Fecioria asumată pentru împărăţia lui Dumnezeu este o realitate prezentă în Biblie, care, din păcate, e adesea trecută cu vederea. Zi-mi si mie poate intru si eu in mintea ta ,chiar daca nu am ce vedea! Dar nu pot să Îl slujesc cum trebuie pe Hristos dacă am gâtul în jug cu un necredincios, deoarece, cum ar putea lucra împreună, în acelaşi jug, slujitorii a doi stăpâni duşmani? Cât de mult doreşte duhul, aflat uneori sub influenţa rece şi uscată a unei mărturii îngheţate şi fără nici un fel de efect, o mărturie mai viguroasă, dintr-o inimă întreagă pentru Acela care S-a golit pe Sine şi a lăsat deoparte gloria Sa pentru ca, prin vărsarea sângelui Său preţios, noi să fim ridicati la a-I fi însoţitori în binecuvântările Sale eterne.

Jugul nepotrivit

Problematica divorţului şi a recăsătoririi va fi dezbătută însă într-un alt articol. Următorul pasaj vorbeşte despre căderea omului: Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit, şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea.

A luat deci din rodul lui, şi a mâncat; a dat şi bărbatului cum să-i spui unui tip datând pe altcineva, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.

Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci? A renunţat la relaţia plină de dragoste şi încredere cu Creatorul său — o decizie care a cauzat o schimbare fundamentală şi în relaţia dintre sexe. Dacă înainte nu le fusese ruşine unul de altul, acum însă se ascund de Dumnezeu şi caută să-şi acopere goliciunea. Femeia a început să-şi caute protecţia în soţul său şi să depindă de el, pentru că a pierdut refugiul şi siguranţa pe care le avea înainte în Dumnezeu.

În lumea de azi, tărâmul relaţiilor dintre sexe este expus la foarte multe tentaţii şi păcate. Domeniul sexualităţii adeseori aduce suferinţă, degradare, ruinare în vieţile oamenilor.

Să dăm doar un exemplu: statistic, mai mult de o treime din conţinutul total de pe Internet e pornografic şi fiecare a patra căutare de pe Google este o căutare pentru site-urile pornografice… 2 şi nici nu ne putem imagina cât de detestabil este conţinutul acestor site-uri.

Din păcate, majoritatea ar trebui să cred că credincioșii se datorează necredincioșilor intră în astfel de păcate foarte devreme şi sunt curând înrobiţi de patimile sexuale.

Acest fapt conduce la degradarea conştiinţei şi pierderea respectului faţă de sexul opus. Când cineva abuzează de sexualitate pentru satisfacerea dorinţelor proprii sau când îl foloseşte pe partenerul de viaţă ca pe un obiect în scopul satisfacerii de sine, este guvernat de un egoism respingător care are consecinţe deosebit de grave asupra caracterului şi conştiinţei — un egoism care, pentru faptul că niciodată nu poate fi satisfăcut, se transformă în astfel de forme perverse precum violenţa sexuală în cadrul sau în afara căsătoriei, prostituţie, pedofilie… Homosexualitatea, care constă în atracţia sexuală faţă de indivizi de acelaşi sex, face parte, de asemenea, din sfera abuzului sexualității.

În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Romani —27 O persoană care aspiră la integritate morală nu va folosi sexualitatea ca pe un scop în sine şi nu o va separa de angajamentul pentru fidelitate pe întreaga viaţă. Legătura căsătoriei oferă uniunii sexuale demnitatea şi protecţia cuvenite.

Cea mai evidentă dovadă a acestui fapt este că milioane 4 de femei îşi ucid copiii încă înainte ca aceştia să vadă lumina zilei — o crimă de o amploare insuportabilă. Aceasta evidenţiază în modul cel mai clar caracterul distructiv al egoismului sexual.

La fel de responsabili pentru aceste crime sunt şi bărbaţii care caută o plăcere uşoară în relaţiile sexuale şi nu vor să-şi asume responsabilitatea de a rămâne loiali partenerei şi de a se îngriji de copiii proveniţi din relaţia lor. Cu atât mai grave sunt cazurile în care bărbaţii încearcă să le convingă pe partenerele rămase însărcinate să facă avort sau chiar le forţează dating bobby ia această decizie. Un alt factor care indică ostilitatea faţă de copii este folosirea diferitelor metode artificiale de contracepţie.

Probabil mulţi oameni sunt inconştienţi că aceste pilule constituie riscuri grave pentru sănătatea femeii. Dar cea mai serioasă problemă morală cu privire la anticoncepţionale este efectul avortiv. Explozia populaţiei este un argument invocat de multe ori ca răspuns la criticile faţă de avort şi metodele artificiale de contracepţie.

