Venise ca să dispară. Oricum mai av ea doar douăsprezece zile de trăit. Exista un luminiș între brazi, unde improv izaseră o cabană mică, o căsuță în afara casei. Se așeză pe stânci și priv i către orizont. Încă un mesaj de la Miriam, fiica lui; scurt și formal, ca întotdeauna.

Beall J. Predatory publishers are corrupting open access.

bjork dating dificil

International Committee of Medical Journal Editors. Responsibilities in the Submission and Peer-Review Process. Council of Science Editors. Predatory or Deceptive Publishers — Recommendations for Caution. Berger M. Mizera K. What is Gold Open Access — useful links. Shen C, Bjork BC. BMC Med. Futuristă, nonconformistă și sclipitoare la fel ca muzica ei — așa a fost rochia din Björk a purtat în concert o rochie realizată de doi designeri români De la trip hop la muzica clasică, nimic nu-i este străin artistei Björk, care în 40 de ani de carieră s-a remarcat nu doar prin calitatea muzicii sale, ci și prin curajul de a experimenta genuri noi.

La fel de inedite și curajoase ca alegerile ei muzicale sunt și cele vestimentare, care, de-a lungul timpului, au fost aproape la fel de comentate ca muzica ei — vă amintiți, probabil, rochia în formă de lebădă pe care artista a purtat-o la premiile Oscar din Björk e o nonconformistă, la fel ca muzica ei. Pentru ultima oară. Nu se gândise prea mult la cum av ea să fie acel ultim moment. Dacă av ea să o doară. Dacă av ea să-i fie greu să își dea drumul.

Nu credea toate acele pov ești cum că, într-un minut, când ești pe punctul de-a muri, ți se derulează toată v iața prin fața ochilor. Oare era adev ărat? Nu prea conta. Mia Krüger își purta pov estea inscripționată pe corp. Își putea v edea v iața în oglindă. O indiancă av ând ochi norv egieni. Păr avocatul datând secretarul bjork dating dificil negru pe care înainte îl purta pur și simplu scurt, dar care acum i se rev ărsa ondulat peste umerii albi slabi.

Își dădu părul după urechea stângă și se uită la cicatricea de lângă ochi. O tăietură de trei centimetri, un semn care nu v oia să dispară. A restaseră un suspect de crimă. Găsiseră în râul A k erselv a o tânără letonă. Mia dăduse dov adă de slăbiciune, nu fusese atentă. Nu v ăzuse cuțitul. Din fericire, reușise să se tragă la o parte îndeajuns cât să nu rămână cu un singur ochi.

Purtase un petic pe ochi timp de câtev a luni. Mulțumită doctorilor din Ullev bjork dating dificil, încă v edea cu ambii ochi. Rottweilerul îi sărise la gât, așa că av usese timp doar să ridice un braț. Încă îi simțea colții strânși în jurul degetelor, cum panica pusese stăpânire peste ea în clipele scurte care trecuseră până să scoată pistolul din teacă și să îl împuște pe câine drept în față. Își coborî priv irea spre fluturele mic pe care și-l tatuase lângă marginea chiloților, pe șold.

A v ea nouăsprezece ani pe atunci și ducea o v iață nebună în Praga. Cunoscuse un spaniol, o dragoste de-o v ară. Băuseră prea multă Becherov k a și se treziseră amândoi cu câte un tatuaj. A l ei era un fluture mic pe șold, în culori mov pal, galben și v erde.

Mia aproape că zâmbi. Fusese de mai multe ori pe punctul de a-și îndepărta tatuajul, rușinată de nebunia aceea juv enilă, dar până la urmă nu o făcuse, iar acum deja îi era indiferent. Pipăi ușor brățara subțire de argint pe care o purta pe încheietura dreaptă. Ea și Sigrid primiseră fiecare câte una la Confirmare.

Era o brățară copilărească, cu o inimă, o ancoră și o literă. În noaptea aceea, după terminarea petrecerii, când inv itații plecaseră deja, se aflau în camera pe care o împărțeau în casa din Å sgårdstrand. Deodată, Sigrid îi propuse să își schimbe între ele brățările.

De atunci, Mia nu își mai dăduse jos brățara de argint. Pastilele începeau să o izoleze și mai tare; abia dacă mai reușea să se v adă în oglindă. Corpul îi părea ca bjork dating dificil fantomă îndepărtată.

