Informații suplimentare privind modul de evaluare, redactare și criterii de notare vor fi furnizate de către cadrul didactic în cazul întâlnirilor față în față și ulterior pe platforma de învățământ la distanță. Fundamente ale managementului resurselor umane, editura Economica, Bucuresti.

Informații generale 2 1.

Date de identificare a cursului Date de contact - titular curs Nume: Lect. Horea nr. Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite: Pentru însuşirea rapidă şi eficientă a cunoştinţelor aferente acestei discipline este recomandabilă parcurgerea disciplinei Leadership din cadrul programului de nivel licenţă. Descrierea cursului Obiectivul general al disciplinei este crearea unei mase critice de învăţare, care să permită trecerea de la înţelegerea şi acceptarea cadrului teoretic, la folosirea acestui cadru ca instrument de interpretare şi construire a realităţii organizaţionale.

partea de meci 28

Această realitate organizaţională este urmărită atât din perspectiva candidatului sau angajatuluidin perspectiva angajatorului şi din perspectiva celorlalţi actori sociali implicaţi. Managementul resurselor umane este o activitate cu caracter social ce transcende granițele organizației. Obiectivele specifice ale cursului sunt: Obiectivul 1. Transmiterea informaţiilor esenţiale care vor ajuta la conturarea imaginii unor practici de succes analiza postului, recrutare, selectare, instruire, managementul carierei etc.

Metodele de instruire folosite vor fi: lecturile, prelegerile, prezentările. Obiectivul 2. Metodele de instruire folosite vor fi: studii de caz, demonstraţii, discuţii de grup. Obiectivul 3.

Iniţierea unor competenţe specifice care să permită trecerea de la teorie la practică. Tehnici specifice: joc de rol, simulare, aplicarea unor chestionare 1. Organizarea temelor în cadrul cursului Cursul este structurat în 3 module, pe unităţi de studiu, logic succedate, cuprinzând noţiuni esenţiale ale Managementului Resurselor Umane, care trebuiesc însuşite de către studenţi. Modului 1 introduce materia și sistemul de evaluare, face o scurtă hartă conceptuală, prezintă rolul activităților de MRU, descrie procesul de analiză a postului și rezultatul acestui proces — fișa de post.

(PDF) A.H. Maslow - Motivatie si personalitate | Camelia Circu - wafu.ro

Modului 2 acoperă următoarele teme: sursele de recrutare, metodele de recrutare, sincronizarea surselor de recrutare cu metodele de recrutare, conceperea mesajelor de recrutare. Formatul și tipul activităților implicate de curs Parcurgerea celor trei module presupune întâlniri față în față cât și muncă individuală. Întâlnirile față în față au ca scop să vă faciliteze procesul de învățare și să vă ajute în fixarea cunoștințelor.

Pentru aceasta, în cadrul acestor întâlniri se vor dezbate aspecte legate de neclaritățile rezultate în urma parcurgerii suportului de curs și a bibliografiei recomandate, se vor discuta studii de caz, se vor rezolva aplicații și se vor formula recomandări pentru rezolvarea temelor de control.

Munca individuală revine în totalitate în sarcina dumneavoastră și cuprinde parcurgerea suportului de curs, a materialelor bibliografice și rezolvarea temelor de control.

dating în johor bahru

Aveți libertatea de a vă gestiona singuri, fără constrângeri, timpul şi modalitatea de parcurgere a cursului. Este însă recomandată parcurgerea succesivă a modulelor prezentate în cadrul suportului de curs în ordinea indicată şi rezolvarea sarcinilor sugerate la finalul fiecărui modul.

Platforma de învățământ la distanță vă sta la dispoziție pentru a adresa întrebări cadrelor didactice sau pentru discuții cu alți colegi. De asemenea, cadrele didactice vor posta pe această platformă informații relevante pentru desfășurarea activităților, fapt pentru care vă revine în totalitate obligația de a consulta în permanență platforma pentru a fi la curent cu solicitările cadrelor didactice.

Temele de control trebuie predate conform următoarelor planificări, nefiind acceptate derogări de la aceste perioade: Nr. TC1 TC2 Termen predare În termen de 7 zile de la întâlnirea 1 În termen de 7 zile de la întâlnirea 2 Titlu Eseu: Managementul carierei CV-adaptat postului vizat peste 5 ani Nepredarea lor la timp, atrage după sine maslow și peta dating punctajului acordat, conform politicii de notare! Lefter, V. Fundamente ale managementului resurselor umane, editura Economica. Fundamente ale managementului resurselor umane, editura Economica, Bucuresti.