Din perspectivă creştină, nu putem accepta acest argument, mai ales în lumea occidentală, unde multe avorturi sunt efectuate, în ciuda ratei scăzute a natalităţii.

Adevărata cauză a problemei omenirii este că marea majoritate a oamenilor nu îl întreabă pe Creatorul nostru cum a intenţionat viaţa noastră pe pământ. Mulţi, dintre cei care ar avea posibilitatea de a face o schimbare în această lume, sunt conduşi mai degrabă de propriile interese, ignorându-şi conştiinţa şi manifestând dezinteres faţă de nevoile altora. Singura soluţie reală este să ne întoarcem la poruncile bune ale lui Dumnezeu, aşa cum le ştim din Biblie — dragostea dezinteresată față de aproapele, care caută ce este cel mai bine pentru fiecare om, mai presus de avantajele personale.

Suntem cu toţii conştienţi de faptul că cei mai mulţi oameni nu sunt gata să trăiască această dragoste şi că nu ne putem aştepta, prin urmare, la o schimbare globală.

Totuşi, pentru cei care doresc să trăiască cu o conştiinţă bună înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor, nu există o altă cale. Prin urmare, nici cu privire la această întrebare importantă, nu trebuie să ne lăsăm influenţaţi de punctele de vedere ale majorităţii.

palmashow quand pe fait du speed ​​dating

Numai dragostea sinceră şi dezinteresată manifestată în cadrul limitelor unui legământ de căsătorie pe tot parcursul vieţii oferă relaţiei dintre soţ şi soţie o dezvoltare armonioasă. Dumnezeu însuşi este Cel care ne învaţă această dragoste. Datorită acestui fapt, partenerii nu trebuie să fie orientaţi unul spre altul, ci împreună şi fiecare individual, orientaţi spre Dumnezeu.

Oricine aşteaptă împlinirea de la partenerul său, aruncă o povară de nesuportat pe umerii acestuia. Multe relaţii se ar trebui să cred că credincioșii se datorează necredincioșilor sub povara acestor aşteptări false, pe care, de fapt, numai Dumnezeu le poate împlini. El este singurul care trebuie să fie cel mai important în viaţa unei persoane şi ţelul spre care să tindă.

O persoană se poate dărui în mod total şi fără orice altă motivaţie egoistă numai dacă trăieşte o relaţie vie cu Dumnezeu. O căsătorie care e guvernată de această dragoste sinceră nu va fi axată nici pe partener şi nici pe sexualitate.

Aceasta va fi însă caracterizată de o dorinţă arzătoare pentru puritatea şi sfinţenia dorite de Dumnezeu, care formează temelia relaţiei dintre soţ şi soţie, fiind deplin conştienţi de responsabilitatea pe care o implică unirea sexuală: a fi părtaş la creaţie împreună cu Dumnezeu.

Sexualitatea îşi are locul în cadrul căsătoriei şi NUMAI acolo, cu deschiderea de a primi copiii dăruiţi de Dumnezeu aşa cum vrea El şi la momentul în care vrea El să îi dea. Pentru noi, creştinii, abstinenţa este singurul mijloc de contracepţie posibil, în cazul în care sunt motive să credem că aceasta ar fi voia lui Dumnezeu. Poate fi aplicată doar în cazul în care legile stabilite de Dumnezeu sunt recunoscute şi respectate cu sfinţenie, astfel încât legătura căsătoriei să îşi păstreze valoarea pe care o are în ochii lui Dumnezeu.

Am vrea să subliniem faptul că, în cazul partenerilor necăsătoriţi, lipsa certificatului de căsătorie nu le oferă libertatea de a schimba partenerul după bunul plac. Când un bărbat şi o femeie decid să trăiască împreună şi practic consumă căsătoria, ei sunt legaţi unul de altul pentru tot restul vieţii lor, ca şi cum ar fi fost căsătoriţi. Am vrea doar să completăm acest subiect cu câteva gânduri, referindu-ne mai ales la puritatea în cadrul căsătoriei.

Unii oameni cred că persoanele care au probleme legate de curăţia sexuală le pot rezolva dacă se căsătoresc. Pasajul din 1 Corinteni —9 este deseori folosit în acest scop: Celor neînsuraţi şi văduvelor, le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine.

Dar dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească; pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă. Confiscarea imenselor proprietăți ale bisericii de către statul francez nu este însă o premieră în istoria Europei, Anglia procedând la o măsură similară cu secole înaintea Revoluției franceze, când Henric al VIII-lea a confiscat proprietățile funciare ale bisericii catolice pentru a le acorda, mai târziu, diferiților membri ai aristocrației.