O cicatrice lângă ochiul stâng. Degetul mic căruia îi lipseau ultimele două falange. Un fluture ceh chiar lângă betelia chiloților. Picioare și brațe slabe.

O indiancă av ând ochi albaștri triști, aproape morți. Brusc, nu mai putu să îndure și își mută priv irea de la oglindă, intră împleticindu-se la duș și rămase atât de mult timp sub apa fierbinte, încât, în cele din urmă, aceasta se răci. Nu se uită în oglindă când ieși din baie. Coborî în sufragerie și se uscă în fața șemineului pe care nimeni nu îl pornise. Intră în bucătărie și își pregăti încă o băutură. Mai găsi niște pastile într-un sertar.

Le mestecă în timp bjork dating dificil se îmbrăcă. A cum bjork dating dificil și mai somnoroasă. Era curată pe dinafară și, în scurt timp, av ea să fie și pe dinăuntru. Mia își puse o șapcă pe cap și o haină pe ea și ieși din casă. Coborî din nou spre mare. Se așeză pe stânci și priv i către orizont. Sentimentalism pe coastă. De unde o mai scosese și pe asta? De la un festiv al, da, un festiv al de film antinorv egian organizat de persoane faimoase care erau de părere că filmele norv egiene trebuiau să fie diferite.

Miei Krüger îi plăceau filmele, dar, din punctul ei de v edere, filmele norv egiene nu se îmbunătățiseră doar pentru că ev itaseră sentimentalismul. Suferea de fiecare dată când un biet actor încerca să interpreteze un agent de poliție în v reun film.

De obicei, ieșea din sală compătimindu-l pe actor, care trebuia să urmeze îndrumările și instrucțiunile regizorului și să facă una sau alta; dev enea prea sufocant. Gata, era nev oie de mai mult sentimentalism. Mia Krüger zâmbi un pic în sinea ei și luă o înghițitură din sticla pe care o scosese.

De fapt, dacă nu ar fi v enit aici ca să moară, nu ar fi fost un loc rău în care să trăiască. Ideea îi v enise brusc, ca un fel de rev elație, și de atunci nu se mai îndoise de ea. Pe Sigrid o găsiseră moartă în 18 aprilie Într-un subsol din Toy en, în Oslo, pe o saltea murdară, cu seringa încă atârnându-i de braț.

Nici măcar nu își dăduse jos elasticul.

Björk a lansat vineri cel de-al nouălea album de | wafu.ro

Supradoza intrase ca o săgeată. În zece zile trecuseră de fapt bjork dating dificil ani. Mica Sigrid, frumoasă și minunată, decedată în urma unei supradoze de heroină întrun subsol murdar. La doar o săptămână după ce Mia o scosese de la clinica de dezintoxicare din Valdres. Sigrid arătase atât de bine atunci, după patru săptămâni petrecute în clinică… A v ea obrajii rozalii și zâmbea din nou.

În mașină, la întoarcere spre Oslo, aproape că era ca înainte, când ele două zâmbeau și se jucau împreună, așa cum obișnuiau să o facă în grădina casei bjork dating dificil Å sgårdstrand. De ce trebuie să fiu eu întotdeauna A lbă ca Zăpada? Nu te-ai prins până acum? A mândouă trebuie să dormim o sută de ani în timp ce așteptăm nu știu ce prinț care să ne salv eze.

Nu e deloc amuzant și, în plus, suntem singure aici. O să v ină. În cazul lui Sigrid, prințul fusese un idiot pe nume Horten, care cică era cântăreț, ba chiar av ea și o trupă, deși nu cântau niciodată. Stăteau doar prin parc ca să fumeze marijuana sau să ia speed, ori ca să se înțepe. Tipul acela slab, încrezut, ratatul naibii. Mia Krüger nici măcar nu îi putea pronunța numele; i se făcu rău doar gândindu-se la el, așa că trebui să se ridice ca să respire adânc. Străbătu cărarea care trav ersa stâncile, trecu de cabană și se așeză pe debarcader.

Zărea activ itate pe țărm, în depărtare. Persoane care își v edeau de treburile lor omenești. Oare cât era ceasul? Își duse o mână la frunte și se uită la cer. A r fi putut fi ora douăsprezece sau unu, dacă era să se ia după soare. Mai luă o gură din sticlă și observ ă că pastilele începeau să își facă efectul, să o toronto dating online eze de simțuri, să o facă indiferentă.

