Multumesc frumos! Durch die AHK-Regionalveranstaltungen ist es uns erfolgreich gelungen, die AHK-Präsenz auch außerhalb von Bukarest zu stärken und unseren dortigen zahlreichen Mitgliedern ein informatives Veranstaltungsformat mit Networking anzubieten. Jahrhunderts eine Mädchenschule mit zwei Klassen. Abia apoi faceti pasul respectiv. Auf Wunsch werden weitere Details recherchiert.

Comisia a invitat părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la măsura în cauză.

ihk viteza dating bonn 2021

Observaţiile primite au fost înaintate Germaniei la 11 ianuariecăreia i s-a acordat posibilitatea de a răspunde; comentariile autorităţilor germane au fost primite prin scrisoarea din 28 februarie Cele două serii de articole sunt identice în ceea ce priveşte conţinutul.

În sensul prezentei decizii, trimiterile la articolele şi din TFUE se interpretează, după caz, drept trimiteri la articolele 87 și 88 din Tratatul CE. Terminologia din TFUE va fi folosită pe tot cuprinsul prezentei decizii.

ihk viteza dating bonn 2021

În plus, reclamantul a susţinut că ajutorul de stat ilegal și incompatibil a fost acordat, de asemenea, operatorului aeroportuar FD aflat în proprietatea statului. Această plângere a fost înregistrată cu numărul de ajutor de stat SA. Germania a răspuns prin scrisoarea din 14 octombrie Plângerea a fost înregistrată cu numărul de ajutor de stat SA. Autorităţile germane şi-au prezentat observaţiile la 1 februarie Germania a răspuns la solicitare la 12 aprilie şi, respectiv, 24 aprilie La 23 aprilieGermania a transmis observaţiile sale cu privire la decizia de iniţiere a procedurii din Comisia a invitat părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la măsurile în cauză în termen de o lună de ihk viteza dating bonn 2021 data publicării.

Observaţiile primite au fost înaintate Germaniei la 6 martiecăreia i s-a acordat posibilitatea de a răspunde. Germania şi-a prezentat comentariile prin scrisoarea din 8 aprilie Germania a răspuns prin scrisorile din 9 ianuarie și 17 februarie Acestea au înlocuit Orientările din privind sectorul aviaţiei 7 8.

ihk viteza dating bonn 2021

Observaţiile primite au fost înaintate Germaniei la 28 maicăreia i s-a acordat posibilitatea de a răspunde. Germania şi-a prezentat comentariile prin scrisoarea din 13 iunie