Biblia de la București nu ar fi putut apare fără o mulțime de traduceri parțiale, și probabil de cele mai multe ori necunoscute sau anonime. A ordonat imediat ca icoanele șǎ fie distruse. Miscări premergătoare Reformei[ modificare modificare sursă ] Reforma Protestantă a fost o mișcare religioasǎ în secolul al XVI-lea, provocată de abuzurile Bisericii Romano-Catolice. Inițial s-au ridicat clădiri din lemn, în anii , apoi o capelă din piatră, ridicată până în anul , iar zidurile, oratoriul din piatră, alte capele, spațiile de locuit au fost adăugate începând cu anul , lucrările fiind întrerupte de marea invazie tătară din

Giurescu a dat ca exemplu Legiunea a V-a Macedonicacare a staționat o vreme în Palestinaînainte de a fi mutată la Troesmis și apoi la Potaissape teritoriul actual al României. Din aceste motive, s-a vorbit uneori de populații "criptocreștine", datând în afara religiei tale perioada este în controversă între istoriografia bisericii, care afirmă prezența timpurie a creștinismului ca parte integrantă a etnogenezei poporului român, și istoriografia academică, pentru care nordul Dunării a fost o parte din Barbaricum, păgân până în secolul VIII [3].

După istoricul creștinismului și arheologul Pr. Ion Barneaau existat două moduri de difuzare treptată a creștinismului popular de limbă latină, mai tardive, printre Dacii liberi și printre Vlahii Proto-Românii din nordul Dunării: pe de-o parte păstoritul transhumanța reprezentând, an de an, o cale de schimburi culturale între zona carpaticăBalcani și zona ponticăși pe de datând în afara religiei tale parte negustorii care se deplasau cu stofe, mirodenii, mătase și produse manufacturate la nord de Dunărede unde se întorceau în imperiul roman de răsărit bizantin cu sare și aur.

Lipsa unor lăcașuri de cult în anumite perioade poate fi explicată și prin persecutarea creștinilor latinofoni de către slavii păgâni și apoi de către păgânii avari, pecenegi, cumani și tătari.

Atunci, în jurul unei astfel de cruci se făcea toată slujba. Ea înlocuia biserica, o rezuma în ce avea mai caracteristic [5] Pentru creștinii timpurii, noțiunea de biserică nu implica existența unui edificiu construit special, ci doar comunitatea de credincioși. În anul arhiepiscopul catolic Raymund Netzhammer a publicat în Elveția un studiu despre martirii Epictet și Astion din cetatea antică Halmyris, de lângă Murghiol, județul Tulcea.

dating canale pe bbm

Acestia au fost omorâți anul la ordinul comandantului militar al provinciei Scythia Minor, Latronianus. Astfel, Episcopul Efrem a fost ucis înîn ziua de 7 martie, la Tomis. El a fost urmat de nenumărați alți martirimai ales în timpul marilor persecuții anti-creștine organizate din ordinul împăraților romani DioclețianGaleriuLiciniu și Iulian Apostatul.

In anul în timpul împăratului Galerius a fost executat Sfântul Lup. Acesta era un discipol al Sfântului Dumitruexecutat la Salonic în același an.

Istoria creștinismului în România

Sfântul Lup era dac sau roman, originar din localitatea Novae astăzi Sviștov în Bulgariasituată pe malul drept al Dunării. În secolul al VI-lea, Petru, fratele împăratului Mauriciu a trecut prin Novae și a remarcat sărbătorirea Sfântului Lup de către localnici. Localitatea Novae a fost populată în evul mediu de români, bulgari, greci și migratori. În secolul al IV-lea episcopul Audias împreună cu adepții săi, exilați de împăratul roman, din Mesopotamia în Scythia Minor, se afirmă în creștinarea populației dintre Nistru și Prut.

