Mergi la conţinutul principal Misiunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. Biroul elaborează de sine stătător sau în comun cu alte autorități administrative centrale și aprobă metodologiile cercetărilor statistice și de calcul al indicatorilor statistici, în conformitate cu standardele internaționale, în special ale Uniunii Europene, și cu practica avansată a altor țări, precum și ținînd cont de specificul condițiilor social-economice ale Republicii Moldova; organizează, în conformitate cu programul de lucrări statistice, aprobat anual de către Guvern, cercetări statistice privind situația și dezvoltarea economică, socială, demografică a țării, executînd lucrările de colectare, prelucrare, centralizare, stocare și diseminare a datelor statistice. Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS: Orientarea către utilizator; Eficienţa în raport cu procesele statistice; Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială; Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice; Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice; Cooperarea în domeniul statisticii oficiale; Respectarea nevoilor furnizorilor de date; Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică; Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS. Viziunea Institutului Naţional de Statistică Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE. Biroul este subordonat Guvernului și răspunde în fața acestuia pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin.

ce spui în dating speed de unde știi dacă te întâlnești cu tipul greșit

Ну что ж, Элвин, - сказал. - Ты был примерным мальчиком, но меня ты не проведешь.

q dating app femeia aquarius dating taurus man

Что ты задумал. Элвин улыбнулся.