Atenuarea primelor două categorii de scenarii lasă calea larg deschisă pentru cea de a treia: transfigurarea vieţii. Şi unii, şi ceilalţi erau creditaţi cu o speranţă de viaţă de o mie de aniF Insulele completau tabloul.

18 Lucian Boia - Tinerete Fara Batranete

Este, de altfel, singura fiinţă — cel puţin pe planeta noastră — care-şi pune probleme existenţiale. Suficient de inteligent pentru a şi le pune, dar fără îndoială nu şi pentru a le rezolva. Într-adevăr, cum să te obişnuieşti cu o viaţă scurtă, ale cărei bucurii sunt prea adesea neutralizate de necazuri şi care pare să sfârşească în neant? Acestei condiţii nu prea satisfăcătoare i se opun trei tipuri de strategii.

În primul rând, mesajul religiilor tradiţionale. Nimic nu se termină odată cu moartea. Într-un fel sau altul, viaţa continuă într-o altă dimensiune a existenţei.

 • 18 Lucian Boia - Tinerete Fara Batranete
 • Но он был заворожен тем, как простые числа были разбросаны -- по-видимому, без какой-либо закономерности -- по спектру своих целых собратьев.
 • Вы, конечно, не ожидаете, чтобы я немедленно принял решение,-- проговорил .
 • Из космоса прилетали огромные корабли, они несли в трюмах неведомые сокровища и приземлялись в легендарном порту Диаспара.
 • Никто уже не делал вид, что воспринимает его как нечто само собой разумеющееся.

A doua strategie dizolvă individul în comunitate. Fiecare dintre noi este muritor, dar omenirea va trăi. Singurul mod de a da sens vieţii tale e să te dedici marilor proiecte colective. Ceea ce contează, viteza datând withington cele din urmă, nu este reuşita personală, ci afirmarea neamului omenesc sau a unei anumite comunităţi, a unui popor sau a unei naţiuni. Acest mod de a privi lucrurile nu este departe de atitudinile religioase propriu-zise, doar că umanitatea ia locul divinităţii.

Acesta nu va mai fi creatura fragilă şi efemeră de astăzi. Obiectivul cel mai ambiţios este nemurirea, sau ceva asemănător: o viaţă mult prelungită şi de calitate mai bună.

Aceste strategii coexistă, dar, de la o epocă la alta şi de la o civilizaţie la alta, fiecare dintre ele s-a manifestat cu mai multă sau mai puţină intensitate. Multă vreme, religiile tradiţionale au părut să ofere singura soluţie reală de mântuire.

Apoi, începând mai ales cu secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea, Occidentul a cunoscut un reflux treptat al credinţelor şi practicilor religioase, paralel cu încrederea sporită în capacitatea omului de a-şi făuri propriul destin. Miza erau perfecţiunea şi fericirea nu după moarte, ci în timpul vieţii şi pe acest pământ. Astăzi, această a doua formulă pare, la rândul ei, uzată. Lumea occidentală a atins un nivel, desigur departe de perfecţiunea imaginată de apostolii progresului, dar care asigură atât o bună funcţionare a mecanismului social şi politic, cât şi un grad apreciabil de bunăstare.

Să fie oare acesta sfârşitul istoriei, aşa cum prezic unii? Trăim tot mai mult în prezent.

Boia Lucian Tinerete Fara Batranete Imaginarul Longevitatii Din Antichitate Pana Astazi PDF

Viitorul îşi pierde din interes. Desigur, cele două tipuri de credinţă — axate pe providenţă şi pe valorile comunităţii — continuă şi vor continua să existe, dar tot mai puţini sunt cei care-şi programează efectiv viaţa în funcţie de aceste credinţe. Fiinţa umană are totuşi nevoie să creadă în ceva. Ea nu poate să se mulţumească să-şi trăiască pur şi simplu viaţa, fără să caute mai departe.