Mathis, R. Raymond Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart and Patrick M. Wright, Ulterior fiecărei întâlniri de curs şi seminar, studenţilor li se vor recomanda şi teme suplimentare care să ajute la clarificarea şi fixarea cunoştinţelor dobândite.

Întâlnirile cu studenţii vor avea loc la sediul facultăţii, după o programare prealabil anunţată; prezentările şi aplicaţiile practice în laboratoarele de informatică ale facultăţii.

fără grevă eroică săptămânală

A Întrebări tip grilă cu o singură variantă corectă de răspuns. B Întrebări deschise care pun accent atât pe cunoștințe cât și pe cursivitatea argumentelor și coerență.

  • Datând arme de foc marlin
  • 50 plus dating sa
  • Concluzie Astăzi, sigur, chiar și un copil va răspunde că pentru a pierde în greutate, trebuie doar să adere la o nutriție adecvată, să excludă anumite alimente - și apoi viața va deveni literalmente mai ușoară.
  • Sex webcam franceză sex tape francez întâlniri sexuale cu femei mature gratuite jeniffer strânge sex video pentru fete din caraibe.

C Mici studii de caz care pun accent pe realizarea legăturii dintre teorie și practică. Conținutul celor trei teme de control se găsește la sfârșitul fiecărui modul. Informații suplimentare privind modul de evaluare, redactare și criterii de notare vor fi furnizate de către cadrul didactic în cazul întâlnirilor față în față și ulterior pe platforma de învățământ la distanță.

Elemente de deontologie academică Se vor avea în vedere următoarele detalii de natură organizatorică: 1. Prezenţa la întâlnirile față în față este recomandată; 2.

Principiile principale ale nutriției adecvate

Contestaţiile vor fi făcute în maxim 24 de ore de la afişarea rezultatelor, şi se vor soluţiona în maxim 48 de ore. Studenţii cu dizabilităţi Titularul cursului este disponibil, în limita posibilităţilor, la adaptarea conţinutului şi metodelor de transmitere a informaţiilor disciplinei în funcţie de tipul de dizabilităţi întâlnite în rândul cursanţilor.

Se vor lua toate măsurile necesare în vederea facilitării accesului egal al tuturor cursanţilor la informaţie şi la activităţile didactice. Strategii de studiu recomandate Este recomandată parcurgerea sistematică a modulelor; se pune accentul pe pregătirea individuală continuă, prin acumulare constantă a cunoştinţelor, precum şi pe evaluările formative pe maslow și peta dating semestrului.

Numărul de ore necesare parcurgerii şi însuşirii cunoştinţelor necesare promovării acestei discipline este, în funcţie de capacităţile fiecăruia, între 50 şi 55 de ore.

rendezvous site-ul de dating

Documentarea şi elaborarea proiectelor necesită un interval de de ore. Aceste ore vor fi alocate, pe parcursul semestrului, de fiecare student, în funcţie de preferinţele individuale. Obiective Realizarea unei hărți conceptuale personale de către fiecare student care să încorporeze principalele concepte și activități ce țin de MRU.

Înțelegerea în ansamblu a dinamicii MRU; atât a perspectivei istorice trecut-prezent-viitor cât și a interdependenței și logicii activităților specifice.

Nutriția corectă - cum este aceasta?

Dobândirea unui fundament teoretic solid în realizarea activităților de MRU prin analiza temeinică a procesului de analiză a postului. Dezvoltarea unor competențe practice ce țin de realizarea fișei postului și culegere a informațiilor esențiale pentru acest document: identificarea postului, condițiile de muncă, descrierea atribuțiilor și responsabilităților, standardele de performanță și specificațiile de personal. Înțelegerea principalelor concepte care țin de managementul carierei.

Dezvoltarea unor competențe care țin de marketingul personal pentru promovarea personală la maslow și peta dating de muncă și pe piața muncii Concepte de bază Evoluția managementului resurselor umane; principalele activități ce țin de managementul resurselor umane; interdependența activităților de managementul resurse umane; actorii care influențează MRU; analiza postului AP — schema logică; când se face analiza postului; importanța AP; metode de analiză a postului și persoanele vizate și fișa postului.

