Dintre fragmentele eneolitice antrenate în umplutura şanţului săpat în epoca bronzului au fost selectate 12 fragmente ceramice de tip Cucuteni C. La final, dorim să subliniem că deşi numărul locuinţelor neincendiate din siturile eneolitice de la răsărit de Carpaţi este extrem de scăzut în publicaţii, realitatea în teren trebuie să fi fost alta. Galbenu a împărţit toate vasele descoperite în câteva tipuri 1. Menţionăm că vasele ce urmau a fi ornamen¬ tate erau acoperite cu un strat subţire de lut fin care pe alocuri se poate desprinde uşor. Cucuteni C pottery. Ne vom referi numai la una dintre ele, mai mare decît cealaltă.

Aşezările şi necropolele de la Mangalia şi de la Limanu [link] Fig. Planul aşezării de pe cartierul Dobrogea I, Mangalia [link] Fig. Locuinţe din cartierul Dobrogea I, Mangalia.

dating fragmente de ceramică 18 ani întâlniri vechi 25

I — lot 36, parcela 10 ; II — lot 46, parcela 16 [link] Fig. Ceramica din locuinţă. Lot 40, parcela 16, cartier Dobrogea I, Mangalia [link] Fig. Ceramica din locuinţă, lot 46, parcela Cartier Dobrogea I [link] Fig. Cartier Dobrogea I, Mangalia. I — fragmente ceramice, lot 58, parcela 16 ; II — fragmente ceramice, lot 41, parcela 16 [link] Fig. I — lot 37, parcela 10 ; 2 — lot 25, parcela 9, locuinţa 3 ; 3, 4 — lot 15, parcela 17 ; 5, 6, 7 — lot 36, parcela 10 ; 8 — lot 60, parcela 16 ; 9 — lot 43, parcela 16 [link] Fig.

Berciu ca aparţinând culturii Hamangia1. Materialele arheologice au ajuns în muzeele din Mangalia şi Constanţa. Mai târziu, cercetătorii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa au publicat detaliat aceste materiale aflate în colecţiile muzeale2. Despre condiţiile descoperirii lor la Mangalia, autorii ne informează că, în imediata apropiere a lacului Mangalia, la vest de podul peste lac, cu ocazia unor lucrări de interes public, probabil construcţiile pentru unitatea militară, s-a descoperit o necropolă de înhumaţie.

dating fragmente de ceramică șeful meu se datorează colegilor mei

În anullângă satul Limanu, locuitorii din comunele Albeşti şi Limanu au participat la îndiguirea lacului Mangalia cu scopul creării unei 1 crescătorii piscicole.

Digul a fost făcut în zona unde, în prezent, trece drumul de la şoseaua Mangalia-Albeşti către satul Limanu. Pământul pentru dig a fost excavat de către muncitori de pe o terasă de lângă lac, în apropierea unor clădiri ale fostei I.

Ca urmare, au fost descoperite materiale arheologice aparţinând necropolei şi aşezării culturii Hamangia. Printre acestea sunt: unelte de silex lamele, răzuitoare şi piatră trei dălţi şi trei dăltiţe din piatră şlefuită şi un toporun împungător de os, 25 de vase întregi şi 3 vase fragmentare, trei brăţări întregi din scoică Spondylus gaederopus şi două fragmente, coliere de perle din scoică Spondylus de mărgele tubulare şi un inel din scoică.

Toate materialele provin din necropola de inhumaţie. Două vase din această colecţie au fost publicate ca provenind de la Mangalia5, deşi ele sunt din cimitirul de la Limanu6.

Fragmente de ceramică veche de 7.000 de ani, descoperită pe un șantier în Slatina

Un vas de marmură împreună cu alte trei vase de lut au fost publicate dating fragmente de ceramică N. Harţuche ca inventar al unui singur mormânt7. Însă un mic obiect din marmură, în formă de ou, cu baza tăiată, găsit împreună cu vasul de marmură, nu a fost publicat de N. După părerea cercetătoarei D. Galbenu, acest obiect în formă piramidală pare să fi fost folosit pentru frecat sau pisat9.

În anulD.

dating fragmente de ceramică este britt dating brody

Galbenu a efectuat o săpătură pe locul de unde se luase pământ pentru indiguirea lacului Mangalia Dating fragmente de ceramică viu a fost de la nivelul de 0,8 m până la 1,0 m. În partea de vest a fost găsit un mormânt distrus, conţinând un craniu de animal, o brăţara din scoica Spondylus, două lame de silex şi câteva fragmente ceramice aparţinând culturii Hamangia.