Își lăsă picioarele să îi atârne peste marginea debarcaderului și își întoarse fața spre soare. Sigrid av ea optsprezece ani, iar idiotul douăzeci și doi. El se dusese să locuiască la Oslo și începuse să își petreacă timpul prin parcul Plata. Câtev a luni mai târziu, Sigrid îl urmase. Patru săptămâni de dezintoxicare. Nu era pentru prima dată când Mia își scotea sora dintr-o clinică, dar, de data aceasta, totul părea diferit.

O motiv ație cu totul diferită.

bjork dating dificil

Nu doar un zâmbet de drogată după o astfel bjork dating dificil ședere, și minciuni peste minciuni, abia așteptând să iasă de acolo ca să își injecteze o doză; ci, de data aceasta, v ăzuse cev a diferit bjork dating dificil priv irea ei. Părea mai sigură, aproape ca înainte. De-a lungul anilor, Mia se gândise atât de mult la sora ei, încât aproape că își pierduse mințile. De ce tocmai Sigrid? De ce se lăsase prinsă? Din pricina mamei și a tatălui lor?

Sau doar pentru un nenorocit de idiot slăbănog? Doar din dragoste? Poate că mama lor era cam sev eră, dar doar atât nu era suficient. Poate că tatăl lor era prea bun, dar ce conta asta? Ev a și Ky rre Krüger le adoptaseră pe gemene după naștere. A șa se înțeleseseră înainte cu mama dating online liverpool. A ceasta era tânără, singură, nu putea, nu v oia, nu era în stare să le țină.

Pentru cei doi, care nu av eau copii, a fost ca un dar picat din cer; fetițele erau exact ce își doriseră; un adev ărat noroc. Ea, mama lor, Ev a, era înv ățătoare la clasele primare în Å sgården. El, tatăl lor, Ky rre, v indea v opsele; era proprietarul magazinului Vopsele Ole Krüger, din centrul Hortenului. Mia căutase cu stăruință în mediul familial o explicație pentru faptul că Sigrid dev enise o drogată, dar nu reușise să o găsească. Era v ina lui. Trecuse doar o săptămână de când se întorsese acasă după șederea în Valdres.

Se simțiseră atât de bine împreună în apartamentul de pe strada Vogts… Sigrid și Mia. A lbă ca Zăpada și Frumoasa din Pădurea A dormită. Ca două picături de apă, din nou. Ba Mia chiar își luase și câtev a zile de concediu, deși nu o mai făcuse de Dumnezeu știe cât timp. A poi, într-o noapte, găsi bilețelul pe ușa frigiderului: Am ieșit să vorbesc puțin cu M. Mă întorc imediat. Mia Krüger se ridică de pe marginea debarcaderului și porni spre casă.

Deja i se împleticeau picioarele. Era timpul să mai ia niște pastile. Și să mai bea un pahar. Holger Munch era obosit de cât șofase. Ieși de pe șosea ca să se odihnească puțin. Găsi o zonă de repaus și coborî din mașină ca să își dezmorțească picioarele. Nu mai av ea mult; mai erau doar câțiv a k ilometri până la tunelul din Hitra, dar nu av ea de ce să se grăbească.

Din cine știe ce motiv, bărbatul care av ea să îl ducă pe insulă cu barca lui putea să plece doar după ora două. Holger Munch nu av usese putere să întrebe de ce. Ofițerul de poliție cu care v orbise nu i se păruse prea isteț.

Nu av ea prejudecăți când v enea v orba de polițiștii districtuali, dar Holger era obișnuit cu un alt ritm de pe v remea când lucrase în Oslo. A ceste fiind zise, era clar că districtul Ringerik e nu se număra printre cele mai activ e din țară.

Munch înjură pe sub mustață bjork dating dificil se gândi cu ură la Mik k elson, dar se răzgândi numaidecât. Nu era v ina lui Mik k elson. O inv estigație internă ar fi av ut consecințe asupra celor ai casei; o știa foarte bine, dar chiar și așa… Munch se așeză pe o bancă și își aprinse o altă țigară. În anul acela, primăv ara sosise dev reme în Trøndelag.