Dacă urmărim doar câteva coordonate: competențele generale necesare angajării; titulatura posturilor; mobilitatea resurselor umane; raportul angajat angajator, etc.

Managementul Resurselor Umane - wafu.ro

Tabelul 1realizăm că doar pe parcursul unei generații peisajul se schimbă radical. Dacă pentru bunicii noștri studiile nu erau relevante, în ziua de astăzi studiile universitare par să fie la ordinea zilei putem spune că avem de-a face cu o inflație a studiilor universitare; acestea își pierd din valoare fiindcă tot mai dating în germania vs dating în america lume le are.

Dacă e să anticipăm anumite tendințe, în viitor, probabil, numărul de ani de studiu nu va mai fi un criteriu suficient de departajare, iar educația sau învățarea continuă va fi regula pentru a rămâne pe piața muncii.

Temă de reflecție. Ce înțelegeți prin învățare continuă? Care sunt tipurile de posturi care necesită o astfel de abordare?

Care sunt domeniile dumneavoastră de interes pentru învățarea continuă? Putem observa de asemenea că titulatura posturilor se schimbă în timp thunderbolt internet dating măsură ce diferite valuri ocupaționale intră în scenă valul maslow și peta dating, valul industrial, valul serviciilor, valul informațional și că avem de a face cu un proces de specializare tot mai maslow și peta dating, ocupațiile fiind concentrate pe aspecte profesionale tot mai specifice.

Unele ocupații datând începători în timp, iar altele noi, inimaginabile în urmă cu ani în urmă apar. Mobilitatea resurselor umane de asemenea este un indicator spațio-temporal demn de urmărit, legat de două coordonate: politică și tehnologică.

datând o femeie argentiniană

Politic mobilitatea ocupațională este limitată de cutumele, legile și situația politică specifică unui moment istoric, iar tehnologic, de posibilitatea tehnică efectivă de deplasare.

Astfel dacă bunicii noștri și-au trăit viața într-un cerc cu o rază de 25km, părinții noștri într-un cerc cu o rază de câteva sute de km; noi putem vorbi deja de mii de km.

James Maslow Statisticile corpului în greutate

Raportul angajat, angajator este un alt aspect definitoriu pentru mediul ocupațional. Dacă la începutul secolului raportul de subordonare era absolut, marcat de cutumă și de religie; în ziua de astăzi raportul este unul de subordonare negociată contractual, în care fiecare parte poate să 9 se retragă atunci când condițiile negociate sunt încălcate. Poziționarea celor doi actori este definitorie pentru relațiile de muncă; pentru toate activitățile de resurse umane.

Chiar dacă azi putem vorbi de comunicare în organizație, de cele mai multe ori informația este filtrată de către participanții la procesul de comunicare în funcție de interesele proprii.

dating kurnool

Angajatorii filtrează informațiile legate de organizație în ansamblu, problemele care apar, pentru a nu pierde credibilitatea și autoritatea la care țin; iar angajații filtrează informațiile care ar putea să-i dezavantajeze în procesul de evaluare a performanțelor greșelile făcute, informații delicate legate de colegi, informații care îi pot furniza avantaje în negociere etc.

Influența tehnologiei este un aspect care influențează radical procedurile, produsele, echipamentele, comportamentul la locul de muncă.

Procedurile și viteza de lucru sunt evident influențate de acest aspect: timpul necesar administrării informațiilor de personal a scăzut vertiginos, posibilitatea de a face publicitate postului cu ajutorul unor medii și metode noi a crescut, numărul celor la care ajunge mesajul de recrutare a crescut etc. Tehnologia nouă duce însă la nevoi de instruire pe competențe diferite, iar întregul sistem social reacționează.

Motivarea angajaților a ajuns de la nevoile de bază statuate în piramida lui Maslow hrană, apă, somn ; dating ghid online vârful piramidei: nevoia de stimă încredere, respectul celorlalți, realizare profesională și nevoia de actualizare creativitate, rezolvarea problemelor, depășirea prejudecăților.

Recrutarea angajaților are loc în contexte diferite, cu metode diferite. Dacă la începutul secolului se dispunea discreționar de forța de muncă, raportul fiind unul de subordonare, angajații fiind cei care aveau nevoie de maslow și peta dating slujbă; în noul mileniu, raportul de muncă a început să se echilibreze, deoarece nevoia de personal a crescut foarte mult.