Pe de altă parte, decizia de confiscare a proprietăților bisericii ține de procesul mai larg de prăbușire treptată a relațiilor feudale pe continent și ridicarea unei societății liberale burgheze și s-a produs inclusiv în România, ceva mai târziu, când Domnul țării, Alexandru Ioan Cuza, a confiscat, înimensele proprietăți ale Bisericii ortodoxe, care, la acel moment, reprezentau un sfert din întreaga suprafață a țării, Biserica ortodoxă română fiind, pe atunci, cel mai mare exploatator și latifundiar al României.

Pierderea puterii economice și, astfel, a influenței politice de către Biserica creștină a provocat drept contra-reacție o intensă mișcare de reînnoire, caracterizată de multe ordine și institute religioase, active mai ales în câmp social Sfântul Ioan Bosco, Sfântul Iosif Cotolengo, Monsenior Vladimir Ghika ș. În fine, Martorii lui Iehova apăruți în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, tot în Statele Unite ale Americii manifestă puternice componente apocaliptice, insistă asupra întregului conținut al Bibliei ca fiind singura autoritate în materie de credință și consideră predicarea evangheliei esențială pentru fiecare creștin.

În frumusețea și geek australia dating romano-catolicismului a apărut o nouă confesiune: Vechii Catolici Uniunea Catolicilor de la Utrechtcare refuză dogma infailibilității papei, definită la Conciliul Vatican I în În secolul al XIX-lea creștinismul a trebuit să se confrunte și cu nenumărate doctrine politice, precum liberalismul și socialismul care se afirmau din ce în ce mai intensînsoțite în diferite forme de cultura pozitivismului, laicismului și chiar ateismului.

În această epocă, creștinismul s-a răspândit mult în țările extra-europene, mai ales în Africa și Asia, dar nici aici n-a scăpat de legăturile și de condiționările de tip politic, atașate, în mare măsură, colonialismului statelor europene.

Creștinismul în secolul al XX-lea[ modificare modificare sursă ] La sfârșitul secolului al XIX-lea și în secolul al XX-lea creștinismul a trebuit să se confrunte, în primul rând, cu fenomenele provocate de marile schimbări ale revoluției industrialecărora li s-au adăugat problemele anexe ale urbanizării și apariția societății de masă, precum și ale introducerii noilor tehnologii de comunicare socială și de informare.

Dificil a fost și mai este și procesul de adaptare la democrațiile moderne. În general, însă, este vorba de o reluare viguroasă a vieții creștine, care a străbătut toate confesiunile creștine, propunând noi sinteze teologice deosebit de bogat este filonul spiritualității și al teologiei protestante inițiate, în secolul al XIX-lea, de Søren Kierkegaard și urmat de Karl BarthRudolf BultmannDietrich BonhoefferPaul TillichJürgen Moltmann ș. Specifice epocii sunt diversitatea pe tărâm filosofic și teologic, co-existența unei teologii conservatoare, fundamentaliste, care ține la interpretarea tradițională a învățăturilor creștine, alături de o teologie liberală, gata să aplice principiile științifice diversele metode ale criticismului și să tragă concluzii pe baza acestui efort.

Biserica Romei n-a putut continua să ignore rezultatele acestor evoluții și Conciliul Vatican II reprezintă un moment istoric, cu această ocazie, catolicismul acceptând că Biblia suportă interpretări în lumina fiecărei epoci, confirmând astfel decizia mai veche de acceptare limitată a studiului științific al Bibliei criticismul. Acceptarea ideii de libertate religioasă este o altă decizie care punea creștinismul catolic în acord cu practicile moderne.

Tradiționaliștii catolici condamnă însă evoluția pe care Biserica Romei a luat-o odată cu Conciliul Vatican II, ei preferând, mai degrabă, deciziile primului Conciliula care au fost condamnate curentele sau ideologiile moderne ale raționalismului, liberalismului și materialismului. În Rusia, după Marea Revoluție din octombrieregimul comunist a dezlănțuit o persecuție cruntă împotriva creștinismului n-a fost scutită - ba, dimpotrivă - nici chiar Biserica Ortodoxă : confiscarea naționalizarea bunurilor, închiderea aproape a tuturor bisericilor și mănăstirilor.

Atitudinea majorității creștinilor a fost șovăitoare și uneori ambiguă în ceea ce privește luarea de poziții și combaterea încălcărilor atât de grave ale drepturilor omului, îndeosebi în fața persecuției și exterminării evreilor. La inițiativa ar trebui să cred că credincioșii se datorează necredincioșilor persoane mai curajoase, uneori chiar dintre clericii creștini preoți, episcopi, pastori au fost și creștini care s-au implicat mai ales în asistența materială și spirituală a celor persecutați.

