Desigur că sembul nu putea vorbi cu adevărat. Accentul sud-african, alături de culoarea distinctivă a părului erau, pe durata copilăriei în America, lucrurile pentru care colegii o tachinau la școală. Deci era evident că fusese deschis, hîrtiile scoase, totul scos de fapt, inclusiv bijuteriile mele, după care a fost închis. Numai el putea şti la ce lucra tata. Desigur, compania de electricitate le avea înregistrate. Amenda pentru faptul că nu oprise la stop, venise ca rezultat al propriei lui mărturii, dată imediat după apariţia poliţiei.

Acest lucru e programat peste două zile. Nu permitem niciodată unui client să participe la mai mult de trei şedinţe pe săptămînă. Sistemul său nervos nu rezistă la mai mult. Şi, de asemenea, pe operatori. Ne ocupăm pe rînd de operarea aparatului. Apropo, aceasta este prima mea şedinţă săptămîna aceasta, deci voi putea să fiu de faţă la cea de-a doua şedinţă a dumitale. Pe cea de-a doua şedinţă a mea o ţin pentru mîine, cînd vine acel grup de teologi şi exorcişti.

Western apăsă pe un buton sub comanda HOLD, imediat după ce un uriaş monitor prinse viaţă în faţa lui Carfax. Avea un aspect lăptos şi era plin de ceea ce păreau a fi mii de scîntei mici, aflate în rotaţie.

Aceste forme reprezintă modul în care aparatul interpretează adevăratele lor forme. Nu ştim cum arată în realitate. Sunt multe lucruri pe care nu le cunoaştem, astfel că nu voi putea da mai multe explicaţii în privinţa acelui univers decît în privinţa acestuia. Scînteile se împuţinară, iar spaţiile dintre ele se măriră. Carfax avea impresia că se află într-o navă spaţială, ce se deplasa mai repede decît viteza luminii şi că se apropie de nişte galaxii atît de îndepărtate încît fiecare pare un punct luminos, deşi e compusă din milioane de stele.

Lumina nu era supusă efectului Doppler, desigur, din moment ce aceasta nu era o călătorie în spaţiu, la o viteză superioară celei a luminii. De fapt, nu era vorba de nici o călătorie. Cînd sursa radiaţiei îşi încetează existenţa în universul nostru, îşi capătă forma finală în embu. Un fulger este un obiect neînsufleţit, cel puţin în teoria mea. Este adevărat că energia fulgerului nu se pierde în universul nostru. Este disipată sau supusă transformării la fel cum se petrec lucrurile şi cu lumina soarelui.

Dar în embu, fulgerul trăieşte veşnic, s-ar putea spune. Şi, tot astfel, un gîndac sau un om trăiesc veşnic. Soarele luminează neîntrerupt. Noaptea este adusă de mişcarea de rotaţie a Pămîntului, dar numai pe Pămînt.

Chiar şi în timpul nopţii, există o anumită cantitate de lumină. Oare fiecare noapte în parte prinde viaţă în embu? Şi cum s-ar putea întîmpla acest lucru, cînd noaptea nu există ca obiect individual?

Unde s-ar afla linia despărţitoare? Presupun că limitele noastre temporale nu au o reflecţie în embu? E ca şi cum regina Isabella i-ar fi cerut lui Columb să descrie în detaliu Lumea cea Nouă, cînd el nu debarcase decît de cîteva ori pe ţărmurile unor insule este buze dating mandy în viața reală continentului încă nebănuit.

Deocamdată, totuşi, pe noi ne interesează numai fiinţele umane din embu.

cine se întâlnește cu wwe 2021 site-ul de întâlniri pentru a întâlni pompieri

Ştim, de exemplu, că fiecare din ele este primită, după moarte, într- o configuraţie, sau colonie, de fiinţe mai vechi. Această colonie este compusă dintr-un număr foarte bine determinat, şi anume optzeci şi una de fiinţe umane, sau sembi.

