Dintre statele membre mai vechi, Italia și Spania au trecut, de asemenea, de la o poziție peste media UE la o poziție sub această medie. Un mare număr de indicatori monetari și financiari sunt astfel evaluați în raport cu alte date relevante care permit combinarea analizei monetare, financiare și economice, de exemplu agregatele-cheie ale conturilor naționale.

Ocuparea forței de muncă — pulsul unei economii Poate unul dintre cei mai importanți indicatori ai sănătății unei economii este ocuparea forței de muncă. Aceasta se datorează faptului că influențează toate aspectele activității economice, de la cerere la ofertă.

Rata șomajului arată procentul din totalul forței de muncă care este șomeră, nu deține un loc de muncă, dar care caută în mod activ un job și dorește să muncească. O creștere constantă a nivelului ratei șomajului este o manifestare a deteriorării situației economice a unei țării, percepută negativ de piețele financiare ca un semnal de retragere din moneda țării respective.

Piața, de obicei, percepe datele astfel: cu cât este mai mare nivelul ratei șomajului, cu atât este mai slabă moneda țării respective. Evoluția pieței muncii Unul dintre cei mai importanți indicatori macroeconomici din vremurile moderne este evoluția pieței muncii din Statele Unite Non-farm payrolls. Indicatorul este publicat în prima zi de vineri a lunii, la orași arată numărul de locuri de muncă nou create în sectorul non-agricol și rata șomajului aferente lunii precedente.

Importanța macroeconomiei

O creștere peste estimări a NFP indică faptul că, condițiile de pe piața forței de muncă din SUA se îmbunătățesc, crescând perspectivele economiei americane și, astfel, are un impact pozitiv asupra acțiunilor și a dolarului american. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Creșterea sub așteptări a NFP sau chiar o scădere a numărului de locuri de muncă, poate avea efectul opus, reducând perspectivele economiei americane și ducând la o depreciere a dolarului american și a acțiunilor.

De asemenea, poate declanșa o creștere a prețului aurului, în cazul în care investitorii vor căuta metalele prețioase ca plasament de refugiu. Inflația — esențială în procesul decizional al băncilor centrale Obiectivul principal al băncilor centrale este să asigure stabilitatea prețurilor în economie.

Stabilitatea prețurilor este măsurată ca o variație a inflației, deci investitorii monitorizează rapoartele despre inflație pentru indicii privind evoluția viitoare a politicii băncilor centrale. IPC sau indicele prețurilor de consum este probabil cel mai important indicator al inflației.

Este o estimare statistică realizată prin utilizarea prețurilor unui eșantion de produse și servicii reprezentative, ale căror prețuri sunt colectate periodic.

  1. Va rugam sa selectati perioadele de interes: Perioada curenta selectie simpla Perioada de referinta selectie multipla - selecteaza tot Indicii preturilor de consum IPC acopera cheltuielile monetare de bunuri si servicii pentru consumul final, pentru toate tipurile de gospodarii rezidente, cu exceptia gospodariilor institutionale, in scopul de a oferi o imagine cat mai relevanta si precisa a inflatiei.
  2. Importanța macroeconomiei | XTB
  3. INSSE - Baze de date statistice - TEMPO-Online serii de timp
  4. Venus dating
  5. Covoare persană
  6. Îneconomia UE a înregistrat cea de a șasea creștere anuală consecutivă în ceea ce privește investițiile.
  7. COVID Date La Zi

IPC măsoară pur și simplu creșterea prețurilor pentru bunuri și servicii și se calculează pe diferite categorii și subcategorii. Dacă nivelul IPC este mai mare decât așteptările, aceasta înseamnă că presiunile inflaționiste sunt ridicate, iar banca centrală ar putea majora rata dobânzii de referință, ceea ce ar putea duce la o apreciere a monedei.

Conturile naționale și PIB-ul - Statistics Explained

În general, băncile centrale încearcă să contracareze creșterea inflației cu rate mai mari de dobândă, ceea ce poate duce la o apreciere a monedei. O rată scăzută a inflației pe de altă parte, este contracarată cu rate ale dobânzii mai mici, ceea ce poate duce la o depreciere a monedei. ÎnPIB-ul pe cap de locuitor a avut o medie de 31 EUR la nivelul UE De regulă, pentru a evalua nivelurile de trai se utilizează PIB-ul pe cap de locuitor, adică o cifră ajustată la dimensiunea unei economii din punctul de vedere al populației: populația UE în a fost de de milioane de persoane.

