Când au fost disponibile doar evidenţe de clasa IV dar a existat un consens, recomandările sunt făcute ca indicaţii de practică clinică corectă [26]. Marea majoritate a pacienţilor au fost sfătuiţi să evite suprasolicitarea musculară şi antrenamentul intensiv [34,35].

Sniadeckio 1, Tarnowskie Gory, Poland; and I Department of Clinical Neurophysiology, University Hospital, Uppsala, SwedenSindromul post-polio SPP este caracterizat de scăderea forţei musculare instalată brusc sau progresiv, atrofie, dureri musculare şi fatigabilitate la câţiva ani după o infecţie acută cu virusul polio.

Scopul acestui articol este de a oferi criterii de diagnostic pentru SPP şi de a evalua dovezile existente în ceea ce priveşte manevrele terapeutice. S-a ajuns la un consens după discuţii prin poşta electronică. Se recomandă ca şi criterii de diagnostic, definiţia Halstead pentru SPP ce datează din Antrenamentul aerobic supravegheat de întreţinere musculară, atât izokinetic cât şi izometric, reprezintă o metodă sigură şi eficientă pentru a preveni declinul pacienţilor cu scădere moderată a forţei musculare nivel B.

Antrenamentul determină, de asemenea, diminuarea oboselii musculare şi durerii viteza datând klang îmbunătăţirea forţei musculare. Recunoaşterea disfuncţiei respiratorii şi începerea ventilaţiei non-invazive previne sau întârzie declinul funcţiei respiratorii şi necesitatea de viteza datând klang invazivă nivel C.

Antrenamentul în grup, cu urmarirea regulată şi educaţia pacientului, sunt utile pentru statusul mental şi bunăstarea pacientului. Scăderea în greutate, ajustarea şi introducerea unor dispozitive de asistenţă mulate pe necesităţile pacientului sunt de luat în considerare indicii de practică clinică corectă. S-a desfăşurat un număr mic de studii controlate pentru tratamentul potenţial specific al SPP, însă nu a fost raportat nici un efect terapeutic definit pentru agenţii terapeutici evaluaţi piridostigmina, viteza datând klang, amantadina.

Viitoarele studii randomizate ar trebui să se adreseze în principal tratamentului durerii, care este raportată în mod obişnuit de pacienţii cu SPP. Sunt necesare de asemenea studii care evaluează efectele pe termen lung ale antrenamentului muscular. ObiectiveScopul este de a defini sindromul post-polio SPP şi de a evalua dovezile existente pentru eficacitatea clinică a manevrelor terapeutice şi pe această bază să asigure ghiduri clinice pentru managementul SPP.

IstoricMulţi pacienţi care anterior au prezentat o infecţie cu virusul polio prezintă la câţiva ani după episodul acut noi episoade de scădere de forţă musculară, atrofie, fatigabilitate, dureri articulare şi musculare precum şi intoleranţă la frig.

viteza datând klang

În anul a fost descris de către Raymond [1] un caz de atrofie şi scădere musculară instalate la mulţi ani după episodul acut, paralitic. Termenul de sindrom post-polio a fost introdus în de către Halstead pentru a cuprinde toate problemele medicale, ortopedice şi psihologice în legătură posibilă sau indirectă cu dizabilitatea pe termen lung ce apare la mulţi ani după episodul acut.

Criteriile pentru SPP sunt următoarele Istoric confirmat de infecţie cu virus polio. Recuperare neurologică şi funcţională parţială sau completă după episodul acut. Perioade de minim 15 ani de stabilitate neurologică şi funcţională.

🌎 Permis de conducere internațional în Thailanda | Aplicați aici 👈

Nu există alte explicaţii medicale. Dalakas a redefinit şi îngustat folosirea termenului de SPP în anul Acesta a combinat criteriile pentru atrofia musculară post-polio AMPPde exemplu atrofia musculară nou instalată la cel puţin 15 ani după infecţia acută şi simptomele următoare: fatigabilitate şi toleranţa scăzută, deformări scheletale progresive şi dureri articulare [4].

