De exemplu, puteți avea un motiv întemeiat pentru care nu ați efectuat plata, pe care ați dori să ni-l comunicați, sau, dacă agreăm un plan de plăţi pentru a vă ajută să vă lichidați debitul ați putea să ne furnizați anumite detalii pentru a face plățile rezonabile și potrivite situației dumneavoastră specifice. Personale pe baza consimțământului dvs. Puteți alege să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara de reședința pentru romania, www. Cum voi fi notificat daca dacă utilizarea datelor mele se schimba? Date personale de identificare titular - nume, prenume, adresa, vârsta, data naşterii, sex, telefon, e-mail, CNP, naționalitate, cetățenie, datele actului de identitate serie, număr, valabilitate , funcţia, locul de muncă, durata contractului individual de muncă, semnatura olografa și semnatura în format digital, poza, CV-ul și programul, apartenenţa la sindicat. Aceste analize anonime pot fi folosite ca parte a evaluărilor generale de risc şi a evaluărilor de credit, de către noi sau clienţii noştri.

Transferul de date către o organizație internațională sau către un stat a cărui legislație nu prevede un nivel de protecție adecvat, recunoscut printr-o decizie de adecvare emisă de Comisia Europeană, este posibil numai dacă există garanții suficiente cu privire la protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate și cu condiția să existe drepturi opozabile și căi de atac efective la dispoziția persoanelor vizate.

Protecția datelor pentru persoane fizice Protecția datelor pentru persoane fizice Ce sunt datele cu caracter personal? Prenumele, numele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică, datele de localizare, adresa IP, starea civilă, fotografia feței, obiceiurile și preferințele, identificatorii online și orice alte date ce țin de identitatea fizică, fiziologică, economică, culturală sau socială care pot fi utilizate pentru identificarea directă sau indirectă a unei persoane fizice. Categoria specială de date cu caracter personal Datele care se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenența la sindicate, datele privind sănătatea, datele genetice, biometrice, datele de identificare a unei persoane fizice sau datele ce țin de viața sau orientarea sexuală. Prelucrarea acestor date se permite numai în cazurile strict prevăzute de lege. Când pot să-mi transmit datele personale către alte persoane?

În tot acest timp, ne asigurăm că datele sunt păstrate în siguranță, iar, în cazul unor breșe de securitate, suntem pregătiți să aplicăm toate măsurile tehnice, organizatorice și legale pentru a limita consecințele posibile și a informa ANSPDCP, precum și persoanele vizate, dacă există riscuri pentru acestea.

În măsura posibilului, vom anonimiza datele care nu ne mai sunt necesare într-o manieră care să permită identificarea persoanelor vizate sau aplicăm psedonimizarea pentru a limita riscurile cu privire opiniile politice dating datele personale prelucrate. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

În caz de opoziție, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauza decât daca exista motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra drepturilor persoanei vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dreptul de a-și retrage consimțământul În cazul în care prelucrarea datelor se bazează de consimțământul dvs.

Politică de confidențialitate

Operatorul de date trebuie să furnizeze persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Mai mult, operatorul de date nu trebuie să împiedice transmiterea datelor cu caracter personal unui nou operator de date. Datele cu caracter personal prelucrate pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de opiniile politice dating biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, se prelucreaza numai în baza consimtamantului acordat.

Totodata, ai dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; Daca ești de parere ca ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poti adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sau instantei.

Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru încheierea unui contract sau în baza contractului de muncă incheiat o obligație legală și contractuală. Nu utilizam în cadrul Universității din Petroşani, un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Baza legala Consumatori — Informațiile pe care ni le furnizați la completarea formularelor de pe website de exemplu,pentru a formula o solicitare, în scopuri de abonare, pentru a participa la sondaje, în scopuri de marketing ; — Informațiile pe care le furnizați în scopuri de autentificare, cum ar fi numele dvs. Să personalizam și sa optimizam experiența dvs. De asemenea, datele dumneavoastra pot fi prelucrate si in temeiul interesului legitim al Operatorului de a oferi o experienta personalizata, si de a asigura respectarea termenilor si conditiilor de utilizare a website-ului Comercianti — Informațiile pe care le furnizați la completarea formularelor din Platformă de exemplu, în scopuri de creare a contuluiinclusiv numele dvs. Prelucrăm datele dvs.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Atunci când achiziţionăm debitul dumneavoastră de la contractantul inițial, primim date pseudonimizate sau anonimizate în cadrul procedurilor de vânzare şi utilizăm informații statistice şi financiare pseudonimizate pe care le deținem pentru a estima performanţa portofoliilor. Atunci când debitul a fost achiziţionat, devenim noul dumneavoastră creditor. Când colectăm debitul dumneavoastră, o facem pentru ca dumneavoastră să aduceţi la îndeplinire obligația contractuală, astfel încât procesăm datele dumneavoastră pe bază interesului nostru legitim.