Aş zice că există numai optzeci şi una de orbite potenţiale, din moment ce o colonie trebuie să aibă un kentucky speed ​​dating în jurul căruia să se adune ceilalţi, şi există multe colonii noi în formare, şi deci, multe incomplete.

Optzeci şi unu este produsul lui nouă cu nouă, astfel că misticilor li s-a dat apă la moară cu ocazia asta. Iar comuniştii ar scoate vreo chestie ideologică din sistemul comunitar al sembilor, doar că ei pur şi simplu refuză posibilitatea unei vieţi de apoi, de orice fel ar fi aceasta. Am invitat Rusia şi China să-şi trimită propriile comisii de cercetare, în vederea unor şedinţe gratuite, însă mi-au respins ofertele.

Sau să le ofer susţinere romano- sau greco-catolicilor şi fundamentaliştilor protestanţi. Însă faptul că ei sunt de partea mea, îngreunează situaţia acelor care, altminteri m-ar fi acuzat că sunt un comunist fără credinţă.

Abonează-te la Newsletter

Pe ecran apăru brusc o singură scînteie, şi apoi, chiar mai rapid, scînteia se dovedi a fi un complex de scîntei rotindu-se pe cîte o orbită. Celelalte se rotesc în jurul ei, pe nişte orbite care unui ochi neexperimentat i se par absolut dezordonate. Am analizat însă modelele mai multor colonii, şi am concluzionat că sembii urmează asia europe dating orbite foarte complicate, dar limitate şi repetabile.

Am descoperit că uneori sembii cei noi, fiinţele recent decedate, dau la o parte sembul central. Un semb este finalizat — urăsc acest cuvînt, dar el face parte din jargonul nostru, în acest caz — şi cînd se întîmplă acest lucru, fiinţa, în forma ei finală, recent căpătată, preia rolul de nucleu.

Nu ştiu ce semnificaţie are acest lucru, dar cred că este cumva legat de forţa personalităţii. Western conectă un reostat şi ecranul fu ocupat de o singură scînteie.

De la o distanţă mică arăta ca un glob luminos. Globul pluti înapoi spre centrul ecranului. Carfax rămase tăcut. Cu cît efectuăm o observare mai amănunţită, cu atît avem nevoie de mai multă energie. Este buze dating mandy în viața reală cît folosim mai multă energie, cu atît influenţăm mai mult colonia şi sembul individual, contactat. Energia afectează legăturile electromagnetice şi tulbură orbitele. Sembii manifestă o senzaţie de neplăcere, şi intră în panică dacă menţinem contactul mai mult de o oră.

Însă atitudinea pragmatică a lui Western îl influenţa, în mod subtil. Îi străpungea barierele mentale fără ca el să fie conştient de acest lucru. Trebuia să facă eforturi pentru a nu-şi uita propria lui teorie. Iar acum, pus în faţa a ceva ce Western spusese că era unchiul lor, Carfax se simţi cuprins de o uşoară teamă. Inima îi bătea repede. Transpira, în ciuda aerului rece. Se simţea copleşit de o senzaţie ireală. Avea impresia că pielea capului şi ceafa i se transformaseră într-o calotă de gheaţă.

Trăim în era iluminismului, a eliberării de superstiţii, sau cel puţin aşa pretindem. Însă chiar şi cel mai puţin credincios om este brusc stăpînit de spaimă şi de uluire mistică, cînd se aşează acolo. Am avut clienţi care ardeau de nerăbdare să vorbească cu morţii lor. Dar, în momentul în care au fost puşi în faţa lor, au fugit mîncînd pămîntul, sau au leşinat. Ori au paralizat. Epoca de piatră nu moare niciodată în noi cu adevărat.

Carfax nu avea curaj să vorbească. Era sigur că vocea avea să-i fie subţire, tremurătoare. Dar există o limită precisă a distanţei la care ne putem apropia.