Craniul aparţinea speciei hydruntinus dating fragmente de ceramică Cercetătoarea a considerat că materialul aparţinând culturii Hamangia, din zona necropolei, a fost adus probabil din imediata apropiere, unde se afla o aşezare a culturii Hamangia, sau din zona mormintelor distruse.

Radian R.

La m spre nord-est de cimitirul neolitic, în urma trasării unui balamale de datare de pe un alt promontoriu de lângă lacul Mangalia, au fost recoltate materiale arheologice aparţinând culturii Hamangia, care provin dintr-o aşezare a acestei culturi. După părerea cercetătoarei, formele şi decorul vaselor din necropola de la Limanu sunt asemănătoare cu cele descoperite în necropola de la Mangalia.

În existenţa culturii Hamangia, cercetătorii constată mai multe faze. După D. Dimov, din Bulgaria, constată patru faze. În loc de Hamangia V D. ComşaP. El subliniază însă că această ultimă etapă nu se poate caracteriza exclusiv prin cele câteva vase puternic canelate. Materialele din necropolele de la Mangalia şi de dating fragmente de ceramică Limanu au fost atribuite fazei târzii a culturii 3 Hamangia Pentru acestea, care încheie evoluţia culturii Hamangia, E.

Această denumire a fost criticată de P. Analizând materialele din necropolele de la Mangalia şi de la Limanu, cercetătorii au subliniat faptul că ele sunt eterogene În ceea ce priveşte vasele din necropola de la Mangalia, P. Anterior, acelaşi cercetător a subliniat că, referitor la ultima faza a culturii Hamangia, dispunem de puţine date Această situaţie s-a păstrat până de curând, când s-au efectuat noi cercetări în zona Mangaliei.

În anuldupă ce terenul din partea de sud-vest a municipiului a fost lotizat, pentru crearea unui cartier rezidenţial — Dobrogea I, am descoperit urmele dating mandya aşezări neolitice aparţinând culturii Hamangia Aşezarea este situată pe un platou nu prea înalt de lângă lacul Mangalia fig.

Purtătorii culturii Hamangia au ales acest loc deoarece aici ei au găsit o suficientă biomasă nutritivă şi apă potabilă, dar şi pentru că se afla în apropierea Mării Negre. Partea sudică a platoului coboară spre liman, iar partea nordică se întinde departe spre lacul cu apă dulce. În partea vestică panta scade uşor şi se transformă într-o vale care coboară spre mare.

Partea estică prezintă o pantă uşoară, care se întinde pe m şi apoi coboară spre malurile Mării Negre şi ale lacului Mangalia.

Am putut stabili că aşezarea se întinde pe o mare suprafaţă, cca × m, pe panta lină a dealului, între malul stâng al lacului Mangalia şi şoseaua Mangalia-Albeşti. Sub stratul de cernoziom am observat un strat de pământ negru cu grosimea 0,20 — 0,40 m, în care au fost găsite materiale arheologice, resturi de vetre şi locuinţe.

Urmează un strat de loes galben, datând tipi pasivi care erau construite bordeiele. Practic, aşezarea a fost cercetată în două zone principale: în sud-est şi în nord, în funcţie de demararea lucrărilor de construcţie a noilor locuinţe pe loturile primite fig.

În partea sudestică am descoperit trei locuinţe şi câteva vetre, iar în partea nord-vestică — 11 locuinţe adâncite până la 1,20 m. Materialele găsite de noi sunt reprezentate, în general, de fragmente ceramice ornamentate şi neornamentate, oase de animale, fragmente de râşniţe din piatră, aşchii şi unelte din silex, precum şi două statuete antropomorfe.

Săpăturile de la Dudeşti (reg. Bucureşti) - Persée

În partea nordică a aşezării, pe lotul 36 parcela 12în şanţurile de fundaţie am observat urmele a şase complexe locuinţeiar în imediata apropiere am descoperit şi un bordei fig. Bordeiul avea forma ovală, cu dimensiunile 1,50 × 2,50 m şi era adâncit în loes până la 0,60 m 1,20 m de la suprafaţă.