Mulți creștini au contribuit la însuflețirea Rezistenței în cele mai diferite forme, inclusiv aceea de supraviețuire în lagăre Martorii lui Iehova - triunghiurile violete ; semnificativă au fost, de exemplu: 1. Mai gravă apare provocarea pusă de proliferarea și răspândirea sectelor de cele mai variate forme, bazate, uneori, chiar pe o reelaborare a elementelor creștine pe lângă și împreună cu cele din religiile orientale.

Nu poate fi trecută cu vederea nici însemnătatea pe care a luat-o fundamentalismul religios, începând cu cel islamic, dar prezent și în creștinism mai ales în cel protestant nord-american. Toate aceste probleme cu care se confruntă creștinismul actual constituie teme ale dialogului ecumenic și inter-religios, ecumenismul în rândurile creștinilor devenind astăzi, într-o lume în care cea mai numeroasă biserică creștină catolică a cedat deja întâietatea în lume în ce privește numărul de credincioși Islamului, o urgentă necesitate.

Preoți, pastori, religioși și laici mireni din toate confesiunile creștine au fost activi mai sunt încă pe acest front; unii dintre aceștia au primit chiar recunoaștere internațională, cum ar fi, de exemplu, Premiul Nobel pentru Pace: Albert Schweitzerluteran; Martin Luther Kingpastor baptist; Maica Tereza de Calcuta, catolică; Desmond Tutuepiscop anglican sud-african; Ximens Beloepiscop catolic de Timor.

  • Cum să-L cunosc pe Dumnezeu?
  • Datând înapoi la semnificație
  • Fără îndoială că a lăsa ca scrierile omeneşti să uzurpe în mintea noastră locul care se cuvine numai Sfintei Scripturi este un rău împotriva căruia trebuie să veghem.
  • Наступило неодобрительное молчание.
  • Există oare Dumnezeu? | Cru Moldova

Alții au fost persecutați și chiar au devenit martiri ai acestei cauze spre exemplu: Martin Luther King, episcopul Romero din San Salvador, Aleksandr Man, preot ortodox în Rusia. Pe acest plan nu poate fi subevaluată sau trecută cu vederea importanța pontificatului papei Ioan Paul al II-lea al cărui rol în căderea și dizolvarea regimurilor comuniste trebuie să fie deplin clarificat și acceptatcum nu se poate neglija și faptul că această prăbușire a regimurilor comuniste a deschis Bisericii Ortodoxe posibilitatea unei reluări a activității sale.

La trecerea în cel de-al III-lea mileniu — în pofida problemelor enumerate — creștinismul continuă să exercite o puternică atracție asupra unei mari părți a omenirii, fapt evident din prezența pe glob a peste două miliarde de creștini.

Relația creștinismului cu alte religii[ modificare modificare sursă ] Datorită istoriei sale schimbătoare este dificil să înțelegem nivelul actual al relațiilor creștinismului cu alte religii.

Meniu de navigare

Acestea variază de la regiune la regiune. Partea următoare reflectă unele din aceste relații: Iudaismul[ modificare modificare sursă ] În istorie, relația dintre iudaism și creștinism a fost tensionată. Totuși, după Holocaustdiverse discuții au ca scop reconcilierea creștino-iudaică și relațiile dintre cele două religii s-au îmbunătățit. Iudaismul privește creștinismul ca fiind o eroare: originar, adică în iudaism, Mesia este un om, un rege evreu așteptat de către toți, care, deși va înfăptui multe lucruri greu de făcut de altcineva reconstruirea Templului, aducerea păcii mondiale, o credință universală în dumnezeul evreilor, învierea morțilorrămâne totuși o ființă umană și atât vezi intrarea "jewish eschatology" de pe wikipedia engleză pentru mai multe detaliicare doar are concursul deplin al unicului creator care este Dumnezeu.

Doctrinar, însă, creștinismul este perceput de către islam ca o formă de politeism asociaționism, "sîrk" - în arabă "politeism"așa cum este reflectat de chiar textul sfânt islamic Coranulîn surata ,capitolul" 5, versetul 73, care spune textual că "este blasfemie curată să pretinzi că Dumnezeu este unul din trei într-o Trinitate".

Versetul continuă, spunând că Dumnezeu Alah va pedepsi aspru o astfel de credință. Surata 5, continuă și ea în aceeași direcție, susținând că Iisus Hristos a fost un simplu om, un profet surata 5, verset 75iar versetul 77 spune că cei care cred altfel sunt niște rătăciți. Este deci, din orice punct de vedere, o situaţie extrem de tristă. Îl dezonorează pe Dumnezeu, distruge bunăstarea spirituală, împiedică mărturia şi ucenicia, şi este cu totul ostilă păcii şi binecuvântării în căsnicie.