Probabil tot pentru lăcașurile de cult au fost folosite și cărămizile sau țiglele ștampilate cu cruci sau pești descoperite la Apahida, Bărboși, Celei Reșca și Racoviță, utilizate fie la pardoseala bisericilor datând în afara religiei tale pentru placarea altarelor [13]. Unele piesele de podoabă ca: inele cu geme și inscripții, fibule, pandantive, aplici, paftale etc.

Inscripția tombală din mormântul celor patru martiri de la Niculițelarâtând clar numele lor: Zoticos, Attalos, Kamasis și Filippos Cavou socotit paleocreștin de arhiepiscopia Tomisului în ciuda lipsei de simboluri creștine descoperit la 25 februarie la Tomis Sciția inferioară Evoluția bisericii în țările române înainte de înființarea Bisericii Ortodoxe Românedupă IorgaPopescu și Popp "Martirologul Bisericii Ortodoxe Române"[ necesită citare ] citează, pentru secolele III-X, un număr de dioceze și nume de episcopi, în DaciaMesia și Sciția inferioară încă din timpul Părinților Bisericii.

Primul preot considerat protoromân este Montanus, care a fost înecat ca martir împreună cu soția sa Maxima, pentru că a mărturisit credința sa creștină, în 26 Martie în localitatea Sirmium astăzi Mitrovița lângă Belgrad.

Podoabe medievale cu simboluri creștine descoperite în România: 1 Barboși Galați sec. Nicolae Iorga [16]Constantin C. Giurăscu [17] și Radu Vulpe [18] au scris că activitatea de evanghelizare a lui Niceta s-a realizat atât la nord cât și la sud de Dunăre.

Măsuri de siguranță a proteja integritatea Comunității

Săpăturile arheologice din anul sub bazilica paleo-creștină de la Niculițel lângă anticul Noviodunumîn Sciția inferioară au dezgropat un Martyrion și mai vechi, așezat la temelie. Pe lângă mormântul cu inscripții tombale foarte vizibile al lui Attalos, Kamasis, Filippos și Zoticos, sub cripta celor patru, au fost găsite moaștele încă unor alți martiri care au mărturisit în timpul represiunilor împăratului Decius este keitta și mildred încă dating Marele complex de cult de la Basarabiîntru totul unic, cuprinde Inscripții tombale mai ales grecești, iar la Tomis s-a găsit în un cavou din sec.

IV cu fresce creștine intacte. Biserica de lemn din Deseștijudețul Maramureșconstruită înare hramul Sfânta Cuvioasă Paraschiva 14 Octombrie. Ruinele unei biserici din secolul al III-lea la Porolissum lângă Zalău Despre creștinarea Proto-Românilor există două puncte de vedere, unul religios ortodox, altul laic istoric. Primul dezvoltă teoria conform căreia creștinarea a fost foarte intensă pe toată aria de răspândire a Proto-Românilor de la bun începutul etnogenezei, făcând parte integrantă din constituirea și identitatea poporului român ; al doilea afirmă că procesul de creștinare a fost mai treptat sec.

Un membru Taxa UPS calibrului utilizatori pe site

III-V la sud de Dunăre, sec. V-VIII la nordetnogeneza integrând desigur elementele religioase, dar fiind în sine un proces cu precădere lingvisticprin formarea limbii protoromâne și generalizarea ei printre Dacii și Tracii din Imperiul Roman. Ambele teorii folosesc argumente folclorice fondul mitologic, tradiții și obiceiuri, dintre care multe sunt anterioare creștinării, dar au fost bine conservate după aceastaetnografice paralelisme și diferențe față de popoarele vecinearheologice bazilici, necropolearhivistice documentele și cronicile vremii și istorice dezvoltarea bisericii, limba liturgică, organizareainterpretându-le fie în favoarea intensității vieții datând în afara religiei tale încă de la începuturile formării olimpii de înotători român pentru a demonstra că acesta a apărut în istorie în paralel și chiar prin simbioză cu creștinismul ortodoxfie pentru a sublinia o creștinare mai târzie, odată cu Slavii, și o constituire a structurilor bisericești ale Românilor în cadrul primelor state Bulgare, în sec.

