ACTIUNE IN PRESTATIE TABULARA - este actiunea reala prin care cel indreptatit sa-si intabuleze in cartea funciara un drept real imobiliar poate cere instantei judecatoresti sa dispuna inscrierea acelui drept in cartea funciara, daca cel obligat refuza sa predea inscrisul necesar pentru stramutarea ori constituirea dreptului respectiv in favoarea sa, hotarare care sa suplineasca inscrisul de constituire sau de stramutare a dreptului real imobiliar si sa serveasca la intabularea acestuia. Dacă interfața este în română, rezultatele căutării vor fi doar în română. Obiectul actiunii civile este tragerea la raspundere civila a inculpatului, precum si a partii responsabile civilmente.

CLAUZA PENALA - este conventia accesorie prin care partile contractuale stabilesc, prin apreciere, cuantumul daunelor-interese compensatorii sau moratorii, care vor fi datorate de partea in culpa in caz de neexecutare a obligatiilor contractuale.

CODUL - este actul legislativ care cuprinde intr-un sistem unitar normele dintr-o ramura a dreptului. Gandurile omului neexteriorizate prin acte de conduita, nu pot constitui temei al raspunderii penale, deoarece intentia nu s-a tradus in fapta, in actiune.

COLOCATAR - este persoana avand calitatea de locatar principal sau locatar, considerata in raporturile sale cu alte persoane care locuiesc in acelasi imobil si au aceeasi calitate. COMISIA ROGATORIE - este insitutia folosita de organul de urmarire penala sau instanta de judecata pentru realizarea unui act procedural de catre un alt organ sau instanta, de acelasi grad, din alta localitate, atunci cand nu are posibilitatea de a efectua nemijlocit actul procedural respectiv.

Complexul de inferioritate poate aparea in urma unor deficiente sau infirmitati reale sau imaginare, amplificat si de dispretul sau dezaprobarea tacita sau exprimata a celorlalti. COMPLOTUL - consta in initierea sau constituirea unei asociatii sau grupari in scopul savarsirii vreuneia dintre infractiunile contra securitatii nationale ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a unei astfel de asociatii sau grupari.

Registrul de Stat

Acest comportament deviant este determinat de o varietate de factori dintre care amintim: caracteristicile ereditare ale personalitatii, precum si cele achizitionate din mediul social in care a crescut si a fost educat. In cazul bunurilor comune regimul juridic al acestora difera dupa cum sunt bunuri mobile sau imobile. In cazul bunurilor mobile, oricare dintre soti poate efectua acte de instrainare sau de grevare cu drepturi reale a acestora fara a avea nevoie de consimtamantul expres al celuilalt sot.

In schimb, in cazul bunurilor imobile, actele de instrainare se pot incheia valabil doar cu consimtamantul expres al ambilor soti. Comutarea pedepsei se acorda la cerere sau din oficiu. Completul de judecata fixeaza si pedeapsa in conformitate cu dispozitiile legii penale.

Declaratiile date de persoanele confruntate se consemneaza intr-un proces-verbal.

EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Prin consecinte deosebit de grave, se intelege o paguba materiala sau o perturbare deosebit de grava a activitatii, cauzata unei autoritati publice, institutii publice, ori unei regii autonome, societati comerciale ori altei persoane juridice sau fizice. CONSILIUL EUROPEI - este organizatia de cooperare interguvernamentala si parlamentara, creata inal carei scop este sa realizeze o uniune mai stransa intre membrii sai pentru promovarea si protejarea principiilor si idealurilor ce constituie patrimoniul lor comun, a favorizarii progresului lor economic si social, prin apararea si dezvoltarea drepturilor omului si libertatilor fundamentale.

Consiliul are doua organe principale, Comitetul Ministrilor si Adunarea Parlamentara, asistate de Secretariatul consiliului. Ea se dispune de organul de urmarire penala. Se poate constitui parte civila numai persoana care a suferit nemijlocit vatamari prin infractiune, personal sau prin reprezentanti legali. Legea penala prevede patru cazuri de contestatie in anulare: cand procedura de citare a partii pentru termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs nu a fost indeplinita conform legii; cand partea dovedeste ca la termenul la care s-a judecat cauza de catre instanta de recurs a fost in imposibilitate de a se prezenta si de a incunostinta instanta despre aceasta impiedicare.