Intrum poate achiziționa portofoliul care conține datoria dumneavoastră prin intermediul uneia dintre companiile noastre de investiții, dar colectarea datoriei este externalizată către noi, așa cum am informat în notificările transmise.

Politica de confidențialitate - Consumatori

Ambele companii vor acționa în calitate de operatori independenți ai datelor dumneavoastră personale, astfel cum operatorii de date sunt definiți în legislația aplicabilă privind protecția datelor.

Entitatea care a achiziţionat creanța a externalizat tratarea oricăror solicitări și notificări către noi, iar acestea vor fi tratate în conformitate cu principiile din această politică de confidențialitate.

barlow girl dating viteză datând din ocala florida

Ce date cu caracter personal procesați și de ce? Deținem informațiile necesare soluționării cazului dumneavoastră. Pentru a putea comunica cu dumneavoastră și pentru a asigura o identificare sigură și reală, ne sunt necesare numele, CNP-ul, data nașterii și detaliile de contact precum adresă, număr de telefon și e-mail.

stockton heath speed ​​dating du-te de pe împământarea pământului

Pentru a evalua posibilitățile dumneavoastră de plată, pentru a realiza analiza de risc și managementul riscului, pentru a întocmi planuri de plată și a urmări îndeplinirea lor, deținem de asemenea și informații financiare precum istoricul de plată, detalii cu privire la restanța, istoricul creditului, informații despre sumele datorate, venituri, bunuri, credite etc. Pentru a vă înțelege mai bine situația specifică și pentru a adopta decizii informate cu privire la debitul dumneavoastră, deținem de asemenea și motivele care au determinat neplata.

Ex în funcție de ceea ce ne-ați comunicat : situație personală sau de familie, chestiuni legate de locul de muncă etc.

Protecția datelor pentru persoane fizice

Datele cu caracter personal pe care le deținem ne sunt de asemenea necesare pentru a putea intenta sau a ne apăra în procese în justiție, ori să obținem executarea silită. De asemenea, folosim datele cu caracter personal pentru a oferi și dezvolta servicii eficiente și pentru a realiza bune practici de colectare ex: prin activități de scoring bazate pe informații istorice, prin înregistrarea apelurilor în vederea instruirii personalului și în vederea documentării şi respectării drepturilor dumneavoastră.

Pentru securitatea angajaților și vizitatorilor noștri, precum și pentru a păstra datele dumneavoastră sigure, folosim de asemenea camere de supraveghere video în anumite locații din sediul nostru, marcate ca atare.

datând omul de 54 de ani un singur părinte datând din toronto

Cu excepția situației în care avem obligația legală să păstrăm aceste înregistrări, le vom șterge după o perioadă scurtă de timp. Avem obligația de a comunica datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când suntem audiați, verificați sau inspectați de autorități și de asemenea pentru a monitoriza și preveni frauda, spălarea banilor şi alte activități infracţionale. Permitem accesul sau transmitem datele dumneavoastră către terțe părți, furnizori sau subcontractori aprobați.

Ca parte a responsabilității noastre corporative şi conform rolului pe care îl avem în scocietate, putem furniza statistici anonime, scorecards şi analize, unde datele dumneavoastră pot fi utilizate ca bază.

dating telegraph dating coreeană datând străini

Aceste analize anonime pot fi folosite ca parte a evaluărilor generale de risc şi a evaluărilor de credit, de către noi sau clienţii noştri. În cadrul investițiilor noastre, putem procesa și datele dumneavoastră personale pentru a face evaluări ale creanțelor dumneavoastră sau ale unui portofoliu care include creanțele dumneavoastră și de asemenea pentru a vinde sau transfera debitele dumneavoastră și pentru a efectua analize statistice sau modelare.