A fost introdus un al treilea termen în şi anume disfuncţia musculară postpolio DMPP care respectă criteriile următoare Viteza datând klang de poliomielită paralitică confirmată sau nu; recuperare funcţională completă sau parţială. Dezvoltarea unor noi disfuncţii musculare: scăderea forţei musculare, atrofie musculară, durere musculară şi fatigabilitate după o perioadă de minim 15 ani de stabilitate musculară. Simptomele raportate pentru SPP sunt aceleaşi în toate părţile lumii, însă predomină scăderea forţei musculare, atrofia, fatigabilitate generalizată, fatigabilitate după efort, dureri musculare, fasciculaţii, crampe, intoleranţă la frig şi dureri articulare [2,].

Se pare că istoricul de poliomielită paralitică creşte mortalitatea pe termen lung [14]. În multe studii populaţionale au fost folosiţi termeni ca "instalare tardivă a simptomelor viteza datând klang poliomielită", în loc de se folosi termenul de SPP. Studiile desfăşurate în mediul intraspitalicesc au folosit termenul de SPP viteza datând klang este discutabil dacă lotul de pacienţi aleşi este reprezentativ.

Din aceste motive prevalenţa exactă a SPP este greu de stabilit. În ceea ce priveşte tratamentul simptomatic şi obiectivele clinice, diferenţa dintre scăderea de forţă musculară, neevolutivă după o infecţie cu virus polio şi SPP este de obicei nesemnificativa. Însă ar exista un mare beneficiu atât pentru uzul clinic cât şi pentru cercetare dacă s-ar viteza datând klang la un consens în ceea ce priveşte termenul de SPP. Toate cele trei definiţii sunt bazate pe principiul excluderii unor alte cauze pentru deteriorarea şi simptomatologia recent instalată.

Halstead susţinea viteza datând klang este suficientă prezenţa a două simptome diferite cum ar fi durerea articulară sau intoleranţa la frig pentru diagnosticul de SPP, însă mai târziu a redefinit SPP şi a introdus ca şi criteriu obligatoriu pentru diagnostic scăderea forţei musculare recent apărută. Dalakas a propus o abordare neuromusculară mult mai ţintită în care este esenţială prezenţa atrofiei recente.

viteza datând klang

Marea majoritate a pacienţilor acuză scădere de forţă musculară înainte ca aceasta să fie decelabilă la examenul clinic. Aceste constatări pot fi confirmate de evaluarea forţei musculare izometrice şi de imagistica prin tomografie computerizată [21,22], observaţii nepublicate.

Atrofia reprezintă stadiul terminal al deteriorării neuromusculare şi prin folosirea acesteia ca şi criteriu necesar vor fi excluşi pacienţii aflaţi într-un stadiu precoce al afecţiunii.

Sugerăm să fie utilizată definiţia lui Halstead din pentru criteriile SPP folosite în Europa şi de viteza datând klang European Federation of Neurological Society EFNScu menţiunea că trebuie luată în considerare scăderea de forţă musculară recent instalată.

Diagnosticul de SPP este un diagnostic de excludere, fără a exista o analiză sau test specific pentru SPP, iar rolul investigaţiilor este de exclude a orice alta cauză capabilă să determine apariţia de noi simptome şi deteriorare clinică [4,23]. Rolul neurofiziologiei cliniceNeurofiziologia clinică este folosită din 4 motive. În primul rând, pentru a stabili viteza datând klang tipică a neuronului motor periferic obiectivată electromiografic, cu determinări senzitive şi motorii normale, cu excepţia parametrilor ce reflectă atrofia musculară.

În al doilea rând, pentru a exclude alte cauze, aceasta fiind parte a definiţiei SPP şi nu este neobişnuit să găsim pacienţi la care diagnosticul iniţial trebuie revizuit. În al treilea rând, pentru a descoperi tulburări nervoase sau musculare, cum ar fi compresiuni sau radiculopatii.

Cum să obțineți IDP dvs.