Contestatia se poate face in patru cazuri prevazute de lege, si anume: cand s-a pus in executare o hotarare nedefinitiva, cand executarea este indreptata impotriva altei persoane decat cea prevazuta in hotararea de condamnare, cand se iveste vreo nelamurire cu privire la hotararea care se executa sau vreo impiedicare la executare, cand se invoca amnistia, prescriptia, gratierea sau orice alta cauza de stingere sau de micsorare a pedepsei, precum si orice alt incident ivit in cursul executarii.

Partile contractante sunt: asiguratorul - o societate comerciala care se obliga a plati anumite sume de bani la realizarea evenimentului prevazut in contractul de asigurare sau lege un alt termen pentru dating înapoi asiguratul - persoana fizica sau juridica care intra in raporturi juridice cu asiguratorul fie in virtutea legii, fie prin incheierea contractului de asigurare. Gajul este lucrul mobil ce face obiectul unui astfel de contract si in general orice bun mobil poate fi dat in gaj.

Este un contract accesoriu, unilateral, real si consitutitv de drepturi reale. Este un contract cu titlu oneros, aleatoriu, sinalagmatic, traslativ de proprietate si consensual. Este un contract cu titlu oneros aleatoriu, sinalagmatic, consensual si traslativ de proprietate.

ABANDON - este decizia de a renunta la un bun sau la un drept de regula de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege; a parasi pe cineva, lasandu-l fara sprijin sau ajutor. ABATERE - incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar, prevazuta de legi si de alte reglementari legale si care atrage dupa sine sanctiuni disciplinare sau contraventionale.

Acest principiu reflecta interesele contrare ale partilor, realizarea egalitatii acestora in fata legii, precum si separarea functiei acuzarii de cea a apararii.

Coproprietarii sunt obligati sa participe la cheltuielile necesare intretinerii si conservarii bunurilor comune, proportional cu cota lor ideala. CORPUL DE CLADIRE - reprezinta acea parte componenta a unei cladiri, delimitata dupa anumite criterii precum: sistemul arhitectonic si constructiv determinat de fatade si materialele de constructie a peretilor exteriori; intrarea separata in cladire; independenta si regimul diferit de inaltime fata de alte cladiri alaturate.

CORUPTIA - reprezinta acele fapte limitative reglementate de lege, precum luarea si darea de mita, primirea de foloase necuvenite, qc dating de influenta etc. Coruptia cuprinde incalcarea normelor referitoare la indatoririle functionarului public, precum si neindeplinirea obligatiilor legale de catre agentii economici, avand un grad sporit de periculozitate sociala, cu profunde consecinte negative asupra intregului sistem social.

Exista mai multe tipuri de corupti, si anume: coruptie profesionala, economica sau criminalitate economico-financiara sau de afaceri, si coruptia politica, ce include diferite activitati cum ar fi finantarea ilegala a campaniilor electorale, promovarea cu precadere in functii guvernamentale a unor persoane numai pe criterii politice.

CRIMA - este termenul care desemneaza infractiunile cele mai grave si care clasifica infractiunile in mai multe clase: crime, delicte si contraventii. CULPA - exista atunci cand faptuitorul prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce, si atunci cand nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l prevada. Culpa cu previziune este singura forma de culpa criminala, care se apropie de intentie prin elementul de prevedere pe care ambele il comporta.

Familiarizați-vă cu Google Analytics

Culpa cu previziune va fi considerata intotdeauna ca o forma de vinovatie apartinand culpei, iar nu intentiei. Specific prevederii in cazul culpei este imprejurarea ca reflectand in constiinta faptuitorului un rezultat ce-i apare acestuia ca putin probabil sau chiar imposibil de a se realiza, acesta nici nu-l va urmari si nici nu-l va accepta sau dori.

Culpa simpla sau greseala exista atunci cand autorul faptei nu prevede rezultatul socialmente periculos desi putea si trebuia sa-l prevada. In continutul ei obiectiv culpa consta in incalcarea sau omiterea unei obligatii, iar subiectiv, in trebuinta si in posibilitatea realizarii acesteia.

primarul imdb

Curatela se instituie pentru ocrotirea unei persoane capabile, dar care, din cauza batranetii, a bolii sau a unei infirmitati fizice, nu poate personal sa-si administreze singura bunurile sau sa-si apere interesele in bune conditii. Ea se instituie la cerere sau din oficiu, dar cu consimtamantul celui reprezentat. Se pronunta numai asupra problemelor de drept, neputandu-se pronunta asupra modului de interpretare si de aplicare a legii, ci numai asupra intelesului sau, a concordantei sau neconcordantei acesteia cu dispozitiile constitutionale.

