Iași Alunecare complexă de la Costești, județul Iași Figura 13 prezintă o evoluție complexă, începută la finalul Pleistocenului, când datorită adâncirii rețelei hidrografice a fost inițiată destabilizarea versanților la nivelul Podișului Moldovei. Repartiția spațială a alunecărilor de teren recente.

Published papers: 1. The author of 4 books, 13 book chapters, 48 scientific articles from which 40 as the first or the sole author : 7 in journals with ISI impact factor, 4 in ISI Proceedings, 32 in journals indexed in scientific databases, 7 in other publications, 51 indexed abstracts and 6 other abstracts.

Rezumat / Abstract

Research contracts: PI in two national grants aimed at landsldie studies in Moldavian Plateau and its geoheritage; Contributor to 7 national research contracts aimed at: hydro-climatic and pedogeomorphologic risks of Bârlad river basin, sediment production in Trotuș river basin, educational web mapping technologies; Contributor in two educational grants; Contributor to 3 international grants aiming at study of polar regions, paleontological diggins and geoarcaheology of Danube Floodplain and Delta.

Research contracts: project manager of one CNCSIS grant and three sub-contracts for research projects between Ca obiective specifice, sunt următoarele: O. As specific objectives we envisage: O. Raport de cercetare. Editura Tehnopress, Iași,p. The information in this section should be cited as Niculiță Mihai Assessment of landslide activity in the Moldavian Plateau in the Holocene and Anthropocene: a fundamental element for assessing the risk of landslides in the context of climate change LAHAMP.

Research report.

Tehnopress Publishing House, Iași,p. Acestea reprezintă un fenomen de hazard, cu risc pentru societatea umană în cadrul acestei zone, atât din perspectivă a factorilor favorizanți, cât și a factorilor declanșatori, ce generează pagube importante în special asupra locuințelor, căilor de transport și a rețelelor de utilități.

Alunecările de teren din Podișul Moldovei sunt în general vechi, predominant holocene, fără a se putea exclude vârsta pleistocen superioară a unora, în urma datărilor efectuate, confirmându-se această vârstă.

Profile Bootstrap Theme

Climatul, în general arid al regiunii, în decursul holocenului și în prezent, a permis păstrarea morfologiei alunecărilor de teren, degradarea acestora realizându-se predominant prin evoluția regresivă metode de dating de suprafață cornișelor și prin reactivări ale maselor alunecate. Magnitudinea alunecărilor de teren a scăzut continuu de-a lungul timpului, cele mai mari ca suprafață, volum și diferență de nivel între cornișă și bază alunecări fiind, cele pleistocen superioare-holocen inferioare, dezvoltate în special pe versanții aliniamentelor structurale de tip frunte de cuestă coastăunde există straturi cu litologii rezistente la eroziune calcare, gresii, tufuri.

Aceste alunecări s-au dezvoltat în condiții climatice diferite de cele actuale, în prezent ele având caracter fosil sau relict și fiind inactive. Ulterior, metode de dating de suprafață de alunecare și cornișele acestor alunecări fosile au constituit areale de reactivare a alunecărilor de teren, pe toată perioada holocenă, probabil mai intens în anumite perioade caracterizate de creșterea cantităților de precipitații, însă magnitudinea a scăzut, în prezent păstrându-se în relief morfologia alunecărilor recente.

Pentru a se putea prognoza evoluția și frecvența temporală a fenomenelor de alunecare în acest areal este foarte importantă stabilirea unei curbe de frecvență temporală, care să îmbunătățească actualul model de evoluție și să permită evaluarea hazardului la alunecări de teren, și ulterior a riscului. Acest demers, este cu atât mai important, cu cât revenirea unui ciclu de climă umedă, în contextul schimbărilor climatice globale, ar crește frecvența fenomenelor de alunecare, în special ținând cont de extinderea zonelor construite și a rețelelor de comunicații și utilități, după ultimul ciclu umedca și schimbarea materialelor de construcție de la lemn și chirpici la cărămidă și BCA și a stilului arhitectonic de la case cu parter la case cu unu sau două etajeîn special în perioada de după anii Pentru analiza hazardului, în special cel temporal, este nevoie de datarea relativă sau precisă a evenimentelor de alunecare.