De ce credem?

Produce înstrăinare, răceală, distanţă şi neînţelegere; sau, dacă nu le produce pe acestea, va duce fără îndoială, în ce îl priveşte pe creştin, la încetarea urmării Domnului şi la distrugerea unei conştiinţe bune, el fiind tentat să le sacrifice pe amândouă pe altarul armoniei în familie. Aşadar, din orice parte am privi, jugul nepotrivit duce la consecinţe deplorabile. Apoi, dacă privim efectele asupra copiilor, acestea sunt la fel de triste. Este aproape sigur că ei vor fi duşi de curent în aceeaşi direcţie cu părintele necredincios.

Nu poate fi unitate de inimă în educarea copiilor sau vreun fel de sprijin şi încredere reciprocă cu privire la ei. Unul doreşte să îi crească sub protecţia şi sub călăuzirea Domnului; celălalt doreşte să îi educe după principiile acestei lumi, ale cărnii şi ale diavolului: şi, pe măsură ce copiii cresc, toate afecţiunile lor vor fi cel mai probabil îndreptate spre cele din urmă, aşa încât este uşor să ne închipuim cum se va termina totul.

Cu toţii ştim, vai! Dar simplul fapt că ne gândim la un astfel de lucru dovedeşte incapacitatea noastră de a cântări, cu o minte echilibrată şi o conştiinţă condusă de Duhul, consecinţele solemne ale unui asemenea pas. Dacă ochiul ar fi curat adică dacă am fi conduşi de un singur scop, şi anume de gloria şi onoarea Domnului nostru Isus Hristos nu am întreţine nici un moment idea de a ne pune gâtul într-un jug nepotrivit; şi, prin urmare, nu am avea nici o problemă sau nedumerire asupra acestui subiect.

Un alergător, al cărui ochi era aţintit la cunună, nu ar fi avut nici o neclaritate în a hotărî dacă să se oprească şi să îşi lege de gât o sută de kilograme. Un asemenea gând nici nu i-ar fi trecut prin cap: şi nu doar atât, dar un adevărat alergător ar fi avut o percepţie deosebită, aproape intuitivă despre ceea ce ar fi putut constitui o piedică pentru el în cursă; şi, bineînţeles, a lua cunoştiintă de un astfel de lucru ar fi echivalat cu a îl respinge cu hotărâre.

Atunci când sufletul este în părtăşie deplină cu Dumnezeu, este pe deplin supus cuvântului Său, atunci vede lucrurile aşa cum le vede El, le numeşte aşa cum le numeşte El, şi nu aşa cum diavolul sau propria sa inimă firească le-ar numi. În felul acesta, credinciosul scapă de influenţa ademenitoare a unei decepţii pe capitalul echipei dating o suferă frecvent cei ajunşi în această situaţie, şi anume mărturisirea falsă a unei religii de către persoana cu care doreşte să se căsătorească.

Este o situaţie foarte întâlnită. Şi aşa se face că, în această situaţie, creştinii acceptă să se mulţumească, sau cel puţin se declară mulţumiţi, cu o dovadă a convertirii pe care, în orice alte împrejurări, ar privi-o ca fiind slabă şi superficială.

Dar vai! Foarte repede se dovedeşte că mărturisirea a fost doar prefăcătorie deşartă, că inima este în întregime în şi din lume. Teribilă descoperire! Cine poate pătrunde consecinţele amare ale unei astfel de descoperiri — suferinţa inimii — reproşurile amare şi mustrările conştiinţei — ruşinea şi nedumerirea — pierderea puterii şi a binecuvântării — perturbarea păcii spirituale şi a bucuriei — sacrificarea unei vieţi folositoare?

Cine poate descrie toate acestea? Da, aşa o numeşte Duhul Sfânt. Nu este o concluzie sau o deducţie la care am ajuns prin raţionament; este o afirmaţie clară a Sfintei Scripturi, şi de aceea ea priveşte pe oricine care, din orice fel de motiv, sau influenţat de orice fel de raţiuni, sau înşelat de orice fel de false pretenţii, a intrat într-un jug nepotrivit în căsătorie. O, preaiubitul meu cititor creştin, dacă eşti în pericolul de a intra într-un astfel de jug, dă-mi voie să te rog din toată inima, în mod solemn şi cu toată dragostea, să te opreşti un moment şi să cântăreşti problema cu balanţa sfântului locaş, înainte de a înainta fie şi cât grosimea unui fir de păr pe această cale fatală.

