Aceasta a fost prima extincție din holocen și ar fi putut modifica modul de alimentare al oamenilor din acea perioadă. Cu toate acestea, românii medievali vor adopta treptat, ca și majoritatea popoarelor din Balcani, Ortodoxia răsăriteană , sub influența Constantinopolului dar prin mijlocirea slavonă. Merită subliniată, atestarea practicii reînhumării în vase — în cuprin¬ sul cărora au fost găsite oase umane. XI — XII, pe cînd aceea din locuinţa găsită în se datează în sec.

Perioada antică[ modificare modificare sursă ] Cultura dacilor: Dacii foloseau alfabetul grec sau latin. Pe niște blocuri de piatră de la Sarmizegetusa s-au descoperit rudimente de scriere cu litere grecești.

datând un tip dintr-o altă cultură

La curtea lui Decebal se folosea ca limbă diplomatică latina. Perioada daco-romană: Mii de inscripții latinești pun în evidență dezvoltarea limbii române prin transformările suferite de limba latină. Se pare ca invazia mongolă ce a avut loc a distrus dovezile scrise. Cel mai important document rămîne răspunsul în limba latină trimis regelui ungur Arpad de către Menumorut, duce al Biharei.

Cultura Danemarcei: simplă și politicoasă - Rețete Și De Călătorie -

Expansiunea ungurilor în Ardeal a adus cu sine primele contacte cu cultura occidentală. La Igriș s-a aflat nucleul primei biblioteci din România.

Puține scrieri din evul mediu dau lumina pe această temă probabil pentru că regiunea a dus lipsă de organizare administrativă până în secolul XII[ necesită citare ] și pentru că invaziile mongolilor au distrus evidențele scrise odată cu invazia și prăduirea zonei în [3]. Poporul Român apare pentru prima dată în documente în secolul al-X-lea[ necesită citare ] când era deja creștinat, creștinismul fiind adoptat mai devreme în aceste ținuturi, sub influență latină.

Cu toate acestea, românii medievali vor adopta treptat, ca și majoritatea popoarelor din Balcani, Ortodoxia răsăriteanăsub influența Constantinopolului dar prin mijlocirea slavonă.

Unele obiceiuri, nume și substratul unor cuvinte din limba română sunt considerate de influență dacică, deși unele sunt, de asemenea, în dispută, astfel cum este teoria continuității daco-române, care joacă un rol semnificativ în identitatea națională română.

Epoca de piatră - Wikipedia

Prima carte tipărită, o carte de rugăciuni în limba slavonăa apărut în Muntenia îniar prima carte în limba românăun catehism, a fost tipărită în la Sibiu [ necesită citare ]. Exemplarul original se află astăzi la Biblioteca Academiei Române. Există ipoteze contradictorii în privința datării acestui documentar. Cea mai mare parte din cultura română s-a produs în aceste zone, ceea ce corespunde aproximativ situării geografice a statului modern România.

În anul s-a scris primul Tetraevangheliar slavon în Țara Românească.

Meniu de navigare

El este opera cuviosului Nicodim de la Tismana și deci în domeniul vechilor scrieri, Nicodim deține o întâietate absolută în istoria Țării Românești. Este cea mai veche carte datată din Țara Românească cu cea mai veche ferecătură și se află la Muzeul Național de Istorie din București. Maghiarii au adus romano-catolicismul ca religie oficială, precum și apartenenți la unele etnii străine pentru a coloniza Transilvania: sași în sud și secui la vest.

Una dintre cele mai importante personalități de origine română care s-a născut în Transilvania a fost Nicolaus Olahus Oláh în limba maghiară vine de la valah, un mai vechi cuvânt pentru românistoric, politician și episcop în Regatul Ungariei și unul din reprezentanții de seamă ai umanismului în Europa. Țara Românească si Moldova s-au situat pe două căi comerciale importante traversate adesea de polonezi, de sași, de greci, de armeni, de genovezi și de negustorii venețieni, conectând cele două principate la evoluția culturii medievale din Europa.

Cronica lui Grigore UrecheLetopisețul Țării Moldoveicare acoperă perioada -este o foarte importantă sursă de informații despre viața, evenimentele și personalitățile din Moldova. Este printre primele texte laice, literare, în românește.

  • 30s datând din londra
  • Dating aspergian

Datorită dimensiunii ei, precum și informațiilor pe care le conține, este, probabil, cel mai important document românesc din secolul al lea. La sfârșitul secolului al lea și începutul secolului al lea, umanismului european este reprezentat în spațiul românesc de scrierile lui Miron Costin și Ion Neculcecronicari, care au continuat opera lui Ureche.

datând un tip dintr-o altă cultură

Constantin Brâncoveanudomn al Țării Româneștia fost un mare patron al artelor și a fost o figura locală a Renașterii. În timpul domniei lui Șerban Cantacuzino călugării de la mănăstirea Snagovde lângă Bucureștiau publicat în prima Biblie tradusă în limba română Biblia de la București.