  • La urma urmei, de zeci de ani, stelele ridică căldura și topesc inimile cu chimia lor cinematică care furnicează coloana vertebrală - și, bineînțeles, unele sărutări reale.
  • Dating un tip orb yahoo
  • Bbm dating site uk
  • Barlow girl dating
  • Family

Dacă mărim nivelul de energie cînd atingem acea limită, aşa-zisa atracţie devine respingere. Sembul începe să se retragă, iar colonia resimte o senzaţie de dezmembrare. Ecranul fu brusc străbătut de nişte dîre albe, subţiri, răsucite, în spatele cărora globul îşi mai pierdu din luminozitate.

Cel puţin, aşa numesc eu acest fenomen. Colonia s-a apropiat prea mult de un centru de energie extrem de puternic. În mod normal, cînd se întîmplă acest lucru, colonia are probleme. Energia dezlănţuită ameninţă legăturile electromagnetice care menţin colonia unită şi le cauzează sembilor mari tulburări mentale.

Colonia nu se poate îndepărta îndeajuns de repede de sarcina electrică.

unică peste 60 de ani datând x22 configct de potrivire

Iar acest lucru înseamnă că putem pierde contactul. Astfel că circuitul de control al perturbaţiilor, cu care MEDIUM este prevăzut, adaugă mai multă energie, pentru a se menţine contactul cu colonia.

Cred că, de fapt, acest circuit alimentează colonia cu energia necesară acesteia pentru a se îndepărta de perturbaţiile electrice, dar noi menţinem totuşi contactul cu colonia. Apăsă pe un buton marcat CON şi spuse: — Bun, uite şi sonorul.

Desigur că sembul nu putea vorbi cu adevărat. Vorbirea necesita coarde vocale, iar sembul era, din cîte se ştia, o configuraţie pur energetică. Dar îşi putea mişca corespondentul electric al buzelor, al limbii, al coardelor vocale, al plămînilor săi, iar corespondentul electric al sistemului său neuro- cerebral şi muscular funcţiona, electronic, la fel cum o făcuse în timpul vieţii.

Vocea care se auzea în boxe nu era chiar aceea a lui Rufton Carfax. Semăna cu a lui, dar avea un timbru rigid, metalic care o făcea să semene cu cea a unui robot care încerca să imite o voce umană. Patricia adusese cu ea un mic casetofon şi îi pusese lui Carfax o casetă cu vocea tatălui ei.

pre-dating minneapolis corner house windsor speed ​​dating

Carfax o ascultase de multe ori, iar acum recunoscu această voce ca fiind cea a unchiului său, în ciuda rezonanţei ei robotice. Nu mă părăsi din nou! Te rog! Nu mă părăsi! Acesta este nepotul tău Raymond, unchiule. Iar următoarea voce pe care o vei auzi va fi cea a celuilalt nepot al tău, Gordon Carfax. Are nişte întrebări să-ţi pună, unchiule. Sper că vei fi cooperant. Se ascunsese oare o ameninţare în vocea lui Western?

Sau era el exagerat de bănuitor şi astfel că îşi imagina doar acea nuanţă de ameninţare? Cu ce l-ar fi putut ameninţa Western pe unchiul lui? Interzicerea unor contacte ulterioare? Fu surprins de faptul că Western îşi folosise noul nume. Acest lucru putea să însemne ceva, sau putea să nu însemne nimic, căci era posibil ca unchiul său să fi ştiut despre schimbarea de nume înainte de a muri.

Şi poate că Western, în timpul unor contacte anterioare, îi spusese despre acest lucru. Carfax renunţă să se mai gîndească la acest lucru, intenţionînd să-i ceară lămuriri lui Western mai tîrziu.