Poţi fi sigur că imediat ce vei face pasul, vei fi asaltat de regrete disperate, şi că viaţa ta va fi amărâtă de nenumărate dureri. Sunt implicate afecţiunile tale? Adu-ţi aminte că nu pot fi afecţiunile omului celui nou; fii sigur că sunt cele are firii vechi, ale cărnii, pe care eşti chemat să le dai deoparte, să le dai morţii. De aceea ar trebui să strigi la Dumnezeu după putere spirituală pentru a te ridica deasupra influenţei acestor afecţiuni; da, să le sacrifici pentru El.

Încă o dată, este vorba despre interesele tale? Mai mult, sunt doar interesele tale temporare, nu cele eterne. Acesta este adevăratul mod de a privi această întrebare. Ce sunt câteva sute, câteva mii pentru un moştenitor al cerului? Ai de gând să sacrifici adevărul lui Dumnezeu, ca şi propria ta pace spirituală, bunăstarea, fericirea pentru o grămăjoară nesemnificativă de aur, care va pieri prin chiar întrebuinţarea ei?

Dumnezeu să te ferească! Fugi de aceasta ca ar trebui să cred că credincioșii se datorează necredincioșilor pasăre de laţul pe care îl vede şi îl ştie. Întinde mâna uceniciei reale, hotărâte, din ar trebui să cred că credincioșii se datorează necredincioșilor inima, şi înjunghie afecţiunile şi interesele tale pe altarul lui Dumnezeu şi apoi, deşi nu va fi o voce din metro detroit speed ​​dating care să poată fi auzită şi care să te aprobe, vei avea mărturia de nepreţuit a unei conştiinţe bune şi un duh netulburat — o răsplată foarte mare, într-adevăr, pentru cel mai scump sacrificiu pe care îl poţi face.

Fie ca Duhul lui Dumnezeu să îţi dea putere să rezişti tentaţiilor lui Satan! Nu mai este nevoie să remarcăm aici că, în cazurile în care convertirea are loc după căsătorie, complexitatea situaţiei este considerabil schimbată.

Atunci nu vor mai fi mustrări ale conştiinţei, de exemplu; şi toată problema este modificată într-o multitudine de aspecte particulare.

Fără îndoială că vor fi greutăţi, încercări şi tristeţe. Este o mare diferenţă, si poţi cu mult mai uşor aduce înaintea Domnului încercările şi durerea, atunci când nu de bunăvoie şi din propria voinţă te-ai pus în jug; şi, binecuvântat fie Dumnezeu, ştim că El este gata să ierte, să restabilească şi să cureţe de orice nedreptate sufletul care îşi mărturiseşte pe deplin greşeala şi căderea.

Aceasta ar putea să mângâie inima unia care a fost adus la Domnul după căsătorie. Şi o femeie care are un soţ necredincios şi el vrea să locuiască mai departe cu ea, să nu-şi părăsească soţul. Pentru că soţul necredincios este sfinţit prin soţie şi soţia necredincioasă este sfinţită prin fratele; pentru că, altfel, în adevăr, copii ar fi necuraţi, dar acum sunt sfinţi… Pentru că ce ştii tu soţie dacă vei mântui pe soţul tău?

Posts navigation

Sau ce ştii tu soţule dacă vei mântui pe soţia ta? Atunci când un creştin se înjugă cu un necredincios, într-o afacere — fie că acel necredincios este o rudă, fie că nu — sau atunci când devine membru al unei firme lumeşti, el îşi predă virtual responsabilitatea individuală.

De aceea acţiunile firmei devin acţiunile sale, şi este cu totul absurd să ne gândim că o firmă din lume ar acţiona după principii divine. Ar râde de o asemenea noţiune, mai ales că ea ar fi o piedică în calea succesului comercial. Probabil că se vor simţi liberi să adopte un număr de hotărâri în ce priveşte administrarea afacerilor, hotărâri care vor fi destul de mult în contradicţie cu spiritul şi principiile împărăţiei din care credinciosul face parte, şi Bisericii căreia îi aparţine.

Astfel el se va găsi în mod constant într-o poziţie dificilă. Atunci când ochiul este curat, nu va fi nici o ezitare în a alege între aceste două alternative, dar vai! Un om al cărui ochi era curat, nu s-ar fi putut înjuga cu un necredincios cu scopul de a câştiga bani.

Un asemenea om ar fi avut înaintea sa ca scop al minţii sale doar gloria lui Hristos, şi acest scop nu ar putea fi niciodată atins încălcând principiile divine. Aceasta simplifică foarte mult lucrurile. Dacă Hristos nu este glorificat atunci când un creştin devine partener într-o firmă lumească, atunci, fără îndoială, că acest lucru serveşte scopurilor diavolului.