CURTEA CU JURATI - este instanta judecatoreasca ce functioneaza in unele state si are competenta de a judeca faptele penale dintre cele mai grave, fiind compusa din magistrati de profesie si din cetateni, alesi in urma unui interogatoriu si dupa anumite reguli, denumiti jurati. Acestia se vor pronunta prin verdict asupra chestiunilor de fapt, iar curtea hotaraste asupra aplicarii legii.

CUTUMA - este practica generala, relativ indelungata si repetata a statelor, considerata de ele ca dand expresie unor reguli de conduita cu forta juridica obligatorie, adica dand expresie unei reguli de drept. Cutuma este cel mai vechi izvor de drept international.

dating raleigh chopper

DARUL MANUAL - este o varietate a contractului de donatie ce are ca obiect bunuri mobile corporale, a carui valabila incheiere se executa prin remiterea efectiva a bunului sau bunurilor de la donator la donatar, fara a fi necesara indeplinirea unei alte formalitati.

DAUNA - este paguba sau prejudiciul provocat unei persoane ca urmare a neindeplinirii unei obligatii contractuale sau legale, a savarsirii unei infractiuni, precum si atunci cand legea stabileste expres obligatia de a o repara.

peste 50 de întâlniri din sua

DAUNE - INTERESE - reprezinta despagubirile in bani la care este obligat prin hotarare judecatoreasca, debitorul in scopul repararii prejudiciilor cauzate creditorului prin neexecutarea obligatiilor contractuale sau prin executarea lor defectuoasa ori cu intarziere. DEBITORUL - este subiectul pasiv al unui raport juridic, care este tinut sa execute in favoarea creditorului o anumita prestatie determinata, de a da, a face sau a nu face ceva. Atunci când utilizați funcția de căutare rapidă, trebuie să țineți cont de faptul că motorul de căutare identifică elemente care au termenul pe care îl căutați, plasat în: Câmp Descriere Titlu Titlul documentului, astfel cum a fost publicat în Jurnalul Oficial ori în Culegerea de jurisprudență a Curții de Justiție sau așa cum figurează în documentul original.

Este utilizat pentru corelarea documentelor din baza de date. Exemplu: R Repertoriul legislației și repertoriul de jurisprudență Aceste repertorii sunt instrumente de clasificare numerică, oferind acces la dreptul UE, pe tematici. Toate repertoriile legislației UE au aceeași structură de 20 de capitole, acestea fiind la rândul lor divizate în subsecțiuni, dacă este cazul. Fiecare capitol se referă la un domeniu specific de activitate al Uniunii Europene. Fiecare descriptor este format din opt cifre, care corespund titlului de capitol și cel mult trei subdiviziuni, fiecare fiind reprezentată prin două cifre.

Documentele pot fi indexate cu până la trei coduri de repertoriu.

autobuzul datând charlott

Pentru jurisprudența UE, există o clasificare de repertoriu specifică. Codurile de repertoriu sunt utilizate pentru edițiile speciale ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene pentru a indica numărul de capitol.

de la vârf nyc

De asemenea, printez formularul obținut în urma efectuării returului sau le notez pe o hârtie. Foaia trebuie introdusă în colet pentru a permite procesarea returului. O cerere de retur trebuie să conțină următoarele detalii: Număr comandă, număr retur, motiv retur, cu ce vreau să schimb, detalii cont bancar dacă doresc banii înapoi IBAN, Titular cont, denumire Bancă.

Adresă expediție retur: Str. Cross-site scripting: un cookie care ar trebui să fie schimbat doar între server și client este trimis unei a treia părți.

Folosind un anumit fragment de cod, un utilizator rău-voitor poate să primească cookie-uri ale altor utilizatori; cu ajutorul lor, el poate apoi să se conecteze și să se păcălească serverul, care crede că altcineva s-a autentificat. Cookie-urile ar trebui să fie reținute și trimise serverului neschimbate; un atacator ar putea însă să le modifice și apoi să le trimită serverului.