Importanța macroeconomiei BASIC - Lecţia 6 Importanța macroeconomiei În acest articol vom acoperi următoarele subiecte­­: Care informații tind să aibă un impact semnificativ asupra piețelor financiare Cum ar putea influența o creștere a prețurilor de consum acțiunile, monedele și alte instrumente De ce este importantă creșterea economică pentru investitorii din întreaga lume Va dura aproximativ: 10 minute Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil O mare parte a analizei fundamentale o reprezintă înglobarea datelor macroeconomice publicate în prețuri. În timp ce unii indicatori au un impact mai mare decât alții, comunicatele de date care surprind piețele - fie că sunt sub sau peste așteptări - pot provoca o volatilitate considerabilă în piață.

Valorile exprimate în SPC au fost ajustate pe baza diferențelor la nivelul prețurilor între țări. Poziția relativă a țărilor individuale poate fi exprimată printr-o comparație cu media UE, care este stabilită la a se vedea jumătatea din dreapta a tabelului 2. Pe baza acestei măsuri, cea mai mare valoare dintre statele membre UE s-a înregistrat în Luxemburg, unde PIB-ul pe cap de locuitor exprimat în SPC a fost de 2,6 ori mai mare față de media UE în fapt explicat parțial de numărul mare de lucrători transfrontalieri proveniți din Belgia, din Franța și din Germania.

Majoritatea statelor membre care au aderat la UE însau au trecut de pe o poziție aflată destul de mult sub media UE în pe una mai apropiată de media UE înîn pofida unor impedimente apărute în timpul crizei economice și financiare globale - a se vedea figura 3.

Dintre statele membre mai vechi, Italia și Spania au trecut, de asemenea, de la o poziție peste media UE la o poziție sub această medie.

Date Oficiale

Grecia și Portugalia au coborât și mai mult sub media UE Celelalte state membre UE - Austria, Belgia, Franța, Suedia, Finlanda și Țările de Jos - au evoluat descendent, trecând de la o poziție situată peste media UE în la o poziție mai apropiată de media UE în rămânând totuși peste această medie. Importanța relativă a serviciilor a atins cote deosebit de ridicate în Luxemburg, Malta, Cipru, Franța, Grecia, Țările de Jos, Belgia și Portugalia, unde acestea au reprezentat cel puțin trei sferturi din valoarea adăugată totală.

rwanda dating online

Evoluțiile divergente ale activităților economice în ultimul deceniu Transformările structurale sunt, cel puțin parțial, rezultatul unor fenomene precum schimbările tehnologice, evoluția prețurilor relative, externalizarea și globalizarea, antrenând deseori mutarea activităților de producție și a unor servicii cele care pot fi prestate la distanță, cum ar fi online sau prin intermediul centrelor de intermediere telefonică în regiuni cu costuri mai mici ale forței de muncă, atât pe teritoriul UE, cât și în afara acestuia.

În plus, criza economică și financiară globală și urmările sale au afectat în mod deosebit mai multe activități, dar pentru marea majoritate dintre acestea principalul impact a fost cel al crizei dincu alte cuvinte înaintea seriilor cronologice arătate în figurile 4 și 5.

marea britanie din asia dating web

Două activități de servicii - serviciile de informare și de comunicare și activitățile imobiliare - au publicat rate pozitive anuale de variație în fiecare an între și Întoate activitățile din UE au înregistrat o creștere a valorii lor adăugate brute față de anulcu excepția sectorului industrial.

Este de reținut că o comparație precisă a nivelurilor productivității muncii în termeni reali între activități poate fi analizată doar pentru anul de referință din cauza caracterului non-aditiv al volumelor înlănțuite.

Creșterea gradul de evaluare și de interes cu ajutorul videoclipurilor - Google Ads Ajutor

Productivitatea muncii pe lucrător salariat a crescut, în termeni reali, între și în aproape toate statele membre UE, cu o scădere înregistrată în Grecia nu există date disponibile pentru Malta. În mod similar, în aceeași perioadă, productivitatea muncii pe oră de muncă a crescut în toate statele membre UE, cu excepția Greciei nu există date disponibile pentru Malta nici în acest caz.

Lăsând la o parte statele membre cu o întrerupere a seriei a se vedea tabelul 4cele mai mari creșteri în procente în cazul ambelor măsuri ale productivității reale a muncii au fost înregistrate în România, Bulgaria, Estonia și Letonia, în timp ce cele mai mici creșteri în afară de Grecia au fost înregistrate în Luxemburg și Italia.

