ca este nedeformaionala, acionând cu valori egale în toate direciile, astfel încât comprima un corp, dar dublați-vă dating magyarul îl deformeaza.

Pentru adaptarea la stress, rocile fie ca se sparg în fragmente cât mai mici, fenomen numit de cataclazare rocile rezultate se numesc cataclazitefie ca determina reorientarea mineralelor pe direcii paralele cu direcia de aciune a stress-ului, acestea devenind alungite în sensul de aciune a forei, pentru a permite o mai usoara alunecare.