În plus, persoana vizată ar trebui informată cu privire la crearea de profiluri, precum și la consecințele acesteia. Niektorí ľudia samozrejme pracujú pre medzinárodné firmy, a teda sa stretli s ľuďmi z iných krajín, nie však s ostatnými.

Articolul 13 GDPR.

dating ako

Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată Article 13 GDPR. Information to be provided where personal data are collected from the data subject 1 În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obținerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informațiile următoare: 1.

Where personal data relating to a data subject are dating ako from the unități de rock relativă dating subject, the controller shall, at the time when personal data are obtained, provide the data subject with all of the following information: Uvodne izjave 60 Conform principiilor s dneik echitabile și transparente, persoana vizată este informată cu privire la existența unei operațiuni de prelucrare și la scopurile acesteia.

dating ako

Operatorul ar trebui să furnizeze persoanei vizate orice informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă, ținând seama de circumstanțele specifice și de contextul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

În plus, persoana vizată ar trebui informată cu privire la crearea de profiluri, precum și la consecințele acesteia. Atunci când datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată, aceasta ar trebui informată, de asemenea, dacă are obligația de a furniza datele cu caracter personal și care sunt consecințele în cazul unui refuz.

Articolul 13 GDPR. Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată Article 13 GDPR. Information to be provided where personal data are collected from the data subject 1 În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obținerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informațiile următoare: 1. Where personal data relating to a data subject are collected from the data subject, the controller shall, at the time when personal data are obtained, provide the data subject with all of the following information: Uvodne izjave 60 Conform principiilor prelucrării echitabile și transparente, persoana vizată este informată cu privire la existența unei operațiuni de prelucrare și la scopurile acesteia. Operatorul ar trebui să furnizeze persoanei vizate orice informații suplimentare necesare pentru a dating ako o prelucrare echitabilă și transparentă, ținând seama de circumstanțele specifice și de contextul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.

Aceste informații pot fi furnizate în combinație cu pictograme standardizate pentru a oferi într-un mod ușor vizibil, inteligibil și clar lizibil o imagine de ansamblu semnificativă asupra prelucrării avute în vedere. Dating ako cazul în care pictogramele sunt prezentate în format electronic, acestea ar trebui să poată fi citite automat.

The controller should provide the data subject with any further information necessary to ensure fair and transparent processing taking into account the specific circumstances and context in which the personal data are processed. Furthermore, the data subject should be informed of the existence of profiling and the consequences of such profiling.

Where the personal data are collected from the data subject, the data subject should also be informed whether he or she is obliged to provide the personal data and of the consequences, where he or she does not provide such data.

dating ako

That information may be provided in combination with standardised icons in order to give in an easily visible, intelligible and clearly legible manner, a meaningful overview of the intended processing. Where the icons are presented electronically, they should be machine-readable. Article 13 applies to the scenario where the data is collected from the data subject.

dating ako

Dating ako 14 applies in the scenario where the data have not been obtained from the data subject.