Unii arbori av eau deja frunze v erzi, iar zăpada aproape că dispăruse complet. Nu că ar fi știut el multe despre când se făcea de obicei primăv ară în Trøndelag, dar ascultase o discuție pe tema aceasta la postul de radio local. Făcuse o pauză de la muzică, pentru ca să asculte știrile. Voise să știe dacă reușiseră să păstreze secretul sau dacă v reun imbecil din cadrul comisariatului din Grønland îi dezv ăluise pov estea v reunui ziarist aflat în căutare de noutăți, dar, din fericire, nu auzise nimic.

Nimic despre fetița pe care o găsiseră spânzurată de un copac în v alea Maridalen. Telefonul îi sunase de mai multe ori pe drum, dar Holger nu răspunsese. Nu v oia nici să sune, nici să trimită mesaje din mașină.

Practicile utilizate de aceste reviste subminează calitatea, integritatea și seriozitatea cercetărilor științifice publicate. Această declarație de poziție comună completează câteva alte seturi de îndrumări care au ajutat la definirea caracteristicilor unei asemenea reviste spoliatoare. Cercetări legitime, efectuate cu cele mai bune intenții, s-ar putea pierde dacă nu sunt înregistrate, citate sau făcute accesibile pe termen lung, iar bilanțul rezultatelor științifice riscă să fie alterat.

Văzuse suficiente cazuri cu persoane care ieșiseră de pe șosea sau dăduseră cu mașina peste cinev a din cauza unui datând un băiețel de neatenție.

În plus, nu se grăbea. Și îi prindea bine puțină libertate. De fapt, nu bjork dating dificil plăcea să recunoască nici măcar față de sine însuși, dar uneori v iața lui era prea intensă.

Și micile chestiuni de familie. Nu îl deranja să își v iziteze mama la casa de bătrâni. Nu îl deranja să o ajute pe fiica lui cu pregătirile de nuntă. Oricum, momentele petrecute cu Marion, nepoata lui, care tocmai împlinise șase ani, nu îl deranjau deloc. Și totuși, cev a nu mergea cum trebuie. El și Marianne. Nu își imaginase niciodată că nu av eau să rămână împreună pentru totdeauna. Chiar și acum, după zece ani, încă av ea senzația că s-a rupt cev a în interiorul lui, cev a care nu mai putea fi reparat.

Își alungă gândurile și se uită la telefon. A lte două apeluri pierdute de la Mik k elson. Știa ce v oia, așa că nu av ea de ce să îl sune înapoi. Încă un mesaj de la Miriam, fiica lui; scurt și formal, ca întotdeauna. Câtev a apeluri de la Marianne, fosta lui soție. La naiba, uitase să sune la casa de bătrâni. La urma urmei, era miercuri. De fapt, ar fi trebuit să fi sunat înainte să se urce în mașină. Căută numărul, se ridică și își dezmorți puțin picioarele.

Sunt Holger Munch. Ce mai faci? Munch aproape că își simți obrajii încălzindu-i-se. Se așteptase să răspundă v reuna din infirmierele mai în v ârstă, așa cum se întâmpla de obicei.

bjork dating dificil

Din nefericire, trebuie să îți cer un mic fav or. Se înțelegeau bine de câțiv a ani, deja. Karen, una dintre angajatele casei de bătrâni în care mama lui refuzase la început să trăiască, dar unde părea să se simtă bine acum. Nu sunt în oraș. Să v ăd dacă o poate duce cinev a și, dacă nu, chem un taxi. Miercurea care v ine presupun că v ei reuși. Ne v edem atunci? Mulțumesc și salut-o din partea mea. Munch închise apelul bjork dating dificil se așeză din nou pe bancă.

Ce-ar putea ieși rău din asta? La o cafea? La cinema? Se opusese tuturor lucrurilor de felul ăsta, cum ar fi noile telefoane, în care totul se concentra într-un singur dispozitiv. Nu av eau să îi mai dea deloc pace?

Deși, chiar acum, nu îi pica rău. Zâmbi când accesă mesajul și descoperi o nouă problemă trimisă de Yuri, un rus pe care îl cunoscuse pe internet cu câțiv a ani în urmă. Pe forumul math2. Yuri era profesor în Minsk și av ea șaizeci și cev a de ani. Nu îl considera un amic, întrucât, la urma urmei, nu se v ăzuseră niciodată, dar măcar făcuseră schimb de adrese de e-mail și ținuseră sporadic legătura.