Intrarea era, probabil, dinspre partea vestică sau sudică. Vatra rotunjită a fost construită din lut şi amplasată în partea sud-estică a locuinţei.

Lângă vatră, în partea nordică şi spre pereţii bordeiului am găsit numeroase fragmente ceramice, piese din silex şi o statuetă antropomorfă din lut ars fig. Alte patru locuinţe semibordeie au fost descoperite pe lotul 25 parcela Într-o locuinţă am descoperit o bucată de piatră sculptată, fragmente ale unor vase întregibile şi un fragment pictat în benzi, cu vopsea de culoare negrumaroniu, care au fost pictate după ardere fig.

În partea sudică a aşezării, pe lotul 40 parcela 16am descoperit un bordei de forma rotundă cu diametrul de 4,0 m, adâncit în pământ până la 0,50 m. La intrare erau trei trepte.

În partea de sud-vest se aflau resturile unei vetre. Un alt dating fragmente de ceramică am descoperit în imediata apropiere, pe lotul 41, unde vatra a fost construită din câteva pietre.

Aceste două locuinţe conţineau un număr mare de fragmente ceramice ornamentate fig. După ce am săpat încă o secţiune, am ajuns la un bordei, pe care l-am urmărit până la nivelul stratului galben fig.

Bordeiul a avut forma ovală, cu dimensiunile 2,00 × 2,50 m şi adâncimea în loes până la 0,45 m. În bordei am găsit câteva vase fragmentate fig. La distanţa de 4 m dating fragmente de ceramică est, pe lotul 45, au fost găsite rămăşiţele unui cuptor, care consta într-o aglomerare de bulgări din lut ars şi zgură. În partea de sud-vest a fundaţiei lotului 50 parcela 16 am găsit urmele unei locuinţe, iar în partea sudică o mică groapă cu oase de animale.

Groapa a avut diametrul de 0,4 m şi adâncimea 0,70 m de la suprafaţă. În stratul de pământ negru, la adâncimea de 0,40 m, în partea nordică, a fost descoperită o statuetă feminină din os, cu dating fragmente de ceramică 2 cm înălţime şi 0,8 cm lăţime fig.

Din stratul cultural provin: fragmente ceramice, oase de animale şi fragmente de râşniţe din piatră. În şanţurile de fundaţie de pe lotul 67 parcela 16 au fost găsite urmele unei locuinţe, de formă ovală, ale cărei dimensiuni sunt: lungimea 5 m şi lăţimea 3 m.

dating fragmente de ceramică minnie dating khaya

Stratigrafia arată că sub stratul vegetal 0,20 m se află un strat de cernoziom 0,30 m sub care, în pământul negru, am găsit pietre din gresie şi calcar, fragmente ceramice şi oase de animale. Acest strat cultural a avut grosimea de până la 0,30 m, după care, la adâncimea 0,80 m a apărut stratul de loes. În anullotizările cartierului Dobrogea I au fost în continuare cercetate.

Prin urmare, au fost descoperite materiale noi între care: figurine zoomorfe, un fragment de vas pictat cu vopsea neagră, fragmente de capace şi de tigaie. În timpul săpării şanţului pentru canalizare şi apă potabilă, orientat vest-est, aflat între parcelela 16 din sud şi parcela 15 din nordam depistat urmele a 11 locuinţe de tip bordei fig.

Fragmente de ceramică veche de de ani, descoperită pe un șantier în Slatina | Cunoaste lumea

Multe oase de animale şi fragmente ceramice au fost descoperite pe lotul 60 parcela Printre formele ceramice am descoperit un pahar ornamentat cu linii încizate umplute cu vopsea albă, fragmente cu ornamentate de tip copac în interior şi exterior, fragmente de tigaie fig. La mică distanţă, pe lotul 32 parcela 17 au fost găsite două statuete zoomorfe fragmentare fig. Ion Pâslaru, Sorin Colesniuc 68 După cum se ştie, până acum este cunoscută o singura statueta zoomorfă apărută la Ceamurlia de Jos.

În primăvara anuluiîn zona mănăstirii de pe malul stâng al lacului Tătlăgeacu Mare, la sud-est de localitatea 23 August, au fost depistate materiale arheologice fig.

dating fragmente de ceramică byu dating blog

Am recoltat de la suprafaţa solului, care fusese arat, fragmente ceramice fig. A devenit foarte clar că în zonă este o nouă aşezare a culturii Hamangia.