Capitolul 7 — Maddy? Roma avea două forumuri: Forumul Roman și Forul lui Traian. William Stout din Lancaster vindea zahăr, tutun, cuie și prune uscate, atât în magazinul său, cât și în piețele centrale. Movila XVI, mormîntul 5, nr. În Roma Antică , comerțul se desfășura în forumuri.

Account Options

Putem presupune totuşi că el a fost construit încă în epoca lui Traian. Castrul de piatră fig.

lucruri de știut când se întâlnește cu o fată rusă

Berma e marcată de un strat de mortar care se întinde pe o lungime de 2,25 m, dar iniţial ea a putut fi mai îngustă. Pe laturile de SV şi NV castrul nu a avut şanţ în faţa zidului de incintă, el fiind superfluu, din cauza pantei abrupte a dealului.

Meniu de navigare

Adîncimea şanţului este de 3,90 m faţă de linia bermei, iar vîrful lui se află la 8 m de¬ părtare de faţa externă a zidului de incintă. Porţile de pe laturile lungi, singurele dezvelite, se găsesc la 36,80 m depărtare de latura de NV şi la 64,30 m de latura de SE.

Porţile de pe laturile scurte au fost cu totul distruse, dar locul lor se recunoaşte încă pe teren.

fără grevă eroică săptămânală

Ele sînt situate la mijlocul curtinelor. Porţile sînt flancate de cîte două turnuri patrulatere, care ies cu 1,40 m în afara zidului de incintă fig. Deschiderea porţilor este de 4 m.

Şantierul arheologic Porolissum / Le chantier archéologique de Porolissum

Poarta propriu-zisă era din lemn de stejar cu două canaturi. La colţuri, castrul era întărit cu turnuri interioare. Cel din colţul de est are o formă trapezoidală. Suprafaţa din interiorul castrului nu a fost nivelată, din cauza terenului stîncos.

  • Viteză latină datând din londra
  • Calaméo - Rafuiala - Colin Falconer
  • Şantierul arheologic Porolissum / Le chantier archéologique de Porolissum - Persée
  • Comerțul cu amănuntul în antichitate[ modificare modificare sursă ] Piețele de desfacere datează din cele mai vechi timpuri.

Cele două secţiuni executate în interiorul incintei nu au scos la iveală decît slabe urme de cultură din epoca romană, printre care şi o monedă foarte tocită, probabil de la Hadrian. Alte două monede s-au găsit în ruinele celor două porţi şi ele sînt ale lui M. Aurelius Caesar, deci din timpul domniei lui Antoninus Pius. Una din aceste monede era prinsă în mortarul padimentului din turnul de Fig.

Ea ar putea constitui un terminus post quem pentru data construirii castrului de piatră.

hazel e dating katt

Amintim că potrivit indicaţiilor unei inscripţii CIL, III, şi amfiteatrul de la Porolissum a fost reconstruit probabil în piatră datând un om în spatele barelor anul Se pare însă că acest mic castellum nu a fost folosit mult timp. După cum dovedesc puternicele urme de arsură şi cărbune constatate la cele două porţi, el a fost părăsit după ce fusese mistuit de un incendiu.

Incinta anexă de pămînt fig. De la colţul de sud al castrului de piatră porneşte un val de pămînt care delimitează o incintă de formă aproximativ patrula-teră, cu laturile de circa X m.

Avînd în interior un şanţ similar cu cel con¬ statat şi în secţiunea I, bănuim că această incintă este contemporană cu faza de pămînt a castrului de piatră.

Top atracții

Destinaţia ei rămîne deocamdată necunoscută. Limes Porolissensis Sistemul de apărare de la Porolissum era completat cu un adevărat limes, situat în faţa oraşului, înspre barbaricum. El poate fi urmărit pe teren, aproape fără întrerupere, pe o distanţă de cîţiva kilometri fig.

astrosage potrivire după nume

Coborînd de pe munţii Meseşului, limesul urmează culmea dealurilor Comoara şi Ferice, apoi, menţi-nîndu-se pe direcţia vest-est, trece peste înălţimile Irtaşul Ciucoaiei pînă la Dealul Banului, coborînd de fiecare dată pînă în fundul văilor dintre aceste dealuri. De la Dealul Banului limesul se îndreaptă spre NE, continuă apoi spre nord pînă în dreptul satului Brebi, unde urmele lui se pierd.

De-a lungul limesului se găsesc din loc în loc turnuri de pămînt sau de piatră.

site-ul unic dating

S-a executat o secţiune pe acest limes pe Dealul Banului fig. Limesul constă dintr-un zid de piatră de stîncă cu mortar construit în opus incertumfără şanţ în exterior sau agger în interior.

SEASON WRAP WITH A GREEN AQUA AQUARIUM GALLERY TOUR

Grosimea zidului este de 1,20 m iar temelia de 1,30 m. Incepînd din dreptul cotei se distinge pe teren şi un al doilea val care urmează marginea Terasei sanctuarelor, la al cărei capăt de est se pierde, spre a continua apoi în faţa castrului de pe Pomet, iar din dreptul piscului Bisericuţa urmează culmea îngustă care duce pînă la poalele dealului Citera, de unde valul coteşte spre nord şi se uneşte cu limesul exterior.

O altă secţiune, dispusă la circa 25 m vest de capătul cărării care urcă la castrul de pe Citera, a arătat că în această porţiune valul nu este altceva decît stînca naturală, ascuţită ca o culme îngustă, fără nici un fel de amena¬ jare. La poalele valului, în interior, la 0,30 m adîncime, s-a găsit o monedă romană de bronz, foarte tocită, a unui împărat din secolul II, poate Hadrian.

Şantierul arheologic Porolissum / Le chantier archéologique de Porolissum

Rezulta deci că în faţa oraşului Porolissum, în afară de limesul propriu-zis, datând un om în spatele barelor şi o a doua centură de ap㬠rare, probabil tot cu zid de piatră, dar fără turnuri.

Ea delimitează oarecum teritoriul oraşului înspre nord, adică spre barbaricum, putînd servi probabil şi pentru apărarea lui imediată, iar culmea natu¬ rală dintre piscul Bisericuţa şi Dealul Citera era folosită poate, ca şi astăzi, ca drum de legătură.

  1. Crearea unui bun profil online dating
  2. Săpăturile arheologice de la Balta Verde şi Gogoşu ( şi ) - Persée
  3. Mv dating
  4. Fată datând un tip mai scurt

Data construirii limesului de la Porolissum şi a centurii interioare de apărare nu este cunoscută, lipsind pînă acum orice indiciu în această privinţă. Terasa sanctuarelor E situată pe culmea prelungă care face legătura între dealurile Ferice şi Pomet.

Săpăturile arheologice de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 1950)

Ea e străbătută în lung, pe direcţia vest-est, de drumul roman, care venind dinspre vest, din direcţia satului Moigrad, tăia limesul şi ducea apoi la poarta de NE a castrului de pe Pomet. Drumul e pavat cu lespezi de piatră, e bombat la mijloc, iar la margini are un rînd de blocuri mai mari, cu feţele exterioare cioplite drept. Lăţimea drumului e de 5,75 m.