Primele încercări reușite de a scrie poezii în limba română s-au făcut înatunci când Dosofteiun datând un tip dintr-o altă cultură cleric moldovean, a publicat o versiune în română a Psalmilor.

datând un tip dintr-o altă cultură

Dimitrie Cantemirun domnitor din Moldovaa fost, fără îndoială, cea mai mare personalitate a perioadei medievale din Moldova.

El a fost un prolific om de litere, cu interese în filozofie, istorie, muzică, lingvistică, etnografie și geografie. Cele mai importante lucrări ale sale, Descriptio Moldaviae conținând informații despre regiunea Moldova din estul României, scrisă în latină și publicată în și Hronicul vechimii romano-moldo-vlahiloro primă istorie critică a României. Dimitrie Cantemir a fost cunoscut în Europa educată ca un savant remarcabil, autor al mai multor scrieri în latină: nu numai Descriptio Moldaviae comandată de Academia de la Berlinmembru al căreia a devenit îndar și o istorie a Imperiului Otoman denumită Incrementa atque decrementa aulae othomanicae, care a fost tipărit în limba engleză în - a doua ediție, înîn limba franceză și germanăacesta fiind o lucrare de referință în Europa până în secolul al lea.

Prima pagină din petiția Supplex Libellus Valachorumtipărită în Cluj În Transilvaniadeși au fost populația majoritară, românii s-au văzut doar o "națiune tolerată" de către conducerea austriacă a provinciei și nu au fost reprezentați în mod proporțional în viața politică și în Dieta Transilvaniei. La sfârșitul secolului al XVIII-lea s-a ridicat o mișcare de emancipare cunoscută sub denumirea de Școala Ardeleanăcare a accentuat vechile origini romane a poporului român și a pus bazele alfabetului latin al limbii române care, în cele din urmă va înlocui scrierea chirilică.

Fruntași ai acestei mișcări au acceptat sa primească supremația papei de la Roma în biserica datând un tip dintr-o altă cultură din Transilvania, punând bazele Bisericii Unite sau Greco-Catolice românești.

Muzica folk

În reprezentanți ai românilor transilvăneni au emis o petiție către Împăratul Leopold II al Austriei, numită Supplex Libellus Valachorum inspirată de Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului din Franța, și cerând drepturi politice egale cu alte etnii pentru românii din Transilvania.

Astfel, a început mișcarea națională pentru emancipare a acestei colectivități. Sfârșitul secolului al lea și începutul secolului al lea a fost marcat în Țara Românească si Moldova de către domniile fanariote ; în cursul lor cele două principate au fost puternic influențate de cultura neo- greacă.

Elita locală română a asimilat în veacurile al lea și al lea multe din familiile elene stabilite în Țările Române, ceea ce a făcut ca foarte multe din personalitățile culturii, științei și vieții politice românești să poarte nume de familie de proveniență greacă CantacuzinoRosettiGhicaNottaraLipattiAntipaLahovariPalade etc.

Școlile grecești au apărut în principate în iar prima școala românească a fost înființată la București de către Gheorghe Lazăr și Ion Heliade Rădulescu. Anton Pann a fost un povestitor și muzician de succes, Ienăchiță Văcărescu a scris prima carte de gramatică română, iar nepotul sau, Iancu Văcărescu este considerat a fi primul poet român important.

Cultura României - Wikipedia

Unirea dintre Țara Românească și Moldova în a dat un impuls deosebit societății și culturii românești. Pe baza unor înalte școli deja existente au fost întemeiate universități la Iași și la Bucureștiiar numărul de instituții culturale și științifice a crescut semnificativ.

Noul domn de la și apoi rege al României Carol Ide origine germană, a devenit un conducător devotat țării de adopțiune, el și soția sa Elisabeta numărându-se printre principalii patroni ai artelor. Un mare impact în literatura română l-a avut cercul literar Junimeafondat de un grup de personalități în jurul criticului literar Titu Maiorescuîn Acesta a publicat revista Convorbiri literareunde au publicat, printre alții, Mihai Eminescucel mai mare poet al României, Ion Creangăun povestitor de geniu și Ion Luca Caragialeautor de nuvele și schițe devenite clasice, și cel mai mare dramaturg al României.

În aceeași perioadă Nicolae Grigorescu și Ștefan Luchian au fost printre fondatorii picturii moderne române; compozitorul Ciprian Porumbescuoriginar din Bucovinas-a distins, de asemenea, în această perioadă. Mihai Eminescu În Transilvania, mișcarea de emancipare a devenit mai bine organizată în și o importantă organizație culturală ASTRA Asociația Transilvaniei pentru Literatură română și de cultură a poporului român a fost înființată la Sibiusub îndrumarea mitropolitului ortodox român Andrei Șaguna.

Aceasta a contribuit la publicarea unui număr mare de cărți de limba română și ziareprecum și între și a publicat o Enciclopedie Română.

datând un tip dintr-o altă cultură

Printre cele mai importante personalități din această perioadă sunt: romancierul și publicistul Ioan Slaviciprozatorul Panait Istratipoetul și scriitorul Barbu Ștefănescu Delavranceapoetul și publicistul George Coșbucpoetul Ștefan Octavian Iosifistoricul și fondatorul de presa română în Transilvania, George Barițiu.