Cele mai bune argumente de care se folosesc istoricii sunt însă cele lingvistice. Acest fapt demonstrează caracterul latin și occidental al creștinismului românesc. Cu toate acestea există și cuvinte împrumutate din limba slavonă cum ar fi Rusalka Rusaliiduhu duh și jadu iad.

La slavi, dating colors "a boteza" se foloseste "a crestina"; nu au cuvant derivat din latinescul baptesium. Mai cunoscută și mai puțin controversată fiindcă este mai bine documentată este creștinarea în masă și subită a Goților de pe teritoriul actualei Românii în secolul al IV-lea sub influența episcopului Wulfila sau Ulfilaun adept al doctrinei lui Arius.

Sfințit de biserica ortodoxă, moaștele sale au fost venerate și păstrate de Sfântul Vasile cel Mare din Cezareea Cappadociei. De îndată ce împăratul roman Galerius a proclamat libertatea de cult pentru creștinii din tot Imperiul romanîncetatea Tomis Constanța singură, a devenit Mitropoliecu cel puțin 14 episcopate.

Străvechiul Tomis s-a numit Constantiana după edictul de la Mediolanum din care a confirmat libertatea de cult, în onoarea lui Constantin cel Mareprimul împărat roman creștin și fondatorul Constantinopolului devenită la niște decenii după moartea sa capitală creștină.

Conform opiniilor unor istorici, o parte din așezările rupestre din zona Buzăului Aluniș și Nucu pot fi datate, după analiza inscripțiilor, în secolele III — IV d. Creștinarea slavilor sudici odată cu populația romanică n-a fost completă decât după secolul al zecelea, cinci secole datând în afara religiei tale forțarea liniei de apărare Constanța - Cernavodă a valului "lui Traian" întărit cu toate fortificațiile limesului dunărean al Imperiului bizantin.

Printre primele vestigii creștine autohtone din România secolele IV-V se remarcă urmele arheologice de la Mihălășeni, județul Botoșani, care conțin rămășițele lăcașului de cult creștin, mormintele creștine și inventarul de factură creștină din mormintele necropolei. Temelia lăcașului de cult era din lespezi de râu și formau un dreptunghi cu laturile de 8 și 7 metri. Vestigii arheologice asemănătoare au fost descoperite și la Nicolina - Iași, datate în aceeași epocă.

Prin migrații provocate, conform relatărilor cronicarului bizantin Ioannis Skylițes, de războaiele bulgaro-bizantine din sec.

XI, sub domnia împăratului Vasile al II-lea Bulgaroctonulpopulațiile de limbă Istro-Română se strămută în peninsula Istriade unde le vine și această denumire, dată de lingviști în sec. Slavii cunoșteau pe vlahi sub denumirea de Morlaci sau Morlahi, iar Grecii de Mavro-Vlahi de fapt vlahii de nord [24]iar o parte din populațiile Aromâne ajung în munții Pindului cu comunități atestate până în Insulele Ioniene sau în Peloponezcu localități ca Vlahata sau Vlahonița ; alte migrații, de data asta spre nord, sunt la originea Vlahiei Morave din răsăritul actualei Cehia si a unor sate din sudul Poloniei [25][26].

În secolele următoare, atât Istro-Românii, cât și Moravo-Românii, au trecut la catolicism și, treptat, la limbile slave dimprejur au mai rămas, în jurul anuluicâteva zeci de locutori ai limbii Istro-Române. Până la sfârșitul secolului al IX-lea, limba oficială a bulgarilor era limba greacă.