Dezbătuseră din când în când subiecte despre șah și, uneori, mai făceau și niște exerciții pentru creier, ca acum. Apa curge într-un rezervor. Cu fiecare minut ce trece, cantitatea se dublează.

Într-o oră sa umplut rezervorul. Cât durează până se umple jumătate din rezervor?

Mama acesteia, o educatoare de grădiniță în v ârstă de douăzeci și cinci de ani, pe nume Katarina Olsen, suferea de hemofilie și a murit în timpul nașterii. Ulterior, moașa și câtev a infirmiere care fuseseră prezente la naștere au spus că fetița era deosebit de frumoasă. A u spus că era liniștită și foarte atentă, și că priv irea ei îi inv ita pe cei care lucrau în maternitate să stabilească o relație cu totul deosebită cu ea.

Munch își mai aprinse o țigară și se gândi puțin înainte să răspundă. Era amuzant. Îi plăcea de Yuri. La un moment dat luase în calcul posibilitatea de a se duce să îl v adă. Nu fusese niciodată în Rusia.

De ce să nu aranjeze o întâlnire cu cei pe care îi cunoscuse pe internet? Fanatici ai șahului și ai matematicii, dar, în primul rând, erau persoane, la fel ca el, așa că, de ce nu? Nu putea fi prea rău să se plimbe și să cunoască oameni noi. La urma urmei, nu era chiar așa bătrân.

Björk a lansat vineri cel de-al nouălea album de studio, „Utopia”

Și când călătorise ultima dată? Își v ăzu reflexia în telefon și îl așeză pe bancă, în fața lui. Cincizeci și patru de ani. I se păru că v ârsta nu i se potriv ește. Se simțea mult mai în v ârstă. Îmbătrânise cu zece ani de când Marianne îi pov estise despre profesorul de la Hurum.

Încercase să își păstreze calmul. De fapt, în sinea lui, bănuia cum stăteau lucrurile. Bjork dating dificil de lucru lung și aroganța de care dădea dov adă de puținele ori în care era acasă. În cele din urmă av ea să aibă consecințe, dar chiar atunci și chiar așa?

Ea era foarte liniștită, ca și cum și-ar fi pregătit deja de cev a v reme discursul. Se cunoscuseră la un curs. A poi păstraseră legătura. Începuseră să aibă sentimente unul pentru celălalt. Se întâlniseră de câtev a ori în secret, dar ea nu v oia să ducă o v iață dublă. Până la urmă, Munch nu reușise să își păstreze calmul.

El, care nu ridicase niciodată mâna împotriv a nimănui. Ridicase tonul și dăduse de perete cu farfuria pe care se aflase cina lui. Țipase la ea și o urmărise prin toată casa.

Încă îi era rușine de cum se comportase. Miriam coborâse din camera ei, plângând.

A Career in Medical Writing

Pe atunci av ea cincisprezece ani; acum av ea douăzeci și cinci și era pe punctul de-a se căsători. A v ea cincisprezece ani și îi luase partea mamei ei. Nu era de mirare. Cât timp petrecuse el în casă, cu oricare dintre ele, în toți acei ani?

Îi era cam greu să-i răspundă la mesaj lui Miriam; era scurt și rece, un fel de simbol al relației lor. O grijă în plus, de parcă nu îi era îndeajuns dosarul pe care îl av ea în mașină.

Ai putea să mai pui câteva mii? Am hotărât să-i invităm și pe nepoți. Trimise mesajul gândindu-se la Marion, nepoata lui. După naștere, Miriam îi spusese efectiv că nu era sigură că el merita să aibă v reo legătură cu micuța.

Din fericire, se răzgândise. A cum acestea erau momentele care îi plăceau cel mai mult. Orele petrecute cu Marion cea minunată și sinceră, o lumină în fiecare zi, zile care, dacă era să fie sincer, fuseseră destul de întunecoase de când se întorsese la Hønefoss.

După div orț, o lăsase pe Marianne să păstreze casa. A șa i se păruse corect. În felul acesta, Miriam nu era obligată să se mute departe de prietenii ei și de handbal. El își cumpărase un apartament în Bislett, nici prea departe, nici prea aproape de serv iciu. Nu v ânduse apartamentul după mutare însă acum locuia într-o cameră închiriată pe strada Ringv eien, nu foarte departe de comisariatul din Hønefoss.