  1. Protecția datelor pentru persoane fizice
  2. Pentru noi este important ca dumneavoastră să înțelegeți ce date procesăm, de ce procesăm aceste date, precum și care sunt drepturile persoanelor ale căror date sunt procesate.
  3. Dating udaipur
  4. Colectăm date și atunci când ne vizitați la unul din sediile noastre, precum și atunci când ne transmiteți CV-uri sau cereri de angajare.
  5. Dating online oklahoma
  6. Articolul 9 UE Regulamentul general privind protecția datelor. Privacy/Privazy according to plan.

Informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră pot fi anonimizate și utilizate pentru dezvoltarea afacerii noastre. Cu toate acestea, atunci când este necesar să asigurăm securitatea datelor dumneavoastră în contextul testării dezvoltărilor și modificărilor din sistemele noastre IT, datele dumneavoastră ar putea fi folosite integral.

Dacă nu a fost altfel agreat cu dumneavoastră sau dacă nu este necesar pentru exercitarea sau apărarea în cadrul unei acțiuni în justiție, nu vom prelucra categorii speciale de date cu caracter personal vedeți mai jos.

Procesați date cu caracter personal sensibile? Dacă Sodexo vă dezvăluie datele personale către astfel de destinatari, vă vom asigura că, înainte de primirea oricăror date personale, acestea vor oferi un nivel adecvat de protecție a datelor dvs.

iranian dating site londra nitanati  partea 29

Personale, inclusiv măsurile de securitate tehnice și organizaționale adecvate. În special, dacă destinatarii în cauză sunt situați într-o țară care nu oferă un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, sodexo se va baza, de asemenea, pe mecanisme juridice adecvate, inclusiv clauzele contractuale standard ale comisiei europene sau ue-u.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

De asemenea, efectuăm, în funcție de nivelul de riscul creat de procesare, o evaluare a impactului asupra vieții private, pentru a adopta măsuri de protecție adecvate și a asigura protecția datelor cu caracter personal. De asemenea, oferim garanții suplimentare de securitate pentru datele considerate a fi date personale sensibile.

datând un om mare dating oglinzi

Cum pot accesa cu datele mele personale? Sodexo se angajează să asigure protecția drepturilor dvs. În conformitate cu legile aplicabile.

Battlefield 2042 Official Reveal Trailer (ft. 2WEI)

Veți găsi mai jos un tabel care sintetizează diferitele dvs. Drepturi acolo unde este cazul: Dreptul de acces Puteți solicita accesul la datele dvs. De asemenea, puteți să solicitați rectificarea datelor personale inexacte sau să completați datele personale incomplete.

Lista partidelor politice din Republica Moldova

Puteți solicita orice informații disponibile cu privire la sursa datelor personale și puteți solicita, de asemenea, o copie a datelor dvs. Personale procesate de sodexo. Dreptul de a fi uitat Dreptul dvs. De a fi uitat vă îndreptățește să solicitați ștergerea datelor dvs.

GDPR și prelucrarea datelor cu caracter personal

Personale în cazurile în care: i datele nu mai sunt necesare în ceea ce privește colectarea sau prelucrarea acestora; ii alegeți să vă retrageți consimțământul; iii obiectați la prelucrarea prin mijloace automate folosind specificațiile tehnice; iv datele dvs. Personale au fost procesate ilegal; v există o obligație legală de ștergere a datelor dvs. Personale; vi este necesară ștergerea pentru a asigura conformitatea cu legile aplicabile.

Dreptul de a restrictiona procesarea Puteți solicita restricționarea procesării în cazurile în care: i contestați acuratețea datelor personale; ii sodexo nu mai are nevoie de datele personale, în scopul prelucrării; iii v-ați opus procesării din motive legitime. Dreptul de portabilitate a datelor Puteți solicita, dacă este cazul, portabilitatea datelor dvs.

GDPR și prelucrarea datelor cu caracter personal

Personale pe care le-ați furnizat sodexo, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină.

Aveți dreptul să transmiteți aceste date altui operator fără sa fiti împiedicat de sodexo in cazul in care : a prelucrarea datelor dvs. Personale se bazează pe consimțământ sau pe un contract; și b prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

De asemenea, puteți solicita transmiterea directă a datelor dvs.