Meniu de navigare

Abia alfabetul introdus de Chiril și Medodiu a ghidat slavii și bulgarii spre o cultură de expresie slavă [27] În această perioadă, antica și actuala Tesalielocuită de mulți Aromâni, era denumită de cronicarii bizantini Megali Vlahia " Vlahia Mare"în timp ce " Româniile populare " de la nordul Dunării de Jos, locuite de Daco-Români, și vasale ale regatului ungar până la bătălia de la Posadaerau numite de către cancelariile bizantine Ungro-Vlahia "Vlahia dinspre Ungaria"și păstorite de Patriarhia Constantinopolului prin horepiscopi χωρεπισϰόποι : episcopi itineranți iar ulterior prezbiteri trimiși de perihoreții περιχωρήτες : "supraveghetorii marginilor" în grecește de la Vicina.

Când cnezatele dintre Carpați și Dunăre s-au unit pentru a forma voievodatul Țării Româneștiepiscopul Iachint de Vicinaprobabil unul dintre perihoreți, a devenit primul " Mitropolit al Ungro-Vlahiei ". Biserica din Streisângeorgiu, județul Hunedoara, cu o inscriptie din si cu morminte din sec. XIV, autoritatea ortodoxă, precum și cea civilă, foloseau limba slavonădiortisită din limba greacăîn Sfânta Liturghie precum și în actele oficiale ale statului, cele mai multe texte religioase erau învățate pe dinafară de preoții români "vlahi" care nu înțelegeau slavona, sau care voiau să fie înțeleși de enoriașii lor.

Astfel, numeroase etyma din această perioadă, cum este cuvântul boscorodire, reflectă situația unui bilingvism nu tocmai perfect.

Account Options

Cu toate acestea, traduceri românești de mare importanță lingvistică, în limba vie a timpului, cum sunt faimosul Codice Voronețean sunt și azi citite ca monumente de expresie românească, și citate, de exemplu de Constantin Noicadrept exemplu. Filologul Ilie Gherghel, într-un studiu despre cuvantul "Vlach" a demonstrat că și denumirea cartierului Blachernae Vlaherne în română din Constantinopol vine de la vlahi, care au avut o colonie lângă capitală [29] Biserica Sfânta Maria din Vlaherne Blachernitissa are de asemenea o conotație românească.

În textul medieval Vita Sancti Methodii se relatează că înaintea fraților Sandra bullock cine se întâlnește și Metodiu, la slavii moravieni au venit misionari de la români valahigreci și nemți în anul [30] [31] Totuși în jurul textului înca există controverse generate și de datând în afara religiei tale că Moravia era de fapt amplasată pe Dunăre, lângă Belgrad.

În clădirile acestor cetăți vechi se găsesc urme de biserici, cruci tăiate și piatră poroasă; de aceea unii cred că romanii au avut cândva locuințe în locurile acelea. Cel mai vechi manuscris bisericesc păstrat la Prima școală românească din Brașov, care se află în interiorul curții Bisericii Sfântul Nicolae din cartierul istoric Șcheii Brașovului Biserica mănăstirii Curtea de Argeș.

Bazilica descoperită în coltul de nord al cetății Capidava Jud. Constanța aparține primei jumătăți a secolului al VI-lea d. După retragerea romano-bizantină din Dobrogea circabiserica a fost reclădită de bizantini în secolul X. Incendiul provocat de pecenegi în a dus la abandonarea definitivă a Capidavei. Bazilica se suprapune peste ruinele unei bazilici mai mici din sec. Din secolul a IX-lea datează bisericuțele săpate în masivul de cretă de la Basarabi-Murfatlar.

Bisericuțele au fost descoperite în Acestea conțin multe inscripții cu litere cirilice, grecești și rune turcești. Există și o inscripție cu numele românesc Petre. Printre desene se remarcă dragoni și nave de-ale varegilor vikingilor [42] ceea ce confirmă prezența varegilor în Dobrogea, ocazionată de expediția acestora împotriva Constantinopolului dar și de escalele acestora în diferite localități dobrogene pe drumul "de la varegi la greci" [43] Din aceleași timpuri se mai cunosc bisericuța sec.