Alegeți limba site-ului

Pe baza unui inventar spațial al alunecărilor de fwb-ul meu se datorează altcuiva Niculiță și Mărgărint, și pe baza cercetărilor de teren, la nivelul Podișului Moldovei au fost identificate: - peste 50 de situri, unde există vestigii arheologice, metode de dating de suprafață pot fi relaționate de cartarea geomorfologică a alunecărilor de teren, astfel încât să se poată stabili o datare relativă a acestora, utilizând informația arheologică; - peste 30 de situri, unde există situații geomorfologice care păstrează depozite databile prin radiocarbon și luminescență stimulată optic; - peste 10 areale unde metoda dendrocronologică este aplicabilă pentru a determina perioadele în care arborii au suferit înclinări datorate alunecărilor de teren; - peste 10 areale unde există imagini aeriene pentru ultimii 50 de ani, în cel puțin două serii de timp, prima în anii și a doua după anul și unde inventarierea multi-temporală a alunecărilor de teren este posibilă.

Prezentul proiect și-a propus aplicare metodelor de datare absolută și relativă prezentate mai sus obținându-se o bază de date cu alunecările de teren și o curbă de frecvență temporală a alunecărilor de teren pentru teritoriul Podișului Moldovei, din pleistocen, și până în holocen și antropocen, pentru fundamentarea cantitativă a hazardului la alunecări de teren, etapă fundamentală în procesul de estimare a riscului la alunecări de teren.

Descrierea științifică II. În special pentru aria de studiu Podișul Moldoveideși morfologia alunecărilor de teren este bine păstrată Niculiță ș. Aceste secțiuni apar acolo unde: i drumuri, ii ravene sau iii excavații antropice au secționat zona de cornișă, iv unde există cariere în masa alunecată sau la baza sa, v râuri sau vi abraziunea lacustră a secționat masa alunecată sau baza alunecării. Astfel de situații fată mixtă fost întâlnite frecvent pe teren și probe de material organic se pot colecta pentru datare din: i umplutura coluvială a bazei cornișei, din ii paleosoluri, fosilizate de reactivări ale masei alunecate sau iii din paleosolul surprins la baza alunecării, respectiv sub piciorul acesteia.

A fost probată și posibilitatea de a data materialul sediment în lacurile aflate pe masa alunecată. În cazul acestor lacuri, datorită perioadelor frecvente de uscăciune, regimul este predominant oxidativ, lacurile sunt oligotrofe, biota amestecând materialele organice, care se oxidează și nu se păstrează.

metode de dating de suprafață django dating app

Multe din aceste lacuri se află la partea superioară a masei alunecate, unde au apărut reactivări recente, deci o eventuală vârstă a depozitelor din aceste lacuri va data reactivarea recentă și nu evenimentul major, relict sau vechi. O altă abordare presupune recunoașterea alunecărilor de teren care prezintă o distanță mare de deplasare a masei alunecate în special a picioruluiastfel încât acoperă mare parte din albia majoră locală.

Prin executarea de foraje manuale in zona degetului acestor alunecări se poate proba orizontul A al paleosolului. Materialul lemnos are cele mai mari șanse de datare, deoarece celula lemnoasă conține predominant resturi organice, care păstrează foarte bine și care conservă conținutul de 14C de la momentul creșterii Orlova și Panychev, Aceeași situație este caracteristică resturilor vegetale slab transformate turbă sau incarbonizate Figura 3.

Acest tip de probe au fost obținute pentru materialul de luncă care acoperă corpul alunecării fosile de la Costești, județul Iași, identificându-se în aceeași secțiune, la mai multe nivele atât lemn, cât și material organic incarbonizat. Lemnul probat Figura 2 prezintă clare inele de creștere paralele cu suprafața probei, astfel că putem presupune că reprezintă bucăți de crengi sau arbori tineri. Materialul metode de dating de suprafață incarbonizat Figura 3 nu a putut fi identificat macroscopic din punct de vedere al apartenenței la o specie vegetală, putând fi, fie detritus vegetal, fie o acumulare de frunze depusă în mediul fluvial argilo-siltitic al albiei majore Pleistocene.

Datarea cu radiocarbon a solurilor fosile, prinse între depozitele de alunecare se realizează prin obținerea de probe din orizontul organic A al acestor soluri și utilizarea metodei radiocarbon pentru datarea materiei organice.

Datarea cu radiocarbon a solurilor este problematică Tamm, ; Campbell ș. Materia organică din sol este formată din resturi vegetale în diverse stadii de descompunere și materie organică descompusă Orlova și Panychev, Gh online dating carbonatice pot fi și ele datate, dar în cazul lor erorile pot fi foarte mari Callen ș. Polenul Zhou ș. Resturile de plante slab descompuse din orizontul organic ar fi cele mai bune indicatoare ale vârstei superioare ale paleosolului Orlova și Panychev, Resturile organice biologic active și cele metode de dating de suprafață pot fi utilizate pentru a stabili o vârstă medie a solurilor și eventual pentru a stabili perioada medie de rezidență a materiei organice Martel și Paul, ; Trumbore, ; Pessenda ș.