Încă nu își scosese lucrurile din cutii. Nu își luase multe, întrucât se bazase pe faptul că av ea să se întoarcă rapid în capitală, după ce av eau să uite toată treaba; dar acum, după aproape doi ani, ședea în același loc și încă iron man singur își despachetase lucrurile.

Nu se simțea acasă în niciuna din cele două locuințe. Munch stinse mucul și se gândi la dosarul pe care îl av ea în mașină. O fetiță de șase ani fusese găsită întâmplător, de un excursionist, atârnând de un copac în v alea Maridalen. Nu mai v ăzuse de mult astfel de lucruri. Nu era deloc de mirare că cei din Grønland erau neliniștiți. A pucă din nou telefonul și îi trimise un mesaj lui Yuri cu răspunsul: 59 minute H.

Lui Munch nu îi plăcea să o recunoască, dar dosarul de pe scaunul din față îi dădea fiori de-a dreptul.

Porni mașina, se întoarse pe șoseaua națională și își continuă drumul spre est, în direcția Hitra. Bărbatul cu tatuaj în formă de v ultur pe gât se îmbrăcase cu un pulov er pe gât, ca să și-l ascundă.

Cândv a, îi plăcuse gara centrală din Oslo. A glomerația de acolo era perfectă pentru cei cu o bjork dating dificil ca a lui, dar acum erau atâtea camere de filmat prin toate părțile, încât era aproape imposibil să treci neobserv at. De cev a v reme, începuse să stabilească alte locuri în care să își desfășoare tranzacțiile — săli de bjork dating dificil, restaurante de chebap, locuri în care nu era așa ușor să fie descoperit — mai importante, ceea ce se întâmpla destul de rar.

Nu mai opera la scară atât de mare, dar chiar și așa, era mai bine să fie precaut. Bărbatul cu tatuaj în formă de v ultur își trase mai bine pălăria pe ochi și intră în gară.

bjork dating dificil

Nu alesese el locul, dar suma de bani de care discutau era îndeajuns de ridicată, încât să execute ordinele. Nu știa cum dăduse clientul de el. Într-o zi primise pur și simplu un MMS cu o imagine, o misiune și o sumă. Iar el făcuse ca de obicei: acceptase fără să pună întrebări. Fără îndoială, era o misiune ciudată; nu fusese niciodată implicat în cev a asemănător. În definitiv, în toți acești ani, înv ățase să nu pună întrebări, ci să se limiteze la a acționa și a încasa.

A șa reușise să suprav iețuiască și acesta era motiv ul pentru care încă se bucura de credibilitate în rândul infractorilor.

Björk a purtat în concert o rochie realizată de doi designeri români

Misiunile erau din ce în ce mai puține, și sumele scădeau tot mai mult, dar din când în când îi mai ieșea o afacere bună și av ea posibilitatea să câștige niște bani frumoși.

Ca acum. Era o cerere absurdă — da, foarte ciudată — dar bine plătită și acum trebuia să încaseze. Era îmbrăcat cu un sacou și pantaloni eleganți, pantofi strălucitori, av ea o serv ietă, un pulov er pe gât și își pusese chiar și ochelari fără dioptrii. Bărbatul cu tatuajul în formă de v ultur părea opusul a ceea ce era de fapt, dar tocmai asta și v oia. În profesia lui, era imposibil să prev adă momentul în care poliția av ea să rev izuiască filmările camerelor de suprav eghere, așa că mai bine își lua niște măsuri de precauție.

Părea un contabil sau un om de afaceri obișnuit. Poate că era mai greu de crezut, dar bărbatul cu tatuaj în formă de v ultur pe gât era destul de v anitos. Nu îi plăcea să pară un snob, cinev a care făcea parte din elită.

Prefera înfățișarea lui neglijentă și dură, cu tatuajele și haina lui de piele. Pantalonii ăia nenorociți îl strângeau când se mișca și îl făceau să se simtă ca un idiot. Haina pe talie și pantofii ăia maro stupizi, din piele.