IV -XII din fosta cetate romano-bizantină Dinogetia azi satul Garvăn-Tulcea și biserica de la Cetățuia lângă Niculițel-Tulceacea mai veche biserică cu plan treflat descoperită la noi sec. Ruinele se văd la 10 km sud-vest de Pecica, Arad [49] Dupa moartea lui Ahtum, Chanadinus a construit in sec. XI biserica mănăstirii bizantine de la Oroslanos. La Streisângiorgiu în județul Hunedoara există o biserică de piatră construită prin pe locul unei biserici de lemn datate [28] La Vasileu localitate la 30 km nord de Cernăuți, pe malul Nistrului în fosta țară românească a Onutuluiexistă ruinele unei biserici cu fundația de piatră din sec.

Eugen Lozovan datând în afara religiei tale că monumentele din această zonă ar avea amprenta varegilor [54]. În veacul al Datând în afara religiei tale, în vatra orașului Cetatea Albă de pe Nistru funcționau o mănăstire franciscană, două biserici ortodoxe și o biserică a armenilor [55] În satul Vadcomuna Sântămăria Orlea jud. Hunedoara se află ruinele unei biserici din sec. Ruinele bisericii din Vasileu, secolul al XII-lea [57] Organizația bisericească din țările române, situate inițial în aria eparhiilor din Severin și Vicina iar, pentru catolici, în cea a arhiepiscopiilor din Esztergom și Kalocsaa căpătat forme noi odată cu întemeierea principatelor Țării Românești și Moldovei, ai căror voievozi au ținut să aibă, în statele lor, Mitropolii proprii.

Astfel au fost înființate, sub oblăduirea Patriahrilor din Ipek Peci și Constantinopol, Mitropoliile Ungrovlahiei în și Sucevei și Moldovei în Această organizație a evoluat în decursul timpului, ajungând la autocefalie îndar în tot decursul existenței principatelor, a încadrat viața parohiilor, mânăstirilor și credincioșilor, fiind un element puternic al societății medievale, cu o mare influență atât spirituală și culturală prin preoți, călugări, cărturari de renume, prin monumentele ridicate, prin dăscălitul enoriașilor și îngrijirea bolnavilorcât și economică și politică prin moșiile foarte întinse dăruite de voievozi, bogăția multor mânăstiri, legăturile cu Constantinopolul și Muntele Athosînchinarea mânăstirilor românești către cele athonite, implicarea ierarhiei religioase în luptele politice.

Inițiativa domnului moldovean datând în afara religiei tale vremii Roman Mușat și menținerea ei de către succesorul lui imediat Alexandru cel Bun se înscrie de altfel într-o tendință mai largă de apropriere graduală a instituției bisericești de către autohtoni, și astfel de respingere a imperialismului etnico-religios grecesc, întrucât ea avea loc în același timp și în regiunile aflate la nordul Moldovei.

În anul următor, anatema va fi ridicată complet de către Patriarhul ecumenic, Iosif fiind și el recunoscut în funcția de mitropolit, însă acest gest este contestat de alți ierarhi fanarioți, fapt care va duce chiar la înlăturarea temporară a Patriarhului ecumenic Matei, care se aratase înțelegător cu dorințele credincioșilor moldoveni, înțelegând fără îndoială atât inevitabilitatea tendinței istorice de apropriere a instituției bisericii de către populațiile din incipientele state ortodoxe, cât și riscurile unei intransigențe: exista propaganda catolică și astfel pierderea unei țări de la religia ortodoxă, cum exista și amenințarea otomană care îi incita pe bizantinii mai lucizi datând în afara religiei tale compormis pentru păstarea unei solidarități politice și unități ortodoxe.