În mod normal solul este un sistem deschis în privința 14C, datorită fluxurilor de radiocarbon mai nou adus de sistemul radicular al plantelor, de amestecul produs de viețuitoare și de activitatea biologică a organismelor din sol Trumbore, Atunci când un orizont A este îngropat rapid, la o adâncime destul de mare pentru ca sistemul radicular să nu ajungă la ceasta, așa cum este cazul solurilor fosile din albiile majore sau din corpul maselor de alunecare însă sistemul 14C devine un sistem închis.

Prin datarea atât a materiei organice, cât și a resturilor macrovegetale, a humusului și huminelor se poate estima și eventuala contaminare, dacă sistemul a fost deschis la un moment dat Orlova și Panychev, Huminele sunt în general mai vechi decât acizii fulvici, deoarece acestea se descompun mai greu, fiind mai stabile Campbell ș.

metode de dating de suprafață relația de dating nu merge nicăieri

Acizii humici și materia organică totală prezintă vârste radiocarbon mai noi decât huminele sau microparticulele de cărbuni, iar vârstele de radiocarbon din orizontul A sunt mai noi decât cele din orizontul B Wang și Amundsen, Astfel, vârsta indicată de datarea cu radiocarbon a materiei organice indiferent de sursa acesteia va fi cel mult o vârstă medie, dacă nu chiar una foarte recentă.

Prin comparația celor patru vârste pentru fiecare probă se pot obține concluzii valide privind vârstele minime și maxime ale orizontului respectiv.

Obsidian Hydration - o tehnică de dating, ieftină, dar problematică by K. Datele de hidratare obsidiană sau OHD reprezintă o tehnică științifică care folosește înțelegerea naturii geochimice a sticlei vulcanice silicat numită obsidian pentru a furniza atât date relative, cât și date absolute despre artefacte. Obsidianul se îndreaptă spre toate colțurile lumii și a fost folosit preferențial de către producătorii de pietre pentru că este foarte ușor de folosit, este foarte ascuțit când este rupt și vine într-o varietate de culori vii, negru, portocaliu, roșu, verde și clar. Cum si de ce functioneaza Dating Hidration Obsidian Obsidianul conține apă prinsă în timpul formării sale.

Toate aceste presupuneri sunt valide dacă solul nu a atins starea de echilibru Wang și Amundsen,situație în care el va fi tot mai tânăr. Această stare de echilibru se poate atinge în mai puțin de ani în cazul solurilor temperate umede și chiar în de ani în cazul solurilor din areale semi-deșertice Wang și Amundsen, De asemenea în medii umede și cu spălare intensă, materialul provenit din straturile superioare poate contamina probele Hammond ș.

Metode de dating de suprafață cazul nostru, atât prin datarea materiei organice a solurilor fosile metode de dating de suprafață cadrul maselor alunecate Figura 9 și Figura 12 cât și a celor de luncă acoperite de masele alunecate Figura 5 și Figura 8obținerea unei vârste cât mai apropiate de momentul acoperirii este un atu, în stabilirea vârstei alunecării.

Pentru alunecarea pleistocenă, fosilă, datarea materiei organice din depozitul de terasă Metode de dating de suprafață 3 a arătat vârsta pleistocen superioară, probabil MIS3 sau mai veche, iar datarea cochiliei din depozitul de albie majoră Figura 4aval de alunecarea fosilă permite încadra rea temporală a inciziei depozitului de terasă.

Deoarece baza alunecării fosile nu este metode de dating de suprafață, încadrarea exactă în cadrul MIS3 sau mai veche nu este încă posibilă, dar datarea terasei și a inciziei sale are implicații majore asupra stabilirii modelului de evoluție al alunecărilor din aceste perioade, prin prisma formării albiilor actuale, a agradării lor și a formării versanților.

Figura 1. Probă de material lemnos prelevată din depozitele de terasă care acoperă alunecare fosilă Costești jud. Figura 2.

metode de dating de suprafață peste 40 de ani și dating

Figura 3. Probă de material vegetal incarbonizat prelevată din depozitele de terasă care acoperă alunecare fosilă Costești jud. Figura 4.

Meniu de navigare

Cochilie prelevată din depozitele de albie majoră aval de alunecarea fosilă Costești jud. Figura 5. Probă bulk din solul aluvial prins sub alunecarea Breazu jud.

Figura 6.

Cum se lustruiește o suprafață cromată Informații utile pentru toată lumea

Figura 7. Probă de humine din solul aluvial prins sub alunecarea Breazu jud. Figura 8. Probă de macrovegetale din solul aluvial prins sub alunecarea Breazu jud. Figura 9. Probă bulk din paleosolul din masa alunecării Lețcani jud.