Acesta este principiul care nu poate fi încălcat fără a afecta mărturia şi fără a îndepărta binecuvântarea spirituală. Într-adevăr, conştiinţa creştinului care calcă acest principiu va căuta alinare în diverse moduri — va recurge la diverse subterfugii — va aduce diverse argumente pentru a se convinge pe sine că ceea ce face este corect.

Pentru majoritatea oamenilor este un lucru de la sine înţeles să înceapă o relaţie cu o persoană de sex opus, sau să dorească să-şi caute un partener. Adesea această dorinţă e însoţită de multe aşteptări care duc la dezamăgiri frecvente şi la situaţii de criză profundă, situații întâlnite chiar în cadrul cercurilor religioase. Spre deosebire de faptul menţionat mai sus, există foarte puţine persoane care decid, în mod conştient şi de bună voie, să renunţe la relaţia cu un partener, la sexualitate şi la viaţa de familie şi să-şi dăruiască viaţa unui alt scop.

Dar acest argument se va dovedi greşit atunci când îl vom confrunta cu roadele experienţei practice. Un slujitor al lui Hristos va fi împiedicat într-o mulţime de moduri de partenerii săi lumeşti.

dating site attack

Dacă în ce priveşte slujirea lui Hristos nu va întâmpina ostilitate deschisă, va trebui în schimb să înfrunte eforturile secrete şi constante ale duşmanului de a-i înnăbuşi ardoarea, de a arunca apă rece peste toate planurile sale. Se va râde de el, va fi dispreţuit — i se va aduce neîncetat aminte de efectele pe care fanatismul şi entuziasmul său le vor avea asupra perspectivelor comerciale ale firmei. Deşi s-ar putea ca mintea înnoită a creştinului să fie convinsă de absuditatea unor astfel de argumente — deşi s-ar putea ca el să vadă că toată această înţelepciune lumească nu este decât o haină subţire, zdrenţuită aruncată peste lăcomia inimii — toutşi cine poate spune cât de mult va fi inima lui influenţată de astfel de lucruri?

online dating market europa

Opoziţia constantă ne oboseşte. Curentul devine prea puternic pentru noi, şi, treptat, ne supunem acţiunii lui, şi suntem purtaţi şi noi la suprafaţa lui. Faţa lor este mai neagră decât funinginea, nu mai sunt recunoscuţi pe străzi. Omul care odinoară era recunoscut ca slujitor al lui Hristos — împreună-lucrător pentru împărăţia lui Dumnezeu — folosindu-şi resursele doar pentru înaintarea evangheliei lui Hristos este acum, vai!

Dar poate că pre-dating minneapolis nu acţionează asupra inimii creştinilor, determinându-i să se înjuge nepotrivit cu necredincioşii în afaceri, la fel de puternic ca obiceiul de a căuta să păstrezi împreună cele două caractere, de creştin şi de om de afaceri.

Este o capcană teribilă. De fapt, nu se poate aşa ceva. Un om poate fi sau una, sau cealaltă. Dacă sunt creştin, creştinismul meu trebuie să se arate, ca o realitate vie, în ceea ce sunt; şi, dacă nu îl pot arăta acolo, înseamnă că nu trebuie să mai fiu acolo; pentru că, dacă merg înainte într-o sferă sau poziţie în care viaţa lui Hristos nu se poate arăta, foarte curând nu voi mai avea din creştinism decât numele, fără realitate — forma exterioară, fără putere interioară — cochilia fără melc.

Trebuie să fiu slujitorul lui Hristos, nu doar duminica, ci şi de luni dimineaţa până sâmbătă seara. Nu ar trebui să fiu slujitor al lui Hristos doar în adunare, ci şi la locul meu de muncă, oricare ar fi acesta.

Dar nu pot să Îl slujesc cum trebuie pe Hristos dacă am gâtul în jug cu un necredincios, deoarece, cum ar putea lucra împreună, în acelaşi jug, slujitorii a doi stăpâni duşmani? Este imposibil; la fel de bine ai putea încerca să legi razele Soarelui la din miezul zilei cu întunericul profund din miezul nopţii.

Nu se poate; şi, de aceea, apelez în modul cel mai solemn la conştiinţa cititorului, în prezenţa Dumnezeului cel Atotputernic, care va judeca tainele inimilor oamenilor prin Isus Hristos, în ce priveşte această problemă. Te vei duce pe tine însuţi în mijlocul unei grămezi de necazuri şi dureri. Cum te vei descurca? El vrea să facă bani — să obţină profit — să se descurce în lume; tu doreşti sau cel puţin ar trebui să doreşti să creşti în har şi sfinţenie — să promovezi interesele lui Hristos şi evanghelia Sa pe pământ, să ajuţi la înaintarea împărăţiei veşnice a lui Isus Hristos.