Creșterea exporturilor a depășit creșterea importurilor între șiprecum și înîn timp ce importurile au crescut într-un ritm mai accelerat pe parcursul a cinci din cei șase ani între și Investițiile realizate de gospodării ca procent din PIB în au fost considerabil mai mici decât în în Grecia, Cipru, Spania și Irlanda, fiind în schimb semnificativ mai mari în România comparație între și În cazul Irlandei, această cotă extrem de scăzută se datorează efectelor globalizării în limba engleză.

istj dating intp

La polul opus, Bulgaria a fost singurul stat membru UE care a raportat faptul că nivelul cheltuielilor medii de consum ale gospodăriilor pe cap de locuitor a fost sub 10 SPC. Conform unei analize a evoluției reale a cheltuielilor medii de consum pe cap de locuitor în euro pe baza unui indice de volum înlănțuit în perioadacea mai rapidă creștere a fost înregistrată în România, Bulgaria, Ungaria și Lituania.

Date-sursă pentru tabele și grafice Conturile naționale și PIB-ul: tabele și figuri în limba engleză Surse de date Sistemul european de conturi naționale și regionale SEC furnizează metodologia privind conturile naționale din UE.

Versiunea actuală, ESA în limba englezăa fost adoptată în mai și a fost pusă în aplicare din septembrie Aceasta respectă în totalitate orientările de la nivel mondial aplicabile conturilor naționale, SNA în limba engleză.

datând alții

De remarcat faptul că majoritatea statelor membre UE au efectuat o revizuire a valorilor de referință în august-octombrie Pentru detalii suplimentare, a se consulta site-ul web Eurostat și în special acest document în limba engleză. PIB-ul și principalele sale componente Principalele agregate ale conturilor naționale sunt compilate din unități instituționale, și anume corporații financiare sau nefinanciare, administrații publicegospodării și instituții fără scop lucrativ care deservesc gospodăriile populației IFSLDGP.

Datele din domeniul conturilor naționale cuprind informații privind componentele PIB, ocuparea forței de muncă, agregatele consumului final și economiile. Multe dintre aceste variabile sunt calculate anual sau trimestrial.

Creșterea gradul de evaluare și de interes cu ajutorul videoclipurilor

PIB-ul este măsura principală pentru conturile naționale, care sintetizează poziția economică a unei țări sau regiuni. Acesta poate fi calculat prin diferite metode: metoda producțieimetoda cheltuielilor și metoda veniturilor. O analiză a PIB-ului pe cap de locuitor elimină influența dimensiunii absolute a populației, facilitând comparațiile între diferite țări. PIB-ul pe cap de locuitor este un indicator economic general al nivelului de trai. Datele privind PIB în monedele naționale pot fi convertite în standarde ale puterii de cumpărare SPC utilizând parități ale puterii de cumpărare PPC care reflectă puterea de cumpărare a fiecărei monede, mai degrabă decât cursurile de schimb ale pieței; astfel, diferențele de nivel al prețurilor între țări sunt eliminate.

Calculul ratei de variație anuale a PIB-ului, folosind indici de volum înlănțuit variații realeeste prevăzut a permite efectuarea de comparații ale dinamicii dezvoltării economice atât în timp, cât și între economii de diferite dimensiuni, indiferent de nivelul prețurilor. Date complementare Producția economică poate fi analizată, de asemenea, pe activități.

La nivelul cel mai agregat de analiză utilizat pentru conturile naționale au fost identificate 10 rubrici din NACE: agricultură, silvicultură și pescuit; industrie; construcții; servicii de distribuție comercială, transporturi, servicii de cazare și de alimentație; servicii de informare și de comunicare; servicii financiare și de asigurări; activități imobiliare; servicii profesionale, științifice, tehnice, administrative și de asistență; administrație publică, apărare, educație, sănătate umană și asistență socială; arte, divertisment, taehyung bts dating recreative și alte servicii, precum și activități casnice și activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale.

documentar online de dating

O analiză a producției pe activitate în timp poate fi facilitată prin utilizarea unei măsuri de volum variații reale — cu alte cuvinte, prin reducerea valorii producției pentru a elimina impactul variației prețurilor; fiecare activitate este redusă individual pentru a reflecta variațiile la nivelul prețurilor produselor sale asociate. Un alt set de date privind conturile naționale este utilizat în contextul analizelor referitoare la competitivitate, și anume indicatori referitori la productivitatea forței de muncă, cum ar fi măsurile pentru productivitatea muncii.

Măsurile de productivitate exprimate în SPC sunt deosebit de utile pentru analizele comparative între țări. PIB-ul pe lucrător salariat este menit să ofere o imagine globală a productivității economiilor naționale. Ar trebui păstrat însă în vedere faptul că această măsură depinde de structura ocupării totale a forței de muncă și ar putea, de exemplu, să fie redusă prin trecerea de la munca cu normă întreagă la munca cu fracțiune de normă.