Western îi şopti: — Dă-i drumul. Carfax îşi simţi gîtlejul încleştat. Era, cu adevărat, pe cale să vorbească cu un om mort. Ce se vorbeşte cu un mort? Dar, conform teoriei lui, acesta nu era un om mort.

Faptul că îşi reaminti acest lucru este buze dating mandy în viața reală îl ajuta prea mult. Indiferent că era vorba de o fiinţă umană moartă, sau de o entitate din alt univers, ea îl înspăimînta. După ce fu înghiontit de Western, Carfax spuse: — Bună, unchiule. Raymond tocmai mi-a amintit acest lucru, nu? Carfax îşi dorea să scape de amorţeala care îl stăpînea. Nu gîndea pe cît de repede şi de limpede ar fi trebuit.

Carfax clipi şi clătină din cap. Oare mintea îi juca feste, sau glasul chiar se dilata şi se contracta, precum un plămîn fotonic care se forţa să expire aerul ectoplasmic în schimbul acelei voci de fantomă?

Dar mintea umană se vedea obligată să amestece totul într-un tipar antropomorf — Ce mai faci, unchiule? Ca şi cum se întîlnise cu el pe stradă — Mi-ar lua foarte mult timp să-ţi spun exact cum e aici, băiatule.

Dar nu dispun de limbajul necesar pentru a-ţi explica ce înseamnă timpul aici. Ar dura mult, foarte mult, Gordon, şi tu nu ai acest timp. Mă simt singur aici, băiete, deşi nu-mi lipseşte compania.

Nu este însă compania pe care să-mi fi ales-o singur. Şi e ciudat aici. Ei îmi spun că după o vreme senzaţia de înstrăinare dispare, iar lumea pe care am părăsit-o devine lumea străină. Dar eu nu-i cred. Dar universul tău are nişte avantaje, şi acolo unde există viaţă, există şi speranţă. Făcu o pauză. O clipă mai tîrziu, un puternic hohot de rîs, plat, metalic, veni dinspre boxe. Se opri în cele din urmă, deşi Carfax se temuse că acest lucru dating sfaturi pentru cei peste 50 de ani se va întîmpla.

Mai întîi, ai inventat un aparat prin care să comunicăm, cu…, ăă, morţii? Urmă o tăcere lungă. Apoi vocea spuse, pe un ton ridicat: — Eu? Desigur că nu! Nepotul meu, Raymond Western, l-a inventat! E un geniu! Cel mai mare om care a existat!

Unii ar putea considera că cascadorul este imatur, sau pur și simplu nebun, dar este spiritul încrezător și liber al Tinei, care respiră constant viața în fiecare episod și face un spectacol despre capcanele căsătoriei extraordinar de atinzătoare, plăcute de urmărit și, da, hilar. Înainte de finalul serialului din această seară ET pe HBOne-am prins cu Peet pentru a discuta despre personajul ei, lucrând cu frații Duplass și despre cum este să te plimbi în călcâie după sarcină. Nu de puține ori vedem că emisiuni TV surprind adevărul crunt al vârstei adulte, în care personajele feminine se confruntă cu probleme din viața reală, precum maternitatea și vârsta. Ce te-a atras la rolul Tinei? Îmi place cât de disperată și necenzurată este.

Înainte nu aveam nici o speranţă, dar acum avem, pentru… Carfax aşteptă cîteva clipe, apoi spuse: — Pentru ce, unchiule? Carfax nu era convins că unchiul său vorbea sincer, dar nu avea cum să dovedească acest lucru.

Şi trebuia să arate mult tact atunci cînd punea întrebările, deoarece unchiul său nu putea fi forţat să vorbească, dacă nu vroia. Unchiul său? Trebuia să ţină minte că acea fiinţă putea avea o origine nonterestră. Următoarea întrebare pe care o puse îl făcu pe Western să se trezească din amorţeală. Carfax îl văzu cu coada ochiului, şi îşi dori să fi putut urmări cu privirea, concomitent, atît ecranul cît şi pe el.

