Prin utilizarea Aplicaţiei, Utilizatorul declara că a citit prezentul document şi este de acord ca datele furnizate la înregistrare să fie colectate şi prelucrate de Vodafone precum şi anumite informaţii despre utilizator care servesc funcţionării şi dezvoltării serviciului de ex. Accesul la numărul unic pentru apeluri de urgenţă Vodafone oferă acces la numărul unic pentru apeluri de urgenţă în mod nelimitat și gratuit cu condiţia introducerii unei cartele SIM în telefonul mobil cartela SIM nu trebuie să fie autentificată în reţea. Din motive de siguranță, profilul dvs. După expirarea acestei perioade, Clientul se află de drept în întârziere.

Acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Vodafone nu este responsabilă de niciun fel de prejudicii cauzate telefonului mobil, calculatorului personal sau oricărui echipament sau tehnologie, incluzând dar fără a se limita la orice breşă de securitate cauzate de viruşi, erori, înşelăciuni, falsificare, omitere, întrerupere, defecțiune, întârziere în operaţiuni sau transmisiuni, linii computerizate sau cădere a reţelei sau orice altă defecţiune tehnică produsă ca urmare a utilizării Aplicaţiei.

Astfel, nu vom fi responsabili pentru nicio pierdere sau daună pe care noi sau dumneavoastră nu am putut să o prevedem în limite rezonabile la data la care aţi început să folosiţi MyVodafone sau care nu se află sub controlul nostru.

cine este wretch 32 dating high iq dating australia

De asemenea, nu vom fi responsabili pentru: nicio pierdere sau daună morală sau patrimonială datorată Conţinutului pe care l-aţi încărcat, stocat sau partajat; niciun conţinut sau servicii furnizate de altă persoană sau organizaţie; nicio pierdere sau daună pe care aţi fi putut să o evitaţi fiind atent sau luând măsuri rezonabile; sau orice pierdere sau corupere a conţinutului dumneavoastră sau a altor date ale dumneavoastră, dacă pierderea sau coruperea respectivă nu este cauzată de noi sau nu se află sub controlul nostru în limitele rezonabilului.

Orice pierderi, daune, prejudicii rezultate din neglijența sau imprudența noastră sau a partenerilor noștri, sunt excluse.

Legea aplicabilă Putem să permitem altei persoane să ducă la îndeplinire în numele nostru oricare dintre obligaţiile care ne revin conform acestor termeni. Sunteţi de acord că putem să transferăm drepturile şi obligaţiile care ne revin conform acestor termeni către altă companie Vodafone. Dacă transferăm drepturile şi obligaţiile noastre către orice altă terţă parte, vă vom anunţa. Dacă oricare dintre aceşti termeni nu poate fi pus în aplicare de o instanţă sau de altă autoritate, îl vom şterge din aceşti termeni şi acest lucru nu va afecta restul termenilor.

Putem să vă trimitem notificări prin e-mail, prin mesaje text, prin poştă sau prin site-ul nostru web. Putem să modificăm oricând aceşti termeni publicând termenii modificaţi la adresa www.

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. Totul depinde de modul în care cooperează oamenii cu autoritățile și de cât de bine respectă măsurile impuse de acestea. Din punctul meu de vedere, mă intereseză să nu vad pacienţi îmbolnăviţi. Dacă ei se îmbolnăvesc, vreau să văd doar formele uşoare.

dating profil pentru a vă pune la dispoziție găsiți un site de dating

Sunt de acord ca TAROM să utilizeze datele mele personale, precum și profilul meu de pasager, în scopul organizării de campanii promoționale, efectuării de comunicări comerciale și transmiterii de oferte personalizate cu privire la produsele și serviciile TAROM.

Sunt de acord ca TAROM să utilizeze datele mele personale, precum și profilul meu de pasager, pentru a fi contactat și pentru a primi informații relevante în legătură cu produsele și serviciile oferite de partenerii TAROM de exemplu, comunicări comerciale, newsletter și informații referitoare la beneficiile pe care le pot accesa conform programelor de loialitate ale partenerilor TAROM.

Durata stocării datelor dumneavoastră cu caracter personal Vă asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate numai pentru o perioadă strict necesară, în conformitate cu scopul pentru care sunt colectate.

2. ACCESUL LA SERVICIILE VODAFONE

În cazul în care, în orice moment, doriți să încetăm folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza servicii, vă rugăm să ne contactați în modalitatea descrisă în secțiunea Cum puteți accesa, modifica, șterge sau cum vă puteți opune folosirii datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care solicitările dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal contravin obligațiilor noastre legale sau de reglementare, sau datele aferente solicitării de ștergere sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea pretențiilor noastre legale, este posibil să nu putem onora solicitarea dumneavoastră.

Modul în care menținem securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal CS a implementat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare, fie de natură fizică, electronică sau procedurală, pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal pe care le împărtășiți cu noi.

întâlniți atlanta dating dan și blair începe să se întâlnească

Aceste măsuri au fost implementate pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva accesului, distrugerii, pierderii, modificării, accesării, dezvăluirii sau utilizării neautorizat e. Controalele noastre de securitate sunt menite să mențină un nivel adecvat de confidențialitate, integritate și disponibilitate a datelor.

dating numere de utilizatori site-uri urăsc meciul

Informațiile transmise și primite prin intermediul site-ului Catalog-Scolar. Aveți dreptul de a vi se transmite informații privind identitatea operatorului de date cu caracter personal, privind motivele operatorului de date cu caracter personal de a prelucra datele cu caracter personal și alte informații relevante necesare pentru a asigura prelucrarea corectă și transparentă a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

B Dreptul de acces. Aveți dreptul de a vi se confirma dacă și unde compania noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la informații cu privire la scopul prelucrării, cu privire la categoriile de date prelucrate, cu privire la categoriile de destinatari cu care datele pot fi împărtășite, informații cu privire la perioada pe care datele vor fi stocate sau criteriile folosite pentru a calcula această perioadăinformații cu privire la existența drepturilor de ștergere, rectificare sau limitare a prelucrării și de a vă opune prelucrării, informații privind existența dreptului de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ANSPDCPîn cazul în care datele nu au fost colectate de la dumneavoastră, informații cu privire la sursa datelor, informații cu privire la existența și o explicație a logicii implicate în orice prelucrare automată care are un efect semnificativ asupra dumneavoastră C Dreptul de rectificare.

  • Aici intervine Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații ANCOMcare, printr-o adresă datată 20 martie, a făcut solicitarea către companiile de comunicații.
  • Internet - Wikipedia

Acest fapt a declanșat o îngrijorare deosebită în Statele Unite ale Americii, astfel președintele Eisenhower înființează o agenție specială subordonată Pentagonului: Advanced Research Projects Agency www.

Aceasta este o modalitate de lucru în care mai multe aplicații programe de calculator solicită acces concurențial la o resursă fizică sau logicăprin care fiecărei aplicații i se alocă un anumit timp pentru folosirea resursei solicitate.

Apărând apoi primele calculatoare în marile universități se pune problema interconectării acestora.

evenimente de întâlniri de viteză eastbourne 8 man fotbal de un singur aripi

Cercetătorul Lawrence Roberts susține o soluție de interconectare prin comutare de pachete packet switching în modelul numit " client-server ". Astfel, pentru a transmite informația, aceasta este mărunțită în porțiuni mici, denumite pachete.

magic speed ​​dating dating site în engleză

Dacă unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi căt mai curând posibil. Cum sunt colectate datele cu caracter personal pe site-ul culturaalba.