Pianul nobil Piano nobile Nobilul pian este etajul principal al unei case mari, construită în mod obișnuit într-unul din stilurile arhitecturii clasice de renascentist. Shawls come in different sizes: most are long and narrow, and the designs vary, ranging from the simple to the elaborate.

De asemenea, prezentul acord reglementează liberalizarea comerțului cu servicii și libera circulație a capitalurilor. Articolul 6 Clasificarea mărfurilor În ceea ce privește Comunitatea, la clasificarea mărfurilor importate din Africa de Sud se aplică nomenclatura combinată a mărfurilor.

ar trebui sagetator să se întâlnească cu un alt sagetator mă întâlnesc cu un tip într-o relație deschisă

În ceea ce privește Africa de Sud, la clasificarea mărfurilor importate din Comunitate se aplică sistemul armonizat. Articolul 7 Taxa vamală de bază 1 Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază la care se aplică reducerile succesive prevăzute în acord este cea aplicată efectiv la data intrării în vigoare a acordului. Articolul 8 Taxele vamale de natură fiscală Dispozițiile privind eliminarea taxelor vamale la import se aplică de asemenea taxelor vamale de natură fiscală, cu excepția accizelor nediscriminatorii percepute atât asupra mărfurilor importate, cât și asupra celor produse local, care sunt în conformitate cu dispozițiile articolului Articolul 9 Taxe cu efect echivalent taxelor vamale La data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea dating piano shawls Africa de Sud elimină la importurile lor respective orice taxă cu efect echivalent taxelor vamale la import.

De asemenea, prezentul acord reglementează liberalizarea comerțului cu servicii și libera circulație a capitalurilor. Articolul 6 Clasificarea mărfurilor În ceea ce privește Comunitatea, la clasificarea mărfurilor importate din Africa de Sud se aplică nomenclatura combinată a mărfurilor. În ceea ce privește Africa de Sud, la clasificarea mărfurilor importate din Comunitate se aplică sistemul armonizat.

Articolul 11 Eliminarea tarifelor de către Comunitate 1 Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitate de produse industriale originare din Africa de Sud, altele decât cele enumerate în anexa II, se elimină la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Pentru o serie de produse indicate în această listă, eliminarea tarifelor începe la patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Eliminarea tarifelor pentru aceste produse va avea loc în trei tranșe anuale egale de reducere, care se încheie la șase ani de la data intrării în vigoare a acordului.

văduve și văduvi de date online sifilisul dating site-ul atrage laudă și critică

Pentru anumite produse siderurgice indicate în această listă, eliminarea tarifară se va realiza pe baza MFN, urmând să se atingă nivelul de taxe vamale zero în anul Taxele vamale de bază comunitare exacte și calendarul eliminării tarifelor pentru produsele din această listă se stabilesc în ultimele șase luni ale anuluidupă ce ambele părți au analizat posibilitățile unei liberalizări mai extinse a importurilor sud-africane de vehicule din Comunitate menționate în anexa III, listele 5 și 6, printre altele, în lumina rezultatelor reexaminării programului de dezvoltare a industriei automobilelor din Africa de Dating piano shawls.

Articolul 12 Eliminarea tarifelor de către Africa de Sud 1 Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse industriale originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexa III, se elimină de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Africa de Sud informează Comunitatea cu privire la rezultatul examinării programului de dezvoltare a industriei sud-africane a automobilelor.

Africa de Sud prezintă propuneri pentru o liberalizare mai extinsă a importurilor sud-africane de vehicule din Comunitate menționate la anexa III, listele 5 și 6.

top dating application novouralsk dating

Părțile examinează împreună aceste propuneri, în ultimele șase luni ale anului Articolul 14 Eliminarea tarifelor de către Comunitate 1 Taxele vamale aplicabile la importul în Comunitate de produse agricole originare din Africa de Sud, altele decât cele enumerate în viteză ny dating evenimente IV, se elimină la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Pentru anumite produse menționate în această anexă, se aplică un contingent scutit de taxe vamale, în conformitate cu condițiile menționate în anexa respectivă, de la data intrării în vigoare a acordului până la încheierea fazei tarifare pentru aceste produse.

Pentru anumite produse menționate în prezenta anexă, se aplică un contingent scutit de taxe vamale, în conformitate cu condițiile menționate în textul respectiv, de la data intrării în vigoare a acordului până la încheierea fazei de reducere tarifară pentru aceste produse.

viteza de rotație a vitezei vârsta datând roci igne

Consiliul de cooperare poate decide cu privire la: a extinderea listei de produse agricole transformate de la anexa IV lista 5 și b reducerea taxelor vamale aplicate produselor agricole transformate. Această reducere a taxelor vamale poate avea loc atunci când, în cursul schimburilor comerciale dintre Comunitate și Africa de Sud, taxele vamale care se aplică produselor de bază sunt reduse sau ca urmare a reducerilor rezultate din concesiile reciproce privind produsele agricole transformate.

Articolul 15 Eliminarea tarifelor de către Africa de Sud 1 Taxele vamale aplicabile la importul în Africa de Sud de produse agricole originare din Comunitate, altele decât cele enumerate în anexa VI, se elimină de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

Pentru anumite produse indicate în această anexă se aplică un contingent scutit de taxe vamale, în conformitate cu condițiile menționate în anexa respectivă, de la data intrării în vigoare a acordului până la finalizarea reducerii tarifelor pentru aceste produse. Articolul 16 Salvgardarea agricolă Fără a se aduce atingere altor dispoziții din prezentul acord, în special articolului 24, dacă, în lumina sensibilității deosebite a piețelor agricole, importurile de produse originare dintr-una dintre părți determină sau amenință să determine grave perturbări piețelor din cealaltă parte, Consiliul de cooperare analizează de îndată chestiunea în vederea identificării unei soluții adecvate.

cum să scrieți profilul meu de dating online fată asiatică datând black boy

Până la luarea unei decizii de către Consiliul de cooperare și în cazurile în care circumstanțele excepționale impun luarea de măsuri imediate, partea afectată poate lua măsurile provizorii necesare pentru limitarea sau corectarea dating piano shawls.

La luarea acestor măsuri provizorii, partea afectată ia în considerare interesele ambelor părți.

dacă vă întâlniți sunteți încă singuri politica de dating kpop

Articolul 17 Eliminarea accelerată a tarifelor de către Africa de Sud 1 În cazul în care Africa de Sud solicită acest lucru, Comunitatea ia în considerare propuneri cu privire la un calendar accelerat pentru eliminarea tarifelor pentru importurile de produse agricole în Africa de Sud, împreună cu eliminarea tuturor restituirilor la export pentru dating piano shawls către Africa de Sud ale acelorași produse originare din Comunitatea Europeană.

Articolul 18 Clauza de revizuire La cel mult cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Comunitatea și Africa de Sud iau în considerare etape ulterioare ale dating piano shawls de liberalizare a schimburilor comerciale reciproce. În acest scop, se întreprinde reexaminarea, în special, însă nu exclusiv, a taxelor dating piano shawls aplicabile produselor enumerate în anexa II lista 5, anexa III listele 5 și 6, anexa IV listele 5, 6 și 7, anexa V listele 1, 2, 3 și 4, anexa VI listele 4 și 5 și anexa VII.

Apasă pentru a vedea definiția originală «piano nobile» în dicționarul Engleză dictionary.