Badea Cârțanun simplu țăran oier din sudul Transilvanieia devenit, prin exemplul faptelor sale, un simbol al mișcării de renaștere națională.

Epoca de aur[ modificare modificare sursă ] A doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea este considerată de mulți[ formulare evazivă ] ca fiind epoca de aur a culturii române și este perioada când aceasta a atins nivelul său maxim de afirmare internațională în armonie cu tendințele culturale europene.

Cel mai de seamă artist plastic, și care a ocupat un loc deosebit în istoria artei mondiale, a fost sculptorul Constantin Brâncușio figură centrală a mișcării artistice de avangardă și un pionier al captărilor, inovator în sculptura mondială prin imersiunea în sursele primordiale ale creației populare. Relația dintre tradițional și tendințele în vogă în Europa de Vest a fost un subiect de polemici aprinse între personalități remarcabile. Începutul secolului al XX-lea a fost de asemenea o perioadă prolifică pentru proza românească, în care au activat personalități, ca romancierul Liviu Rebreanudatând un tip dintr-o altă cultură a oglindit conflictele din societatea rurală tradițională și ororile războiului, Mihail Sadoveanuun scriitor de romane de proporții epice, unele inspirate din istoria medievală a Moldovei, și Camil Petrescuun scriitor mai modern, care s-a distins prin proza sa analitică.

În dramaturgie, un talent aparte a fost Mihail Sebastianiar Lucia Sturdza Bulandra a fost actrița cea mai reprezentativă pentru această perioadă.

Alături de proeminentul poet George Topîrceanuo pondere deosebita a avut creația lui Tudor Arghezicare a avut o contribuție revoluționară la poezia română de la jumătatea secolului al XX-lea. Un loc de cinste ocupă și poeziile lui George Bacoviaun poet simbolist, reflectând în creația sa sentimente nevrotice și de disperare, precum și cele ale lui Ion Barbuun strălucit matematician care a scris și o serie de poezii criptice de succes.

Poetul Tristan Tzara și pictorul Marcel Iancufondatori ai mișcării dadaisteau fost, de asemenea fii ai acestei țări. De asemenea, în timpul acestei epoci de aur s-au ivit și în filozofia română figuri datând un tip dintr-o altă cultură Mircea VulcănescuDimitrie GustiAlexandru Dragomir și Vasile Conta.

În domeniul istoriei, perioada a fost dominată de marea personalitate a eruditului Nicolae Iorgacare, în timpul vieții sale a publicat peste de cărți și a scris mai mult de de articole. În medicină o mare contribuție adusă societății umane a fost rolul jucat în descoperirea insulinei de către omul de știință român Nicolae Paulescu. De asemenea, Gheorghe Marinescu a fost un important neurolog, Victor Babeș a fost unul dintre primii bacteriologi.

Dimitrie Gerota a adus contributii în chirurgie și anatomieGrigore T. Popa în anatomie, Constantin Parhon în domeniul endocrinologiei. Gheorghe Țițeica a fost unul dintre cei mai remarcabili matematicieni români.

Şantierul arheologic Tîrgşor (r. şi reg. Ploieşti) / Le chantier archéologique de Tîrgşor

Perioada postbelică[ modificare modificare sursă ] După circa patru ani de restrângere gravă a libertăților, sub regimul fascistcare s-a alăturat Germaniei naziste în politica ei genocidăteroarea regimului comunist în România a datând un tip dintr-o altă cultură la rândul ei o cenzură strictă în aproape toate compartimentele de viață spirituală și a folosit cultura ca pe un mijloc problema cu întâlnirea unui stoner control și subordonare a poporului.

Libertatea de expresie a fost constant restrânsă, pe diferite căi: în perioada stalinistă s-a făcut o încercare de construcție a unei noi identități culturale naționale, în armonie cu nevoile regimului conducător din Uniunea Sovieticăpe baza realismului socialistpe împrumutul de legitimitate și până la respingerea valorilor tradiționale.

În cultură au apărut două tendințe: una, oficială, foarte dogmatică, care glorifica fără discernământ regimul autoritar și alta care a încercat să impună valori autentice, manevrând conform împrejurărilor pentru a evita cenzura. Cea dintâi a fost destul de săracă în calități culturale durabile, în schimb cea de-a doua a impus, mai ales, după trecerea primului deceniu de comunism stalinist, numeroase opere de valoare, reușind să treacă din când în când barierele cenzurii și să fie bine primite de către publicul larg.

rec sanatate trup suflet daci cna 15

În această perioadă, personalități dintre cele mai reprezentative au fost: scriitorii Marin PredaNicolae Brebanpoeții Nichita StănescuMarin Sorescuprecum și criticii literari Nicolae Manolescu și Eugen Simion. Cea mai mare parte a operei lor a fost publicată după Revoluția din Acest articol sau această secțiune pare să conțină cercetare originală.

Dacă textul nu poate fi rescris conform politicii Wikipediaatunci va fi șters. Calitatea informațiilor sau a exprimării din acest articol sau secțiune trebuie îmbunătățită.