Sau toţi aceştia sunt nişte şarlatani? Din nou urmă o perioadă de tăcere. Western se lăsă la loc pe spate, în scaunul său, bătînd totuşi cu degetele în consolă. Carfax îşi privi ceasul. Dacă Patricia sunase, atunci nu i se făcuse legătura cu Western. Tresări, văzînd cu coada ochiului o mînă apărută brusc lîngă el. Era a unui bărbat care intrase, cu un bilet pentru Western. Acesta îl despături, se încruntă, îl puse la loc în buzunar, şi se ridică.

Harmons se va ocupa de dumneata. Carfax spera ca telefonul Patriciei să fi fost motivul plecării sale. Harmons avea să le asculte discuţia, iar întrebările erau înregistrate pe bandă, astfel încît Western să poată asculta mai tîrziu ceea ce pierdea acum. Însă putea fi prea tîrziu pentru ca să mai poată face ceva.

dating de tipul mbti este relativ datând corect

Poţi vorbi liber. Harmons se aşeză pe scaunul pe care stătuse Western. Nu se uită la Carfax, şi nici nu păru să ştie ce întrebase acesta. Însă era posibil ca Western să-i fi ordonat să se abţină de la comentarii. Ce vrei să spui?

De ce n-aş vorbi liber de faţă cu el?

dating judecător rețea steamworks multiplayer

Ea de ce n-a venit să vorbească cu mine? Doar pentru că sunt mort şi nu-i pot fi de folos… — Se teme să vină aici.

Părerea ta

Se teme de Western. Ascultă, dacă ai fost ucis… — Nu ţi-a spus Raymond că nu ştiu cum am murit?

Mărirea buzelor cu acid hialuronic

M-am dus la culcare, şi m-am trezit aici, dacă asta se poate numi trezire. Am fost într-o stare de şoc… — Da, Western mi-a spus, la telefon. Carfax clătină iarăşi din cap.

See a Problem?

Globul părea să se dilate şi să se contracte într-un ritm mai rapid. I-am povestit lui totul, în detaliu. Nu pierde timp cu asemenea întrebări. Dar i-ai spus şi lui de ce te fereai de fiica ta, de ce nu-i spuneai la ce lucrezi? Dacă i-aş fi spus că făceam un aparat care să detecteze şi să descifreze mesaje venite din spaţiul cosmic, m-ar fi crezut nebun.

Am crezut însă că găsisem un anumit model în diferitele perturbaţii venite din spaţiul cosmic, iar dacă aveam dreptate… însă am vrut să rămînă un secret pînă ce aveam să fiu sigur că nu mă aflu pe o pistă falsă… — De este buze dating mandy în viața reală ar necesita un aparat de recepţie atît de multă energie?

Aş fi înţeles, dacă era un transmiţător. Carfax încercă să-şi aducă aminte prima întrebare. Îl întrebase pe unchiul său, sau fiinţa aceea, indiferent ce era… ceva despre… Globul se dilatase.

Strălucirea lui îl înconjură brusc pe Carfax. Se ridică de pe scaun, retrăgîndu-se, ţipînd şi încercînd să respingă lumina. Se întoarse şi o luă la fugă, împleticindu-se, pe jumătate orbit de strălucirea globului, în direcţia uşii. Aceasta se deschise automat, şi ieşi pe coridor.

Lumina din jurul lui scăzu în intensitate şi apoi dispăru. Se aşeză, sprijinindu-se cu spatele de perete, gîfîind de parcă alergase, cu viteză maximă, pe o distanţă de mai multe cvartale.

Inima îi bătea să-i spargă pieptul. Se simţea cuprins de frig, în afară de zona testiculelor şi a coapselor. Mai tîrziu, avea să-şi dea seama că făcuse pe el. Western se ivise ca din pămînt şi era aplecat deasupra lui. Arăta foarte ciudat. Carfax se simţea foarte singur, slăbit şi neajutorat. Se afla într-o clădire din care nu putea ieşi decît cu permisiunea lui Western. La început, îi dădu o senzaţie de siguranţă. Însă fantomele puteau trece prin pereţi solizi, sau pereţi consideraţi solizi.