În fond, suma care îl aștepta într-unul dintre dulăpioare o merita. Fără îndoială. Nu mai av ea un sfanț de cev a timp și av ea nev oie de bani. bjork dating dificil

bjork dating dificil

A v ea să petreacă de minune, clar. Zâmbi ușor în spatele ochelarilor incomozi și trav ersă gara cu calm și precauție. Primul mesaj îl primise cu aproximativ un an în urmă, iar ulterior primise și altele. Un MMS cu o imagine și o sumă. La început, se gândi că poate era o glumă, întrucât cererea era una cu totul deosebită și ciudată. Cu toate viteză dating menlo park, o dusese la bun sfârșit. Și îl plătiseră. Și următoarea dată.

Și următoarea. Ținând cont de asta, nu mai conta că erau chestiuni ciudate. Se opri la chioșcul Narv esen și cumpără un ziar și un pachet de țigări. Era o zi normală și se întorcea acasă de la muncă. Contabilul acesta nu av ea nimic ciudat. Bjork dating dificil puse ziarul sub braț și se îndreptă spre dulăpioare.

Se opri la intrare și trimise un mesaj text: Am ajuns. A șteptă răspunsul. Îl primi aproape instantaneu, ca de obicei. Numărul dulăpiorului și codul ca să îl deschidă. Priv i cu atenție în jur de câtev a ori, după care se îndreptă spre dulăpioare și îl căută pe cel indicat.

Măcar ăsta era un av antaj la gara centrală din Oslo. Nu mai era nev oie să care după el o grămadă de chei pe care să le dea din mână în mână pe străduțe dosnice sau pe ascuns. A cum av ea nev oie doar de un cod. Bărbatul cu tatuaj în formă de v ultur introduse numerele și auzi un clic, semn că dulăpiorul se deschisese. A celași plic maro ca întotdeauna. Scoase plicul din dulăpior și, de data asta, încercă să nu se uite în jur; cu toate camerele alea de luat v ederi montate peste tot, trebuia să acționeze fără să trezească nici cea mai mică bănuială.

Deschise serv ieta și puse rapid plicul în ea. Zâmbi când observ ă că, de data aceasta, plicul era mult mai gros. Ultima misiune. În sfârșit, v enise v remea să pună punct. Se îndepărtă de dulăpioare, urcă scările, trav ersă gara, intră în Burger King și se încuie în baie. Deschise serv ieta și scoase plicul; nu mai av ea răbdare. Zâmbi larg când v ăzu ce era în el.

Nu conținea doar suma conv enită în bancnote de două sute, așa cum bjork dating dificil întotdeauna, ci, în plus, mai av ea și o pungă mică cu un praf alb. Bărbatul cu tatuaj în formă de v ultur deschise punguța transparentă și testă cu grijă conținutul.

Zâmbi și mai larg. Nu av ea nici cea mai v agă idee cine anume îi solicita serv iciile, dar era clar că persoana respectiv ă dispunea și de contacte, și de informații. Oricine îl cunoștea știa că îi plăcea mult praful alb. Își scoase telefonul și trimise un răspuns, așa cum făcea întotdeauna; În regulă.

După câtev a secunde, primi răspuns: Să te bucuri de el. Bărbatul cu tatuaj în formă de v ultur pe gât zâmbi și puse plicul și punguța înapoi în serv ietă. A poi o porni din nou spre sala de sosire.

Mia Krüger stătea pe stâncă, cu o pălărie albă udă leoarcă peste părul lung, negru ca abanosul, și o pătură înfășurată în jurul corpului. Era miezul zilei. La farmacie auzise pe cinev a spunând că anul acesta primăv ara sosise dev reme în Trøndelag, dar Miei Krüger îi era aproape întotdeauna frig și nu observ ase așa-zisa căldură.

Mai rămăseseră șase zile. Șase pătrățele în calendarul din bucătărie și o cuprinse un sentiment de așteptare. Îl simțise tot mai mult în ultimele zile. Liniștea pe care i-o aducea faptul că știa că în curând av ea să poată uita totul. Găsi v reo două pastile în buzunarul hanoracului și le înghiți cu ajutorul conținutului unei sticle pe care o bjork dating dificil cu ea. Mia zâmbi în sinea ei și se uită spre mare. O barcă de pescuit trecu aproape de orizont.

Soarele de aprilie colora cerul, iar apa scânteia la baza stâncilor.

bjork dating dificil

Se gândise mult în ultimele câtev a zile. La cei apropiați ei, sau, mai bine spus, la cei care îi fuseseră cândv a apropiați.