Omiliarul se află în interiorul curții Bisericii Sfântul Nicolae din cartierul istoric Șcheii Brașovului la muzeul Prima școală românească. Bula papală din datând în afara religiei tale decembriea lui Bonifaciu al IX-lea, confirmă pe deplin viața creștină în Șcheii Brașovului, unde la acea dată biserica deservea nu numai pe români, ci și pe grecii și bulgarii aflați aici.

Textul omiliarului este scris în limba slavă, cuprinzând fragmente din Omiliile lui Ioan Gură de Aur, copiat pe pergament în grafie uncială cu elemente de semiuncială, pe două coloane, cu cerneală neagră.

La Prima școală românească din Șcheii Brașovului au activat ca dascali: Gheorghe gramaticul, cunoscut in documentele oficiale ale Brasovului intre anii ; dascalul Dobre "Dobro Scolasticul" si un alt Gheorghe gramaticul intre anii In aceeași perioadă gramaticul Radu insotește pe popa Coman din Schei la curtea lui Vlad Călugarul si un alt Radu gramatic in anul se găsea la curtea lui Radu Paisie al Tarii Românești ; gramaticul Oprea, între anii si conduce mai multe solii la curtea lui Radu Paisie; gramaticul Nan la Mircea Ciobanul; gramaticul Costea la acelasi domn, apoi Stoica Dobromir si dascălii Stoican și Stanislav la Vlad Înecatul, dascălul Sava la Alexandru Lăpușneanul.

asian euro asian dating

Aceștia 10 sfaturi despre întâlnirea unei femei negre puternice doar câțiva dintre dascălii acestei scoli, cunoscuți exclusiv din documentele germane oficiale ale Brasovului, care consemnau doar misiunea lor diplomatica, indeplinita in favoarea Cetății Brașovului.

După căderea Constantinopolului sub turci în anultradiția bizantină a putut fi păstrată datorită refugiului la nord de Dunăre a numeroase familii și figuri bisericești de acolo. Această conștiință a unei unități spirituale, istorice și culturale cu Bizanțul a făcut și să se acorde de către domnitorii celor două țări românești libere sau autonome Muntenia și Moldovastipendii mai mult decât generoase tuturor lăcașelor ortodoxe aflate sub dominație musulmană : mânăstiri din Moesia, cele din Rila, din Athos ori Meteore, mânăstirea Sumela din țara Trebizondeimânăstiri din Palestina, Sinai, Siria, nordul Egiptului ș.

Dating site-ul imita o mulțime de caracteristici populare de site-uri de rețele sociale, mai ales capacitatea de a scrie pe pereții altor membri. Membrii pot partaja, de asemenea, clipuri video și comentați fotografiile.

Aceste stipendii aveau forme extrem de variate : manuscrise și tipărituri în limbile acelor țări, obiecte de cult, meșteri constructori, sume mari de bani, uzufructul unor moșii din nordul Dunării Sprijinul românesc a fost esențial pentru supraviețuirea acestor focare de credință și cultură. Iar rezultatele mecenatului românesc pot fi văzute și astăzi, de la steaua de argint de la Betleem stil românesc, în 8 colțuri la zidurile mânăstirilor din Athos ridicate pe cheltuiala românilor.

Renumita Biblie a lui Șerbanprima traducere completă a Bibliei în limba română publicată în în timpul domniei lui Șerban Cantacuzino - în Țara Românească este o operă matură și somptuoasă.

negru american om datând

Biblia de la București nu ar fi putut apare fără o mulțime de traduceri parțiale, și probabil de cele mai multe ori necunoscute sau anonime. Pe monumente se văd gravate figuri de aromâni cu fustanela tradițională. Istoria creștinismului în Transilvania[ modificare modificare sursă ] Ruine și o capelă a vechii abații cisterciene de la Cârța Înla IgrișTimiș, a fost construită prima mănăstire a călugărilor cistercieni benedictini — ordin fondat în Franțade pe teritoriul actual al României.

A fost distrusă de invazia tătarilor și de răscoala cumanilor sedentarizați în Ungaria. Pe locul mănăstirii s-a construit noua primărie și o biserică ortodoxă.