Figura Probă humine din paleosolul din masa alunecării Lețcani jud. Probă macrovegetale din paleosolul din masa alunecării Lețcani jud. Datarea fost realizată de către laboratorul Beta Analytics Miami și nu de către laboratoarele din Poznan și Gliwitze, așa cum era previzionat în propunerea de proiect, deoarece aceste laboratoare aveau o perioadă de raportare a datării mai mare de șase luni, iar în condițiile în care finanțarea la început de an a fost deficitară, exista posibilitatea ratării achiziției de servicii de datare.

Formule de perimetru și suprafață: 2 forme dimensionale

Beta Analytics trimite raportul de datare în metode de dating de suprafață zile de la data primirii probei, dar prețul unei analize este mai mare decât în cazul laboratoarelor din Poznan și Gliwitze. În aceste condiții, în loc de 30 probe au fost datate doar 12 probe 8 în anul și 4 în Pentru anul se previziona continuarea datărilor printr-un acord realizat cu Laboratorul Universității din Szeged, dar din cauza pandemiei COVID nu au putut fi continuate alte datări.

Nu se realizează analizele prin subcontractori și nici cu forță de muncă studențească. Vârsta radiocarbon convențională este calculată cu perioada de înjumătățire Libby anicorectată pentru fracția izotopică totală și metode de dating de suprafață fost utilizată pentru calibrarea calendaristică. Rezultate mai mari decât referința modernă sunt raportate ca procente de carbon moderne pMC. Erorile citate sunt statistici de numărare de 1 sigma.

Valorile sigma calculate mai mici de 30 BP vârstă radiocarbon convențională au fost rotunjite în mod conservator până la Privind cu atenție graficul de calibrare furnizat și unde limitele sigma BP interceptează curba de calibrare se poate înțelege acest fenomen. Vârstele convenționale de radiocarbon și sigma aferentă sunt rotunjite la cei mai apropiați 10 ani, conform convențiilor Conferinței Internaționale a Radiocarbonului din Beta Analytics datează atât macrovegetalele materia organică rămasă după sitarea la microni și flotaremateria organică materia organică trecută prin sita de microni și tratată cu HCl pentru a elimina carbonațiiacizii humici materia organică trecută prin sita de microni, tratată cu HCl pentru a elimina carbonații și cu soluții alcaline pentru a solubiliza acizii humici care sunt apoi precipitați și huminele materia organică trecută prin sita de microni, tratată cu HCl pentru a elimina carbonații și cu soluții alcaline pentru a solubiliza byron bay silent speed ​​dating humici care sunt apoi spălați.

Newest ideas

Rezultatele datărilor efectuate sunt specificate în Tabelul 1. Contextul geomorfologic al probelor datate se încadrează în următoarele categorii: - mase de alunecare fosile, acoperite de depozite fluviale foste lunci ; - mase de alunecare recente sau vechi care acoperă luncile holocen superioare pe care s-au dezvoltat soluri recente; - mase de alunecare ale unor alunecări recente sau vechi care acoperă mase de alunecare pe metode de dating de suprafață s-au dezvoltat soluri recente.

Tabelul 1. Alunecarea complexă de la Costești, jud. Iași Alunecare complexă de la Costești, județul Iași Figura 13 prezintă o evoluție complexă, începută la finalul Pleistocenului, când datorită adâncirii rețelei hidrografice a fost inițiată destabilizarea versanților la nivelul Podișului Moldovei.

Încă nu putem localiza cu precizie acest moment, dar vârstele indicate de datările depozitelor de luncă Figura 13 depuse peste alunecările de teren fosile ka — Beta, indică stadiul MIS3 din ultimul stadiu glaciar. Cel mai probabil au existat mai multe etape de alunecare și mai multe etape de aluviere, generate de variația cu 40 m a nivelului oceanului planetar.

După stadiul MIS2, când a avut loc ultimul maxim glaciar LGMiar nivelul oceanului planetar era cu ~ m mai jos decât nivelul actual, încălzirea continua și bruscă a general creșterea nivelului oceanului planetar până la nivelul actual.

metode de dating de suprafață meg dating brian

Post LGM a avut loc și adâncirea rapidă a rețelei hidrografice, care a generat primele terase de vale, ca numerotare și ultimele ca evoluție prima terasă a Bahluiețului datată la Deoarece nu există datări ale bazei păturii aluviale ale albiilor majore, dar ținând cont de vârsta păturii aluviale Beta din depozitul de luncă a Bahluiețului aval de probele Beta și Rădoane ș.

După acest moment, a avut loc agradarea albiilor și formarea albiei majore actuale. Formarea albiei majore actuale s-a finalizat în perioada ka.