Scopul său sunt banii; al tău, cred, este Hristos: el trăieşte pentru această lume, tu pentru lumea care va veni; el este angrenat de lucruri trecătoare, tu de cele veşnice. Atunci, cum ai putea vreodată să te aşezi pe acelaşi teren cu el?

Creștinismul în Evul Mediu[ modificare modificare sursă ] Integrarea între creștinism și puterea imperială se întrerupe în Occident odată cu invaziile popoarelor barbare, supraviețuind, însă, în Imperiul Bizantin, în forme și conținuturi care denotau tendințele unei sacralizări crescânde a figurii împăratului, deținător al puterii politice și religioase.

Principiile, motivaţiile, scopurile, speranţele voastre sunt toate diametral opuse. Cum puteţi să aveţi ceva în amber dating Sigur, toate acestea trebuie privite cu un ochi curat pentru a putea fi văzute în adevărata lor lumină.

Este imposibil pentru unul al cărui ochi este umplut şi a cărui inimă este preocupată cu Hristos să se înjuge cu un tovarăş lumesc, pentru orice fel de scop. De aceea, preaiubit cititor, dă-mi voie să te rog încă o dată, înainte de a face acest pas teribil — un pas însoţit de consecinţe atât de îngrozitoare — atât de plin de pericole pentru cel mai important interes al tău — să aduci întreaga problemă în prezenţa sfântă a lui Dumnezeu, cu o inimă sinceră, şi să o cântăreşti în balanţa lui sfântă.

Întreabă-L ce crede despre ea, şi rămâi ferm, cu voinţa supusă şi cu o conştiinţă curată la răspunsul Său. Este clar şi puternic — da, atât de clar şi atât de puternic de parcă ar fi căzut din cer — Nu vă înjugaţi nepotrivit cu cei necredincioşi.

Devine satanist.

Dar dacă, din nefericire, cititorul este deja în jug, l-aş îndemna să se elibereze cât de repede poate. Nu greşesc dacă spun că deja ai găsit acest jug ca fiind unul foarte împovărător.

Pentru tine, ar fi inutil să detaliez consecinţele triste ale unei asemenea poziţii; fără îndoială tu le cunoşti pe toate.

New kids Special Nasheed - Tu Kuja Man Kuja - Very Beautiful Naat Sharif - Meem Production

Nu este nevoie să le tipăresc pe hârtie, să le pictez pe pânză, pentru unul care trăieşte realitatea lor. Preaiubitul meu frate în Hristos, nu pierde nici un moment şi caută să arunci jugul. Aceasta trebuie să se facă înaintea Domnului, după principiile Sale şi prin harul Său. Este mai uşor să ajungi într-o poziţie greşită, decât să ieşi de acolo. Un parteneriat vechi de zece, douăzeci de ani, nu poate fi rupt dintr-o dată. Aceasta trebuie făcută cu calm, cu umilinţă şi cu rugăciune, ca înaintea Domnului, şi privind doar la gloria Lui.

S-ar putea să Îl dezonorez pe Domnul tot atât de mult prin felul meu de a ieşi dintr-o situaţie greşită, ca şi prin a intra în ea. De aceea, dacă sunt în parteneriat cu un necredincios, şi conştiinţa îmi spune că greşesc, să îi spun cinstit şi deschis partenerului meu că nu mai putem merge împreună; şi după ce am făcut aceasta, locul meu este să folosesc orice efort pentru a conduc afacerile firmei înainte, cu corectitudine şi pricepere, pentru a nu da nici o ocazie adversarului să vorbească acuzator, pentru ca să nu fie vorbit de rău binele meu.

Trebuie să evităm graba, încăpăţânarea şi mândria atunci când declarăm că lucrăm pentru Domnul şi în apărarea principiilor Sale sfinte. Dacă un om este prins într-o plasă, sau închis într-un labirint, nu prin zbatere violentă şi curajoasă se va elibera.

Nu; trebuie să se umilească, să îşi mărturisească păcatele înaintea Domnului şi să se retragă depinzând cu răbdare de acel har care nu numai că îl poate ierta pentru că este într-o poziţie greşită, ci îl şi poate conduce într-una corectă.

Mai mult, ca şi în cazul jugului în căsătorie, problema este mult modificată de cazul când parteneriatul există dinaintea convertirii. Nu că aceasta ar justifica, în cea mai mică măsură, continuarea lui. În nici un caz; dar aceasta îndepărtează cu mult durerea inimii şi întinarea conştiinţei legată de o asemenea poziţie, şi, de asemenea, va afecta foarte mult şi modul de scăpare din ea. Pe lângă aceasta, Domnul acceptă cu siguranţă aplecarea inimii şi conştiinţei în direcţia potrivită, şi este glorificat de aceasta.