În al patrulea rând, pentru a evidenţia gradul de pierdere a neuronilor motori. Aceasta nu poate fi cuantificat clinic, deoarece pierderea neuronală poate fi mascată de sprouting-ul înmugurirea nervos compensator şi de hipertrofia fibrelor musculare [24].

În studii longitudinale cu macro EMG s-a demonstrat o pierdere neuronală continuă cu viteză exagerată comparativ cu degenerarea normală specifică vârstei. Scăderea de forţă musculară apare atunci când mecanismele compensatorii nu mai sunt suficiente şi când Macro MUP depăşeşte de 20 ori dimensiunea normală [25]. În bazele de date cercetate nu există metaanalize în ceea ce priveşte intervenţiile pentru SPP.

Datele au fost clasificate în conformitate cu nivelul ştiintific de evidenţă ca şi clase I-IV [26]. Când au fost disponibile doar evidenţe de clasa IV dar a existat un consens, recomandările sunt făcute ca indicaţii de practică clinică corectă [26].

viteza datând klang

Consensul a fost atins în principal prin corespondenţa prin poşta electronică. RezultateRegistrele naţionaleNici una dintre ţările reprezentate în comitet nu aveau anterior ghiduri pentru diagnosticul sau tratamentul SPP. Nu există centre naţionale competente în domeniu în nici una dintre ţări. Specialităţile medicale implicate erau în principal medicina fizică şi recuperatorie, neurologie, neurofiziologie clinică, pneumologie şi ortopedie.

Închiriați o mașină și descoperiți pietrele ascunse din Thailanda

Neurologii erau implicaţi în diagnostic, iar medicii de recuperare medicală în managementul şi îngrijirea pe termen lung. În Marea Britanie, pacienţii cu SPP erau în principal îngrijiţi de către medicii de familie, cu viteza datând klang contact redus cu asistenţa medicală de nivel secundar.

Intervenţii terapeuticeInhibitorii de acetilcolinesteraza, steroizii şi amantadinăEfectul piridostigminei în SPP a fost investigat în patru studii accentul fiind pus pe fatigabilitate, forţă musculară şi calitatea vieţii. Două studii pilot, deschise, au indicat un efect pozitiv asupra fatigabilităţii [27, 28], însă acest lucru nu a fost confirmat în două studii dublu orb randomizate în care s-a folosit mg de piridostigmina [29, 30].

Horemans şi colaboratorii au raportat o îmbunătăţire semnificativă a mersului, dar diferenţa în ceea ce priveşte forţa cvadricepsului nu a fost semnificativă după cum au raportat Trojan şi colaboratorii. Aşadar există evidenţe de clasa I că viteza datând klang nu este eficientă în managementul fatigabilităţii şi forţei musculare din SPP.

În aceste studii au fost incluşi un număr mic de pacienţi, 17 şi respectiv 23, şi doar Stein şi colaboratorii au folosit calcule cu putere statistică. Nu a existat efect semnificativ asupra îmbunătăţirii forţei musculare sau fatigabilităţii în oricare dintre aceste studii de clasa I. Antrenamentul muscularSe pare că folosirea excesivă a musculaturii şi antrenamentul pot agrava simptomele SPP şi pot determina scăderea forţei musculare [33].

viteza datând klang

Marea majoritate a pacienţilor au fost sfătuiţi să evite suprasolicitarea musculară şi antrenamentul intensiv [34,35]. Studii ale morfologiei musculare şi capacitaţii oxidative în muşchiul tibial anterior sugerează o activitate musculară crescută datorită tulburărilor de mers şi a greutăţii corporale ce trebuie susţinută [36,37].

Când a fost urmărit prospectiv, potenţialul de acţiune motorie macro EMG MOPîn muşchiul tibial anterior, s-a descoperit a fi crescut, însă nu au fost modificări în ceea ce priveşte amplitudinea Macro MUP în muşchiul biceps brahial [38]. Acesta indică un proces de denevare-reinervare mai pronunţat în muşchiul tibial, care poate fi datorat utilizării zilnice a acestuia şi a faptului că activitatea musculară este mai mare la nivelul membrelor inferioare.