Spaţiile dintre aceştia erau foarte vaste, şi printre ele se puteau strecura multe lucruri. Se îndepărtă de perete, ca şi cum se temea că nişte tentacule luminoase aveau să ţîşnească prin interstiţiile lumilor invizibile şi să-l tragă înapoi. Western nu rîse. Spuse doar: — Haide să bem o cafea. Parcurseră coridorul alb, monoton, şi ocoliră pe după un colţ, intrînd într-o cameră mică, care avea nişte picturi murale reprezentînd peisajele marine, inspirate de la frescele cretane, fără îndoială, datorită caracatiţelor albastre şi a delfinilor portocalii.

Pe carpetă se puteau vedea tauri negri ce se năpusteau spre fete şi băieţi goi, maroniu-roşcaţi, care se dădeau, cu un salt, la o parte din calea taurilor sau care îi prindeau pe aceştia de coarne, înainte de a sări pe spinarea animalelor. Într-un colţ, se afla o urnă uriaşă, argintie. Western se duse într-acolo şi luă un ibric mare, din ceramică.

Western îşi puse în cafea două cuburi de zahăr şi o cantitate generoasă de frişcă, apoi o amestecă energic. Western suflă în cafea, pentru a o răci, luă mai multe înghiţituri, apoi spuse: — Acum înţelegi de ce cerem ca clienţii noştri să semneze nişte documente prin care ne eliberează de orice răspundere. Şi de ce cerem de asemenea ca rezultatele unei examinări să ne fie trimise, înainte de a ne ocupa de cererile primite de la clienţi.

Spuse Carfax. De bună seamă că…? Western ridică din sprîncenele lui groase şi spuse: — Aveam de gînd să ajung şi aici. Nu eşti primul care are senzaţia că globul sau lumina aceea se năpusteşte spre el. Însă este o halucinaţie, te asigur. Este absolut imposibil ca un semb să rupă legăturile cu colonia lui sau să treacă de bariera care separă cele două universuri. Nu ştiu de ce este cauzat acest fenomen. Nici măcar nu am vreo teorie, deşi sunt sigur că efectele sunt pur psihologice.

Uneori, cîte un client trece printr-o experienţă opusă celei prin care ai trecut dumneata. Are senzaţia că este absorbit în ecran. Nici nu le cerem clienţilor noştri să păstreze tăcerea asupra acestor întîmplări. Deocamdată însă, nu publicăm nimic în această privinţă. Ne temem că asemenea informaţii le-ar putea sugera oamenilor că vor trece prin aceste experienţe, şi că aşa se va şi întîmpla.

Intenţionăm să scriem despre asta în viitor. Însă numai după ce vom avea o teorie este buze dating mandy în viața reală de cît rezonabilă care să dea nişte explicaţii.

profilul de dating online simplu sfaturi amuzante de întâlniri pentru băieți

Sunt multe lucruri pe care le-am putea publica, dar preferăm ca înainte de asta să le cîntărim bine. Carfax nu fu prea satisfăcut de explicaţie, dar nu avea nişte contraargumente clare. Am crezut că dumneata eşti singurul cu putere de decizie aici. Western zîmbi şi spuse: — Da, sunt şeful echipei.

Ţin strict secrete principiile şi teoria lui de operare, să ştii. Nici nu am depus actele pentru obţinerea unui patent, deoarece nu vreau ca cineva să-i fure schema de la biroul de acordare a patentelor. Crede-mă, acest lucru nu este imposibil. Aceasta este, după cum fără îndoială că ai auzit de o groază de ori, cel mai măreţ lucru de la începuturile omenirii.