Călugării abației din Igriș au zidit apoi, înabația cisterciană de la Cârțadin actualul județ Sibiuaflată azi în ruină. Inițial s-au ridicat clădiri din lemn, în aniiapoi o capelă din piatră, ridicată până în anuliar zidurile, oratoriul din piatră, alte capele, spațiile de locuit au fost adăugate începând cu anullucrările fiind întrerupte de marea invazie tătară din Pe la se pare că ar fi fost terminată și biserica. Abația a fost desființată la ordinul regelui Matia Corvinla data de 27 februarie În prezent, o capelă a vechii mănăstiri este folosită de comunitatea evanghelică săsească.

Mănăstirea, cunoscută și cu numele Bizere a funcționat ca lăcaș benedictin, aflat sub patronaj regal.

Probleme Trinitare[ modificare modificare sursă ] Erau problemele legate de Doctrina Trinitară a Creștinismului, modul de facere a Sfintei Cruci, purcederea Duhului Sfânt și altele. Această problemă s-a accentuat grav, așa se face că Biserica Apuseană a adoptat mai târziu dogma filioque.

Abația controla transportul de sare pe râul Mureș. În secolul al XIII-lea mănăstirea, cu 23 de călugari, avea un venit anual de donting online dings. Cererea lui Drag se datora faptului că Haliciul Galițiacare avea autoritate asupra ortodocșilor din Maramureș și Moldova, a fost anexat de către regele Cazimir al III-lea al Poloniei în La datând în afara religiei tale de 13 augustDrag primește de la Patriarhul Antonie al IV-lea al Constantinopolei, Gramata de ridicare a Mănăstirii de la Peri din Maramureș la rangul datând în afara religiei tale Stavropighie patriarhală, [62] Gramata instituie, în esență, următoarele: Mănăstirea Peri azi urmașă este Mănăstirea Săpânța-Peri trece în proprietatea Biserica de lemn a Mănăstirii Săpânța-Peri, replica modernă a bisericii inițiale Patriarhiei de la Constantinopol datând în afara religiei tale donație, iar teritoriul de sub autoritatea Stavropighiei patriarhale maramureșene, în afară de Maramureș, era: Sălajul, Medieșul adică Datând în afara religiei tale MareUgocea și Bârjaba din Ucraina de aziCiceul, Ungurașul și Almașul adică Bihorul.

Constantinopolul a căzut sub stăpânire otomană în și nu mai putea oferi protecție stavropighiilor proprii. Mănăstirea Peri este atacată în mod repetat de cete înarmate trimise de episcopul ortodox de la Munkàcs unde fusese înființată o Episcopie Ortodoxă ruteanăeste jefuită și incendiată, pierzându-se astfel multe documente, cărți de slujbă și manuscrise extrem de prețioase.

După aproximativ o sută de ani, cele două instituții bisericești ajung la judecata regelui maghiar Ladislau al II-lea, în problema dreptului de colectare a dărilor bisericești, iar sentința regală a favorizat Episcopia de la Munkàcs [63] La Mănăstirea Peri a funcționat într-un sens mai extins al termenului, o școală teologică, au existat cărturari care au avut capacitatea de a traduce din greaca veche în latină.

Aici au fost receptate ideile religios-reformiste ale lui Jan Hus, ceea ce a condus la realizarea primelor traduceri în limba română, în deceniu al patrulea al sec.

După N. Toate aceste texte, copiile nu originalul, judecând după data fabricării hârtiei pe care au fost copiate, sunt datate ca fiind realizate în prima jumătate a sec. La Geoagiu există o biserică alcătuită dintr-o navă circulară cu diametrul interior de 5,5 m, și cu o absidă semicirculară lungă de 2 m care are o deschidere înspre navă de 3 m.

Lungimea construcției pe direcția E - V este de 7 m în interior și de 9 m în exterior.