Dacă, de exemplu, un cookie reține suma care trebuie plătită pentru cumpărăturile din coșul virtual, schimbarea acestei valori ar putea permite cumpărarea unor bunuri la un preț mult mai mic.

  1. Lonely heart marea britanie inundații se datorează firmei
  2. Returnări - wafu.ro
  3. Google Kitaplar
  4. 25 de ani datând de 16 ani
  5. SOL Procedura de retur Conform art.

Totuși, cele mai multe site-uri rețin cu ajutorul cookie-urilor doar un identificator de sesiune: acesta este un număr unic generat aleator care identifică sesiunea utilizatorului - el reprezintă de fapt un index într-o tabelă internă a serverului, în care se rețin valorile cu adevărat importante, cum ar fi prețul unor cumpărături, ș. În acest fel problema cookie-urilor invalide este în principiu eliminată. Cookie inter-site[ modificare modificare sursă ] Fiecare site ar trebui să aibă acces doar la cookie-urile proprii, adică un site de genul rău.

Returnările produselor achiziționate online

Totuși, erori în programarea navigatoarelor pot duce la încălcarea acestei reguli. Se ajunge la o situație similară trimiterii de cookie-uri modificate, dar în acest caz nu este atacat serverul, ci un utilizator de bunăcredință care folosește un navigator vulnerabil. Alternative la cookie-uri[ modificare modificare sursă ] Există o serie de alternative la folosirea cookie-urilor.

Acestea au însă și ele dezavantajele lor, de aceea cookie-urile sunt preferate de cele mai multe ori în practică. Cele mai multe dintre aceste metode alternative permit urmărirea acțiunilor utilizatorilor, deși cu o acuratețe mai mică decât cea a cookie-urilor.

Securitatea informațiilor personale rămâne deci o problemă, chiar dacă navigatorul este configurat să nu accepte cookie-uri.

Adresa IP[ modificare modificare sursă ] O metodă foarte puțin precisă de urmărire a utilizatorilor se bazează pe reținerea adreselor IP ale calculatoarelor care solicită pagini web.

Pe site-ul EUR-Lex puteți efectua mai multe tipuri de căutări: Căutare rapidă — găsiți documente și proceduri introducând cuvinte-cheie sau numere într-un câmp pentru text liber. După ce ați ales o colecție, formularul afișează doar criteriile de căutare relevante. Căutare expert — structurați-vă singur interogarea alegând metadatele relevante.

Aceasta a fost disponibilă și folosită încă de la începuturile World Wide Web -ului, pentru că trimiterea paginii către un client presupune cunoașterea adresei IP a acestuia sau a proxy-ului, dacă se folosește unul.

Această adresă poate fi reținută de către server indiferent dacă cookie-urile sunt sau nu folosite. Totuși, calculatoarele și proxy-urile pot fi folosite de mai mulți utilizatori; de asemenea, același calculator poate avea adrese IP diferite, de exemplu în cazul unor conexiuni succesive prin dial-up.

De aceea, o urmărire fiabilă a unui utilizator este dificilă; o proprietate a protocolului HTTP poate ajuta în acest sens: atunci când un navigator cere o pagină din cauză că utilizatorul urmează o legătură, cererea conține și adresa paginii pe care se află această legătură. Dacă serverul stochează aceste adrese, el poate avea succesiunea de pagini vizitate de utilizator.

sus aplicații dating nl

Nici această metodă nu este la fel de eficientă ca folosirea cookie-urilor, deoarece mai mulți utilizatori pot accesa aceeași pagină de la același calculator, NAT router, sau proxy și apoi să urmeze două legături diferite. În orice caz, în acest fel se pot doar urmări acțiunile utilizatorului, și nu se pot suplini celelalte moduri de folosire a cookie-urilor. Urmărirea cu ajutorul adresei IP poate fi imposibilă dacă utilizatorul folosește unul dintre sistemele de acces anonim la internet, cum ar fi Tor.

Acestea fac ca un navigator să aibă mai multe adrese IP în cadrul unei singure sesiuni, și chiar pot face să pară că de la aceeași adresă IP vin mai mulți utilizatori.