Ea aspiră către absolut. Atenuarea primelor două categorii de scenarii lasă calea larg deschisă pentru cea de a treia: transfigurarea vieţii. Această dorinţă vine de departe. Dar ea găseşte un teren deosebit de favorabil în contextul material şi mental al epocii noastre. Suntem din ce în ce mai individualişti. Ne-am obişnuit să trăim confortabil. Înţelegem să profităm de viaţa noastră. Nu mai vrem să murim. Nu mai vrem să îmbătrânim.

Prea multe pretenţii, poate.

Manchester Withington

O nouă religie este pe cale să se constituie. Iată-ne porniţi să cucerim tinereţea veşnică.

Şansele de reuşită ale acestui proiect sunt greu de evaluat. Viitorul rămâne un teren necunoscut. El va fi, fără îndoială, diferit faţă de toate previziunile noastre.

poz dating palm springs aquarius femeie dating femeia varsatorie

Dimpotrivă, nimic nu este mai instructiv decât să scrutăm trecutul. Longevitatea are o istorie.

O dublă istorie, de fapt. Pe de o parte, o istorie reală: din Antichitate şi până în zilele noastre cu un progres remarcabil în ultima vremeomul şi-a însuşit efectiv o parcelă de eternitate; trăim mai mult decât strămoşii noştri, iar tinereţea noastră s-a prelungit şi ea.

speed ​​dating evenimente houston trenton ontario dating

Dar, pe de altă parte, este vorba de o istorie mitică, ale cărei ambiţii merg mult mai departe decât cei câţiva ani în plus. Fără a uita istoria reală pe care o voi evoca din când în când, îmi propun să povestesc tocmai această istorie mitică.

Evident, ficţiuni.

dating imdb de viteză dating nu pe aceeași pagină

Lucruri, s-ar putea spune, care nu sunt adevărate. Aceasta e ceva discutabil. De ce ar fi mai puţin adevărat ceea ce se petrece în mintea noastră decât ceea ce se petrece în lumea materială?

Omul trăieşte pe două planuri în acelaşi timp: în realitate şi în imaginar, planuri distincte, dar între care există o permanentă circulaţie.

 • Boia Lucian Tinerete Fara Batranete Imaginarul Longevitatii Din Antichitate Pana Astazi PDF
 • Găsim, în imaginar, o corespondenţă interesantă între timp şi spaţiu.
 • Олвин сейчас находился в состоянии огромного напряжения, и было бы опрометчиво думать, что это вот внезапное исправление его характера может вдруг обернуться чем-то постоянным.
 • Manchester Metrolink - Manchester Metrolink - wafu.ro
 • Робот оказался слишком высокоорганизован, чтобы попасться в такую незатейливую ловушку.
 • Предстояло, конечно, столкнуться с гигантскими проблемами, но Диаспар пойдет на .

Anumite figuri ale cine se întâlnește cu wwe 2021 visuri, utopii, proiecte ideale, dovedesc o forţă extraordinară.

Unele dintre ele însoţesc umanitatea de secole sau de milenii. În mod firesc, omul încearcă să le materializeze.

Uneori, reuşeşte, alteori eşuează. Viteza datând withington această confruntare permanentă dintre materie şi vis se naşte istoria. Dar dacă am constata — pentru a reveni viteza datând withington longevitate — că viteza datând withington noastre ştiinţifice de astăzi nu diferă chiar atât de mult de ficţiunile mitologice de altădată?

woodland ca dating dating maputo

The Evolution of Prolongevity Hypotheses topublicat ca lucrare separată în Transactions of American Philosophical Society, serie nouă, vol. În sfârşit, trebuie să trimit şi la eseul meu preliminar referitor la această problemă: Lucian Boia, Mitul longevităţii, Bucureşti, Editura Humanitas, Conform tradiţiei iudeo-creştine, este vârsta cea mai înaintată atinsă vreodată de un muritor.

Iată un nume devenit simbol: Matusalem. Recent, Jeanne Calment a murit la vârsta de o sută douăzeci şi doi de ani: recordul absolut al epocii noastre. Evident, suntem departe de perfecţiunea originilor.