Western aşeză ceaşca pe masă şi spuse: — Desigur.

Tot ce nu știai despre actrița Madelaine Petsch • wafu.ro

Aş vrea să discutăm mai tîrziu despre asta, cînd voi avea mai mult timp şi cînd îţi vei fi revenit îndeajuns pentru a analiza problema cu calmul conferit de trecerea timpului. Poate ai putea totuşi, să-mi spui pînă mîine, dacă îmi vei accepta oferta unei a doua şedinţe gratuite.

Carfax simţi că pulsul îi bate mai repede. Care este secretul tău? Cred că am fost întotdeauna dispus să citesc și să audiție și, cu cât am ajuns mai în vârstă, cu atât am crezut că nu mi s-a întâmplat nimic bun, personal, din jocul greu pentru a obține. Cum lucrează cu frații Duplass? A fost incredibil. Sunt foarte colaborativi și au foarte multă încredere, dar sunt, de asemenea, foarte apreciați, deci este o combinație ciudată.

Uneori ne vor chema lucrurile când ne aflăm în mijlocul unei scene și ne vor cere să încercăm lucrurile chiar acolo și apoi în moment. Și tocmai când arată că nu va arăta, el intră în arenă și îi oferă un adevărat sarut aburit. Dacă toate primele sărutări ar fi atât de grozave.

În timpul acestui faimos scena sarutariicowboy-urile s-au reunit după ani distanți și pasiunea lor unul pentru celălalt este clar de văzut. Deși, din păcate, este și pentru soția lui Ennis - care se întâmplă să vegheze din interiorul casei. După cum se dovedește, o aventură cu o femeie căsătorită poate crea aur cinematografic - și scene de plajă incredibil de aburitoare. După câteva clipe de blocare intensă a buzelorîl întreabă dacă își amintește interacțiunea lor anterioară, la care el îi răspunde fără suflare că într-adevăr o face.

Ei bine, dacă acel sărut pasionat nu-ți poate trece memoria, nu suntem siguri ce ar putea. Și pentru mai multe trivia de celebrități, nu ratați 15 cupluri de pe ecran care se urăsc reciproc în viața reală.

Spune-ţi părerea

În cele din urmă, cu acest sărutperechea și-a început aventura secretă de vară. Shakespeare însuși nu ar fi putut produce un sărut atât de invidibil - sau atât de sub apă. Și, după cum probabil puteți spune din aceasta scenă iconicăștiau și ei să sărute - foarte bine. Sunt pro afișării relației mele în mediul online pentru că vreau să arăt că dragostea există, și cred că e important pentru generația noastră să știe că iubirea învinge.

Medelaine a povestit că, înainte de a-l cunoaște pe actualul său iubit, Travis Mills, avea aceeași atitudine cinică legată de dragoste. Cei doi s-au cunoscut în ianuariecând Travis i-a trimis un mesaj privat pe Instagram în care o felicita pentru rolul din Riverdale.

Nici când va înceta să mai joace rolul lui Cheryl, nu mă voi atinge de culoarea părului ei. Nu aș face-o pentru nicio sumă de bani. Marc nu folosește vreodată produse nuanțatoare pentru a modifica inflexiunile naturale ale părului actriței, iar în ceea ce privește stylingul, încearcă mereu să creeze coafuri diferite pentru Madelaine în viața reală, spre deosebire de look-ul personajului său Cheryl, tocmai pentru că este vorba despre două personalități complet diferite.

Despre proiectele de viitor Urmează să o vedem pe Madelaine nu numai pe micile, ci și pe marile ecrane. În ianuariea fost anunțat faptul că actrița va juca rolul principal în comedia horror Clare at Pe lângă asta, Madelaine este de asemenea producător executiv al peliculei, care va fi regizată de Mark Pavia, regizorul filmului The Night Flieradaptat după romanul cu același nume al lui Stephen King.